Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија), сачињен у Београду, 12. јула 2019. године, ступио на снагу 16. августа 2019. године

У Београду, 20. августа 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије