Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању грађана Републике Србије у Републици Словенији, сачињен у Љубљани 1. фебруара 2018. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 9/18, ступити на снагу 1. септембра 2019. године.

У Београду, 7. августа 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије