Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

да Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података, који је сачињен у Никозији, 27. новембра 2017. године, ступа на снагу 1. октобра 2019. године

У Београду, 6. августа 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије