Zakon

JOINT COMMUNIQUE

on the Establishment of the Diplomatic Relations between Republic of Serbia and Belize

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

The Government of Republic of Serbia and the Government of Belize

Desiring to promote and strengthen ties of friendship and cooperation between their countries and peoples on the bases of equality, mutual respect for each other’s sovereignty, independence and territorial integrity as well as non – interference in the internal affairs of each other,

Guided by the principles and purposes of the Charter of the United Nations, as well as the Vienna Convention on the Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963,

Have decided to establish diplomatic relations as of the date of the signing of this Joint Communique.

Done in New York on 24 September 2019 in two originals in English.

For the Republic of Serbia

H.E. Ivica Dačić,

First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia

For Belize

Hon. Wilfred P. Elrington

Minister of Foreign Affairs of Belize

Државни грб

ЗАЈЕДНИЧКИ КОМИНИКЕ

o успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Белизеа

Влада Републике Србије и Влада Белизеа

У жељи да унапређују и јачају везе пријатељства и сарадње између својих земаља и народа заснованих на равноправности и узајамном поштовању суверенитета, независности и територијалног интегритета, као и на немешању у унутрашње ствари друге земље,

Руковођене принципима и циљевима Повеље Уједињених нација, као и Бечком конвенцијом о дипломатским односима од 18. априла 1961. године и Бечком конвенцијом о конзуларним односима од 24. априла 1963. године,

Одлучиле су да успоставе дипломатске односе на дан потписивања Заједничког коминикеа.

Сачињено у Њујорку, дана 24. септембра 2019. године у два оригинала на енглеском језику.

За Републику Србију

Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе

и министар спољних послова

За Белизе

Хон. Вилфред
П. Елрингтон,
с.р.

министар спољних послова