Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринам о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и специјалних пасоша, који је сачињен у Парамарибу, 10. фебруара 2018. године, ступио на снагу 16. септембра 2019. године.

У Београду 25. септембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије