Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

да Споразум између Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је сачињен у Неј Пи Дуу 29. јануара 2019. године, ступа на снагу 16. октобра 2019. године.

У Београду, 2.октобра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије