Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

да ће Конвенција о узајамној административној помоћи у пореским питањима, сачињена у Стразбуру 25. јануара 1988. године, која је објављена у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 8/19, ступити на снагу за Републику Србију 1. децембра 2019. године.

У Београду, 6. септембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије