Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 13 од 18. новембра 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија, који је сачињен у Њу Делхију 3. маја 2018. године, ступио на снагу 12. децембра 2018. године.

Датумом ступања на снагу овог споразума, у односима између Републике Србије и Републике Индије, престаје да важи Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Индије у области културе, образовања и спорта, који је сачињен у Београду, 20. септембра 2002. године.

У Београду, 8. новембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије