Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

да је Споразум о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а, сачињен у Београду 12. новембра 2019. године и који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 14/19, ступио на снагу 11. децембра 2019. године.

У Београду, 13. децембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије