Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

да Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирак о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је сачињен у Београду 19. јануара 2017. године, ступа на снагу 27. децембра 2019. године.

У Београду, 4. децембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије