Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

да ће Протокол између Владе Републике Србије и Влада земаља Бенелукса (Краљевине Белгије, Великог Војводства Луксембург и Краљевине Холандије) о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, који је сачињен у Бриселу 25. јануара 2013. године, ступити на снагу 1. фебруара 2019. године

У Београду, 28. јануара 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије