Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

да ће Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности који је сачињен у Москви 19. децембра 2017. године, ступити на снагу 1. марта 2019. године.

У Београду, 24. јануара 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије