Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 3 од 18. марта 2019.

да je Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране, који је сачињен у Џакарти 15. септембра 2011. године, ступио на снагу 20. фебруара 2019. године.

У Београду, 21. фебруара 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије