Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 3 од 18. марта 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу потврђених и иновационих технологија, који је сачињен у Београду, 17. јануара 2019. године, ступио на снагу 28. фебруара 2019. године.

У Београду, 4. марта 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије