Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, брoj 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је сачињен у Београду 7. марта 2018. године, у складу са својим чланом 7, ступио на снагу 1. априла 2019. године.

У Београду, 3. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије