Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Уговор између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу, сачињен у Београду, 15. августа 2016. године, ступио на снагу 23. априла 2019. године.

У Београду, 23. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије