Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништава две државе, сачињен у Паризу, 15. септембра 2016. године, ступити на снагу 20. маја 2019. године.

У Београду, 24. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије