Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да ће Протокол I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске, Одлука број 1/2017 Заједничког комитета и Протокол III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске, ступити на снагу 1. јуна 2019. године.

У Београду, 4. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије