Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, брoj 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је за Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан, који је сачињен у Бакуу, 21. маја 2018. године, у складу са својим чланом 23, ступио на снагу 12. марта 2019. године.

У Београду, 12. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије