Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) – Вуча (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај, сачињен у Београду, 1. августа 2018. године, ступио на снагу 18. марта 2019. године.

У Београду, 2. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије