Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, брoj 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

да је Протокол између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша, који је сачињен у Њујорку 26. септембра 2018. године, ступио на снагу 12. маја 2019. године.

У Београду, 14. маја 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије