Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала, који је сачињен у Виљнусу 16. априла 2014. године, ступити на снагу 15. маја 2019. године.

У Београду, 3. маја 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије