Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији, сачињен у Београду, 25. фебруара 2019. године, ступити на снагу 1. јула 2019. године.

У Београду, 13. маја 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије