Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Института за високо дипломатско и конзуларно образовање Министарства иностраних послова Доминиканске Републике

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 10. јануара 2019.

Овај меморандум сачињен је 10. децембра 2018. године између:

Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије, коју у овом документу представља Његова екселенција ИВИЦА ДАЧИЋ у својству првог потпредседника Владе и министра спољних послова Републике Србије у даљем тексту „прва страна”

и

Института за високо дипломатско и конзуларно образовање Доминиканске Републике, коју овде представља Његова екселенција МИГЕЛ ВАРГАС, у својству министра иностраних послова и председника Вишег савета Института за високо образовање дипломатских и конзуларних кадрова (INESDYC), у даљем тексту „друга страна”

Две стране се заједно зову „стране”.

Преамбула

Будући да две стране желе да остваре своје јавне интересе, да побољшају стратешко удруживање и сарадњу да би оствариле стратегију федералне владе и ускладиле напоре ради постизања својих циљева, програма и задатака;

Будући да је прва страна академски орган Министарства иностраних послова Доминиканске Републике задужен за формирање, актуализацију и специјализацију кадрова у Министарству иностраних послова, посебно дипломатског и конзуларног особља Републике, има у својој надлежности образовање и обуку кандидата за дипломатску каријеру и лица на дипломатској и конзуларној служби, самим тим може да понуди свој рад на оспособљавању и обуци осталих јавних институција и других државних установа, у оквиру своје специјализације, а исто тако у оквиру понуде сарадње Доминиканске Републике може да укључи учешће страних студената у своје академске програме.

Будући да је друга страна једна независна државна установа која обавља специфичне функције као што су настава, обука и продубљивање знања код дипломатског и конзуларног кора Министарства спољних послова као и код полазника из других министарстава и установа, укључујући и техничке и војне кадрове, из области дипломатских и међународних односа;

ЗБОГ ТОГА, две стране су се договориле о следећим принципима и одредбама:

Члан 1.

Претходна преамбула чиниће саставни део овог меморандума, који гласи:

Члан 2.
Циљеви

За примену Меморандума, стране желе да постигну следеће:

1. Да поделе приступ библиотекама, електронским изворима, одабраним истраживачким документима и било ком другом значајном извору.

2. Да подрже, учествују и међусобно сарађују у области истраживања, наставе, обуке, комуникација и организације заједничких иницијатива и догађаја.

3. Да поделе институционална искуства и праксе кроз размену кадрова, професора и студената за различите пројекте на пољу академије, истраживања, обуке и радова.

4. Две стране ће подстицати и размењивати штампани и информатички материјал, штампан од стране обе институције, из области дипломатије, спољне политике, међународних односа, међународног права, економских послова, политичких наука и сродних област, као и текстове који потичу из других јавних или приватних институција сваке од земаља.

5. Две стране ће подстицати унапређење и размену својих академских искустава укључујући и делимичну виртуалну наставу, са циљем да се развију програми за обуку талентованих кадрова из обе институције.

6. Да подрже и промовишу реноме сваке стране, као партнер.

Члан 3.
Обавезе страна

За примену Меморандума, стране желе да остваре следеће:

1. Да поделе приступ библиотекама, електронским изворима, одабраним истраживачким документима и било ком другом значајном извору.

2. Да међусобно подрже, да се укључе и сарађују у области истраживања, наставе, обуке, комуникација и организације заједничких иницијатива и догађаја.

3. Да поделе институционална искуства и праксе кроз размену кадрова, професора и студената за различите пројекте на пољу академије, истраживања, обуке и радова.

4. Две стране ће подстицати и размењивати штампани и информатички материјал, штампан од стране обе институције, из области дипломатије, спољне политике, међународних односа, међународног права, економских послова, политичких наука и сродних област, као и текстове који потичу из других јавних или приватних институција сваке од земаља.

5. Две стране ће подстицати унапређење и размену својих академских искустава укључујући и делимичну виртуалну наставу, са циљем да се развију програми за обуку талентованих кадрова из обе институције.

6. Да подрже и промовишу реноме сваке стране, као партнер.

Члан 4.
Одговорност

Свака од страна биће потпуно одговорна за своје уговорне обавезе са трећим странама, и ниједна трећа страна неће имати право да се обрати било којој страни из овог документа због било какве омашке или пропуста друге стране.

Члан 5.
Права интелектуалне својине

1. Две стране заступају и гарантују да свака од страна има своја права интелектуалне својине која покривају њене активности, послове, поступке и регулативу од дана ступања на снагу овог меморандума. Ништа из овог меморандума неће утицати на поменута права.

2. Под овим меморандумом, ако стране користе име друге стране, лого (један или више) или ознаку (једну или више), било саме или као део других имена у вези са овим меморандумом или другим споразумом, то ће им једино бити дозвољено пошто добију писмену сагласност друге стране и уз поштовање специфичних услова за коришћење имена, логоа или ознаке за време важења Меморандума. Свака од страна мора да писмено одобри коришћење логотипа од стране друге стране пре поменутог коришћења. Ниједна од страна неће имати право да представи ниједном судском органу ниједан документ са ауторским правима, заштитним знаком или било каквим другим регистрованим правима интелектуалне својине која припада именима, логотипима и ознакама друге стране.

3. Било која информација или материјал послат од стране било које од страна другој страни или њеном представнику у вези са овим меморандумом, укључујући сва ауторска права, заштитне знаке, трговинске тајне, патенте и друга права интелектуалне својине утврђена у овом документу под називом „права интелектуалне својине” биће једино и искључиво власништво стране која поседује та права.

Члан 6.
Саопштења и објаве

1. Две стране ће се заједно договарати о било каквој јавној изјави или саопштењу било које информације везане за овај меморандум.

2. Две стране признају поменути заједнички однос у објављивању и саопштењима, и две стране треба да усклађују садржај саопштења за штампу, поруке медија и било које друго објављивање и документ.

Члан 7.
Необјављивање и поверљивост

1. Две стране морају – у сваком тренутку и без обзира на истек или престанак важења Меморандума – да очувају поверљивост било које поверљиве информације које имају, и ниједна од страна не сме да подели поменуту информацију са трећом страном без писменог одобрења друге стране. Свака од страна сачуваће поверљивом сваку поверљиву информацију код свог особља током трајања, истека или завршетка Меморандума. Две стране су се договориле да поменута информација неће бити ни на који начин стављена на располагање ниједној трећој страни и неће бити коришћена ни у какву сврху која није испуњење обавеза и права утврђених у овом документу. Свака од страна направиће све одговарајуће аранжмане да би гарантовале да њихово особље неће објавити нити разделити поверљиву информацију кршећи одредбу овог меморандума.

2. Било која од страна моћи ће да објави било који податак или информацију која је добијена према или приликом примене одредби овог меморандума у мери у којој су поменути подаци или информације доступни у јавној сфери или су јавно познати пре поменутог објављивања, осим објављивања као резултата неиспуњења од стране било које од страна клаузуле о поверљивости.

Члан 8.
Финансијски аранжмани

Овај меморандум није обавеза никаквог капитала.

Члан 9.
Опште одредбе

1. Овај меморандум је добровољан и може да буде измењен заједничким споразумом овлашћених представника прве и/или друге стране.

2. Овај меморандум не повлачи никакву правну одговорност ни за једну од страна и неће изменити или укинути никакав правни акт који важи у било којој институцији.

3. Било која од страна ће моћи у било ком тренутку да тражи измену било ког члана Меморандума, уз претходну сагласност друге стране.

4. Ако стране одлуче да раде заједно на неком посебном пројекту који може да изазове трошкове и/или развије посао (послове), онда ће се склопити одговарајући правни споразум или други уговорни споразум примерен датом пројекту.

Члан 10.
Ступање на снагу, измене и трајање

Овај меморандум ступа на снагу потписивањем овлашћених представника страна и остаје на снази док се не промени или откаже од стране било које од страна споразумно. Три године након потписивања Меморандума о разумевању, стране ће проценити ефикасност и испуњење овог меморандума о разумевању и обновиће га или ревидирати према ономе што буду сматрале опортуним.

За

Дипломатску академију

Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе

и министар

спољних послова

За

Институт за високо дипломатско и конзуларно образовање

Мигел Варгас, с.р.

министар иностраних

послова и председник

Вишег савета (INESDYC)