ОДЛУКА 1/2018

заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2018. у вези са позивом упућеним Уједињеном Краљевству да приступи Конвенцији од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 29. априла 2021.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОМИТЕТ

имајући у виду Конвенцију од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку, а посебно члан 15. став 3, тачка е),

С обзиром на то да:

(1) Чланом 15. став 3. тачка а) Конвенције од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку1 („Конвенција”) овлашћује се заједнички одбор основан том конвенцијом („заједнички одбор”) да одлуком упути позив трећим земљама да приступи Конвенцији у складу са чланом 15а.

(2) Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске (у даљем тексту „Уједињено Краљевство”) је изразило жељу да приступи Конвенцији као самостална уговорна страна од датума од ког се Конвенција више неће примењивати на Уједињено Краљевство.

(3) Промет робе са Уједињеним Краљевством олакшао би се применом заједничког транзитног поступка између Уједињеног Краљевства и Европске Уније, Републике Исланд, Македоније, Краљевине Норвешке, Републике Србије, Швајцарске конфедерације и Републике Турске.

(4) Како би се омогућило такво олакшање, сврсисходно је позвати Уједињено Краљевство да приступи Конвенцији.

(4) Приступ Уједињеног Краљевствa Конвенцији ступиће на снагу тек од датума од ког се Конвенција неће односити на Уједињено Краљевство као чланице Европске Уније или уколико се Европска Унија и Уједињено Краљевство сагласе о прелазном аранжману, према ком би се Конвенција примењивала и на Уједињено Краљевство, до датума до ког ће прелазни аранжмани примењивати.

––––––––––––––

1 Конвенција између Европске заједнице, Републике Аустрије, Републике Финске, Републике Исланда, Краљевине Норвешке, Краљевине Шведске и Швајцарске Конфедерације о заједничком транзитном поступку (СЛ Л 226, 13. августа 1987. стр. 2).

ДОНЕО ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ

Члан 1.

Уједињено Краљевство се позива да приступи Конвенцији у складу са чланом 15а Конвенције од датума који није дужи од датума када Уједињено Краљевство више не буде чланица Европске Уније или од датума када престану да се примењују прелазни аранжмани између Европске Уније и Уједињеног Краљевства, према којима би се Конвенција примењивала и на Уједињено Краљевство.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења:

Сачињено у Бриселу,

За заједнички одбор

Председник

______________________