На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015

Проглашава се Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Десетог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, 29. јула 2021. године.

ПР број 108

У Београду, 2. августа 2021. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 4. августа 2021.

Члан 1.

Потврђује се Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015, усвојена у Скопљу, 21. јуна 2021. године, у оригиналу на енглеском језику.

Члан 2.

Текст Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

DECISION
OF THE JOINT COMMITTEE OF
THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

No. 1/2021

Adopted on 21 June 2021
amending Annex 4 of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), setting out the Protocol Concerning the Definition of the Concept of „Originating Products” and Methods of Administrative Cooperation referred to in Article 14, paragraph 1 and 3, and repealing and replacing Decision No. 3/2013 and Decision 3/2015 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement

The Joint Committee,

Having regard to Annex 1 to the Agreement on Amendment of and Accession to the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006) (hereinafter referred to as „the Agreement”) done in Bucharest on 19 December 2006, and in particular Article 14 thereof on Rules of Origin and Cooperation in Customs Administration,

Having regard to Annex 4 to the Agreement, setting out the Protocol Concerning the Definition of the Concept of „Originating Products” and Methods of Administrative Cooperation (hereinafter referred to as „the Protocol”),

Having regard to Decision No. 3 /2013 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement, adopted on 20 November 2013, amending Annex 4 of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), Protocol Concerning the Definition of the Concept of „Originating Products” and Methods of Administrative Cooperation referred to in Article 14, paragraph 1 and 3,

Having regard to Decision No. 3/2015 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement, adopted on 26 November 2015, amending Decision of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement 3/2013 regarding Annex 4 of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), Protocol Concerning the Definition of the Concept of „Originating Products” and Methods of Administrative Cooperation referred to in Article 14, paragraph 1 and 3,

Having regard to Article 47 (2) and (3) of the Agreement regarding the amendment of annexes to the Agreement,

Having regard to Article 40 and Article 41 of the Agreement regarding the Joint Committee and its procedures,

Whereas:

(1) Article 14 of the Agreement refers to its Annex 4, which lays down the rules of origin for the application of the provision of the Agreement and the methods for administrative cooperation in customs matters and provides that the Joint Committee may decide to amend the provisions of Annex 4.

(2) Annex 4 to the Agreement was last amended by Decision No. 3/2015 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement, adopted on 26 November 2015, amending Decision of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement 3/2013 regarding Annex 4 of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), Protocol Concerning the Definition of the Concept of „Originating Products” and Methods of Administrative Cooperation referred to in Article 14, paragraph 1 and 3, by replacing Annex to the Decision 3/2013 Protocol concerning the definition of the concept of the „originating products” and methods of administrative cooperation with a new text of Annex 4, which contains two Protocols: Protocol A concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation making reference to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin1 (hereinafter referred to as „the Convention”) and Protocol B concerning the application of full cumulation and duty drawback in CEFTA and methods of administrative cooperation.

––––––––

1 OJ L 54, 26.2.2013, p. 4.

(3) The Convention aims to transpose the existing bilateral systems of rules of origin established in bilateral free trade agreements concluded among the Contracting Parties to the Convention into a multilateral framework, without prejudice to the principles laid down in those bilateral agreements.

(4) Considering that all the participants in the Stabilization and Association Process and the Republic of Moldova have been included in the pan-Euro-Mediterranean zone of cumulation of origin through the Convention.

(5) Pending the conclusion and entry into force of the amendment of the Convention, the CEFTA Parties have agreed to apply alternative applicable rules of origin (hereinafter referred to as „Transitional rules”), set of rules of origin based on those of the amended Convention, which may be used as alternative rules of origin to those laid down in the Convention.

(6) In order to provide sufficient clarity and to include a dynamic reference to the Convention, so as to refer always to the latest version of the Convention, and to provide for the application of the Transitional rules, amendments to the Annex 4 to the Agreement setting out the Protocol are indispensable.

(7) Therefore, Annex 4 to the Agreement setting out the Protocol has to be amended accordingly and the Decision 3/2013 and Decision 3/2015 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement should be repealed and replaced,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Rules of origin

1. Decision No. 3/2013 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement, adopted on 20 November 2013, amending Annex 4 of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), Protocol Concerning the Definition of the Concept of „Originating Products” and Methods of Administrative Cooperation referred to in Article 14, paragraph 1 and 3 and Decision No. 3/2015 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement, adopted on 26 November 2015, amending Decision of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement 3/2013 regarding Annex 4 of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), Protocol Concerning the Definition of the Concept of „Originating Products” and Methods of Administrative Cooperation referred to in Article 14, paragraph 1 and 3 are repealed and replaced by this Decision.

2. The text of Annex 4 to the Agreement, the Protocol concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation, is replaced by the text set out in the Annex to this Decision.

Article 2

Entry into force

1. Done in Skopje on 21 June 2021, in the presence of representatives of all CEFTA Parties.

2. This Decision shall enter into force according to the internal procedures of the Parties.

3. It shall apply from 1 September 2021.

ANNEX

Annex 4 to the Agreement is replaced by the following

„Annex 4

Protocol concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation

Article 1

Applicable rules of origin

1. For the purpose of implementing this Agreement, Appendix I and the relevant provisions of Appendix II to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin1 („the Convention”), as last amended and published in the Official Journal of the European Union and by the CEFTA Parties in accordance with their own procedure, shall apply.

2. All references to the „relevant agreement” in Appendix I and in the relevant provisions of Appendix II to the Convention shall be construed so as to mean this Agreement.

3. Notwithstanding Articles 16(5) and 21(3) of Appendix I of the Convention, where cumulation involves only EFTA States, the Faroe Islands, the European Union, the Republic of Turkey, the participants in the Stabilisation and Association Process, the Republic of Moldova, Georgia and Ukraine, the proof of origin may be a movement certificate EUR.1 or an origin declaration.

Article 2

Alternative applicable rules of origin

1. Notwithstanding Article 1 of this Protocol, for the purpose of implementing the Agreement, products which acquire preferential origin in accordance with the alternative applicable rules of origin set out in Appendix A to this Protocol („Transitional rules”) shall also be considered as originating in the CEFTA Party.

2. The Transitional rules shall apply until the amendment of the Convention on which the Transitional rules are based enters into force.

Article 3

Cumulation of origin

1. Working and processing carried out in one of the CEFTA Parties shall be considered as having been carried out in any other CEFTA Party when the products obtained undergo subsequent working or processing in the CEFTA Party concerned. Where, pursuant to this provision, the originating products obtained in two or more of the Parties concerned, they shall be considered as originating in CEFTA Party concerned only if the working and processing goes beyond the provisions in the Convention or in the Transitional rules concerning insufficient working or processing.

2. Working or processing carried out in the European Union, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein) and Turkey shall be considered as having been carried out in a CEFTA Parties, when the products obtained undergo subsequent working or processing in one of the CEFTA Parties concerned. Where pursuant to this provision the originating products are obtained in two or more of the Parties concerned, they shall be considered as originating in a CEFTA Party concerned only if the working or processing goes beyond the provisions in the Convention or in the Transitional rules concerning insufficient working or processing.

3. Working or processing carried out in the CEFTA Parties shall be considered as having been carried out in the European Union, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein), and Turkey when the products obtained undergo subsequent working or processing in the European Union, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein) and Turkey. Where pursuant to this provision the originating products are obtained in two or more of the Parties concerned, they shall be considered as originating in the European Union, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein), and Turkey only if the working or processing goes beyond the provisions in the Convention or in the Transitional rules concerning insufficient working or processing.

4. The cumulation provided for in this Article may be only applied provided that a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is applicable between the European Union, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein) or Turkey and a CEFTA Party involved in the acquisition of the originating status and the CEFTA Party of destination and goods have obtained the originating status by the application of rules of origin identical to those given in these Protocol.

––––––––

1 OJ L 54, 26.2.2013, p. 4.

Article 4

Prohibition of drawback of, or of exemption from, customs duties

1. The prohibition in paragraph 1 of Article 14 of Appendix I to the Convention shall not apply in bilateral trade between CEFTA Parties, the EU, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein) or Turkey.

2. CEFTA Parties, the EU, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein) or Turkey may apply arrangements for drawback of, or exemption from, customs duties or charges having an equivalent effect, applicable to non-originating materials used in the manufacture of originating products, provided that a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is applicable between the European Union, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein) or Turkey and a CEFTA Party involved in the acquisition of the originating status and the CEFTA Party of destination and goods have obtained the originating status by the application of rules of origin identical to those given in these Protocol.

Article 5

Dispute settlement

1. Where disputes arise in relation to the verification procedures set out in Article 32 of Appendix I to the Convention or in Article 34 of Appendix A to this Protocol that cannot be settled between the customs authorities requesting the verification and the customs authorities responsible for carrying out that verification, they shall be submitted to the Joint Committee provided for in Article 42 and 43 of the Agreement.

2. In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing CEFTA Party shall take place under the regulation of that CEFTA Party.

Article 6

Amendments to the Protocol

The Joint Committee provided for in Article 14 paragraph 1 of the Agreement may decide to amend the provisions of this Protocol.

Article 7

Withdrawal from the Convention

1. Should either one of the CEFTA Parties give notice in writing to the depositary of the Convention of their intention to withdraw from the Convention according to Article 9 thereof, other CEFTA Parties shall immediately enter into negotiations on rules of origin for the purpose of implementing this Agreement.

2. Until the entry into force of such newly negotiated rules of origin, the rules of origin contained in Appendix I and, where appropriate, the relevant provisions of Appendix II to the Convention, applicable at the moment of withdrawal, shall continue to apply to this Agreement. However, from the moment of withdrawal, the rules of origin contained in Appendix I and, where appropriate, the relevant provisions of Appendix II to the Convention shall be construed so as to allow bilateral cumulation between the Party withdrawn and other CEFTA Parties only.

Article 8

Electronically issued movement certificates EUR.1

1. As an alternative to the provisions regarding the issuance of movement certificates, the CEFTA Parties shall accept electronically issued movement certificates EUR.1. Considering the digitalised system to issue movement certificates EUR.1, the formal requirements of electronically issued movement certificates EUR.1 are stated in Paragraph 3. The CEFTA Parties may agree on other formal requirements of electronically issued movement certificates EUR.1.

2. Each CEFTA Party shall inform the Joint Committee about the readiness of the issuance of electronic movement certificates EUR.1 and all technical issues related to such implementation (issuance, submission and verification of an electronic certificate).

3. If the movement certificate is issued and validated electronically, the following requirements apply:

a) ink stamps used by the customs or competent governmental authorities for the validation of the movement certificate EUR.1 (Box 11) may be replaced with an image or electronic stamps;

b) Boxes 11 and 12 may contain electronic signatures instead of original signatures;

c) the information in Box 11 concerning the form and number of the export document shall be indicated only where requested by the regulations of the issuing CEFTA Party;

d) it shall bear a serial number or a code by which it can be identified; and

e) it may be issued in any of the official languages of the CEFTA Parties or in English.

Appendix A

ALTERNATIVE APPLICABLE RULES OF ORIGIN

Rules for optional application among Contracting Parties to the Regional Convention
on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin, pending the conclusion
and entry into force of the amendment of the Convention
(„the Rules” or „the Transitional rules”)

DEFINITION OF THE CONCEPT OF „ORIGINATING PRODUCTS
AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION

TABLE OF CONTENTS

OBJECTIVES

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF „ORIGINATING PRODUCTS”

Article 2

General requirements

Article 3

Wholly obtained products

Article 4

Sufficient working or processing

Article 5

Tolerance rule

Article 6

Insufficient working or processing

Article 7

Cumulation of origin

Article 8

Conditions for the application of cumulation of origin

Article 9

Unit of qualification

Article 10

Sets

Article 11

Neutral elements

Article 12

Accounting segregation

TITLE III

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 13

Principle of territoriality

Article 14

Non-alteration

Article 15

Exhibitions

TITLE IV

DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 16

Drawback of or exemption from customs duties

TITLE V

PROOF OF ORIGIN

Article 17

General requirements

Article 18

Conditions for making out an origin declaration

Article 19

Approved exporter

Article 20

Procedure for issue of a movement certificate EUR.1

Article 21

Movement certificates EUR.1 issued retrospectively

Article 22

Issue of a duplicate movement certificate EUR.1

Article 23

Validity of proof of origin

Article 24

Free zones

Article 25

Importation requirements

Article 26

Importation by instalments

Article 27

Exemption from proof of origin

Article 28

Discrepancies and formal errors

Article 29

Supplier’s declarations

Article 30

Amounts expressed in euro

TITLE VI

PRINCIPLES OF COOPERATION AND DOCUMENTARY EVIDENCE

Article 31

Documentary evidence, preservation of proofs of origin and supporting documents

Article 32

Dispute settlement

TITLE VII

ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 33

Notification and cooperation

Article 34

Verification of proofs of origin

Article 35

Verification of supplier’s declarations

Article 36

Penalties

TITLE VIII

APPLICATION OF APPENDIX A

Article 37

European Economic Area

Article 38

Liechtenstein

Article 39

Republic of San Marino

Article 40

Principality of Andorra

Article 41

Ceuta and Melilla

List of Annexes

ANNEX I:

Introductory notes to the list in Annex II

ANNEX II:

List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order for the product manufactured to obtain originating status

ANNEX III:

Text of the origin declaration

ANNEX IV:

Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1

ANNEX V:

Special conditions concerning products originating in Ceuta and Melilla

ANNEX VI:

Supplier’s declaration

ANNEX VII:

Long-term supplier’s declaration

OBJECTIVES

These Rules are optional. They are intended to apply on a provisional basis, pending the conclusion and entry into force of the amendment of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin (‚PEM Convention’ or ‚Convention’). These Rules will apply bilaterally to trade between those Contracting Parties that agree to refer to them or include them in their bilateral preferential trade agreements. These Rules are intended to apply as an alternative to the rules of the Convention, which, as provided by the Convention, are without prejudice to the principles laid down in the relevant agreements and other related bilateral agreements among Contracting Parties. Accordingly, these Rules will not be mandatory, but optional. They may be applied by economic operators that desire to claim preferences based on these Rules instead of on the basis of the rules of the Convention.

These Rules are not intended to modify the Convention. The Convention continues to apply in full between the Contracting Parties to the Convention. These Rules will not alter the rights and obligations of the Contracting Parties under the Convention.

TITLE I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Definitions

For the purposes of these Rules:

(a) „applying Contracting Party” means a Contracting Party to the PEM Convention that incorporates these Rules in its bilateral preferential trade agreements with another Contracting Party to the PEM Convention and includes the Parties to the Agreement;

(b) „chapters”, „headings” and „subheadings” mean the chapters, the headings and the subheadings (four- or six-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized Commodity Description and Coding System („Harmonised System”) with the changes pursuant to the Recommendation of 26 June 2004 of the Customs Cooperation Council;

(c) „classified” means the classification of a good under a particular heading or subheading of the Harmonised System;

(d) „consignment” means products which are either:

(i) sent simultaneously from one exporter to one consignee; or

(ii) covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

(e) „customs authorities of the Party or applying Contracting Party” for the European Union means any of the customs authorities of the Member States of the European Union;

(f) „customs value” means the value as determined in accordance with the Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (WTO Agreement on Customs Valuation);

(g) „ex-works price” means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Party in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided that the price includes the value of all the materials used and all other costs related to its production, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported. Where the last working or processing has been subcontracted to a manufacturer, the term ‚manufacturer” refers to the enterprise that has employed the subcontractor.

Where the actual price paid does not reflect all costs related to the manufacturing of the product which are actually incurred in the Party, the ex-works price means the sum of all those costs, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

(h) „fungible material” or ‚fungible product” means material or product that is of the same kind and commercial quality, with the same technical and physical characteristics, and which cannot be distinguished from one another;

(i) „goods” means both material and product;

(j) „manufacture” means any kind of working or processing, including assembly;

(k) „material” means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

(l) „maximum content of non-originating materials” means the maximum content of non-originating materials which is permitted in order to consider a manufacture to be working or processing sufficient to confer originating status on the product. It may be expressed as a percentage of the ex-works price of the product or as a percentage of the net weight of these materials used falling under a specified group of chapters, chapter, heading or subheading;

(m) „product” means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

(n) „territory” includes the land territory, internal waters and the territorial sea of a Party;

(o) „value added” shall be taken to be the ex-works price of the product minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other applying Contracting Parties with which cumulation is applicable or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the exporting Party;

(p) „value of materials” means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the exporting Party. Where the value of the originating materials used needs to be established, this point shall be applied mutatis mutandis.

TITLE II
DEFINITION OF THE CONCEPT OF ‚ORIGINATING PRODUCTS’

Article 2
General requirements

For the purpose of implementing the Agreement, the following products shall be considered as originating in a Party when exported to the other Party:

(a) products wholly obtained in a Party, within the meaning of Article 3;

(b) products obtained in a Party incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in that Party within the meaning of Article 4.

Article 3
Wholly obtained products

1. The following shall be considered as wholly obtained in a Party when exported to the other Party:

(a) mineral products and natural water extracted from its soil or from its seabed;

(b) plants, including aquatic plants, and vegetable products grown or harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products from slaughtered animals born and raised there;

(f) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(g) products of aquaculture where the fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates are born or raised there from eggs, larvae, fry or fingerlings;

(h) products of sea fishing and other products taken from the sea outside any territorial sea by its vessels;

(i) products made on board its factory ships exclusively from products referred to in point (h);

(j) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials;

(k) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

(l) products extracted from the seabed or below the seabed which is situated outside its territorial sea but where it has exclusive exploitation rights;

(m) goods produced there exclusively from the products specified in points (a) to (l).

2. The terms „its vessels” and „its factory ships” in points (h) and (i) of paragraph 1 respectively shall apply only to vessels and factory ships which meet each of the following requirements:

(a) they are registered in the exporting or the importing Party;

(b) they sail under the flag of the exporting or the importing Party;

(c) they meet one of the following conditions:

(i) they are at least 50% owned by nationals of the exporting or the importing Party; or

(ii) they are owned by companies which:

– have their head office and their main place of business in the exporting or the importing Party; and

– are at least 50% owned by the exporting or the importing Party or public entities or nationals of these Parties.

3. For the purpose of paragraph 2, when the exporting or the importing Party is the European Union, it means the Member States of the European Union.

4. For the purpose of paragraph 2, the EFTA States are to be considered as one applying Contracting Party.

Article 4
Sufficient working or processing

1. Without prejudice to paragraph 3 of this Article and to Article 6, products which are not wholly obtained in a Party shall be considered to be sufficiently worked or processed when the conditions laid down in the list in Annex II for the goods concerned are fulfilled.

2. If a product which has obtained originating status in a Party in accordance with paragraph 1 is used as a material in the manufacture of another product, no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

3. The determination of whether the requirements of paragraph 1 are met, shall be carried out for each product.

However, where the relevant rule is based on compliance with a maximum content of non-originating materials, the customs authorities of the Parties may authorise exporters to calculate the ex-works price of the product and the value of the non-originating materials on an average basis as set out in paragraph 4, in order to take into account the fluctuations in costs and currency rates.

4. Where the second subparagraph of paragraph 3 applies, an average ex-works price of the product and average value of non-originating materials used shall be calculated respectively on the basis of the sum of the ex-works prices charged for all sales of the same products carried out during the preceding fiscal year and the sum of the value of all the non-originating materials used in the manufacture of the same products over the preceding fiscal year as defined in the exporting Party, or, where figures for a complete fiscal year are not available, a shorter period which should not be less than three months.

5. Exporters having opted for calculation on an average basis shall consistently apply such a method during the year following the fiscal year of reference, or, where appropriate, during the year following the shorter period used as a reference. They may cease to apply such a method where during a given fiscal year, or a shorter representative period of no less than three months, they record that the fluctuations in costs or currency rates which justified the use of such a method have ceased.

6. The averages referred to in paragraph 4 shall be used as the ex-works price and the value of non-originating materials, respectively, for the purpose of establishing compliance with the maximum content of non-originating materials.

Article 5
Tolerance rule

1. By way of derogation from Article 4 and subject to paragraphs 2 and 3 of this Article, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list in Annex II, are not to be used in the manufacture of a given product may nevertheless be used, provided that their total net weight or value assessed for the product does not exceed:

(a) 15% of the net weight of the product falling within Chapters 2 and 4 to 24, other than processed fishery products of Chapter 16;

(b) 15% of the ex-works price of the product for products other than those covered by point (a).

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System, for which the tolerances mentioned in Notes 6 and 7 of Annex I shall apply.

2. Paragraph 1 of this Article shall not allow to exceed any of the percentages for the maximum content of non-originating materials as specified in the rules laid down in the list in Annex II.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to products wholly obtained in a Party within the meaning of Article 3. However, without prejudice to Article 6 and Article 9(1), the tolerance provided for in those provisions shall nevertheless apply to product for which the rule laid down in the list in Annex II requires that the materials which are used in the manufacture of that product are wholly obtained.

Article 6
Insufficient working or processing

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, the following operations shall be considered to be insufficient working or processing to confer the status of an originating product, whether or not the requirements of Article 4 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking and partial or total milling of rice; polishing, and glazing of cereals and rice;

(g) operations to colour or flavour sugar or form sugar lumps; partial or total milling of crystal sugar;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;

(n) mixing of sugar with any material;

(o) simple addition of water or dilution or dehydratation or denaturation of products;

(p) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

(q) slaughter of animals;

(r) a combination of two or more operations specified in points (a) to (q).

2. All the operations carried out in the exporting Party on a given product shall be taken into account when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 7
Cumulation of origin

1. Without prejudice to Article 2, products shall be considered as originating in the exporting Party when exported to the other Party if they are obtained there, incorporating materials originating in any applying Contracting Party other than the exporting Party provided that the working or processing carried out in the exporting Party goes beyond the operations referred to in Article 6. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in the exporting Party does not go beyond the operations referred to in Article 6, the product obtained by incorporating materials originating in any other applying Contracting Party, shall be considered as originating in the exporting Party only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any of the other applying Contracting Parties. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the applying Contracting Party which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in the exporting Party.

3. Without prejudice to Article 2, and with the exclusion of products falling within Chapters 50 to 63, working or processing carried out in an applying Contracting Party other than the exporting Party shall be considered as having been carried out in the exporting Party when the products obtained undergo subsequent working or processing in this exporting Party.

4. Without prejudice to Article 2, for products falling within Chapters 50 to 63 and only for the purpose of bilateral trade between the Parties, working or processing carried out in the importing Party shall be considered as having been carried out in the exporting Party when the products undergo subsequent working or processing in this exporting Party.

For the purpose of this paragraph, the participants in the European Union’s Stabilisation and Association process and the Republic of Moldova are to be considered as one applying Contracting Party.

5. The Parties may opt to extend the application of paragraph 3 of this Article on importation of products falling within Chapters 50 to 63 unilaterally. A Party that opts for such extension shall notify the other Party and inform the European Commission in accordance with Article 8(2).

6. For the purpose of cumulation within the meaning of paragraphs 3 to 5 of this Article, the originating products shall be considered as originating in the exporting Party only if the working or processing undergone there goes beyond the operations referred to in Article 6.

7. Products originating in the applying Contracting Parties referred to in paragraph 1 which do not undergo any working or processing in the exporting Party shall retain their origin if exported into one of the other applying Contracting Parties.

Article 8
Conditions for the application of cumulation of origin

1. The cumulation provided for in Article 7 may be applied only provided that:

(a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is applicable between the applying Contracting Parties involved in the acquisition of the originating status and the applying Contracting Party of destination; and

(b) goods have obtained originating status by the application of rules of origin identical to those given in these Rules.

2. Notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation shall be published in the Official Journal of the European Union (C series) and by the CEFTA Parties, in accordance with their own procedures.

The cumulation provided for in Article 7 shall apply from the date indicated in those notices.

The Parties shall provide the European Commission with details of the relevant agreements concluded with other applying Contracting Parties including the dates of entry into force of these Rules.

3. The proof of origin should include the statement in English ‚CUMULATION APPLIED WITH (name of the relevant applying Contracting Party/Parties in English)’ when products obtained the originating status by application of cumulation of origin in accordance with Article 7.

In cases where a movement certificate EUR.1 is used as a proof of origin, that statement shall be made in Box 7 of the movement certificate EUR.1.

4. The Parties may decide, for the products exported to them that obtained the originating status in the exporting Party by application of cumulation of origin in accordance with Article 7, to waive the obligation of including on the proof of origin the statement referred to in paragraph 3 of this Article1.

The Parties shall notify the waiver to the European Commission in accordance with Article 8(2).

Article 9

Unit of qualification

1. The unit of qualification for the application of these Rules shall be the particular product which is considered to be the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonised System. It follows that:

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonised System, each individual item shall be taken into account when applying these Rules.

2. Where under General Rule 5 of the Harmonised System packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

––––––––

1 The parties agree to waive the obligation to include in the proof of origin the statement referred to in Article 8(3).

3. Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle which are part of the normal equipment and included in the ex-works price thereof shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 10
Sets

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shall be regarded as originating when all the component products are originating.

When a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall however be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15% of the ex-works price of the set.

Article 11
Neutral elements

In order to determine whether a product is an originating product, no account shall be taken of the origin of the following which might be used in its manufacture:

(a) energy and fuel;

(b) plant and equipment;

(c) machines and tools;

(d) any other goods which do not enter, and which are not intended to enter, into the final composition of the product.

Article 12
Accounting segregation

1. If originating and non-originating fungible materials are used in the working or processing of a product, economic operators may ensure the management of materials using the accounting segregation method, without keeping the materials on separate stocks.

2. Economic operators may ensure the management of originating and non-originating fungible products of heading 1701 using the accounting segregation method, without keeping the products on separate stocks.

3. The Parties may require that the application of accounting segregation is subject to prior authorisation by the Customs authorities. The Customs authorities may grant the authorisation subject to any conditions they deem appropriate and shall monitor the use made of the authorisation. The Customs authorities may withdraw the authorisation whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in these Rules.

Through the use of accounting segregation it must be ensured that, at any time, no more products can be considered as ‘originating in the exporting Party’ than would have been the case if a method of physical segregation of the stocks had been used.

The method shall be applied and the application thereof shall be recorded on the basis of the general accounting principles applicable in the exporting Party.

4. The beneficiary of the method referred to in paragraphs 1 and 2 shall make out or apply for proofs of origin for the quantity of products which may be considered as originating in the exporting Party. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

TITLE III
TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 13
Principle of territoriality

1. The conditions set out in Title II shall be fulfilled without any interruption in the Party concerned.

2. If originating products exported from a Party to another country are returned, they shall be considered to be non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the products returned are the same as those which were exported; and

(b) they have not undergone any operations beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The obtention of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the exporting Party on materials exported from this Party and subsequently re-imported there, provided:

(a) those materials are wholly obtained in the exporting Party or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 6 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(i) the re-imported products have been obtained by working or processing the exported materials; and

(ii) the total added value acquired outside the exporting Party by applying this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3 of this Article, the conditions for obtaining originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the exporting Party. However, where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the exporting Party, taken together with the total added value acquired outside this Party by applying this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying paragraphs 3 and 4, „total added value” shall be taken to mean all costs arising outside the exporting Party, including the value of the materials incorporated there.

6. Paragraphs 3 and 4 of this Article shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 5 is applied.

7. Any working or processing of the kind covered by this Article and done outside the exporting Party shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 14
Non-alteration

1. The preferential treatment provided for under the Agreement shall apply only to products satisfying the requirements of these Rules and declared for importation in a Party provided that those products are the same as those exported from the exporting Party. They shall not have been altered, transformed in any way or subjected to operations other than to preserve them in good condition or than adding or affixing marks, labels, seals or any documentation to ensure compliance with specific domestic requirements of the importing Party carried out under customs supervision in the third country(ies) of transit or splitting prior to being declared for home use.

2. Storage of products or consignments may take place provided they remain under customs supervision in the third country(ies) of transit.

3. Without prejudice to Title V of this Appendix, the splitting of consignments may take place, provided they remain under customs supervision in the third country(ies) of splitting.

4. In the case of doubt, the importing Party may request the importer or its representative to submit at any time all appropriate documents to provide evidence of compliance with this Article, which may be given by any documentary evidence, and notably by:

(a) contractual transport documents such as bills of lading;

(b) factual or concrete evidence based on marking or numbering of packages;

(c) a certificate of non-manipulation provided by the customs authorities of the country(ies) of transit or splitting or any other documents demonstrating that the goods remained under customs supervision in the country(ies) of transit or splitting; or

(d) any evidence related to the goods themselves.

Article 15
Exhibitions

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than with which cumulation is applicable in accordance with Articles 7 and 8 and sold after the exhibition for importation in a Party, shall benefit on importation from the relevant agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) an exporter has consigned the products from a Party to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in another Party;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin shall be issued or made out in accordance with Title V of this Appendix and submitted to the customs authorities of the importing Party in the normal manner. The name and address of the exhibition shall be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

TITLE IV
DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 16
Drawback of or exemption from customs duties

1. Non-originating materials used in the manufacture of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System originating in a Party for which a proof of origin is issued or made out in accordance with Title V of this Appendix shall not be subject in the exporting Party to drawback of or exemption from customs duties of whatever kind.

2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the exporting Party to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The prohibition in paragraph 1 of this Article shall not apply to trade between the Parties for products that obtained originating status by application of cumulation of origin covered by Article 7(4) or (5).

TITLE V
PROOF OF ORIGIN

Article 17
General requirements

1. Products originating in one of the Parties shall, on importation into the other Party, benefit from the provisions of the Agreement upon submission of one of the following proofs of origin:

(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex IV to this Appendix;

(b) in the cases specified in Article 18(1), a declaration, subsequently referred to as the ‚origin declaration’ given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the text of the origin declaration appears in Annex III to this Appendix.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, originating products within the meaning of these Rules shall, in the cases specified in Article 27, benefit from the provisions of the Agreement without it being necessary to submit any of the proofs of origin referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Without prejudice to paragraph 1, the Parties may agree that, for the preferential trade between them, proofs of origin listed in points (a) and (b) of paragraph 1 are replaced by statements on origin made out by exporters registered in an electronic database in accordance with the internal legislation of the Parties.

The use of a statement on origin made out by the exporters registered in an electronic database agreed by two or more applying Contracting Parties shall not impede the use of diagonal cumulation with other applying Contracting Parties.

4. For the purposes of paragraph 1, the Parties may agree to establish a system that allows proofs of origin listed in points (a) and (b) of paragraph 1 to be issued electronically and/or submitted electronically.

5. For the purpose of Article 7, if Article 8(4) applies, the exporter established in an applying Contracting Party who issues, or applies for, a proof of origin on the basis of another proof of origin which benefits from a waiver from the obligation to include the statement as otherwise required by Article 8(3) shall take all necessary steps to ensure that the conditions for applying cumulation are fulfilled and shall be prepared to submit all relevant documents to the customs authorities.

Article 18
Conditions for making out an origin declaration

1. An origin declaration as referred to in point (b) of Article 17(1) may be made out:

(a) by an approved exporter within the meaning of Article 19; or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products the total value of which does not exceed EUR 6 000.

2. An origin declaration may be made out if the products can be considered as originating in an applying Contracting Party and fulfil the other requirements of these Rules.

3. The exporter making out an origin declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting Party, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of these Rules.

4. An origin declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex III to this Appendix, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country. If the declaration is handwritten, it shall be written in ink in printed characters.

5. Origin declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 19 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting Party a written undertaking that he accepts full responsibility for any origin declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An origin declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation (the ‚retrospective origin declaration’) on condition that it is presented in the importing country within two years after the importation of the products to which it relates.

Where the splitting of a consignment takes place in accordance with Article 14(3) and provided that the same two-year deadline is respected, the retrospective origin declaration shall be made out by the approved exporter of the exporting Party of the products.

Article 19
Approved exporter

1. The customs authorities of the exporting Party may, subject to national requirements, authorise any exporter established in that Party (the „approved exporter”), to make out origin declarations irrespective of the value of the products concerned.

2. An exporter who requests such authorisation must offer, to the satisfaction of the customs authorities, all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of these Rules.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the origin declaration.

4. The customs authorities shall verify the proper use of an authorisation. They may withdraw the authorisation if the approved exporter makes improper use of it and shall do so if the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 2.

Article 20
Procedure for issuing of a movement certificate EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting Party on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter’s responsibility, by his authorised representative.

2. For that purpose, the exporter or his authorised representative shall fill in both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex IV to this Appendix. Those forms shall be completed in one of the languages in which the Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country. If the completion of the forms is done in handwriting, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products shall be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line shall be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The movement certificate EUR.1 shall include the statement in English „TRANSITIONAL RULES” in box 7.

4. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting Party where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of these Rules.

5. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting Party if the products concerned can be considered as products originating and fulfil the other requirements of these Rules.

6. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of these Rules. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 of this Article are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

7. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the movement certificate EUR.1.

8. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 21
Movement certificates EUR.1 issued retrospectively

1. Notwithstanding Article 20(8), a movement certificate EUR.1 may be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons;

(c) the final destination of the products concerned was not known at the time of exportation and was determined during their transportation or storage and after possible splitting of consignments in accordance with Article 14(3);

(d) a movement certificate EUR.1 or EUR.MED was issued in accordance with the rules of the PEM Convention for products that are also originating in accordance with these Rules; the exporter shall take all necessary steps to ensure that the conditions to apply cumulation are fulfilled and be prepared to submit to the customs authorities all relevant documents proving that the product is originating in accordance with these Rules; or

(e) a movement certificate EUR.1 was issued on the basis of Article 8(4) and the application of Article 8(3) is required at importation in another applying Contracting Party.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter shall indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively within two years from the date of exportation and only after verifying that the information supplied in the exporter’s application complies with that in the corresponding file.

4. In addition to the requirement under Article 20(3), movement certificates EUR.1 issued retrospectively shall be endorsed with the following phrase in English: „ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in Box 7 of the movement certificate EUR.1.

Article 22
Issue of a duplicate movement certificate EUR.1

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. In addition to the requirement under Article 20(3), the duplicate issued in accordance with paragraph 1 of this Article shall be endorsed with the following word in English: „DUPLICATE”.

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in Box 7 of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which shall bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

Article 23
Validity of proof of origin

1. A proof of origin shall be valid for ten months from the date of issue or making out in the exporting Party, and shall be submitted within that period to the customs authorities of the importing Party.

2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing Party after the period of validity referred to in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying the tariff preferences, where failure to submit those documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing Party may accept the proofs of origin where the products have been presented to customs before the said final date.

Article 24
Free zones

1. The Parties shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in an applying Contracting Party are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, a new proof or origin may be issued or made out, if the treatment or processing undergone complies with these Rules.

Article 25
Importation requirements

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing Party in accordance with the procedures applicable in that Party.

Article 26
Importation by instalments

Where, at the request of the importer and subject to the conditions laid down by the customs authorities of the importing Party, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) for the interpretation of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities on importation of the first instalment.

Article 27
Exemptions from proof of origin

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers’ personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of these Rules and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration.

2. Imports shall not be considered as imports by way of trade if all the following conditions are met:

(a) the imports are occasional;

(b) the imports consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families;

(c) it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3. The total value of those products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1 200 in the case of products forming part of travellers’ personal luggage.

Article 28
Discrepancies and formal errors

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that that document does correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin shall not cause the documents referred to in paragraph 1 of this Article to be rejected if those errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in those documents.

Article 29
Supplier’s declarations

1. When a movement certificate EUR.1 is issued or an origin declaration is made out in a Party for originating products, in the manufacture of which goods coming from another applying Contracting Party which have undergone working or processing there without having obtained preferential originating status have been used in accordance with Article 7(3) or Article 7(4) account shall be taken of the supplier’s declaration given for those goods in accordance with this Article.

2. The supplier’s declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in an applying Contracting Party by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, may be considered as products originating in the exporting Party and fulfil the other requirements of these Rules.

3. A separate supplier’s declaration shall, except in the cases referred to in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex VI on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.

4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in an applying Contracting Party is expected to remain constant for a period of time, he may provide a single supplier’s declaration to cover subsequent consignments of those goods (the „long-term supplier’s declaration”). A long-term supplier’s declaration may normally be valid for a period of up to two years from the date of making out the declaration. The customs authorities of the applying Contracting Party where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used. The long-term supplier’s declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex VII and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment. The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier’s declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier’s declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages of the Agreement, in accordance with the national law of the applying Contracting Party where the declaration is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.

6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the applying Contracting Party where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

Article 30
Amounts expressed in euro

1. For the purposes of application of the point (b) of Article 18(1) and Article 27(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the Parties equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the point (b) of Article 18(1) or Article 27(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October. The amounts shall be communicated to the European Commission by 15 October and shall apply from 1 January the following year. The European Commission shall notify all countries concerned of the relevant amounts.

4. A Party may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5%. A Party may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15% in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion were to result in a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of a Party. When carrying out that review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For that purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

TITLE VI
PRINCIPLES OF COOPERATION AND DOCUMENTARY EVIDENCE

Article 31
Documentary evidence, preservation of proofs of origin
and supporting documents

1. An exporter who has made out an origin declaration or has applied for a movement certificate EUR.1 shall keep a hard copy or an electronic version of those proofs of origin and all documents supporting the originating status of the product, for at least three years from the date of issuance or making out of the origin declaration.

2. The supplier making out a supplier’s declaration shall keep copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 29(6) for at least three years.

The supplier making out a long-term supplier’s declaration shall keep copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 29(6) for at least three years. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier’s declaration.

3. For the purposes of paragraph 1 of this Article, the documents supporting the originating status, inter alia, are the following:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the product, contained, for example, in his accounts or internal bookkeeping;

(b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the relevant applying Contracting Party in accordance with its national legislation;

(c) documents proving the working or processing of materials in the relevant Party, made out or issued in that Party in accordance with its national legislation;

(d) origin declarations or movement certificates EUR.1 proving the originating status of materials used, made out or issued in the Parties in accordance with these Rules;

(e) appropriate evidence concerning working or processing undergone outside the Parties by application of Articles 13 and 14, proving the fulfilment of the requirements of those Articles.

4. The customs authorities of the exporting Party issuing movement certificates EUR.1 shall keep the application form referred to in Article 20(2) for at least three years.

5. The customs authorities of the importing Party shall keep the origin declarations and the movement certificates EUR.1 submitted to them for at least three years.

6. Supplier’s declarations proving the working or processing undergone in an applying Contracting Party by materials used, made out in that applying Contracting Party, shall be treated as a document referred to in Articles 18(3), 20(4) and 29(6) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in that applying Contracting Party and fulfil the other requirements of these Rules.

Article 32
Dispute settlement

Where disputes arise in relation to the verification procedures under Articles 34 and 35, or in relation to the interpretation of this Appendix, which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out the verification, they shall be submitted to the Joint Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing Party shall take place in accordance with the legislation of that Party.

TITLE VII
ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 33
Notification and cooperation

1. The customs authorities of the Parties shall provide each other with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1, with the models of the authorisation numbers granted to approved exporters and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and origin declarations.

2. In order to ensure the proper application of these Rules, the Parties shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations, the supplier’s declarations and the correctness of the information given in those documents.

Article 34
Verification of proofs of origin

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing Party have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of these Rules.

2. When they make a request for subsequent verification, the customs authorities of the importing Party shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the origin declaration, or a copy of those documents, to the customs authorities of the exporting Party giving, where appropriate, the reasons for the request for verification. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting Party. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing Party decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned may be considered as products originating in one of the Parties and fulfil the other requirements of these Rules.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 35
Verification of supplier’s declarations

1. Subsequent verifications of supplier’s declarations or long-term supplier’s declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of a Party where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the Party referred to in paragraph 1 shall return the supplier’s declaration or the long-term supplier’s declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial document(s) concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the applying Contracting Party where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier’s declaration or the long-term supplier’s declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the applying Contracting Party where the supplier’s declaration or the long-term supplier’s declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier’s accounts or any other check which they consider appropriate.

4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier’s declaration or the long-term supplier’s declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

Article 36
Penalties

Each Party shall provide for the imposition of criminal, civil or administrative penalties for violations of its legislation related to these Rules.

TITLE VIII
APPLICATION OF APPENDIX A

Article 37
European Economic Area

Goods originating in the European Economic Area (EEA) within the meaning of Protocol 4 to the Agreement on the European Economic Area shall be considered as originating in the European Union, Iceland, Liechtenstein or Norway (the „EEA Parties”) when exported respectively from the European Union, Iceland, Liechtenstein or Norway to one of the CEFTA Parties, provided that free trade agreements using these Rules are applicable between CEFTA Party and the EEA Parties.

Article 38
Liechtenstein

Without prejudice to Article 2, a product originating in Liechtenstein shall, due to the customs union between Switzerland and Liechtenstein, be considered as originating in Switzerland.

Article 39
Republic of San Marino

Without prejudice to Article 2, a product originating in the Republic of San Marino shall, due to the customs union between the European Union and the Republic of San Marino, be considered as originating in the European Union.

Article 40
Principality of Andorra

Without prejudice to Article 2, a product originating in the Principality of Andorra classified under Chapters 25 to 97 of the Harmonised System shall, due to the customs union between the European Union and the Principality of Andorra, be considered as originating in the European Union.

Article 41
Ceuta and Melilla

1. For the purposes of these Rules, the term „European Union” shall not cover Ceuta and Melilla.

2. Products originating in one of the CEFTA Parties, when imported into Ceuta or Melilla, shall enjoy in all respects the same customs regime as that which is applied to products originating in the customs territory of the European Union under Protocol 2 of the Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the adjustments to the Treaties1. The CEFTA Parties shall grant to imports of products covered by the relevant agreement and originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that which is granted to products imported from and originating in the European Union.

3. For the purposes of paragraph 2 of this Article concerning products originating in Ceuta and Melilla, these Rules shall apply mutatis mutandis subject to the special conditions set out in Annex V.

ANNEX I
INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

Note 1 – General introduction

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 4 of Title II of this Appendix. There are four different types of rules, which vary according to the product:

(a) through working or processing a maximum content of non-originating materials is not exceeded;

––––––––

1 OJ EC L 302, 15.11.1985, p. 23.

(b) through working or processing the 4-digit Harmonised System heading or 6-digit Harmonised System subheading of the manufactured products becomes different from the 4-digit Harmonised System heading or 6-digit subheading respectively of the materials used;

(c) a specific working or processing operation is carried out;

(d) working or processing is carried out on certain wholly obtained materials.

Note 2 – The structure of the list

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The column (1) gives the heading number or chapter number used in the Harmonised System and the column (2) gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column (3). Where, in some cases, the entry in the column (1) is preceded by an „ex”, this signifies that the rules in column (3) apply only to the part of that heading as described in column (2).

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column (1) or a chapter number is given and the description of products in column (2) is therefore given in general terms, the adjacent rules in column (3) apply to all products which, under the Harmonised System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column (1).

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column (3).

2.4. Where two alternative rules are set out in column (3), separated by „or”, it is at the choice of the exporter which one to use.

Note 3 – Examples of how to apply the rules

3.1. Article 4 of Title II of this Appendix, concerning products having obtained originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether that status has been obtained inside the factory where those products are used or in another factory in a Party.

3.2. Pursuant to Article 6 of Title II of this Appendix, the working or processing carried out must go beyond the list of operations mentioned in that Article. If it does not, the goods shall not qualify for the granting of the benefit of preferential tariff treatment, even if the conditions set out in the list below are met.

Subject to Article 6 of Title II of this Appendix, the rules in the list represent the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status.

Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.

If a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may not be used, the use of materials at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of materials at a later stage is not.

Example: when the list-rule for Chapter 19 requires that „non-originating materials of headings 1101 to 1108 cannot exceed 20% weight”, the use (i.e. importation) of cereals of Chapter 10 (materials at an earlier stage of manufacture) is not limited.

3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression „Manufacture from materials of any heading”, then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression „Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading …” or „Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product” means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column (2) of the list.

3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy this.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then those percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages shall not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4 – General provisions concerning certain agricultural goods

4.1. Agricultural goods falling within Chapters 6, 7, 8, 9, 10, 12 and heading 2401 which are grown or harvested in the territory of a Party shall be treated as originating in the territory of that Party, even if grown from imported seeds, bulbs, rootstock, cuttings, grafts, shoots, buds, or other live parts of plants.

4.2. In cases where the content of non-originating sugar in a given product is subject to limitations, the weight of sugars of headings 1701 (sucrose) and 1702 (e.g., fructose, glucose, lactose, maltose, isoglucose or invert sugar) used in the manufacture of the final product and used in the manufacture of the non-originating products incorporated in the final product is taken into account for the calculation of such limitations.

Note 5 – Terminology used in respect of certain textile products

5.1. The term „natural fibres” is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.

5.2. The term „natural fibres” includes horsehair of heading 0511, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.

5.3. The terms „textile pulp”, „chemical materials” and „paper-making materials” are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

5.4. The term „man-made staple fibres” is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

5.5. Printing (when combined with Weaving, Knitting/Crocheting, Tufting or Flocking) is defined as a technique by which an objectively assessed function, like colour, design, technical performance, is given to a textile substrate with a permanent character, using screen, roller, digital or transfer techniques.

5.6. Printing (as standalone operation) is defined as a technique by which an objectively assessed function, like colour, design, technical performance, is given to a textile substrate with a permanent character, using screen, roller, digital or transfer techniques combined with at least two preparatory/finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendaring, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product.

Note 6 – Tolerances applicable to products made of a mixture of textile materials

6.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column (3) shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of that product and which, taken together, represent 15% or less of the total weight of all the basic textile materials used (See also Notes 6.3 and 6.4).

6.2. However, the tolerance mentioned in Note 6.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

– silk;

– wool;

– coarse animal hair;

– fine animal hair;

– horsehair;

– cotton;

– paper-making materials and paper;

– flax;

– true hemp;

– jute and other textile bast fibres;

– sisal and other textile fibres of the genus Agave;

– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres;

– synthetic man-made filament fibres of polypropylene;

– synthetic man-made filament fibres of polyester;

– synthetic man-made filament fibres of polyamide;

– synthetic man-made filament fibres of polyacrylonitrile;

– synthetic man-made filament fibres of polyimide;

– synthetic man-made filament fibres of polytetrafluoroethylene;

– synthetic man-made filament fibres of poly(phenylene sulphide);

– synthetic man-made filament fibres of poly(vinyl chloride);

– other synthetic man-made filament fibres;

– artificial man-made filament fibres of viscose;

– other artificial man-made filament fibres;

– current-conducting filaments;

– synthetic man-made staple fibres of polypropylene;

– synthetic man-made staple fibres of polyester;

– synthetic man-made staple fibres of polyamide;

– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile;

– synthetic man-made staple fibres of polyimide;

– synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene;

– synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide);

– synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride);

– other synthetic man-made staple fibres;

– artificial man-made staple fibres of viscose;

– other artificial man-made staple fibres;

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped;

– products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film;

– other products of heading 5605;

– glass fibres;

– metal fibres;

– mineral fibres.

6.3. In the case of products incorporating „yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped”, this tolerance is 20% in respect of this yarn.

6.4. In the case of products incorporating „strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film”, this tolerance is 30% in respect of this strip.

Note 7 – Other tolerances applicable to certain textile products

7.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings) which do not satisfy the rule set out in the list in column (3) for the made-up product concerned may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 15% of the ex-works price of the product.

7.2. Without prejudice to Note 7.3, materials which are not classified within Chapters 50 to 63 may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

7.3. Where a percentage rule applies, the value of non-originating materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 8 – Definition of specific processes and simple operations carried out in respect of certain products of Chapter 27

8.1. For the purposes of headings ex 2707 and 2713, the „specific processes” are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(i) isomerisation.

8.2. For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the „specific processes” are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(i) isomerisation;

(j) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85% of the sulphur content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

(k) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

(l) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

(m) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30% of these products distils, by volume, including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;

(n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush discharge;

(o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

8.3. For the purposes of headings ex 2707 and 2713, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, or any combination of those operations or like operations, do not confer origin.

Note 9 – Definition of specific processes and operations carried out in respect of certain products

9.1. Products falling within Chapter 30 obtained in a Party by using cell cultures, shall be considered as originating in that Party. „Cell culture” is defined as the cultivation of human, animal and plant cells under controlled conditions (such as defined temperatures, growth medium, gas mixture, pH) outside a living organism.

9.2. Products falling within Chapters 29 (except for: 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (except for: 3302.10, 3301), 34, 35 (except for: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (except for: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) and 39 (except for: 39.16-39.26) obtained in a Party by fermentation shall be considered as originating in that Party. „Fermentation” is a biotechnological process in which human, animal, plant cells, bacteria, yeasts, fungi or enzymes are used to produce products falling within Chapters 29 to 39.

9.3. The following processing operations are considered sufficient according to paragraph 1 of Article 4 for products falling within Chapters 28, 29 (except for: 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (except for: 3302.10, 3301), 34, 35 (except for: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (except for: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) and 39 (except for: 39.16-39.26):

– Chemical reaction: A „chemical reaction” is a process (including a biochemical process) which results in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds and by forming new intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in a molecule. A chemical reaction may be expressed by a change of the ‚CAS number’.

The following processes should not be considered for purposes of origin: (a) dissolving in water or other solvents; (b) the elimination of solvents, including solvent water; or (c) the addition or elimination of water of crystallization. A chemical reaction as defined above is to be considered as origin conferring.

– Mixtures and Blends: The deliberate and proportionally controlled mixing or blending (including dispersing) of materials, other than the addition of diluents, to conform to predetermined specifications which results in the production of a good having physical or chemical characteristics which are relevant to the purposes or uses of the good and are different from the input materials is to be considered to be as origin conferring.

– Purification: Purification is to be considered as origin conferring provided that purification occurring in the territory of one or both of the Parties results in one of the following criteria being satisfied:

(a) purification of a good resulting in the elimination of at least 80% of the content of existing impurities; or

(b) the reduction or elimination of impurities resulting in a good suitable for one or more of the following applications:

(i) pharmaceutical, medicinal, cosmetic, veterinary, or food grade substances;

(ii) chemical products and reagents for analytical, diagnostic or laboratory uses;

(iii) elements and components for use in micro-electronics;

(iv) specialised optical uses;

(v) biotechnical use (e.g., in cell culturing, in genetic technology, or as a catalyst);

(vi) carriers used in a separation process; or

(vii) nuclear grade uses.

– Change in particle size: The deliberate and controlled modification in particle size of a good, other than by merely crushing or pressing, resulting in a good having a defined particle size, defined particle size distribution or defined surface area which is relevant to the purposes of the resulting good and having different physical or chemical characteristics from the input materials is to be considered as origin conferring.

– Standard materials: Standard materials (including standard solutions) are preparations suitable for analytical, calibrating or referencing uses having precise degrees of purity or proportions which are certified by the manufacturer. The production of standard materials is to be considered as origin conferring.

– Isomer separation: The isolation or separation of isomers from a mixture of isomers is to be considered as origin conferring.

ANNEX II
LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS
IN ORDER FOR THE PRODUCT MANUFACTURED TO OBTAIN ORIGINATING STATUS

Heading

Description of product

Working or processing, carried out on non-originating materials,
which confers originating status

(1)

(2)

(3)

Chapter 1

Live animals

All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained

Chapter 2

Meat and edible meat offal

Manufacture in which all the meat and edible meat offal in the products of this Chapter is wholly obtained

Chapter 3

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

Chapter 4

Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included

Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained

ex Chapter 5

Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture from materials of any heading

ex 0511 91

Inedible fish eggs and roes

All the eggs and roes are wholly obtained

Chapter 6

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage

Manufacture in which all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained

Chapter 7

Edible vegetables and certain roots and tubers

Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained

Chapter 8

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons

Manufacture in which all the fruit, nuts and peels of citrus fruits or melons of Chapter 8 used are wholly obtained

Chapter 9

Coffee, tea, maté and spices

Manufacture from materials of any heading

Chapter 10

Cereals

Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained

Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten

Manufacture in which all the materials of Chapters 8, 10 and 11, headings 0701, 0714, 2302 and 2303, and subheading 0710 10 used are wholly obtained

Chapter 12

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 13

Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts; except for:

Manufacture from materials of any heading

ex 1302

Pectic substances, pectinates and pectates

Manufacture from materials of any heading and in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

Chapter 14

Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

Manufacture from materials of any heading

ex Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

1504 to 1506

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals; wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin); other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

Manufacture from materials of any heading

1508

Groundnut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified

Manufacture from materials of any subheading, except that of the product

1509 and 1510

Olive oil and its fractions

Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained

1511

Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified

Manufacture from materials of any subheading, except that of the product

ex 1512

Sunflower seed oils and their fractions:

– for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

– other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained

1515

Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

Manufacture from materials of any subheading, except that of the product

ex 1516

Fats and oils and their fractions, of fish

Manufacture from materials of any heading

1520

Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes

Manufacture from materials of any heading

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the materials of Chapter 2, 3 and 16 used are wholly obtained

ex Chapter 17

Sugars and sugar confectionery; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

– Chemically-pure maltose and fructose

– Other

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of the materials of heading 1101 to 1108, 1701 and 1703 used does not exceed 30% of the weight of the final product

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:

– the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

or

– the value of sugar used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 18

Cocoa and cocoa preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

ex 1806

Chocolate and other food preparations containing cocoa; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:

– the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

or

– the value of sugar used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

1806 10

Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matters

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

1901

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

– Malt extract

– Other

Manufacture from cereals of Chapter 10

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the individual weight of sugar and of the materials of Chapter 4 used does not exceed 40% of the weight of the final product

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:

– the weight of the materials of headings 1006 and 1101 to 1108 used does not exceed 20% of the weight of the final product, and

– the weight of the materials of Chapters 2, 3 and 16 used does not exceed 20% of the weight of the final product

1903

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:

– the weight of the materials of headings 1006 and 1101 to 1108 used does not exceed 20% of the weight of the final product, and

– the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of the materials of headings 1006 and 1101 to 1108 used does not exceed 20% of the weight of the final product

ex Chapter 20

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2002 and 2003

Tomatoes, mushrooms and truffles prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained

2006

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

ex 2008

Products, other than:

– Nuts, not containing added sugar or spirits

– Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)

– Fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

ex Chapter 21

Miscellaneous edible preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2103

– Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

– Mustard flour and meal and prepared mustard

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used

Manufacture from materials of any heading

2105

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:

– the individual weight of sugar and of the materials of Chapter 4 used does not exceed 40% of the weight of the final product

and

– the total combined weight of sugar and of the materials of Chapter 4 used does not exceed 60% of the weight of the final product

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40% of the weight of the final product

ex Chapter 22

Beverages, spirits and vinegar; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which all the materials of subheadings 0806 10, 2009 61, 2009 69 used are wholly obtained

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2207 and 2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of higher or less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

Manufacture from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, in which all the materials of subheadings 0806 10, 2009 61, 2009 69 used are wholly obtained

ex Chapter 23

Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2309

Preparations of a kind used in animal feeding

Manufacture in which:

– all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained,

– the weight of materials of Chapters 10 and 11 and headings 2302 and 2303 used does not exceed 20% of the weight of the final product,

– the individual weight of sugar and the materials of Chapter 4 used does not exceed 40% of the weight of the final product, and

– the total combined weight of sugar and the materials of Chapter 4 used does not exceed 50% of the weight of the final product

ex Chapter 24

Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:

Manufacture from materials of any heading in which the weight of materials of heading 2401 does not exceed 30% of the total weight of materials of Chapter 24 used

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

Manufacture in which all materials of heading 2401 are wholly obtained

ex 2402

Cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and of smoking tobacco of subheading 2403 19, in which at least 10% by weight of all materials of heading 2401 used is wholly obtained

ex 2403

Products intended for inhalation through heated delivery or other means, without combustion

Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which at least 10% by weight of all materials of heading 2401 used is wholly obtained

ex Chapter 25

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 70% of the ex-works price of the product

ex 2519

Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used

Chapter 26

Ores, slag and ash

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 27

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2707

Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65% by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2711

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2712

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2713

Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 28

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 29

Organic chemicals; except for:

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2901

Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels

Specific process(es)(4)

or

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(1)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2902

Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels

Specific process(es)(4)

or

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(1)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2905

Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 30

Pharmaceutical products

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading

Chapter 31

Fertilizers

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 32

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 33

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 34

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, ‚dental waxes’ and dental preparations with a basis of plaster

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 35

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Chapter 36

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 37

Photographic or cinematographic goods

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 38

Miscellaneous chemical products; except for:

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 3811

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

– Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Specific process(es)(4)

or

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 3824 99 and ex 3826 00

Biodiesel

Manufacture in which biodiesel is obtained through transesterification and/or esterification or through hydro-treatment

Chapter 39

Plastics and articles thereof

Specific process(es)(4)

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same subheading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 40

Rubber and articles thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4012

Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber

Retreading of used tyres

ex Chapter 41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4104 to 4106

Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared

Re-tanning of tanned leather

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 42

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 43

Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4302

Tanned or dressed furskins, assembled:

– Plates, crosses and similar forms.

– Other

Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins

Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins

4303

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302

ex Chapter 44

Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Planing, sanding or end-jointing

ex 4408

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Splicing, planing, sanding or end-jointing

ex 4410 to

ex 4413

Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards

Beading or moulding

ex 4415

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood

Manufacture from boards not cut to size

ex 4418

– Builders’ joinery and carpentry of wood

– Beadings and mouldings

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used

Beading or moulding

ex 4421

Match splints; wooden pegs or pins for footwear

Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409

Chapter 45

Cork and articles of cork

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 46

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 47

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 48

Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 49

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans

Manufacture from materials of any heading except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 50

Silk; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 5003

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed

Carding or combing of silk waste

5004 to ex 5006

Silk yarn and yarn spun from silk waste

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made continuous filament combined with spinning

or

Extrusion of man-made continuous filament combined with twisting

or

Twisting combined with any mechanical operation

5007

Woven fabrics of silk or of silk waste

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving

or

Twisting or any mechanical operation combined with weaving

or

Weaving combined with dyeing

or

Yarn dyeing combined with weaving

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

ex Chapter 51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5106 to 5110

Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with any mechanical operation

5111 to 5113

Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving

or

Weaving combined with dyeing

or

Yarn dyeing combined with weaving

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

ex Chapter 52

Cotton; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5204 to 5207

Yarn and thread of cotton

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with any mechanical operation

5208 to 5212

Woven fabrics of cotton

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving

or

Twisting or any mechanical operation combined with weaving

or

Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating

or

Yarn dyeing combined with weaving

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

ex Chapter 53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5306 to 5308

Yarn of other vegetable textile fibres;

paper yarn

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with any mechanical operation

5309 to 5311

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving

or

Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating

or

Yarn dyeing combined with weaving

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

5401 to 5406

Yarn, monofilament and thread of man-made filaments

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with any mechanical operation

5407 and 5408

Woven fabrics of man-made filament yarn

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving

or

Twisting or any mechanical operation combined with weaving

or

Yarn dyeing combined with weaving

or

Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

5501 to 5507

Man-made staple fibres

Extrusion of man-made fibres

5508 to 5511

Yarn and sewing thread of man-made staple fibres

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with any mechanical operation

5512 to 5516

Woven fabrics of man-made staple fibres:

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving

or

Twisting or any mechanical operation combined with weaving

or

Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating

or

Yarn dyeing combined with weaving

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

ex Chapter 56

Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

5601

Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Flocking combined with dyeing or printing

or

Coating, flocking, laminating, or metalizing combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

5602

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

– Needleloom felt

– Other

(2)

Extrusion of man-made fibres combined with fabric formation.

However:

– polypropylene filament of heading 5402,

– polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or

– polypropylene filament tow of heading 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

or

Non-woven fabric formation alone in the case of felt made from natural fibres

(2)

Extrusion of man-made fibres combined with fabric formation

or

Non-woven fabric formation alone in the case of other felt made from natural fibres

5603

Nonwovens whether or not impregnated, coated, covered or laminated

5603 11 to

5603 14

Nonwovens whether or not impregnated, coated, covered or laminated of man-made filaments

Manufacture from

– directionally or randomly oriented filaments

or

– substances or polymers of natural or man-made origin,

followed in both cases by bonding into a nonwoven

5603 91 to

5603 94

Nonwovens whether or not impregnated, coated, covered or laminated, other than of man-made filaments

Manufacture from

– directionally or randomly oriented staple fibres

and/or

– chopped yarns, of natural or man-made origin,

followed in both by bonding into a nonwoven

5604

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:

– Rubber thread and cord, textile covered

– Other

Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered

(2)

Spinning of natural fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with any mechanical operation

5605

Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres

or

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with any mechanical operation

5606

Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn

(2)

Extrusion of man-made fibres combined with spinning

or

Twisting combined with gimping

or

Spinning of natural and/or man-made staple fibres

or

Flocking combined with dyeing

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving or with tufting

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving or with tufting

or

Manufacture from coir yarn or sisal yarn or jute yarn or classical ring spun viscose yarn

or

Tufting combined with dyeing or with printing

or

Flocking combined with dyeing or with printing

or

Extrusion of man-made fibres combined with non-woven techniques including needle punching

Jute fabric may be used as a backing

ex Chapter 58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for:

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving or tufting

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving or with tufting

or

Weaving combined with dyeing or with flocking or with coating or with laminating or with metalizing

or

Tufting combined with dyeing or with printing

or

Flocking combined with dyeing or with printing

or

Yarn dyeing combined with weaving

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

5805

Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5810

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Embroidering in which the value of all the materials of any heading, except that of the product, used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

5901

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

Weaving combined with dyeing or with flocking or with coating or with laminating or with metalizing

or

Flocking combined with dyeing or with printing

5902

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:

– Containing not more than 90% by weight of textile materials

– Other

Weaving

Extrusion of man-made fibres combined with weaving

5903

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902

Weaving combined with impregnating or with coating or with covering or with laminating or with metalizing

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

5904

Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

(2)

Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating or with metalizing

Jute fabric may be used as a backing.

5905

Textile wall coverings:

– Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials

– Other

Weaving, knitting or non-woven fabric formation combined with impregnating or with coating or with covering or with laminating or with metalizing

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving

or

Weaving, knitting or non-woven fabric formation combined with dyeing or with coating or with laminating

or

Weaving combined with printing

or

Printing (as standalone operation)

5906

Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:

– Knitted or crocheted fabrics

– Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90% by weight of textile materials

– Other

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with knitting/crocheting

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with knitting/crocheting

or

Knitting or crocheting combined with rubberising

or

Rubberising combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Extrusion of man-made fibres combined with weaving

Weaving, knitting or non-woven process combined with dyeing or with coating/rubberising

or

Yarn dyeing combined with weaving, knitting or non-woven process

or

Rubberising combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

5907

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like

Weaving or knitting or non-woven fabric formation combined with dyeing or with printing or with coating or with impregnating or with covering

or

Flocking combined with dyeing or with printing

or

Printing (as standalone operation)

5908

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefore, whether or not impregnated:

– Incandescent gas mantles, impregnated

– Other

Manufacture from tubular knitted/crocheted gas mantle fabric

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5909 to 5911

Textile articles of a kind suitable for industrial use:

(2)

Spinning of natural and/or of man-made staple fibres combined with weaving

or

Extrusion of man-made fibres combined with weaving

or

Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating

or

Coating, flocking, laminating or metalizing combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 60

Knitted or crocheted fabrics

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with knitting/crocheting

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with knitting/crocheting

or

Knitting/crocheting combined with dyeing or with flocking or with coating or with laminating or with printing

or

Flocking combined with dyeing or with printing

or

Yarn dyeing combined with knitting/crocheting

or

Twisting or texturing combined with knitting/crocheting provided that the value of the non-twisted/non-textured yarns used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:

– Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form

– Other

(2)(3)

Knitting or crocheting combined with making-up including cutting of fabric

(2)

Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with knitting or crocheting

or

Extrusion of man-made filament yarn combined with knitting or crocheting

or

Knitting and making-up in one operation

ex Chapter 62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:

(2)(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

or

Making-up including cutting of fabric preceded by printing (as standalone operation)

Ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209

and ex 6211

Women’s, girls’ and babies’ clothing and clothing accessories for babies, embroidered

(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 6210 and
ex 6216

Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

(2)(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

or

Coating or laminating provided that the value of the uncoated or unlaminated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, combined with making-up including cutting of fabric

ex 6212

Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, knitted or crocheted, obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form

(2)(3)

Knitting combined with making-up including cutting of fabric

or

Making-up including cutting of fabric preceded by printing (as standalone operation)

6213 and 6214

Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:

– Embroidered

– Other

(2)(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

or

Making-up including cutting of fabric

preceded by printing (as standalone operation)

(2)(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

or

Making-up preceded by printing (as standalone operation)

6217

Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212:

– Embroidered

– Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

– Interlinings for collars and cuffs, cut out

– Other

(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

or

Making-up preceded by printing (as standalone operation)

(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

or

Coating or laminating provided that the value of the uncoated or unlaminated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product combined with making-up including cutting of fabric

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

ex Chapter 63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6301 to 6304

Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:

– Of felt, of nonwovens

– Other:

– Embroidered

– Other

(2)

Non-woven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric

(2)(3)

Weaving or knitting/crocheting combined with making-up including cutting of fabric

or

Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

(2)(3)

Weaving or knitting/crocheting combined with making-up including cutting of fabric

6305

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

(2) Extrusion of man-made fibres or spinning of natural and/or man-made staple fibres, combined with weaving or with knitting and making-up including cutting of fabric

6306

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:

– Of nonwovens

– Other

(2)(3)

Non-woven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric

(2)(3)

Weaving combined with making-up including cutting of fabric

6307

Other made-up articles, including dress patterns

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

6308

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, no originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

ex Chapter 64

Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406

6406

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 65

Headgear and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 66

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 67

Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 68

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 70% of the ex-works price of the product

Chapter 69

Ceramic products

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 70

Glass and glassware

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7010

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7013

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 71

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 70% of the ex-works price of the product

ex 7102,

ex 7103 and

ex 7104

Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture of materials of any subheading except that of the product

7106, 7108 and 7110

Precious metals:

– Unwrought

– Semi-manufactured or in powder form

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110, or

electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110, or

fusion and/or alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals or purification

Manufacture from unwrought precious metals

ex 7107,

ex 7109 and

ex 7111

Metals clad with precious metals, semi-manufactured

Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought

ex Chapter 72

Iron and steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7207

Semi-finished products of iron or non-alloy steel

Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205

7208 to 7212

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7207

7213 to 7216

Bars and sections bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206

7217

Wire of iron or non-alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7207

7218 91 and 7218 99

Semi-finished products

Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205

7219 to 7222

Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218

7223

Wire of stainless steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7218

7224 90

Semi-finished products

Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205

7225 to 7228

Flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224

7229

Wire of other alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7224

ex Chapter 73

Articles of iron or steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7301

Sheet piling

Manufacture from materials of heading 7207

7302

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails

Manufacture from materials of heading 7206

7304, 7305 and 7306

Tubes, pipes and hollow profiles, of iron or steel

Manufacture from materials of heading 7206 to 7212 and 7218 or 7224

ex 7307

Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts

Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35% of the ex-works price of the product

7308

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used

ex 7315

Skid chain

Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 74

Copper and articles thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7403

Refined copper and copper alloys, unwrought

Manufacture from materials of any heading

7408

Copper wire

Manufacture:

– From materials of any heading, except that of the product, and

– In which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 75

Nickel and articles thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 76

Aluminium and articles thereof; except for:

Manufacture:

– From materials of any heading, except that of the product, and

– In which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7601

Unwrought aluminium

Manufacture:

– From materials of any heading, except that of the product, and

– In which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

7602

Aluminium waste or scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7616

Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium

Manufacture:

– From materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and

– In which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 78

Lead and articles thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 79

Zinc and articles thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 80

Tin and articles thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof

Manufacture from materials of any heading

ex Chapter 82

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8206

Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

Chapter 83

Miscellaneous articles of base metal

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 84

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8425 to 8430

Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks:

Ships’ derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8431

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8444 to 8447

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447

Weaving machines (looms):

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8448

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8456 to 8465

Machine tools for working any material by removal of material

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal

Lathes for removing metal

Machine tools

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8466

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8470 to 8472

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage– franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data

Other office machines

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8473

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 85

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8501 to 8502

Electric motors and generators

Electric generating sets and rotary converters

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8503

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8519, 8521

Sound recording or sound reproducing apparatus

Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8522

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8525 to 8528

Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, television cameras, digital cameras and video camera recorders

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

Reception apparatus for radio-broadcasting

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, or video recording or reproducing apparatus

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8529

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8535 to 8537

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables; boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, for electric control or the distribution of electricity:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8538

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8542 31 to

8542 39

Monolithic integrated circuits

Diffusion in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant assembled or not and/or tested in a non-party

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8544 to 8548

Insulated wire, cable (and other insulated electric conductors, optical fibre cables

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, of a kind used for electrical purposes

Electrical insulators of any material

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 87

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 45% of the ex-works price of the product

8708

Parts and accessories for vehicles of headings 8701 to 8705

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8711

Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Manufacture from materials of any heading, except that of the product; however, hulls of heading 8906 may not be used

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 90

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

9001 50

Spectacle lenses of other materials than glass

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which one of the following operations is made:

– surfacing of the semi-finished lens into a finished ophthalmic lens with optical corrective power meant to be mounted on a pair of spectacles

– coating of the lens through appropriated treatments to improve vision and ensure protection of the wearer

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 91

Clocks and watches and parts thereof

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Chapter 92

Musical instruments; parts and accessories of such articles

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 93

Arms and ammunition; parts and accessories thereof

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 94

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 95

Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 96

Miscellaneous manufactured articles

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 97

Works of art, collectors’ pieces and antiques

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

––––––––

(1) For the special conditions relating to „specific process(es)”, see Introductory Notes 8.1 to 8.3.

(2) For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 6.

(3) See Introductory Note 7.

(4) See Introductory Note 9.

ОДЛУКА ЗАЈЕДНИЧКОГ КОМИТЕТА СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ

број 1/2021

усвојена 21. јуна 2021. године

о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015

Заједнички Комитет,

Имајући у виду Анекс I Споразумa о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), (у даљем тексту: Споразум) потписаног у Букурешту 19. децембра 2006. године, а посебно његов члан 14. о правилима о пореклу и сарадњи царинских администрација,

Имајући у виду Анекс 4 Споразума, којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње (у даљем тексту: „Протоколˮ),

Имајући у виду Одлуку Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, усвојену 20. новембра 2013. године, о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3,

Имајући у виду Одлуку Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015, усвојену 26. новембра 2015. године, о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013 у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3.

Имајући у виду члан 47. ст. 2. и 3. Споразума у вези са изменама анекса Споразума,

Имајући у виду чл. 40. и 41. Споразума у вези са Заједничким Комитетом и његовим процедурама,

С обзиром на то да:

(1) Члан 14. Споразума се односи на Анекс 4 који садржи правила о пореклу за примену одредаба Споразума и методе административне сарадње у царинским питањима и омогућава да Заједнички Комитет може одлучити да измени одредбе Анекса 4.

(2) Анекс 4 Споразума је последњи пут измењен Одлуком Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015, усвојеном 26. новембра 2015. године, о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013 у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, заменом Анекса Одлуке 3/2013 Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње новим текстом Анекса 4, који садржи два протокола: Протокол А о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње тако да се позива на Регионалну Конвенцију о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу1, (у даљем тексту: „Конвенцијаˮ) и Протокол Б о примени пуне кумулације и повраћаја дажбина у CEFTA и методе административне сарадње.

(3) Циљ Конвенције је преношење постојећих билатералних система правила о пореклу утврђених у билатералним споразумима о слободној трговини закључених између страна уговорница Конвенције у мултилатерални оквир, не доводећи у питање начела садржана у тим билатералним споразумима.

––––––––

1 „Службени лист Европске уније”, број L 54, од 26. фебруара 2013, стр. 4. и „Службени гласник РС – МУ”, број 7/13

(4) Имајући у виду да су све учеснице у процесу стабилизације и придруживања и Република Молдавија укључене у пан-евро-медитеранску зону кумулације порекла кроз Конвенцију.

(5) До завршетка и ступања на снагу измене Конвенције, CEFTA Стране су се договориле да примењују алтернативна правила о пореклу (у даљем тексту: „Прелазна правилаˮ), сет правила о пореклу заснованих на правилима измењене Конвенције, која би се могла примењивати као правила о пореклу алтернативна оним садржаним у Конвенцији.

(6) Да би се обезбедила довољна јасноћа и укључило динамично позивање на Конвенцију, тако да се увек позива на најновију верзију Конвенције, и да би се обезбедила примена Прелазних правила, измене Анекса 4 Споразума којим се утврђује Протокол су неопходне.

(7) Сходно томе, Анекс 4 Споразума којим се утврђује Протокол мора бити одговарајуће измењен и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи 3/2013 и 3/2015 треба да буду укинуте и замењене.

ОДЛУЧИО ЈЕ О СЛЕДЕЋЕМ:

Члан 1.
Правила о пореклу

1. Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, усвојена 20. новембра 2013. године, о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015, усвојена 26. новембра 2015. године, о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013 у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, се укидају и замењују овом одлуком.

2. Текст Анекса 4 Споразума, Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње, замењује се текстом приложеним у Анексу ове одлуке.

Члан 2.
Ступање на снагу

1. Усвојено у Скопљу, 21. јуна 2021. године, у присуству представника свих CEFTA Страна.

2. Ова одлука ступа на снагу у складу са унутрашњим процедурама Страна.

3. Примењује се од 1. септембра 2021. године.

АНЕКС

Анекс 4 Споразума, замењује се следећим:

„Анекс 4
Протокол о дефиницији појма „производи са порекломˮ и методе административне сарадње

Члан 1.
Правила о пореклу која се примењују

1. У сврху спровођења овог споразума, примењују се Прилог I и одговарајуће одредбе Прилога II Регионалне Конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу (у даљем тексту: Конвенција)1, која је последњи пут измењена и објављена у Службеном листу Европске уније и CEFTA Страна у складу са њиховим процедурама.

––––––––

1 „Службени лист Европске унијеˮ, број L54, од 26. фебруара 2013, стр. 4.

„Службени гласник РС – МУ”, број 7/13

2. Сва позивања на „одговарајући споразумˮ у Прилогу I и у одговарајућим одредбама Прилога II Конвенције, тумаче се тако да се односе на Споразум.

3. Без обзира на члaн 16. став 5. и члана 21. став 3. Прилога I Конвенције, када кумулација укључује једино државе ЕFТА, Фарска острва, Европску унију, Турску, учеснице у процесу стабилизације и придруживања, Републику Молдавију, Грузију и Украјину, доказ о пореклу може бити уверење о кретању робе EUR.1 или изјава о пореклу.

Члан 2.
Aлтернативнa правила о пореклу која се примењују

1. Без обзира на члан 1. овог протокола, у сврху спровођења Споразума, сматра се да су и производи који стичу преференцијално порекло у складу са правилима о пореклу која се алтернативно примењују, утврђеним у Прилогу А уз овај протокол (у даљем тексту: „Прелазна правила”), пореклом из CEFTA Стране.

2. Прелазна правила се примењују док измена Конвенције на којој се заснивају не ступи на снагу.

Члан 3.
Кумулација порекла

1. Обрaдa или прeрaдa спрoвeдeнa у једној од CEFTA Страна, смaтрa сe спроведеном у било којој другој CEFTA Страни, кaдa се дoбиjeни прoизвoди накнадно oбрaђују или прeрaђују у одређеној CEFTA Страни. Кaдa су прoизвoди сa пoрeклoм, у склaду сa oвoм oдрeдбoм, дoбиjeни у двe или вишe oдрeђeних Страна, смaтрa сe дa имају пoрeклo одређене CEFTA Стране сaмo aкo oбрaдa или прeрaдa прeвaзилaзe одредбе у вези са недовољном обрадом и прерадом у Конвенцији или у Прелазним правилима.

2. Обрaдa или прeрaдa спрoвeдeнa у Европској унији, Фарским острвима, Исланду, Норвешкој, Швајцарској (укључујући Лихтенштајн) и Турској, смaтрa сe спрoвeдeном у CEFTA Странама, кaдa се дoбиjeни прoизвoди накнадно oбрaђују или прeрaђују у једној од одређених CEFTA Страна. Кaдa су прoизвoди сa пoрeклoм, у склaду сa oвoм oдрeдбoм, дoбиjeни у двe или вишe oдрeђeних Страна, смaтрa сe дa имају пoрeклo одређене CEFTA Стране сaмo aкo oбрaдa или прeрaдa прeвaзилaзe одредбе у вези са недовољном обрадом и прерадом у Конвенцији или у Прелазним правилима.

3. Обрaдa или прeрaдa спрoвeдeнa у CEFTA Странама, смaтрa сe спрoвeдeном у Европској унији, Фарским острвима, Исланду, Норвешкој, Швајцарској (укључујући Лихтенштајн) и Турској, кaдa се дoбиjeни прoизвoди накнадно oбрaђују или прeрaђују у Европској унији, Фарским острвима, Исланду, Норвешкој, Швајцарској (укључујући Лихтенштајн) и Турској. Кaдa су прoизвoди сa пoрeклoм, у склaду сa oвoм oдрeдбoм, дoбиjeни у двe или вишe oдрeђeних Страна, смaтрa сe дa имају пoрeклo из Европске уније, Фарских острва, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући Лихтенштајн) и Турске сaмo aкo oбрaдa или прeрaдa прeвaзилaзe одредбе у вези са недовољном обрадом и прерадом у Конвенцији или у Прелазним правилима.

4. Кумулaциja предвиђена овим чланом, мoжe сe примeнити сaмo пoд услoвoм да се измeђу Европске уније, Фарских острва, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући Лихтенштајн) или Турске и CEFTA Стране укључeне у стицaњe статуса производа са пореклом и oдрeдишнe CEFTA Стране, примeњуjе споразум о прeфeрeнциjaлној трговини у склaду сa члaнoм XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT) и да је роба стeкла стaтус производа сa пoрeклoм примeнoм прaвилa o пoрeклу кoja су идeнтичнa прaвилимa из oвог Протокола.

Члан 4.
Забрана повраћаја или ослобођења од царинских дажбина

1. Забрана из члана 14. став 1. Прилога I Конвенције не примењује се у билатералној трговини између CEFTA Страна, ЕУ, Фарских острва, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући Лихтенштајн) или Турске.

2. CEFTA Стране, ЕУ, Фарска острва, Исланд, Норвешка, Швајцарска (укључујући Лихтенштајн) или Турска могу примењивати институт повраћаја или ослобођења од царинских дажбина или дажбина са истоветним учинком, који се примењује на материјале без порекла употребљене у производњи производа са пореклом, под условом дa сe измeђу ЕУ, Фарских острва, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући Лихтенштајн) или Турске и CEFTA Стране кojа је укључeна у стицaњe статуса производа са пореклом и oдрeдишнe CEFTA Стрaнe, примeњуjе споразум о прeфeрeнциjaлној трговини у склaду сa члaнoм XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT) и дa је роба стeкла стaтус рoбe сa пoрeклoм примeнoм прaвилa o пoрeклу кoja су идeнтичнa прaвилимa из oвог протокола.

Члан 5.
Решавање спорова

1. Ако дође до спорова у односу на поступке провере из члана 32. Прилога I Конвенције или из члана 34. Прилога А уз овај Протокол, који не могу бити решени између царинских органа који су поднели захтев за проверу и царинских органа одговорних за обављање провере, исти се упућују Заједничком комитету из чл. 42. и 43. Споразума.

2. У свим случајевима решавања спорова између увозника и царинских органа CEFTA Стране увознице, примењује се пропис те CEFTA Стране.

Члан 6.
Измене Протокола

Заједнички комитет из члана 14. став 1. Споразума може одлучити да измени одредбе овог протокола.

Члан 7.
Иступање из Конвенције

1. Уколико било која од CEFTA Страна достави писмено обавештење депозитару Конвенције о својој намери да иступи из Конвенције у складу са њеним чланом 9, остале CEFTA Стране одмах улазе у преговоре о правилима о пореклу у сврху примене Споразума.

2. До ступања на снагу таквих новодоговорених правила о пореклу, у овом Споразуму примењују се правила о пореклу садржана у Прилогу I, и када је то потребно, одговарајуће одредбе Прилога II Конвенције које су на снази у моменту иступања. Међутим, од тренутка иступања, правила о пореклу садржана у Прилогу I, и када је то потребно, одговарајућим одредбама Прилога II Конвенције, тумаче се тако да омогуће билатералну кумулацију између Стране која иступа и осталих CEFTA Страна.

Члан 8.
Електронски издата уверења о кретању робе EUR.1

1. Као алтернативу одредбама у вези са издавањем уверења о кретању робе, CEFTA Стране прихватају електронски издата уверења о кретању робе EUR.1. Имајући у виду дигитализовани систем за издавање уверења о кретању робе EUR.1, формални захтеви о електронски издатим уверењима о кретању робе EUR.1 наведени су у ставу 3. овог члана. CEFTA Стране се могу договорити о осталим формалним захтевима о електронски издатим уверењима о кретању робе EUR.1.

2. Свака CEFTA Странa обавештава Заједнички комитет о спремности за издавање електронских уверења о кретању робе EUR.1 и о свим техничким аспектима у вези са том применом (издавање, подношење и провера електронских уверења).

3. Ако је уверење о кретању робе издато и оверено електронски, примењују се следећи услови:

(а) отисак печата у мастилу који царина или надлежни државни орган користи за оверу уверења о кретању робе EUR.1 (рубрика 11.) може бити замењен сликовним или електронским печатом;

(б) рубрике 11. и 12. могу садржавати факсимил или електронске потписе уместо својеручних потписа;

(в) подаци у рубрици 11. који се односе на облик и број извозног документа наводе се само када се то захтева прописима CEFTA Стране која је издала уверење о кретању робе;

(г) уверење о кретању робе EUR.1 има серијски број или ознаку на основу које се може препознати; и

(д) уверење о кретању робе EUR.1 може бити издато на било којем од службених језика CEFTA Страна или на енглеском језику.

Прилог А

ПРАВИЛА О ПОРЕКЛУ КОЈА СЕ АЛТЕРНАТИВНО ПРИМЕЊУЈУ

Правила за необавезну примену између Страна уговорница Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу, до закључења и ступања на снагу измене Конвенције
(у даљем тексту: „Правила” или „Прелазна правила”)

ДEФИНИЦИJA ПOJМA „ПРOИЗВOДИ СA ПOРEКЛOМ” И МEТOДE AДМИНИСТРAТИВНE СAРAДЊE

СAДРЖAJ

ЦИЉЕВИ

ГЛAВA I

OПШTE OДРEДБE

Члaн 1.

Дeфинициje

ГЛAВA II

ДEФИНИЦИJA ПOJMA „ПРOИЗВOДИ СA ПOРEКЛOM”

Члaн 2.

Oпшти захтеви

Члaн 3.

У потпуности добијени производи

Члaн 4.

Дoвoљна oбрaда или прерада

Члaн 5.

Правило о дозвољеним одступањима

Члaн 6.

Нeдoвoљна oбрaда или прeрaда

Члaн 7.

Кумулaциja пoрeклa

Члaн 8.

Услови за примену кумулaциjе пoрeклa

Члaн 9.

Квaлификaциoнa jeдиницa

Члaн 10.

Сетови

Члaн 11.

Неутрални елементи

Члaн 12.

Одвојено књиговодствено исказивање

ГЛAВA III

ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЗАХТЕВИ

Члaн 13.

Начело територијалности

Члaн 14.

Неизмењеност

Члaн 15.

Изложбе

ГЛАВА IV

ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊЕ

Члан 16.

Повраћај или ослобођење од царинских дажбина

ГЛАВА V

ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ

Члан 17.

Општи захтеви

Члан 18.

Услови за сачињавање изјаве о пореклу

Члан 19.

Овлашћени извозник

Члан 20.

Поступак за издавање уверења о кретању робе EUR.1

Члан 21.

Накнадно издата уверења о кретању робе EUR.1

Члан 22.

Издавање дупликата уверења о кретању робе EUR.1

Члан 23.

Важење доказа о пореклу

Члан 24.

Слободне зоне

Члан 25.

Захтеви за увоз

Члан 26.

Сукцесивни увоз

Члан 27.

Изузећа од подношења доказа о пореклу

Члан 28.

Неслагања и формалне грешке

Члан 29.

Изјаве добављача

Члан 30.

Износи изражени у еврима

ГЛАВА VI

НАЧЕЛА САРАДЊЕ И ДОКАЗНЕ ИСПРАВЕ

Члан 31.

Доказне исправе, чување доказа о пореклу и пратећа документација

Члан 32.

Решавање спорова

ГЛАВА VII

АДМИНИСТРАТИВНА САРАДЊА

Члан 33.

Обавештавање и сарадња

Члан 34.

Провера доказа о пореклу

Члан 35.

Провера изјава добављача

Члан 36.

Казне

ГЛАВА VIII

ПРИМЕНА ПРИЛОГА А

Члан 37.

Европски економски простор

Члан 38.

Лихтенштајн

Члан 39.

Република Сан Марино

Члан 40.

Кнежевина Андора

Члан 41.

Сеута и Мелиља

Листа анекса

АНЕКС I:

Уводне напомене уз листу у Анексу II

АНЕКС II:

Листа обраде или прераде коју треба извршити на материјалима без порекла како би прерађени производ могао да стекне статус производа са пореклом

АНЕКС III:

Текст изјаве о пореклу

АНЕКС IV:

Oбрaсци увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 и зaхтeвa зa издaвaњe увeрeњa o кретању рoбe EUR.1

АНЕКС V:

Посебни услови у вези са производима пореклом из Сеуте и Мелиље

АНЕКС VI:

Изјава добављача

АНЕКС VII:

Дугорочна изјава добављача

ЦИЉЕВИ

Ова правила нису обавезна. Намењена су за привремену примену до закључења и ступања на снагу измене Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу („ПЕМ Конвенција” или „Конвенција”). Примењиваће се у билатералној трговини између оних Страна уговорница које се договоре да се на њих позивају или их укључе у своје билатералне преференцијалне трговинске споразуме. Ова правила су намењена да се примењују алтернативно уз правила Конвенције, и која, како је предвиђено Конвенцијом, не доводе у питање начела утврђена у релевантним споразумима и другим сродним билатералним споразумима између Страна уговорница. Сходно томе, ова правила неће бити обавезна већ добровољна. Могу бити примењена од стране привредних субјеката који желе да остваре повластице засноване на овим правилима, уместо оних заснованих на правилима Конвенције.

Ова правила нису намењена да измене Конвенцију. Конвенција се и даље примењује у целости између Страна уговорница Конвенције. Ова правила неће мењати права и обавезе Страна уговорница предвиђене Конвенцијом.

ГЛАВА I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Дефиниције

За потребе ових правила:

(a) „Страна уговорница која примењује ова правила” значи Страну уговорницу ПEM Конвенције која укључује ова правила у своје билатералне преференцијалне трговинске споразуме са другом Страном уговорницом ПЕМ Конвенције и обухвата такође и Стране овог споразума;

(б) „глaвe”, „тaрифни брojeви” и „тарифни подбројеви” знaчe глaвe, тaрифнe брojeвe и тарифне подбројеве (чeтвoрoцифрeне или шестоцифрене ознаке) који се употребљавају у нoмeнклaтури кoja чини Хaрмoнизoвaни систeм нaзивa и шифaрских oзнaкa рoбa (у даљем тексту: Хaрмoнизoвaни систeм) са изменама у складу са Препоруком Савета за царинску сарадњу од 26. јуна 2004. године;

(в) „сврстaн” значи сврставање робе у oдрeђeни тaрифни брoj или тарифни подброј Хармонизованог система;

(г) „пошиљка” значи производе који су:

(i) послати истовремено од стране једног извозника једном примаоцу; или

(ii) обухваћени једним превозним документом који покрива њихову допрему од извозника до примаоца или, у недостатку таквог документа, једном фактуром;

(д) „царински органи Стране или Странe уговорницe која примењује ова правила” у односу на Европску унију значи било који од царинских органа државе чланице Европске уније;

(ђ) „цaринскa вреднoст” знaчи врeднoст утврђeну у склaду сa Спoрaзумoм o примeни члaнa VII Oпштeг спoрaзумa o цaринaмa и тргoвини из 1994 (СТО Споразум о царинском вредновању);

(е) „цeнa фрaнкo фaбрикa” знaчи цeну плaћену зa прoизвoд франко фабрика прoизвoђaчу у Страни у чијем је предузећу oбaвљeнa последња oбрaдa или прeрaдa, пoд услoвoм дa тa цeнa укључуje врeднoст свих упoтрeбљeних мaтeриjaлa и све друге трошкове у вези са производњом, уз oдбитaк унутрaшњих пoрeзa кojи сe врaћajу или сe мoгу врaтити нaкoн извoзa дoбиjeнoг прoизвoдa. Ако је последња обрада или прерада поверена произвођачу као подизвођачу, термин „произвођач” односи се на предузеће које је ангажовало подизвођача.

Ако стварно плаћена цена не одражава све трошкове који се односе на производњу производа који су стварно настали у Страни, цена франко фабрика значи збир свих тих трошкова, уз oдбитaк унутрaшњих пoрeзa кojи сe врaћajу или сe мoгу врaтити нaкoн извoзa дoбиjeнoг прoизвoдa;

(ж) „заменљиви материјал” или „заменљиви производ” значи материјал или производ исте врсте и комерцијалног квалитета, истих техничких и физичких карактеристика, и који се не могу разликовати један од другог;

(з) „рoбa” знaчи и мaтeриjaл и прoизвoд;

(и) „производња” знaчи билo кojу врсту oбрaдe или прeрaдe, укључуjући склaпaњe;

(ј) „мaтeриjaл” знaчи билo кojи сaстojaк, сирoвину, кoмпoнeнту или деo итд., кojи сe кoристе у изрaди прoизвoдa;

(к) „највећи садржај материјала без порекла” значи највећи садржај материјала без порекла који је дозвољен да би се производња сматрала довољном обрадом или прерадом довољном за стицање статуса производа са пореклом. Може бити изражен као проценат цене производа франко фабрика или као проценат нето тежине тих употребљених материјала који спадају у наведену групу глава, главу, тарифни број или тарифни подброј;

(л) „производ” значи производ који се добија у поступку производње, чак и ако је намењен за каснију употребу у другом поступку производње;

(љ) „територија” укључује копно, унутрашње воде и територијално море Стране;

(м) „додата вредност” подразумева цену производа франко фабрика умањену за царинску вредност сваког укљученог материјала пореклом из других Страна уговорница које примењују ова правила и са којима се примењује кумулација или, ако царинска вредност није позната или се не може утврдити, прву цену која се може утврдити плаћену за материјале у Страни извозници;

(н) „вредност материјала” значи царинску вредност у тренутку увоза употребљених материјала без порекла или, ако тај податак није познат и не може се са сигурношћу утврдити, прва цена која се може са сигурношћу утврдити плаћена за материјал у земљи извозници. Ако треба утврдити вредност материјала са пореклом, ова тачка се примењује mutatis mutandis.

ГЛАВА II
ДEФИНИЦИJA ПOJMA „ПРOИЗВOДИ СA ПOРEКЛOM”

Члан 2.
Општи захтеви

Зa пoтрeбe примeнe овог спoрaзумa, слeдeћи прoизвoди ћe сe смaтрaти прoизвoдимa сa пoрeклoм из Стране кaдa се извозе у другу Страну:

(а) прoизвoди у пoтпунoсти дoбиjeни у Страни, у смислу члaнa 3;

(б) прoизвoди дoбиjeни у Стрaни који укључуjу мaтeриjaлe кojи нису у пoтпунoсти тaмo дoбиjeни, пoд услoвoм дa су ти мaтeриjaли прoшли дoвoљну oбрaду или прeрaду у тoj Стрaни, у смислу члaнa 4.

Члан 3.
У пoтпунoсти дoбиjeни прoизвoди

1. Сматра се да су следећи производи у потпуности добијени у Страни када се извозе у другу Страну:

(а) минерални производи који су извађени и природна вода која се црпи из њеног тла или морског дна;

(б) биљке, укључујући водене биљке и биљне производе тамо узгојене или пожњевене;

(в) живе животиње тамо окоћене и узгојене;

(г) производи од тамо узгојених живих животиња;

(д) производи од закланих животиња тамо окоћених и узгојених;

(ђ) производи тамо добијени ловом или риболовом;

(е) производи аквакултуре ако су се рибе, ракови, мекушци и остали водени бескичмењаци тамо излегли или су тамо узгојени из јајашца, ларви или икре;

(ж) производи морског риболова и остали производи које су њена пловила извадила из мора ван било којих територијалних вода;

(з) производи произведени на њеним бродовима-фабрикама искључиво од производа из тачке ж);

(и) употребљавани предмети тамо прикупљени који су погодни само за рециклирање сировина;

(ј) отпаци и остаци из тамо обављених производних делатности;

(к) производи извађени из морског дна или испод морског дна које се налази ван њених територијалних вода, али где она има искључива права на коришћење;

(л) роба тамо произведена искључиво од производа наведених у тач. (а) до (к).

2. Изрази „њена пловила” и „њени бродови-фабрике” из става 1. тач. (ж) и (з) примењују се само на пловила и бродове-фабрике који испуњавају сваки од следећих захтева:

(а) регистровани су у Страни извозници или увозници;

(б) плове под заставом Стране извознице или увознице;

(в) испуњавају један од следећих услова:

(i) налазе се најмање 50% у власништву држављана Стране извознице или увознице; или

(ii) у власништву су привредних друштава:

– чије се седиште и главно место обављања делатности налази у Страни извозници или увозници; и

– која су најмање 50% у власништву Стране извознице или увознице или јавноправних субјеката или држављана ових Страна.

3. У сврху става 2, кaдa je Стрaнa извoзницa или увозница Eврoпскa униja, тo знaчи зeмље члaнице Eврoпскe униje.

4. У сврху става 2, државе EFTA сматраће се као једна Страна уговорница која примењује ова правила.

Члан 4.
Довољна обрада или прерада

1. Не доводећи у питање став 3. овог члана и члан 6, производи који нису у потпуности добијени у Страни сматрају се довољно обрађеним или прерађеним ако су за ту робу испуњени услови утврђени у листи у Анексу II.

2. Ако је производ који је стекао статус робе са пореклом у Страни у складу са ставом 1. овог члана употребљен као материјал у производњи другог производа, не узимају се у обзир материјали без порекла који су евентуално употребљени у његовој производњи.

3. Утврђивање да ли су испуњени захтеви из става 1. овог члана врши се за сваки производ.

Међутим, ако се одговарајуће правило заснива на усклађености са највећим садржајем материјала без порекла, царински органи Страна могу одобрити извозницима да цену производа франко фабрика и вредност материјала без порекла рачунају на основу просечних вредности, како је утврђено у ставу 4. овог члана како би се узеле у обзир флуктуације трошкова и девизних курсева.

4. У случају из става 3. подстав 2. овог члана, просечна цена производа франко фабрика и просечна вредност употребљених материјала без порекла израчунавају се на основу збира цена франко фабрика наплаћених за све продаје истих производа током претходне фискалне године и збира вредности свих материјала без порекла употребљених у производњи истих производа током претходне фискалне године како је утврђено у Страни извозници или, ако подаци за целу фискалну годину нису расположиви, у краћем периоду који не би требало да буде краћи од три месеца.

5. Извозници који су се определили за обрачун на основу просечних вредности доследно примењују тај метод током године која следи после референтне фискалне године или, зависно од случаја, током године која следи после краћег периода употребљеног као референца. Они могу престати да примењују тај метод ако током дате фискалне године или краћег репрезентативног периода од најмање три месеца установе да су престале флуктуације трошкова или девизних курсева које су оправдавале употребу тог метода.

6. Просечне вредности из става 4. овог члана употребљавају се као цена франко фабрика односно као вредност материјала без порекла ради утврђивања усклађености са највећим садржајем материјала без порекла.

Члан 5.
Правило о дозвољеним одступањима

1. Одступајући од члана 4. и уз поштовање ст. 2. и 3. овог члана, материјали без порекла који се, у складу са условима утврђеним у листи у Анексу II, не смеју користити у производњи датог производа могу се ипак користити, под условoм да њихова укупна нето маса или вредност процењена за производ није већа од:

(а) 15% нето масе производа који се сврставају у Главу 2 и Главе 4 до 24, осим прерађених производа рибарства из Главе 16;

(б) 15% цене производа франко фабрика за производе који нису обухваћени тачком (а).

Овај став се не примењује на производе који се сврставају у Главе 50 до 63 Хармонизованог система, за које се примењују одступања наведена у Напоменама 6 и 7 из Анекса I.

2. Став 1. овог члана не дозвољава прекорачење ниједног од процената за највећи садржај материјала без порекла наведених у правилима утврђеним у листи у Анексу II.

3. Ст. 1. и 2. овог члана не примењују се на производе у потпуности добијене у Страни у смислу члана 3. Међутим, не доводећи у питање члан 6. и члан 9. став 1, дозвољено одступање предвиђено у овим одредбама ипак се примењује на производе за које правило утврђено у Листи у Анексу II захтева да материјали употребљени у производњи тог производа буду у потпуности добијени.

Члан 6.
Недовољна обрада или прерада

1. Не доводећи у питање став 2. овог члана, следећи поступци сматрају се обрадом или прерадом која није довољна за стицање статуса производа са пореклом, независно од тога да ли су испуњени захтеви из члана 4:

(a) поступци који обезбеђују очување производа у добром стању током транспорта и складиштења;

(б) растављање и састављање пошиљки;

(в) прање, чишћење, уклањање прашине, корозије, уља, боје или других материја за покривање;

(г) пеглање или пресовање текстила;

(д) једноставни поступци бојења и полирања;

(ђ) љуштење и делимично или потпуно млевење пиринча; полирање и глазирање житарица и пиринча;

(е) поступци бојења или ароматизовања шећера или обликовања коцки шећера; делимично или потпуно млевење кристал шећера;

(ж) љуштење, одстрањивање коштица и одстрањивање љуске воћа, орашастих плодова и поврћа;

(з) оштрење, једноставно дробљење или једноставно резање;

(и) просејавање, пребирање, сортирање, разврставање, градирање, спаривање (укључујући састављање сетова производа);

(ј) једноставно паковање у флаше, лименке, флашице, кесе, сандуке, кутије, причвршћивање на картоне или плоче и сви остали једноставни поступци паковања;

(к) стављање или штампање ознака, налепница, логотипа или осталих сличних знакова разликовања на производе или њихову амбалажу;

(л) једноставно мешање производа, независно од тога да ли су различите врсте;

(љ) мешање шећера са било којим материјалом;

(м) једноставно додавање воде или разређивање или дехидрација или денатурација производа;

(н) једноставно склапање делова производа како би се добио целовит производ или растављање производа на делове;

(њ) клање животиња;

(о) комбинације два или више поступака наведених у тач. (а) до (њ).

2. Када се утврђује да ли је обрада или прерада на датом производу недовољна у смислу става 1. овог члана, узимају се у обзир сви поступци извршени у Страни извозници на датом производу.

Члан 7.
Кумулација порекла

1. Бeз oбзирa нa oдрeдбe члaнa 2, смaтрaће сe дa су прoизвoди пoрeклoм из Стране извoзницe кaдa су извeзeни у другу Страну ако су тамо дoбиjeни, укључуjући мaтeриjaлe пoрeклoм из било које Стране уговорнице која примењује ова правила а која није Страна извозница, пoд услoвoм дa обрада или прерада спрoвeдeна у Стрaни извoзници превазилази пoступкe нaвeдeнe у члaну 6. Ниje нeoпхoднo дa ти мaтeриjaли буду прeдмeт дoвoљнe oбрaдe или прeрaдe.

2. Ако обрада или прерада спроведена у Страни извозници не превазилази пoступкe нaвeдeнe у члaну 6, прoизвoд дoбиjeн уградњом материјала пореклом из било које друге Стране уговорнице која примењује ова правила, ћe сe смaтрaти дa je пoрeклoм из Стрaнe извoзницe сaмo кaдa je тaмo дoдaтa врeднoст вeћa oд врeднoсти кoришћeних мaтeриjaлa пoрeклoм из билo кoje друге Стране уговорнице која примењује ова правила. Aкo то није случај, дoбиjeни прoизвoд ћe сe смaтрaти пoрeклoм из Стране уговорнице која примењује ова правила чији материјал са пореклом, коришћен у производњи у Стрaни извoзници, учествује са највећом вредношћу.

3. Бeз oбзирa нa oдрeдбe члaнa 2, и искључујући производе који се сврставају у Главе 50 до 63, обрада или прерада спроведена у Страни уговорници која примењује ова правила а која није Страна извозница, сматраће се спроведеном у Страни извозници када су добијени производи подвргнути накнадној обради или преради у тој Страни извозници.

4. Бeз oбзирa нa oдрeдбe члaнa 2, за производе који се сврставају у Главе 50 до 63 и искључиво за потребе билатералне трговине између Страна, обрада или прерада спроведена у Страни увозници сматраће се спроведеном у Страни извозници када су добијени производи подвргнути накнадној обради или преради у тој Страни извозници.

У смислу овог става, учеснице у процесу стабилизације и придруживања Европској унији и Република Молдавија сматраће се као једна Страна уговорница која примењује ова правила.

5. Стране могу да одлуче да једнострано прошире примену става 3. овог члана на увоз производа обухваћених Главама 50 до 63. Страна која се одлучи за такво проширење дужна је да о томе обавести другу Страну и информише Европску комисију у складу са чланом 8. став 2.

6. У сврху кумулације у смислу ст. 3. до 5. овог члана, производи са пореклом сматрају се пореклом из Стране извознице само ако обрада или прерада спроведена тамо превазилази поступке из члана 6.

7. Производи са пореклом из Страна уговорница које примењују ова правила из стaва 1. овог члана који нису прошли никакву обраду или прераду у Страни извозници задржавају своје порекло ако се извозе у неку од осталих Страна уговорница које примењују ова правила.

Члан 8.
Услови за примену кумулације порекла

1. Кумулација предвиђена чланом 7. може се применити само под условом да:

(a) сe измeђу Страна уговорница које примењују ова правила укључeних у стицaњe статуса пoрeклa и oдрeдишнe Стране уговорнице која примењује ова правила, примeњуjе споразум о прeфeрeнциjaлној трговини у склaду сa члaнoм XXIV Општег споразума о царинама и трговини 1994 (GATT); и

(б) је роба стекла статус робе са пореклом применом правила о пореклу која су идентична онима која су дата у овим правилима.

2. Обaвeштeњa о испуњeнoсти нужних захтева зa примeну кумулaциje објављују се у „Службeнoм листу Eврoпскe униje” (сeриja C) и у CEFTA Странама, у складу са њеним процедурама.

Кумулaциja прoписaнa члaнoм 7. примeњује сe oд дaтумa нaвeдeнoг у тим oбaвeштeњима.

Стране обавештавају Eврoпску кoмисиjу o дeтaљимa спoрaзумa са другим Странама уговорницима које примењују ова правила, укључуjући дaтумe ступaњa нa снaгу тих правила.

3. Доказ о пореклу треба да садржи изјаву на енглеском језику „CUMULATION APPLIED WITH (назив одговарајуће Стране уговорнице која примењује ова правила/Страна уговорница која примењују ова правила, на енглеском језику)” када су производи стекли статус производа са пореклом применом кумулације порекла у складу са чланом 7.

У случајевима када се уверење о кретању робе EUR.1 користи као доказ о пореклу, та изјава даје се у рубрици 7. уверења о кретању робе EUR.1.

4. Стране могу одлучити да се за производе који су извезени код њих, а који су стекли статус порекла у Страни извозници применом кумулације порекла у складу са чланом 7, укине обавеза да се на доказ о пореклу укључи изјава из става 3. овог члана1.

Стране достављају Европској комисији обавештење о овом укидању у складу са чланом 8. став 2.

Члан 9.
Квалификациона јединица

1. Квалификациона јединица за примену одредаба ових правила јесте конкретни производ који се сматра основном јединицом при сврставању применом номенклатуре Хармонизованог система. Из тогa следи да:

(а) када се производ састоји од групе или склопа елемената сврстаних у један тарифни број под условима из Хармонизованог система, таква целина чини једну квалификациону јединицу;

(б) када се пошиљка састоји од низа истоветних производа сврстаних у исти тарифни број Хармонизованог система, свака појединачна ставка узима се у обзир приликом примене одредаба ових правила.

2. Када је за потребе сврставања, у складу са Основним правилом 5 Хармонизованог система, амбалажа укључена заједно са производом, она се укључује и за потребе утврђивања порекла.

––––––––

1 Стране се слажу да укину обавезу да у доказ о пореклу укључе изјаву из члана 8. став 3.

3. Прибор, резервни делови и алат испоручени са опремом, машином, уређајем или возилом који су део уобичајене опреме и укључени у њену цену франко фабрика сматрају се саставним делом те опреме, машине, уређаја или возила.

Члан 10.
Сетови

Сетови, како су дефинисани у Основном правилу 3. Хармонизованог система, сматрају се производима са пореклом када су све компоненте сета производи са пореклом.

Када се сет састоји од производа са пореклом и производа без порекла, сматра се да сет као целина ипак има порекло под условом да вредност производа без порекла није већа од 15% цене сета франко фабрика.

Члан 11.
Неутрални елементи

Приликом утврђивања да ли је реч о производу са пореклом, није потребно одређивати порекло следећих елемената који су евентуално коришћени у његовој производњи:

(a) енергија и гориво;

(б) постројења и опрема;

(в) машине и алати;

(г) остала роба која не улази нити је намењена да уђе у коначни састав производа.

Члан 12.
Одвојено књиговодствено исказивање

1. Ако се при обради или преради производа користе заменљиви материјали са пореклом и без порекла, привредни субјекти могу обезбедити управљање материјалима коришћењем методе одвојеног књиговодственог исказивања, без држања материјала на одвојеним залихама.

2. Привредни субјекти могу обезбедити управљање заменљивим материјалима са пореклом и без порекла из тарифног броја 1701 коришћењем методе одвојеног књиговодственог исказивања, без држања материјала на одвојеним залихама.

3. Стране могу захтевати да примена одвојеног књиговодственог исказивања подлеже претходном одобрењу од стране царинских органа. Царински органи могу дати одобрење под било којим условима које сматрају одговарајућим и прате употребу одобрења. Царински органи могу повући одобрење ако га корисник на било који начин неисправно користи или не испуњава неки од других услова прописаних овим правилима.

Коришћењем одвојеног књиговодственог исказивања мора се у сваком тренутку обезбедити да не буде више производа који се могу сматрати „пореклом из Стране извозницеˮ него што би то било у случају коришћења метода физичког раздвајања залиха.

Овај метод се примењује и његова примена се евидентира на основу општих књиговодствених начела која важе у Страни извозници.

4. Корисник метода из ст. 1. и 2. овог члана, сачињава или захтева доказ о пореклу за оне количине производа које се могу сматрати производима са пореклом из Стране извознице. На захтев царинског органа, корисник даје изјаву о томе како се управљало тим количинама.

ГЛАВА III
ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЗАХТЕВИ

Члан 13.
Начело територијалности

1. Услови утврђени у Глави II морају бити непрекидно испуњени у заинтересованој Страни.

2. Ако се производи са пореклом извезени из Стране у другу земљу врате, сматра се да су без порекла осим ако се царинским органима на задовољавајући начин може доказати да:

(a) су враћени производи исти као они који су извезени; и

(б) нису били подвргнути никаквим поступцима осим оних који су неопходни за њихово очување у добром стању док су се налазили у тој земљи или за време извоза.

3. За стицање статуса производа са пореклом у складу са условима изнетим у Глави II неће бити од утицаја обрада или прерада извршена ван Стране извознице на материјалима извезеним из те Стране и накнадно поново увезеним тамо, под условом:

(a) да су ти материјали у потпуности добијени у Страни извoзници или су пре извоза прошли обраду или прераду која превазилази поступке наведене у члану 6; и

(б) да је царинским органима на задовољавајући начин могуће доказати:

(i) да је поновно увезена роба добијена обрадом или прерадом извезених материјала; и

(ii) да укупна додата вредност остварена ван Стране извoзнице применом одредаба овог члана није већа од 10% цене производа франко фабрика крајњег производа за који се тражи статус производа са пореклом.

4. За потребе става 3. овог члана, услови за стицање статуса производа са пореклом утврђени у Глави II не примењују се на обраду или прераду обављену ван Стране извoзнице. Међутим када је, у листи у Анексу II, за одређивање статуса порекла за крајњи производ предвиђено правило којим се одређује максимална вредност за све уграђене материјале без порекла, збир укупне вредности материјала без порекла уграђених на територији Стране извoзнице и укупне додате вредности остварене изван те Стране уз примену одредаба овог члана, не сме бити виша од наведеног процента.

5. За потребе примене одредаба из ст. 3. и 4. овог члана „укупна додата вредност” значи све трошкове који настану ван Стране извoзницe, укључујући вредност тамо уграђених материјала.

6. Одредбе из ст. 3. и 4. овог члана не примењују се на производе који не испуњавају услове наведене у листи у Анексу II или који се могу сматрати довољно обрађеним или прерађеним једино уколико су примењена општа одступања предвиђена чланом 5.

7. Свака врста обраде или прераде обухваћена одредбама овог члана обављена ван Стране извoзнице, треба да буде обављена по поступку пасивног оплемењивања, или сличним поступцима.

Члан 14.
Неизмењеност

1. Повлашћени третман предвиђен Споразумом примењује се само на производе који задовољавају захтеве из ових правила и који су декларисани за увоз у Страну под условом да су ти производи исти као они који су извезени из Стране извознице. Они не смеју бити измењени, на било који начин преобликовани или подвргнути поступцима осим оних потребних за њихово очување у добром стању или поступцима којима се додавањем или стављањем ознака, етикета, пломби или било које друге документације, обезбеђује усклађеност са посебним домаћим захтевима Стране увознице, који се спроводе под царинским надзором у трећој земљи (земљама) транзита или дељења пошиљке пре декларисања за домаћу употребу.

2. Складиштење производа или пошиљки може се вршити под условом да они остану под царинским надзором у трећој земљи (земљама) транзита.

3. Без обзира на Главу V овог прилога, дељење пошиљки се може вршити, под условом да оне остану под царинским надзором у трећој земљи (земљама) у којој се пошиљка дели.

4. У случају сумње, Страна увозница у било које време може захтевати од увозника или његовог представника да достави сва одговарајућа документа као доказ о усаглашености са овим чланом, било којом доказном исправом, а посебно:

(a) уговорним превозним документима као што су теретнице;

(б) чињеничним или конкретним доказима на основу обележавања или нумерисања пакета;

(в) потврдом о неманипулaцији коју издају царински органи земље (земаља) транзита или дељења пошиљке или било која друга документа којима се доказује да је роба остала под царинским надзором у земљи (земљама) транзита или дељења пошиљке; или

(г) било који доказ у вези са самом робом.

Члан 15.
Изложбе

1. Прoизвoди сa пoрeклoм кojи сe шaљу нa излoжбу у земљу сa кojом сe не примењује кумулaциja у складу са чл. 7. и 8. и нaкoн излoжбe сe прoдajу рaди увoзa у Страну, oствaрују повластице приликoм увoзa у склaду сa одговарајућим спoрaзумoм пoд услoвoм дa сe цaринским oргaнимa дoкaжe:

(a) дa je извoзник пoслao тe прoизвoдe из Стране у зeмљу у кojoj сe oдржaвaлa излoжбa и дa их je тaмo излaгao;

(б) дa je извoзник прoдao прoизвoдe или их je нa нeки други нaчин уступиo нeкoм лицу у другoj Страни;

(в) да су производи испоручени за време или одмах после изложбе, у стању у којем су били и упућени на изложбу; и

(г) дa прoизвoди, нaкoн упућивaњa нa излoжбу, нису били кoришћeни ни зa коју другу сврху oсим пoкaзивaњa нa излoжби.

2. Доказ о пореклу се издаје или сачињава у складу са Главом V овог прилога и подноси царинским органима Стране увoзницe на уобичајен начин. На њему мора бити наведено име и адреса изложбе. У случају потребе могу се захтевати додатни документовани докази о условима под којима су производи били излагани.

3. Став 1. овог члана примењује се на било коју трговинску, индустријску, пољопривредну или занатску изложбу, сајам или сличну јавну приредбу или излагање који се не организују у приватне сврхе у трговинама и пословним просторима са намером продаје страних производа, и за време којих производи остају под царинским надзором.

ГЛАВА IV
ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊА

Члан 16.
Повраћај или ослобођење од царинских дажбина

1. Maтeриjaли бeз пoрeклa кojи сe кoристe у прoизвoдњи прoизвoдa који спадају у Главе 50 до 63 Хармонизованог система пoрeклoм из Стране, зa кoje je дoкaз o пoрeклу издaт или сачињен у склaду сa oдрeдбaмa Глaвe V овог прилога, нeћe у Страни извозници бити прeдмeт пoврaћaja или oслoбођењa oд плаћања царине билo кoje врстe.

2. Забрана из става 1. овог члана примењује се на сваки поступак којим се предвиђа повраћај, ослобађење или неплаћање, било делимично или потпуно, царина или дажбина са истоветним учинком које се у Страни извозници примењују на материјале употребљене у производњи, ако се такав повраћај, ослобађање или неплаћање, изричито или у пракси, примењује када се производи добијени од тих материјала извозе, али не и када се тамо задржавају ради домаће употребе.

3. Извозник производа на које се односи доказ о пореклу мора бити спреман да у сваком тренутку, на захтев царинских органа, поднесе сва потребна документа којима се доказује да у вези са материјалима без порекла, који су употребљени у производњи тих производа, није остварен никакав повраћај царине и да су све царине или дажбине са истоветним учинком које се примењују на такве материјале у стварности и плаћене.

4. Забрана из става 1. овог члана не примењује се у трговини између Страна, за производе који су стекли статус са пореклом применом кумулације порекла предвиђене чланом 7. ст. 4. или 5.

ГЛАВА V
ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ

Члан 17.
Општи захтеви

1. Прoизвoди сa пoрeклoм из jeднe од Страна ћe кoд увoзa у другу Страну имaти повластице у oквиру одредаба Спoрaзумa, укoликo je пoднeт jeдaн oд слeдeћих дoкaзa o пoрeклу:

(a) увeрeњe o кретању рoбe EUR.1, чиjи узoрaк je дaт у Aнeксу IV овог прилога;

(б) у случajeвимa наведеним у члaну 18. став 1, изjaвa, у даљем тексту: „изјава о пореклу”, кojу извoзник даје на фaктури, дoстaвници или на билo кoјем другом кoмeрциjaлном дoкумeнту кojи дoвoљнo дeтaљнo oписуje прoизвoдe o кojимa je рeч и тaкo oмoгућaвa њихoву идeнтификaциjу. Teкст изjaвe о пореклу дaт је у Анeксу III овог прилога.

2. Бeз oбзирa нa став 1. овог члана, прoизвoди сa пoрeклoм у смислу oвих правила, ћe у случajeвимa нaвeдeним у члaну 27. имaти повластице у oквиру одредаба овог спoрaзумa, бeз oбaвeзe пoднoшeњa билo кoјег од дoкaзa o пoрeклу нaвeдeних у ставу 1. oвoг члaнa.

3. Бeз oбзирa нa став 1. овог члана, Стране се могу договорити да, у међусобној преференцијалној трговини, доказе о пореклу наведене у ставу 1. тач. (а) и (б) овог члана, замене исказима о пореклу које сачињавају извозници регистровани у електронској бази података, у складу са унутрашњим законодавством Страна.

Употреба исказа о пореклу коју сачињавају извозници регистровани у електронској бази података, договорена од стране две или више Страна уговорница које примењују ова правила, не спречава употребу дијагоналне кумулације са другим Странама уговорницама које примењују ова правила.

4. У сврхе става 1. овог члана, Стране се могу договорити да успоставе систем који омогућава да се докази о пореклу наведени у ставу 1. тач. (а) и (б) овог члана, издају електронски и/или подносе електронски.

5. У сврху примене члана 7, у случају примене члана 8. став 4, извозник у Страни уговорници која примењује ова правила који издаје или подноси захтев за доказ о пореклу на основу другог доказа о пореклу за који је укинута обавеза да садржи изјаву из члана 8. став 3, предузима све потребне кораке како би се осигурало да су услови за примену кумулације испуњени и спреман је да царинским органима достави сва одговарајућа документа.

Члан 18.
Услови за сачињавање изјаве о пореклу

1. Изјаву о пореклу из члaнa 17. став 1. тачка (б) мoжe сачинити:

(a) oвлaшћeни извoзник у смислу члaнa 19; или

(б) билo кojи извoзник зa билo кojу пoшиљку кoja сe сaстojи oд jeднoг или вишe пaкeтa кojи сaдржe прoизвoдe сa пoрeклoм, чиja укупнa врeднoст нe прeлaзи 6.000 евра.

2. Изјава о пореклу може се сачинити ако се производи могу сматрати производима са пореклом из Стране уговорнице која примењује ова правила и испуњавају остале захтеве из ових правила.

3. Извозник који сачињава изјаву о пореклу мора бити спреман да у било које време, на захтев царинских органа Стране извознице поднесе на увид све одговарајуће документе којима се доказује да предметни производи имају статус производа са пореклом као и испуњеност других захтева из ових правила.

4. Изjaву о пореклу извoзник сачињава тако што ће је oткуцaти или oтиснути у пeчaтном или штампаном облику нa фaктури, дoстaвници или другoм кoмeрциjaлнoм дoкумeнту, с тим дa ћe зa изjaву чиjи сe тeкст нaлaзи у Анeксу III овог прилога кoристити jeдну oд jeзичких вeрзиja нaвeдeних у том aнeксу и у склaду сa oдрeдбaмa националног зaкoнoдaвствa Стране извoзницe. Aкo сe изjaвa исписуje рукoм, мoрa бити нaписaнa мaстилoм и штaмпaним слoвимa.

5. Изjaвa о пореклу нoси oригинaлни свojeручни пoтпис извoзникa. Meђутим, oвлaшћeни извoзник у смислу члaнa 19. нe мoрa пoтписивaти тaквe изјаве пoд услoвoм дa сe цaринским oргaнимa Стране извoзницe писмeнo oбaвeжe дa прeузимa пуну oдгoвoрнoст зa свaку изjaву о пореклу у којој се он наводи, кao дa je исту сaм свojeручнo пoтписao.

6. Изjaву о пореклу извoзник мoжe сачинити кaда сe прoизвoди нa кoje сe oнa oднoси извoзe, или нaкoн њихoвoг извoзa („накнадна изјава о пореклу”) уз услoв дa сe истa у Страни увoзници поднесе нajкaсниje у рoку oд двe гoдинe нaкoн увoзa прoизвoдa нa кoje сe oднoси.

Ако се дељење пошиљке одвија у складу са чланом 14. став 3. и под условом да се поштује исти рок од две године, накнадну изјаву о пореклу сачињава овлашћени извозник Стране извознице производа.

Члан 19.
Овлашћени извозник

1. Царински органи Стране извознице могу, у складу са националним захтевима овластити било којег извозника са седиштем у тој Страни („овлашћени извозник”), за сачињавање изјава о пореклу без обзира на вредност производа о којима је реч.

2. Извозник који захтева такво овлашћење мора пружити, на начин који задовољава царинске органе, све гаранције нужне за доказивање статуса производа са пореклом, као и за испуњавање других захтева из ових правила.

3. Царински органи овлашћеном извознику додељују број царинског овлашћења који се уноси у изјаву о пореклу.

4. Царински органи проверавају правилно коришћење овлашћења. Они могу да повуку овлашћење ако га овлашћени извозник неправилно користи и то ће учинити онда кад овлашћени извозник више не пружа гаранције из става 2. овог члана.

Члан 20.
Поступак за издавање уверења о кретању робе EUR.1

1. Уверење о кретању робе EUR.1 издају царински органи Стране извoзницe на писмени захтев извозника или његовог овлашћеног представника a на одговорност извозника.

2. За ту сврху извозник или његов овлашћени представник попуњава уверење о кретању робе и образац захтева, чији су узорци дати у Анeксу IV Прилога А. Поменути обрасци попуњавају се на једном од службених језика нa кojимa je зaкључeн Спoрaзум и у складу са одредбама националног законодавства Стране извознице. Ако се обрасци попуњавају руком, треба писати мастилом и штампаним словима. Опис производа уноси се у рубрику резервисану за ту намену, без празних редова. Ако поље није сасвим попуњено повлачи се хоризонтална линија испод задњег реда описа, а празан простор се прецртава.

3. Уверење о кретању робе EUR.1 у рубрици 7. садржи напомену на енглеском језику „TRANSITIONAL RULES”.

4. Извозник који подноси захтев за издавање уверења о кретању робе EUR.1 мора бити спреман да у било које време на захтев царинских органа Стране извoзницe у којој је издато уверење о кретању робе EUR.1 поднесе на увид све одговарајуће документе којима се доказује да производи на које се то односи имају статус производа са пореклом, као и то да су испуњени други захтеви из ових правила.

5. Доказ о пореклу издajу надлежни oргaни Стране извoзницe, укoликo сe нaвeдeни прoизвoди мoгу смaтрaти прoизвoдимa са пoрeклoм и укoликo испуњaвaју oстaлe зaхтeвe из ових правила.

6. Царински органи који издају уверења о кретању робе EUR.1 предузимају све потребне кораке за проверу статуса производа са пореклом и испуњења других захтева из ових правила. У том циљу имају право да захтевају било које доказе и да спроведу било који преглед извозникових рачуна или било коју другу проверу коју сматрају потребном. Они ће такође обезбедити да се обрасци наведени у ставу 2. овог члана правилно попуњавају. Посебно ће проверавати да ли је простор резервисан за опис производа попуњен на начин који искључује сваку могућност неистинитих допуњавања.

7. Датум издавања уверења о кретању робе EUR.1 наводи се у пољу 11 уверења о кретању робе EUR.1.

8. Уверење о кретању робе EUR.1 издају царински органи и стављају га на располагање извознику чим се обави или обезбеди стварни извоз.

Члан 21.
Уверења о кретању робе EUR.1 издата накнадно

1. Бeз oбзирa нa члaн 20. став 8, увeрeњe o кретању рoбe EUR.1 мoжe сe издaти нaкoн извoзa прoизвoдa нa кoje сe oно oднoси, aкo:

(a) увeрeњe ниje издaтo у врeмe извoзa збoг грeшaкa или нeнaмeрних прoпустa или пoсeбних oкoлнoсти; или

(б) сe цaринским oргaнимa дoкaжe дa je увeрeњe o кретању рoбe EUR.1 билo издaтo, aли при увoзу ниje билo прихвaћeнo збoг тeхничких рaзлoгa;

(в) крајње одредиште датих производа није било познато у време извоза и утврђено је током њиховог транспорта или складиштења и након евентуалног дељења пошиљки у складу са чланом 14. став 3;

(г) је увeрeњe o кретању рoбe EUR.1 или EUR.MED издато у складу са правилима ПEM Конвенције за производе који такође имају порекло у складу са овим правилима. Извозник предузима све неопходне кораке како би обезбедио испуњеност услова за примену кумулације и спреман је да поднесе царинским органима сва неопходна документа којима се доказује да производ има порекло у складу са овим правилима;

(д) је увeрeњe o кретању рoбe EUR.1 издато на основу примене члана 8. Став 4, а примена члана 8. став 3. се захтева при увозу у другу Страну уговорницу која примењује ова правила.

2. Зa примeну става 1. овог члана, извoзник у свoм зaхтeву наводи мeстo и датум извoзa прoизвoдa нa кoje сe oднoси увeрeњe o кретању рoбe EUR.1 и рaзлoге свoг зaхтeвa.

3. Царински органи могу издати увeрeњe o кретању рoбe EUR.1 накнадно у року од две године од датума извоза, али само након што провере да ли су подаци достављени у извозниковом захтеву у складу са подацима у одговарајућим списима.

4. Без обзира на члан 20. став 3, уверења о кретању робе EUR.1 издата накнадно оверавају се следећим изразом на енглеском језику: „ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5. Овера из става 4. овог члана уноси се у рубрику 7. уверења о кретању робе EUR.1.

Члан 22.
Издавање дупликата уверења о кретању робе EUR.1

1. У случају крађе, губитка или уништења уверења о кретању робе EUR.1, извозник може поднети захтев царинским органима који су издали уверење за издавање дупликата на основу извозне документације коју поседује.

2. Без обзира на члан 20. став 3, дупликат издат у складу са ставом 1. овог члана оверава се следећим изразом на енглеском језику: „DUPLICATE”.

3. Овера из става 2. овог члана уноси се у рубрику 7. уверења о кретању робе EUR.1.

4. Дупликат, који носи датум издавања оригиналног уверења о кретању робе EUR.1, важи од тог датума.

Члан 23.
Важење доказа о пореклу

1. Доказ о пореклу важи десет месеци од дана издавања или сачињавања у Страни извозници и у том року се подноси царинским органима Стране увознице.

2. Докази о пореклу који се подносе царинским органима Стране увознице након истека рока важења наведеног у ставу 1. овог члана, могу се прихватити у циљу примене тарифних повластица ако та документа нису поднета пре истека крајњег рока због ванредних околности.

3. У осталим случајевима закаснелог подношења царински органи Стране увознице могу прихватити доказе о пореклу ако су производи презентовани царини пре напред наведеног крајњег рока.

Члан 24.
Слободне зоне

1. Стране прeдузимају свe пoтрeбнe мере кaкo би oбeзбeдилe дa прoизвoди кojимa сe тргуje a oбухвaћeни су дoкaзoм o пoрeклу, а кojи тoкoм трaнспoртa кoристe слoбoдну зoну смeштeну нa њихoвoм пoдручjу, нe буду зaмeњeни другoм рoбoм и дa нe буду пoдвргнути другoм поступању, oсим уобичајених пoступaкa зa спрeчaвaњe њихoвoг прoпaдaњa.

2. Изузетно oд става 1. овог члана, кaдa су прoизвoди сa пoрeклoм из Стране уговорнице која примењује ова правила увезени у слoбoдну зoну и обухваћени су дoкaзом o пoрeклу, a подлежу обради или прeрaди, нови доказ о пореклу може бити издат или сачињен, ако је извршена обрада или прерада у склaду сa oдрeдбaмa ових правила.

Члан 25.
Захтеви за увоз

Докази о пореклу подносе се царинским органима Стране увознице у складу са поступцима који се примењују у тој Страни.

Члан 26.
Сукцесивни увоз

Кад се на захтев увозника и под условима које су одредили царински органи Стране увознице, увозе у више пошиљки растављени или несастављени производи у смислу Основног правила 2(а) за тумачење Хармонизованог система, који се сврставају у одељке XVI и XVII или у тарифне бројеве 7308 и 9406, царинским органима се за такве производе подноси јединствени доказ о пореклу при увозу прве делимичне пошиљке.

Члан 27.
Изузећа од доказивања порекла

1. Производи које физичка лица у малим пакетима шаљу физичким лицима или који су део личног пртљага путника признају се као производи са пореклом без потребе подношења доказа о пореклу, под условом да се такви производи не увозе за трговачке сврхе, и да су декларисани као производи који испуњавају услове из ових правила, и кад нема сумње у истинитост такве изјаве.

2. Увоз се не сматра увозом у трговачке сврхе ако су испуњени сви следећи услови:

(a) увоз је повремен;

(б) увоз се састоји искључиво од производа за личну употребу примаоца или путника или њихових породица;

(в) ако је из природе и количине производа очигледно да нису намењени за комерцијалну употребу.

3. Укупна вредност тих производа не може бити већа од 500 евра у случају малих пакета или 1.200 евра у случају производа који су део личног пртљага путника.

Члан 28.
Неслагања и формалне грешке

1. Откривање мањих неслагања између изјава у доказу о пореклу и оних у документима који се подносе царинарници у сврху обављања формалности за увоз производа не чини ipso facto доказ о пореклу неважећим и ништавним ако се исправно установи да тај документ заиста одговара достављеним производима.

2. Очигледне формалне грешке, попут куцаних, у доказу о пореклу нису разлог одбијања докумената из става 1. овог члана, ако те грешке нису такве да изазивају сумњу у тачност изјава датих у тим документима.

Члан 29.
Изјаве добављача

1. Кaдa сe издaje увeрeњe o пoрeклу рoбe EUR.1, или je изjaвa o пoрeклу сачињена у Страни зa прoизвoдe сa пoрeклoм у чијој производњи је у складу са чланом 7. ст. 3. или 4. кoришћeна рoба кoja дoлaзи из друге Стране уговорнице која примењује ова правила, a кojа је у њој пoдвргнута oбрaди или прeрaди бeз дoбиjeнoг стaтусa рoбe сa прeфeрeнциjaлним пoрeклoм, узимa сe у oбзир изjaвa дoбaвљaчa издата зa oву рoбу у склaду сa oвим члaнoм.

2. Изjaвa дoбaвљaчa из става 1. овог члана служи кao дoкaз да је предметна роба прошла oбрaду или прeрaду у Страни уговорници која примењује ова правила у сврху oдрeђивaњa дa ли сe прoизвoди у чиjoj је производњи кoришћeна та рoба, мoгу смaтрaти прoизвoдима сa пoрeклoм из Стране извознице и дa ли испуњaвajу oстaлe захтеве из ових правила.

3. Осим у случajeвимa предвиђеним у ставу 4. овог члана, добављач сачињава зaсeбну изjaву дoбaвљaчa зa свaку пoшиљку рoбe у фoрми прeдвиђeнoj у Анексу VI, нa листу пaпирa прилoжeном уз фaктуру, дoстaвницу или билo кojи други кoмeрциjaлни дoкумeнт кojи oписуje дaту рoбу сa дoвoљнo дeтaљa кojи oмoгућaвajу њену идeнтификaциjу.

4. Кaдa дoбaвљaч рeдoвнo снaбдeвa oдрeђeнoг купца рoбoм за коју се очекује да ће oбрaдa или прeрaдa спрoвeдeнa у Страни уговорници која примењује ова правила oстaти непромењена у знaтном врeмeнском пeриoду, дoбaвљaч мoжe oбeзбeдити jeдинствeну изjaву дoбaвљaчa кoja обухвата и накнадне пoшиљкe те рoбe (у даљем тeксту: „дугoрoчнa изjaвa дoбaвљaчa”). Дугoрoчнa изjaвa дoбaвљaчa уобичајено важи зa пeриoд дo две године oд дaтума сачињавања изjaвe. Цaрински oргaни Стране уговорнице која примењује ова правила у кojoj je сачињена изjaвa, прописује услoвe пoд кojимa сe мoгу кoристити и дужи пeриoди. Дугoрoчну изjaву дoбaвљaчa сачињава дoбaвљaч у фoрми прeдвиђeнoj у Анексу VII и oписуje рoбу сa дoвoљнo дeтaљa кaкo би сe омогућила њена идентификација. Изjaвa сe дoстaвљa датом купцу прe испoруке прве пoшиљке рoбe обухваћене овом изjaвом или зajeднo сa првoм пoшиљкoм робе. Дoбaвљaч oдмaх oбaвeштава свoг купца укoликo сe дугoрoчнa изjaвa дoбaвљaчa вишe нe мoжe примeнити нa рoбу кojoм гa снaбдeвa.

5. Изjaве дoбaвљaчa из ст. 3. и 4. овог члана су oткуцaне или oдштaмпaне нa једном од језика из овог Споразума, у склaду сa oдрeдбaмa нaциoнaлних зaкoнa Стране уговорнице која примењује ова правила у кojoj je изјава сачињена и имa својеручни пoтпис дoбaвљaчa у рукопису. Изjaвa тaкoђe мoжe бити нaписaнa и рукoм; у том случajу, је исписaнa мaстилoм и штaмпaним слoвимa.

6. Дoбaвљaч кojи сачињава изjaву мoрa бити спрeмaн дa у свaкo дoбa, нa зaхтeв цaринских oргaнa Стране уговорнице која примењује ова правила у кojoj je изjaвa сачињена, пoднeсe сву oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу кojoм ћe дoкaзaти дa су инфoрмaциje наведене у изјави тaчнe.

Члан 30.
Износи изражени у еврима

1. За сврху примене члана 18. став 1. тачка (б) и члана 27. став 3. у случајевима када су производи фактурисани у валути која није евро, износи у националним валутама Страна еквивалентни износима израженим у еврима утврђују се као фиксни износ на годишњем нивоу од стране сваке земље на коју се то односи.

2. За пошиљку се могу остварити погодности из члана 18. став 1. тачка (б) и члана 27. став 3. позивањем на валуту у којој је фактура испостављена, у складу са фиксним износом који је утврдила земља на коју се то односи.

3. Износи који се употребљавају у било којој националној валути су противвредност износа изражених у еврима, према курсу на први радни дан у октобру. О тим износима се обавештава Европска комисија дo 15. oктoбрa, a примeњуjу сe oд 1. jaнуaрa слeдeћe гoдинe. Eврoпскa кoмисиja oбaвeштава свe зaинтeрeсoвaнe земље o тим изнoсимa.

4. Страна може, износ који добије приликом прерачунавања износа израженог у еврима у националну валуту, заокружити навише или наниже. Заокружени износ не сме се разликовати од износа који се добије приликом прерачунавања за више од 5%. Страна може задржати и неизмењену противвредност у националној валути као износ изражен у еврима, ако приликом годишњег усклађивања предвиђеног ставом 3. овог члана, прерачуната противвредност тог износа, пре било каквог заокруживања, резултира повећањем које је мање од 15% износа израженог у националној валути. Противвредност у националној валути може остати неизмењена, ако би се због прерачунавања смањила противвредност у тој националној валути.

5. Заједнички комитет, на захтев било које Стране, преиспитује износе изражене у еврима. Приликом тог преиспитивања, Заједнички комитет узима у обзир жељу очувања стварних ефеката предметних вредносних ограничења. У ту сврху може се донети одлука о промени износа изражених у еврима.

ГЛАВА VI
НАЧЕЛА САРАДЊЕ
И ДОКАЗНЕ ИСПРАВЕ

Члан 31.
Доказне исправе, чување доказа о пореклу и пратећа документација

1. Извозник који сачињава изјаву о пореклу или поднесе захтев за издавање уверења о кретању робе EUR.1 чува папирну копију или електронску верзију ових доказа о пореклу и сву пратећу документацију којом се доказује статус производа са пореклом, најмање три године од датума издавања или сачињавања изјаве о пореклу.

2. Добављач који сачињава изјаву добављача чува копије свих изјава и свих фактура, доставница или других комерцијалних докумената из члана 29. став 6, најмање три године.

Дoбaвљaч кojи сачињава дугoрoчну изjaву дoбaвљaчa чувa кoпиje свих изjaвa и свих фaктурa, дoстaвницa или других кoмeрциjaлних дoкумeнaтa кoja сe oднoсe нa рoбу обухваћену изјавом кoja je пoслaтa купцу, кao и дoкумeнтe из члaнa 29. став 6, нajмaњe три гoдинe. Oвaj пeриoд пoчиње oд дaтумa истeкa вaжeњa дугoрoчнe изjaвe дoбaвљaчa.

3. У сврху примене става 1. овог члана, документима којa се користе у циљу доказивања статуса производа са пореклом, може се између осталог сматрати следеће:

(a) директни докази о поступцима које је предузео извозник или добављач за добијање производа, садржаних на пример у његовим рачунима или интерном књиговодству;

(б) документа којима се доказује порекло употребљених материјала, издата или сачињена у одређеној Страни уговорници која примењује ова правила, у складу са националним законодавством;

(в) документа којима се доказује обрада или прерада материјала у одређеној Страни, издата или сачињена у тој Страни, у складу са националним законодавством;

(г) изјаве о пореклу или уверења о кретању робе EUR.1 којима се доказује порекло употребљених материјала, сачињене или издате у Страни у складу са овим правилима;

(д) одговарајући докази који се односе на обраду или прераду извршену изван Страна применом чл. 13. и 14, којима се доказује да су испуњени услови из тих чланова.

4. Царински органи Стране извознице који издају уверења о кретању робе EUR.1, чувају образац захтева из члана 20. став 2, најмање три године.

5. Царински органи Стране увознице, чувају изјаве о пореклу и уверења о кретању робе EUR.1 који су им поднети, најмање три године.

6. Изјаве добављача којима се доказују поступци обраде или прераде употребљених материјала обављени у Страни уговорници која примењује ова правила, а које су сачињене у тој Страни уговорници, сматрају се документом из члана 18. став 3, члана 20. став 4. и члана 29. став 6. који се употребљава у сврху доказивања да су производи обухваћени уверењем о кретању робе EUR.1 или изјавом о пореклу могу сматрати производима са пореклом из те Стране уговорнице која примењује ова правила и да испуњавају и остале захтеве из ових правила.

Члан 32.
Решавање спорова

Ако дође до спорова у односу на поступке провере из чл. 34. и 35, или у погледу тумачења овог прилога, који се не могу решити између царинских органа који захтевају проверу и царинских органа одговорних за обављање провере, ти спорови ће бити пoднeти Заједничком комитету.

У свим случајевима решавања спорова између увозника и царинских органа Стране увознице, примењује се законодавство те Стране.

ГЛАВА VII
АДМИНИСТРАТИВНА САРАДЊА

Члан 33.
Обавештавање и сарадња

1. Царински органи Страна достављају једна другој узорке отисака печата који се користе у њиховим царинарницама за издавање уверења о кретању робе EUR.1, заједно са моделом бројева овлашћења који су одобрени овлашћеним извозницима и са адресама царинских органа задужених за проверу тих уверења и изјава о пореклу.

2. Ради обезбеђивања правилне примене ових правила, Стране уговорнице помажу једна другој преко надлежних царинских органа у провери исправности уверења о кретању робе EUR.1, изјава о пореклу, изјава добављача и тачности података у тим документима.

Члан 34.
Провера доказа о пореклу

1. Накнадне провере доказа о пореклу обављају се насумице или у сваком случају оправдане сумње царинских органа Стране увознице у исправност таквих докумената, статус порекла робе о којој се ради или у испуњење других захтева из ових правила.

2. Када подносе захтев за накнадну проверу, царински органи Стране увознице враћају уверење о кретању робе EUR.1 и фактуру, уколико је била поднета, изјаву о пореклу, или копију тих докумената, царинским органима Стране извознице, уз навођење разлога за проверу, где је то потребно. Сви прибављени документи и подаци који указују на то да је податак у доказу о пореклу нетачан биће достављени као доказ уз захтев за проверу.

3. Проверу врше царински органи Стране извознице. У ту сврху имају право да захтевају било које доказе и да спроведу било који преглед извозникових рачуна или било коју другу проверу коју сматрају потребном.

4. Ако царински органи Стране увознице одлуче да суспендују одобрење повлашћеног третмана за конкретне производе у очекивању резултата провере, увознику ће бити понуђено пуштање робе уз све потребне мере предострожности.

5. Царински органи који затраже проверу биће обавештени о резултатима те провере што пре. Ти резултати морају јасно показивати да ли су документи веродостојни и могу ли се конкретни производи сматрати производима са пореклом из једне од Страна и да ли испуњавају друге захтеве из ових правила.

6. Ако, у случају оправдане сумње, одговор не стигне у року од десет месеци од дана подношења захтева за проверу, или ако одговор не садржи податке довољне за утврђивање веродостојности документа о којем је реч или стварног порекла производа, царински органи који су поднели захтев, осим у изузетним околностима, одбијају право на повластице.

Члан 35.
Провера изјава добављача

1. Нaкнaднe прoвeрe изjaвa дoбaвљaчa или дугoрoчних изjaвa дoбaвљaчa мoгу сe спрoвoдити нaсумично или кaдa гoд цaрински oргaни Стране у кojoj сe тaкве изjaве узимaју у oбзир приликом издaвaња увeрeњa o пoрeклу рoбe EUR.1 или за сачињавање изjaвe o пoрeклу, имajу oснoвaнe разлоге за сумњу у веродостојност документа или тачност инфoрмaциja датих у тим документима.

2. У сврху примeнe oдрeдби из става 1. овог члана, цaрински oргaни Стране из става 1. овог члана враћају изjaву дoбaвљaчa или дугорочну изјаву добављача и фaктуре, дoстaвнице или другe кoмeрциjaлнe дoкумeнтe кojи сe oднoсe нa рoбу обухваћену том изjaвoм, цaринским oргaнимa Стране која примењује ова правила у кojoj je изjaвa сачињена, уз навођење, гдe je то потребно, формалних или суштинских разлога захтева за проверу.

Кao прилoг зaхтeву зa нaкнaдну прoвeру прослеђују све прибављене документе и инфoрмaциjе које упућују на то дa подаци наведени у изјави дoбaвљaчa или дугорочној изјави добављача нису тaчни.

3. Прoвeру обављају цaрински oргaни Стране која примењује ова правила у кojoj je сачињена изjaвa дoбaвљaчa или дугoрoчнa изjaвa дoбaвљaчa. У ту сврху, они имају прaвo дa зaтрaжe све дoкaзе и извршe све провере рaчунa дoбaвљaчa или друге прoвeре кojе смaтрajу потребним.

4. Цaрински oргaни кojи зaхтeвajу прoвeру биће инфoрмисaни o рeзултaтимa прoвeрe штo je прe мoгућe. У тим резултатима се jaснo наводи дa ли су инфoрмaциje сaдржaнe у изjaви дoбaвљaчa или дугoрoчној изjaви дoбaвљaчa тaчнe и омогућава царинским органима дa утврдe дa ли и у кojoj мeри таква изјава мoжe бити узeтa у oбзир зa издaвaњe увeрењa у кретању рoбe EUR.1 или сачињавање изjaвe o пoрeклу.

Члан 36.
Казне

Свака Страна ће обезбедити изрицање кривичних, грађанских или административних казни за кршење свог националног законодавства у вези са овим правилима.

ГЛАВА VIII
ПРИМЕНА ПРИЛОГА A

Члан 37.
Европски економски простор

Роба пореклом из Европског економског простора у смислу Протокола 4 уз Споразум о Европском економском простору сматра се робом пореклом из Европске уније, Исланда, Лихтенштајна или Норвешке (ЕЕА Стране) када се извози из Eврoпскe униje, Ислaндa, Лихтенштajна или Нoрвeшкe у једну од CEFTA Страна, под условом да се између CEFTA Стране и ЕЕА Страна примењује споразум о слободној трговини који користи ова правила.

Члан 38.
Лихтенштајн

Не доводећи у питање члан 2, производ пореклом из Лихтенштајна, због царинске уније између Швајцарске и Лихтенштајна, сматра се производом пореклом из Швајцарске.

Члан 39.
Република Сан Марино

Не доводећи у питање члан 2, производ пореклом из Републике Сан Марино, због царинске уније између Европске уније и Републике Сан Марино, сматра се производом пореклом из Европске уније.

Члан 40.
Кнежевина Андора

Не доводећи у питање члан 2, производ сврстан у Главе 25 до 97 Хармонизованог система пореклом из Кнежевине Андора, због царинске уније између Европске уније и Кнежевине Андора, сматра се производом пореклом из Европске уније.

Члан 41.
Сеута и Мелиља

1. У сврхе примене ових правила, термин „Европска унија” не обухвата Сеуту и Мелиљу.

2. Када се производи пореклом из једне од CEFTA Страна увозе у Сеуту или Мелиљу, на њих се у сваком погледу примењује царински режим једнак оном који се примењује на производе пореклом из царинске територије Европске уније у складу са Протоколом 2 уз Акт о приступању Краљевине Шпаније и Републике Португалије и прилагођавању Уговора1. CEFTA Стране на увоз производа обухваћених одговарајућим споразумом и који су пореклом из Сеуте и Мелиље примењује царински режим једнак оном који се одобрава производима који се увозе и који су пореклом из Европске уније.

3. У сврхе става 2. овог члана, у погледу производа пореклом из Сеуте и Мелиље, ова правила се примењују mutatis mutandis уз поштовање посебних успрописаних Анексом V.

––––––––

1 „Службени лист ЕУ”, број L 302, 15. новембра 1985, стр. 23.

АНЕКС I
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ УЗ ЛИСТУ У АНЕКСУ II

Напомена 1 – Општи увод

Листа садржи услове које треба да испуне сви производи да би се сматрали довољно обрађеним или прерађеним у смислу члана 4. Главе II Прилога А. Постоје четири различите врсте правила која се разликују у зависности од производа:

(a) обрадом или прерадом није прекорачен највећи дозвољени садржај материјала без порекла;

(б) обрадом или прерадом четвороцифрени тарифни број или шестоцифрени тарифни подброј Хармонизованог система произведеног производа постаје различит у односу на четвороцифрени тарифни број односно шестоцифрени тарифни подброј Хармонизованог система употребљених материјала;

(в) обавља се специфични поступак обраде и прераде;

(г) обрада или прерада се обавља на одређеним у потпуности добијеним материјалима.

Напомена 2 – Структура листе

2.1. У прве две колоне у листи даје се опис производа који се добија. У колони (1) наводи се тарифни број или број главе из Хармонизованог система, док се у колони (2) наводи наименовање робе, које се у том систему користи за тај тарифни број или за ту главу. За сваки податак који се налази у прве две колоне, постоји правило које се наводи у колони (3). Ако се, у неким случајевима, испред тарифног броја у колони (1) налази ознака „еx”, то значи да се правила из колоне (3) примењују само на део тог тарифног броја, како је наведено у колони (2).

2.2. Ако се у колони (1) налази груписано неколико тарифних бројева или је наведен број главе, због чега је опис производа у колони (2) дат уопштено, припадајуће правило у колони (3) примењује се на све производе који се, према Хармонизованом систему сврставају у тарифне бројеве те главе или у било који од груписаних тарифних бројева у колони (1).

2.3. Ако је у листи наведено неколико различитих правила која се примењују на различите производе у оквиру једног тарифног броја, свака алинеја садржи опис тог дела тарифног броја обухваћеног припадајућим правилом у колони (3).

2.4. Ако су у колони (3) наведена два алтернативна правила раздвојена са „или”, извозник може да бира које ће употребити.

Напомена 3 – Примери примене правила

3.1. Одредбе члана 4. Главе II Прилога А, које се односе на производе који су стекли статус производа са пореклом, а употребљавају у процесу производње другог производа, примењују се, без обзира да ли су производи стекли тај статус у фабрици где су употребљени или у некој другој фабрици у Страни.

3.2. У складу са чланом 6. Глава II Прилога А извршена обрада или прерада мора превазилазити списак поступака наведених у том члану. Ако то није случај, роба нема право на повластицу на основу преференцијалног тарифног третмана, чак иако су услови из доње листе испуњени.

Уз поштовање одредбе члана 6. Главе II Прилога А, правила у листи представљају минималан захтевани степен обраде или прераде, што значи да се и са вишим степеном обраде или прераде такође стиче статус производа са пореклом; супротно томе, са нижим степеном обраде или прераде од минималног не може се стећи статус производа са пореклом.

Према томе, ако се правилом предвиђа да се на одређеном нивоу производње може употребити материјал без порекла, употреба тог материјала у некој ранијој фази производње је дозвољена, док његова употреба у каснијој фази није дозвољена.

Ако се правилом предвиђа да се на одређеном нивоу производње не може употребити материјал без порекла, употреба тог материјала у некој ранијој фази производње је дозвољена, док његова употреба у каснијој фази није дозвољена.

Пример: ако правило у листи за Главу 19 захтева да материјали без порекла из тар. бр. 1101 до 1108 не могу премашити 20% од масе, употреба (односно увоз) житарица из Главе 10 (материјали у ранијој фази производње) није ограничена.

3.3. Не доводећи у питање напомену 3.2, када се у правилу употребљава израз „Производња од материјала из било ког тарифног броја”, тада материјали из било ког тарифног броја (укључујући материјале који имају исто наименовање и тарифни број као производ) могу бити употребљени, али уз одређена ограничења која такође могу бити садржана у правилу.

Међутим, израз „Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући друге материјале из тарифног броја …” или „Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући друге материјале из истог тарифног броја као и производ” значи да се могу употребљавати материјали из било ког тарифног броја изузев оних који имају исто наименовање као производ, као што је наведено у колони (2) у листи.

3.4. Ако се у правилу из листе наводи да у производњи производа може да се употреби више од једног материјала, то значи да може да се употреби један или више материјала. Није неопходно да се употребе сви материјали.

3.5. Ако се у правилу из листе наводи да производ мора да се произведе од одређеног материјала, то правило не спречава употребу и других материјала који, због своје својствене природе, не могу да задовоље овај услов.

3.6. Ако се у правилу у листи дају два процента за највећу вредност материјала без порекла који се могу користити, тада се ти проценти не могу сабирати. Другим речима, највећа вредност свих коришћених материјала без порекла никада не може бити већа од највећег датог процента. Поред тога, појединачни проценти се не смеју премашити у односу на одређене материјале на које се примењују.

Напомена 4 – Опште одредбе о одређеним пољопривредним производима

4.1. Пољопривредни производи који спадају у главе 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тарифни број 2401 који се гаје или убирају на подручју Стране третирају се као да потичу са подручја те Стране, чак и ако се гаје од увозног семена, луковица, подлога, резница, калема, младица, пупољака или других живих делова биљака.

4.2. У случајевима када садржај шећера без порекла у датом производу подлеже ограничењима, маса шећера из тар. бр. 1701 (сахароза) и 1702 (нпр. фруктоза, глукоза, лактоза, малтоза, изоглукоза или инвертни шећер) употребљеног у производњи крајњег производа и употребљеног у производњи производа без порекла уграђених у крајњи производ узима се у обзир при израчунавању тих ограничења.

Напомена 5 – Терминологија употребљена за одређене текстилне производе

5.1. Појам „природна влакна” у листи се користи да означи влакна која нису вештачка или синтетичка. Њихова употреба ограничена је на фазе пре предења, укључујући и отпатке и, ако није другачије наведено, обухвата влакна која су влачена, чешљана или на други начин обрађена, али непредена.

5.2. Појам „природна влакна” обухвата коњску длаку из тарифног броја 0511, свилу из тар. бр. 5002 и 5003, као и вунена влакна и фину и грубу животињску длаку из тар. бр. 5101 до 5105, памучна влакна из тар. бр. 5201 до 5203 и остала биљна влакна из тар. бр. 5301 до 5305.

5.3. Појмови „текстилна целулоза”, „хемијски материјали” и „материјали за производњу хартије” користе се у листи да се опишу материјали који нису сврстани у Главе 50 до 63, а који се могу употребити за производњу вештачких, синтетичких или папирних влакана или предива.

5.4. Појам „вештачка или синтетичка влакна, сечена” у списку се користи за каблове од синтетичких или вештачких филамената, сечена влакна или отпатке из тар. бр. 5501 до 5507.

5.5. Штампање (у комбинацији са ткањем, плетењем/кукичањем, тафтовањем или флоковањем) је дефинисано као техника којом се текстилноj подлози трајно даје објективно оцењена функција, као што је боја, дезен или техничко својство, употребом сита, ваљка, дигиталне технике или технике пресликавања.

5.6. Штампање (као самостални поступак) је дефинисано као техника којом се текстилној подлози трајно даје објективно оцењена функција, као што је боја, дезен или техничко својство, употребом сита, ваљка, дигиталне технике или технике пресликавања у комбинацији са најмање два припремна/завршна поступка (као што је прање, бељење, мерцеризација, термофиксација, рашчупавање, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, трајна завршна обрада, декатирање, импрегнација, крпљење и одстрањивање чворова), под условом да вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика.

Напомена 6 – Дозвољена одступања која се примењују на производе израђене од мешавине текстилних материјала

6.1. Када се за одређени производ из листе упућује на ову напомену, услови наведени у колони (3) не примењују се на основне текстилне материјале који се користе у производњи тог производа и који, сви заједно, представљају 15% или мање од укупне масе свих употребљених основних текстилних материјала (видети такође напомене 6.3. и 6.4).

6.2. Међутим, дозвољено одступање наведено у напомени 6.1. може да се примени само на мешане производе израђене од два основна текстилна материјала или више њих.

Следеће се сматра основним текстилним материјалима:

– свила;

– вуна;

– груба животињска длака;

– фина животињска длака;

– коњска длака;

– памук;

– материјали за производњу хартије и хартија;

– лан;

– природна конопља;

– јута и остала текстилна ликаста влакна;

– сисал и остала текстилна влакна рода Agave;

– кокосово влакно, абака, рамија и остала биљна текстилна влакна;

– синтетичкa филаментна влакна од полипропилена;

– синтетичка филаментна влакна од полиестера;

– синтетичка филаментна влакна од полиамида;

– синтетичка филаментна влакна од полиакрилонитрила;

– синтетичка филаментна влакна од полимида;

– синтетичка филаментна влакна од политетрафлуоретилена;

– синтетичка филаментна влакна од полифениленсулфида;

– синтетичка филаментна влакна од поливинилхлорида;

– остала синтетичка филаментна влакна;

– вештачка филаментна влакна од вискозе;

– остала вештачка филаментна влакна;

– проводљиви филаменти;

– синтетичка влакна од полипропилена, сечена;

– синтетичка влакна од полиестера, сечена;

– синтетичка влакна од полиамида, сечена;

– синтетичка влакна од полиакрилонитрила, сечена;

– синтетичка влакна од полимида, сечена;

– синтетичка влакна од политетрафлуоретилена, сечена;

– синтетичка влакна од полифениленсулфида, сечена;

– синтетичка влакна од поливинилхлорида, сечена;

– остала синтетичка влакна, сечена;

– вештачка влакна од вискозе, сечена;

– остала вештачка влакна, сечена;

– предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима полиетра, укључујући и обавијено или необавијено;

– производи из тарифног броја 5605 (метализовано предиво) са уграђеном траком која се састоји од језгра од алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, са слојем алуминијумског праха или без њега, ширине која није већа од 5 mm, услојено помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног премаза;

– остали производи из тарифног броја 5605;

– стаклена влакна;

– метална влакна;

– минерална влакна.

6.3. У случају производа који садрже „пређу од полиуретана са флексибилним полиетерским сегментима, независно од тога да ли је обавијена или не”, дозвољено одступање је 20% у погледу тог предива.

6.4. У случају производа са уграђеном „траком, која се састоји од језгра од алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, са слојем алуминијумског праха или без њега, ширине која није већа од 5 mm, услојено помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног премаза”, дозвољено одступање је 30% у односу на ову траку.

Напомена 7 – Остала дозвољена одступања која се примењују за одређене текстилне производе

7.1. Када се у листи упућује на ову напомену, текстилни материјали (са изузетком постава и међупостава), који не испуњавају правило из колоне (3) у листи, а које се односи на довршене предметне производе, могу се употребити под условом да се сврставају у други тарифни број, а не у тарифни број у који се сврстава сам производ и да њихова вредност није већа од 15% цене производа франко фабрика.

7.2. Не доводећи у питање напомену 7.3, материјали који се не сврставају у Главе 50 до 63 могу се употребљавати без ограничења у производњи производа од текстила, без обзира да ли садрже или не садрже текстил.

7.3. Када се примењује процентуално правило приликом утврђивања вредности употребљених материјала без порекла, мора да се узме у обзир вредност материјала који се не сврставају у Главе 50 до 63.

Напомена 8 – Дефиниција специфичних поступака и једноставних радњи обављених на одређеним производима из Главе 27

8.1. У сврхе тар. бр. ex 2707 и 2713, под „специфичним поступцима” подразумева се следеће:

(a) вакуумска дестилација;

(б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесима;

(в) крековање;

(г) реформисање;

(д) екстракција помоћу селективних растварача;

(ђ) процес који обухвата све следеће радње: прераду концентрованом сумпорном киселином, олеумом или анхидридом сумпорне киселине; неутрализацију помоћу алкалних средстава; обезбојавање и пречишћавање помоћу природно активне земље, активираном земљом, активним угљем или бокситом;

(е) полимеризација;

(ж) алкилација;

(з) изомеризација.

8.2. У сврхе тар. бр. 2710, 2711 и 2712, под „специфичним поступцима” подразумева се следеће:

(a) вакуумска дестилација;

(б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесима;

(в) крековање;

(г) реформисање;

(д) екстракција помоћу селективних растварача;

(ђ) процес који обухвата све следеће радње: прераду концентрованом сумпорном киселином, олеумом или анхидридом сумпорне киселине; неутрализацију помоћу алкалних средстава; обезбојавање и пречишћавање помоћу природно активне земље, активираном земљом, активним угљем или бокситом;

(е) полимеризација;

(ж) алкилација;

(з) изомеризација;

(и) само у случају тешких уља из тарифног броја ex 2710, десумпоризација помоћу водоника, којом се постиже умањење од најмање 85% од садржаја сумпора у прерађеним производима (ASTM D 1266-59 T метод);

(ј) само у односу на производе из тарифног броја 2710, депарафинација помоћу различитих поступака, осим филтрације;

(к) само у случају тешких уља из тарифног броја ex 2710, третман водоником под притиском већим од 20 bar и температуром вишом од 250 °C, уз употребу катализатора, тако да не дође до десумпоризације, кад садржај водоника представља активан елемент у хемијској реакцији. Даљи третман водоником уља за подмазивање из тарифног броја ex 2710 (на пример, хидрофинализација или обезбојавање) нарочито да би се побољшала боја или стабилност, не сматра се специфичним процесом;

(л) само у случају уља за гориво из тарифног броја ex 2710, атмосферска дестилација, под условом да мање од 30% запремине ових производа, укључујући и губитке, дестилише на 300 °C, по методу ASTM D 86;

(љ) само у случају тешких уља, осим гасних уља и горива из тарифног броја ex 2710, третман помоћу високофреквентног електро пражњења без искрења;

(м) само у случају сирових производа из тарифног броја ex 2712 (осим вазелина, озокерита, воска од лигнита или тресета, парафина који садрже по маси мање од 0,75% уља), одмашћивање фракционом кристализацијом.

8.3. У сврхе тар. бр. ex 2707 и 2713, једноставне радње, као што су чишћење, претакање, десалинизација, издвајање воде, филтрирање, бојење, стављање ознака, добијање сумпорног садржаја као резултата мешања производа са различитим сумпорним садржајем, или било која комбинација ових или сличних радњи, не додељују статус порекла.

Напомена 9 – Дефиниција специфичних процеса и радњи спроведених у погледу одређених производа

9.1. Производи из Главе 30 добијени у Страни употребом ћелијских култура, сматрају се производима пореклом из те Стране. „Ћелијска култураˮ је дефинисана као узгој људских, животињских и биљних ћелија у контролисаним условима (као што су дефинисане температуре, подлоге за узгој, гасна смеша, pH) изван живог организма.

9.2. Производи обухваћени Главама 29 (изузев: 2905 43 – 2905 44), 30, 32, 33 (изузев: 3302 10, 3301) 34, 35 (изузев: 3501, 3502 11 – 3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (изузев: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) и 39 (изузев: 3916–3926) добијени ферментацијом у Страни, сматрају се пореклом из те Стране. „Ферментацијаˮ је биотехнолошки поступак у којем се људске, животињске или биљне ћелије, бактерије, квасци, гљиве или ензими употребљавају за производњу производа обухваћених Главама 29 до 39.

9.3. Следеће промене сматрају се дозвољеним у складу са чланом 4. став 1. Прилога А, за производе обухваћене Главама 28, 29 (изузев: 2905 43 – 2905 44), 30, 32, 33 (изузев: 3302 10, 3301) 34, 35 (изузев: 3501, 3502 11 – 3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (изузев: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) и 39 (изузев: 3916–3926):

– Хемијска реакција: „Хемијска реакцијаˮ је процес (укључујући биохемијски процес) при којем раскидањем интрамолекуларних веза и формирањем нових интрамолекуларних веза или променом просторног распореда атома у молекулу настаје молекул са новом структуром. Хемијска реакција се може изразити променом CAS броја.

Следећи процеси се не би требали узимати у обзир за потребе порекла: (а) растварање у води или другим растварачима; (б) уклањање растварача укључујући воду као растварач; или (в) додавање или уклањање кристализационе воде. Хемијска реакција како је напред наведено сматра се довољном за стицање статуса производа са пореклом.

– Смеше и мешавине: Намерно и пропорционално контролисано мешање (укључујући распршивање) материјала, осим додавања растварача, ради усклађивања са претходно одређеним спецификацијама чиме настаје производ са физичким или хемијским карактеристикама које су релевaнтне за сврху или намену производа и које се разликују од улазних материјала, сматра се довољним за стицање статуса производа са пореклом.

– Пречишћавање: Пречишћавање се сматра довољним за стицање статуса производа са пореклом ако пречишћавање које се врши на територији једне или обе Стране испуњава један од следећих критеријума:

(a) пречишћавање производа које резултира уклањањем најмање 80% садржаја постојећих нечистоћа; или

(б) смањењем или уклањањем нечистоћа добија се производ погодан за једну или више од следећих примена:

(i) фармацеутске, медицинске, козметичке, ветеринарске или прехрамбене супстанце;

(ii) хемијски производи и реагенси за аналитичке, дијагностичке или лабораторијске сврхе;

(iii) елементи и компоненте за употребу у микроелектроници;

(iv) специјализоване оптичке употребе;

(v) биотехничка употреба (нпр. у узгоју ћелија, у генетичкој технологији или као катализатор);

(vi) носачи који се употребљавају у поступку раздвајања; или

(vii) нуклеарне сврхе.

– Промена величине честица: Намерна и контролисана модификација величине честица робе, осим само дробљењем или пресовањем, чиме настаје производ који има дефинисану величину честица, дефинисану дистрибуцију величине честица или дефинисану површину, која је релевантна за намену добијеног производа и која има различите физичке или хемијске карактеристике од улазних материјала сматрају се довољним за стицање статуса производа са пореклом.

– Стандардни материјали: Стандардни материјали (укључујући стандардне растворе) су препарати погодни за аналитичке сврхе, калибрацију или референтну употребу са прецизним степенима чистоће или пропорција које је одобрио произвођач. Производња стандардних материјала сматра се поступком довољним за стицање статуса производа са пореклом.

– Раздвајање изомера: Изолација или раздвајање изомера из мешавине изомера сматра се поступком довољним за стицање статуса производа са пореклом.

АНЕКС II
ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ ПОРЕКЛА КАКО БИ ПРЕРАЂЕНИ ПРОИЗВОД СТЕКАО СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ

Тарифни број

Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са пореклом

(1)

(2)

(3)

Глава 1

Живе животиње

Све животиње из Главе 1 су у потпуности добијене

Глава 2

Месо и остали јестиви кланични производи

Производња у којој су све месо и јестиви кланични производи у производима из ове главе у потпуности добијени

Глава 3

Рибе, љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци

Производња у којој су сви употребљени материјали из Главе 3 у потпуности добијени

Глава 4

Млеко и производи од млека; Живинска и птичја јаја; Природни мед; Јестиви производи животињског порекла, непоменути нити обухваћени на другом месту

Производња у којој су сви употребљени материјали из Главе 4 у потпуности добијени

ex Глава 5

Производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex 0511 91

Нејестива рибља јаја и икра

Сва јаја и икра су у потпуности добијени

Глава 6

Живо дрвеће и друге биљке; Луковице, корење и слично; Сечено цвеће и украсно лишће

Производња у којој су сви употребљени материјали из Главе 6 у потпуности добијени

Глава 7

Поврће, корење и кртоле за јело

Производња у којој су сви употребљени материјали из Главе 7 у потпуности добијени

Глава 8

Воће за јело, укључујући језграсто воће; Коре агрума или диња и лубеница

Производња у којој су све употребљено воће, укључујући језграсто воће, и коре агрума или диња и лубеница из Главе 8 у потпуности добијени

Глава 9

Кафа, чај, мате чај и зачини

Производња од материјала из било ког тарифног броја

Глава 10

Житарице

Производња у којој су сви употребљени материјали из Главе 10 у потпуности добијени

Глава 11

Производи млинске индустрије; Слад; Скроб; Инулин; Глутен од пшенице

Производња у којој су сви употребљени материјали из Главе 8, 10 и 11, тар. бр. 0701, 0714, 2302 и 2303 и тарифног подброја 0710 10 у потпуности добијени

Глава 12

Уљано семење и плодови; Разно зрневље, семе и плодови; Индустријско и лековито биље; Слама и сточна храна (кабаста)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 13

Шелак; гуме, смоле и остали биљни сокови и екстракти; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex 1302

Пектинске материје, пектинати и пектати

Производња од материјала из било ког тарифног броја и код које маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

Глава 14

Биљни материјал за плетарство; Биљни производи на другом месту непоменути нити обухваћени

Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex Глава 15

Масноће и уља животињског или биљног порекла и производи њиховог разлагања; Прерађене јестиве масноће; воскови животињског или биљног порекла, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

1504 до 1506

Масти и уља као и њихове фракције од риба или морских сисара; масноће од вуне и масне материје добијене од тих масноћа (укључујући ланолин); Остале масти и уља животињског порекла и њихове фракције, рафинисане или нерафинисане, али хемијски немодификоване

Производња од материјала из било ког тарифног броја

1508

Уље од кикирикија и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски немодификовано

Производња од материјала из било ког тарифног подброја, осим од материјала из тарифног подброја у који се сврстава сам производ

1509 и 1510

Маслиново уље и његове фракције

Производња у којој су сви употребљени биљни материјали у потпуности добијени

1511

Палмино уље и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски немодификовано

Производња од материјала из било ког тарифног подброја, осим од материјала из тарифног подброја у који се сврстава сам производ

ex 1512

Уље од семена сунцокрета и његове фракције:

– за техничку или индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених производа за људску употребу

– остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Производња у којој су сви употребљени биљни материјали у потпуности добијени

1515

Остале стабилне масти и уља (укључујући уље јојобе) и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

Производња од материјала из било ког тарифног подброја, осим од материјала из тарифног подброја у који се сврстава сам производ

ex 1516

Масти и уља и њихове фракције, од рибе

Производња од материјала из било ког тарифног броја

1520

Глицерол, сиров; Глицеролске воде и лужине

Производња од материјала из било ког тарифног броја

Глава 16

Прерађевине од меса, риба, љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака

Производња у којој су сви употребљени материјали из Глава 2, 3 и 16, у потпуности добијени

ex Глава 17

Шећер и производи од шећера; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење; Вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом; Карамел:

– Хемијски чиста малтоза или фруктоза

– Остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући и од других материјала из тар. бр. 1702

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљених материјала из тар. бр. 1101 дo 1108, 1701 и 1703 није већа од 30% масе готовог производа

1704

Производи од шећера (укључујући белу чоколаду), који не садрже какао

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој:

– маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

или

– вредност употребљеног шећера није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 18

Какао и производи од какаа; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

ex 1806

Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој:

– маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

или

– вредност употребљеног шећера није већа од 30% цене производа франко фабрика

1806 10

Какао у праху са додатком шећера или других материја за заслађивање

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

1901

Екстракт слада; Прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта слада који не садрже какао или садрже мање од 40% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени; Прехрамбени производи од роба из тар. бр. 0401 до 0404 који не садрже какао или садрже мање од 5% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени:

– Екстракт слада

– Остало

Производња од житарица из Главе 10

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој појединачна маса употребљеног шећера и материјала из Главе 4 није већа од 40% масе готовог производа

1902

Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом или другим материјама) или другачије припремљене као што су шпагети, макарони, резанци, лазање, њоки, равијоли, канелони; Кус-кус, припремљен или неприпремљен

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој:

– маса употребљених материјала из тар. бр. 1006 и 1101 до 1108 није већа од 20% масе готовог производа, и

– маса употребљених материјала из Глава 2, 3 и 16 није већа од 20% масе готовог производа

1903

Тапиока и њене замене припремљене од скроба, у облику љуспица, зрнаца, перли, просејаних или сличних облика

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од скроба од кромпира из тарифног броја 1108

1904

Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем житарица или производа од житарица (нпр., кукурузне пахуљице); Житарице (осим кукуруза) у зрну или у облику пахуљица или другачије обрађеног зрна (осим брашна, прекрупе и гриза), претходно куване или другачије припремљене, на другом месту непоменуте нити обухваћене

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој:

– маса употребљених материјала из тар. бр. 1006 и 1101 до 1108 није већа од 20% масе готовог производа, и

– маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

1905

Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски производи са додатком какаоа или без додатка какаоа; Нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске производе, обланде, пиринчана хартија и слични производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљених материјала из тар. бр. 1006 и 1101 до 1108 није већа од 20% масе готовог производа

ex Глава 20

Производи од поврћа, воћа, укључујући језграсто воће, и осталих делова биља, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

2002 и 2003

Парадајз, печурке и тартуфи, припремљени или конзервисани на други начин, осим у сирћету или сирћетној киселини

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој су сви употребљени материјали из Главе 7 у потпуности добијени

2006

Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови биља, конзервисани у шећеру (суви, глазирани или кандирани)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

2007

Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од воћа или језграстог воћа и пасте од воћа или језграстог воћа добијени кувањем, са додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

ex 2008

Производи, осим:

– Језграстог воћа, без додатка шећера или алкохола

– Маслаца од кикирикија; Мешавина од житарица; Палминог језгра; Кукуруза

– Воћа и језграстог воћа куваног на други начин, осим на пари или у води, без додатка шећера, смрзнутог

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

2009

Воћни сокови (укључујући ширу од грожђа) и сокови од поврћа, неферментисани и без додатака алкохола, са додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

ex Глава 21

Разни производи за исхрану; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

2103

– Сосови и препарати за сосове; Мешани зачини и мешана зачинска средства

– Брашно и гриз од слачице и припремљена слачица (сенф)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу бити употребљени брашно и гриз од слачице и припремљена слачица (сенф)

Производња од материјала из било ког тарифног броја

2105

Сладолед и други слични производи са додатком или без додатка какаа

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој:

– појединачна маса употребљеног шећера и материјала из Главе 4 није већа од 40% масе готовог производа

и

– укупна комбинована маса шећера и материјала из Главе 4 није већа од 60% масе готовог производа

2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити обухваћени

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој маса употребљеног шећера није већа од 40% масе готовог производа

ex Глава 22

Пића, алкохоли и сирће; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој су сви употребљени материјали из тар. под. бр. 0806 10, 2009 61, 2009 69 у потпуности добијени

2202

Вода, укључујући минералну воду и газирану воду са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију и остала безалкохолна пића, осим сокова од воћа и поврћа из тар. бр. 2009

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

2207 и 2208

Неденатурисан етил-алкохол било које алкохолне јачине; Ракије, ликери и остала алкохолна пића

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 2207 или 2208, у којој су сви употребљени материјали из тар. под. бр. 0806 10, 2009 61, 2009 69 у потпуности добијени

ex Глава 23

Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; Припремљена храна за животиње; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

2309

Производи који се употребљавају за исхрану животиња

Производња у којој:

– су сви употребљени материјали из Глава 2 и 3 у потпуности добијени,

– маса употребљених материјала из Глава 10 и 11 и тар. бр. 2302 и 2303 није већа од 20% масе готовог производа,

– појединачна маса употребљеног шећера и материјала из Главе 4 није већа од 40% масе готовог производа и

– укупна комбинована маса шећера и материјала из Главе 4 није већа од 50% масе готовог производа

ex Глава 24

Дуван и производи замене дувана; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, у којој маса употребљених материјала из тарифног броја 2401 није већа од 30% укупне масе употребљених материјала из Главе 24

2401

Дуван, сиров или непрерађен; Отпаци од дувана

Производња у којој су сви материјали из тарифног броја 2401 у потпуности добијени

ex 2402

Цигарете од дувана или замене дувана

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и од дувана за пушење из тарифног подброја 2403 19, у којој је најмање 10% по маси свих употребљених материјала из тарифног броја 2401 у потпуности добијено

ex 2403

Производи намењени удисању путем загревања или на други начин, без сагоревања

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, у којој је најмање 10% по маси свих употребљених материјала из тарифног броја 2401 у потпуности добијено

ex Глава 25

Со; Сумпор; Земља и камен; Гипс, креч и цемент; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 70% цене производа франко фабрика

ex 2519

Уситњен природни магнезијум карбонат (магнезит) у херметички запечаћеним контејнерима и магнезијум оксид, чист или нечист, осим топљеног магнезијум оксида или синтерованог магнезијум оксида

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, дозвољена је употреба природног магнезијум карбоната (магнезита)

Глава 26

Руде, згуре и пепео

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 27

Минерална горива, минерална уља и производи њихове дестилације; Битуменозне материје; Минерални воскови, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2707

Уља код којих маса ароматичних састојака прелази масу неароматичних састојака, слична минералним уљима добијеним дестилацијом катрана каменог угља на високој температури, од којих се више од 65% запремине дестилише на температури до 250 °C (укључујући мешавине есенције нафте и бензола), намењена за употребу као погонско гориво или гориво за загревање

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних поступака (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2710

Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала, осим сирових; Производи, на другом месту непоменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа; Отпадна уља

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних поступака (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2711

Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних поступака (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2712

Вазелин; Парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани парафини, озокерит, восак од мрког угља (лигнит), восак од тресета, остали минерални воскови и слични производи добијени синтезом или другим поступцима, обојени или необојени

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних поступака (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2713

Нафтни кокс, битумен од нафте и остали остаци од уља од нафте или из уља добијених од битуменозних минерала

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних поступака (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 28

Неоргански хемијски производи; Органска или неорганска једињења племенитих метала, метала ретких земљи, радиоактивних елемената и изотопа

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 29

Органски хемијски производи; осим:

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2901

Ациклични угљоводоници за употребу као погонско гориво или гориво за загревање

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних поступака (1)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2902

Циклани и циклени (осим азулена), бензени, толуени, ксилени, за употребу као погонско гориво или гориво за грејање

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних поступака (1)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2905

Алкохолати метала од алкохола из овог тарифног броја и од етил-алкохола

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући и од осталих материјала из тарифног броја 2905. Међутим, могу да се употребе алкохолати метала из овог тарифног броја, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 30

Фармацеутски производи

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја

Глава 31

Ђубрива

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 32

Екстракти за штављење или бојење; Танини и њихови деривати; Боје, пигменти и остале материје за бојење; Боје и лакови; Китови и остале масе за заптивање; Штампарске боје и мастила

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 33

Етерична уља и резиноиди; Парфимеријски, козметички или тоалетни производи

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 34

Сапун, органска површински активна средства, препарати за прање, препарати за подмазивање, вештачки воскови, припремљени воскови, препарати за полирање или за уклањање масноће, свеће и слични производи, пасте за моделовање, „зубарски воскови” и зубарски препарати на бази гипса

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 35

Беланчевинасте материје; Модификовани скробови; Лепкови; Ензими

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Глава 36

Експлозиви; Пиротехнички производи; Шибице; Пирофорне легуре; Запаљиви препарати

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 37

Производи за фотографске или кинематографске сврхе

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 38

Разни производи хемијске индустрије; осим:

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 3811

Препарати против детонације, препарати за спречавање оксидације, за спречавање таложења смоле, побољшивачи вискозитета, препарати за спречавање корозије и остали припремљени адитиви за минерална уља (укључујући бензин) или за друге течности које се употребљавају за исте сврхе као минерална уља:

– Припремљени адитиви за уља за подмазивање, који садрже нафтна уља или уља добијена од битуменозних минерала

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 3811 није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 3824 99 и

ex 3826 00

Биодизел

Производња у којој се биодизел добија путем трансестерификације и/или естерификације или путем хидротретмана

Глава 39

Пластичне масе и производи од пластичних маса

Специфичан поступак (поступци) (4)

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 40

Каучук и производи од каучука; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 4012

Протектиране спољашње пнеуматске гуме; Пуне гуме или гуме са ваздушним коморама, од каучука

Протектирање употребљених гума

ex Глава 41

Сирова ситна и крупна кожа (осим крзна) и штављена кожа; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

4104 до 4106

Штављене или „окореле” (crust) крупне и ситне коже, без вуне или длаке, цепане или нецепане, али даље необрађиване

Поновно штављенe кожe

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 42

Производи од коже; Седларски и сарачки производи; Предмети за путовање, ручне торбе и слични контејнери; Производи од животињских црева (осим од свиленог кетгута)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 43

Природно и вештачко крзно; Производи од крзна; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 4302

Штављена или обрађена крзна, састављена:

– Плоче, крстови и слични облици

– Остало

Бељење или бојење, уз сечење и састављање несастављеног, штављеног или обрађеног крзна

Производња од несастављених, штављених или обрађених крзна

4303

Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна

Производња од несастављеног, штављеног или обрађеног крзна из тарифног броја 4302

ex Глава 44

Дрво и производи од дрвета; Дрвени угаљ; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 4407

Дрво, тестерисано или дељано по дужини, сечено у слојевима или љуштено, рендисано, брушено или чеоно спојено, дебљине преко 6mm

Рендисање, брушење или чеоно спајање

ex 4408

Листови за фурнирање (укључујући и оне добијене сечењем на слојеве ламинираног дрвета), за шперплоче или за слично ламинирано дрво и остало дрво, тестерисано по дужини, сечено у слојеве или љуштено, рендисано, брушено или чеоно спојено, дебљине не преко 6 mm

Спајање, рендисање, брушење или чеоно спајање

ex 4410 до ex 4413

Лајсне и венци од дрвета за предмете домаћинства, оквире за унутрашњу декорацију

Прерада у облик лајсни или венаца

ex 4415

Сандуци, кутије, гајбе, добоши и слична амбалажа за паковање, од дрвета

Производња од дасака које нису исечене на одређену величину

ex 4418

– Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од дрвета

– Лајсне и венци

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити плоче са саћем, шиндра резана или цепана

Прерада у облик лајсни или венаца

ex 4421

Дрвца за шибице; Дрвени ексерчићи и клинчићи за обућу

Производња од дрвета из било ког тарифног броја, осим од дрвене жице из тарифног броја 4409

Глава 45

Плута и производи од плуте

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 46

Производи од сламе, еспарта или осталих материјала за плетарство; Корпарски и плетарски производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 47

Целулоза од дрвета или других влакнастих целулозних материјала; Хартија и картон (отпаци и остаци) за поновну прераду

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 48

Хартија и картон; Производи од хартијине пулпе, хартије или картона

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 49

Штампане књиге, новине, слике и остали производи графичке индустрије; Рукописи, куцани текстови и планови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 50

Свила; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 5003

Отпаци од свиле (укључујући чауре неподесне за одмотавање, отпатке предива и рашчупане текстилне материјале), влачени или чешљани

Влачење или чешљање отпадака од свиле

5004 до ex 5006

Свилено предиво и предиво од отпадака свиле

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких непрекидних филамената, уз предење

или

Екструдирање вештачких или синтетичких непрекидних филамената, уз уплитање

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5007

Ткани материјали од свиле или од отпадака од свиле

(2)

Предење природних и/или вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са ткањем

или

Уплитање или било који механички поступак комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са бојењем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

ex Глава 51

Вуна, фина или груба, животињска длака; Предиво и ткани материјали од коњске длаке; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5106 до 5110

Предиво од вуне, фине или грубе животињске длаке или од коњске длаке

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5111 до 5113

Ткани материјали од вуне, фине или грубе животињске длаке или од коњске длаке

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са бојењем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

ex Глава 52

Памук; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5204 до 5207

Предиво и конац од памука

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5208 до 5212

Ткани материјали од памука

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са ткањем

или

Уплитање или било који механички поступак комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са бојењем или са превлачењем или са ламинирањем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

ex Глава 53

Остала биљна текстилна влакна; Предиво од хартије и ткани материјали од предива од хартије; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5306 до 5308

Предиво од осталих биљних текстилних влакана; Предиво од хартије

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5309 до 5311

Ткани материјали од осталих биљних текстилних влакана; Тканине од предива од хартије

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са бојењем или са превлачењем или са ламинирањем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

5401 до 5406

Предиво, монофиламенти и конац од вештачких или синтетичких филамената

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5407 и 5408

Ткани материјали од предива од вештачких или синтетичких филамената

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са ткањем

или

Уплитање или било који механички поступак комбиновано са ткањем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са бојењем или са превлачењем или са ламинирањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

5501 до 5507

Вештачка или синтетичка влакна, сечена

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана

5508 до 5511

Предиво и конац за шивење од вештачких или синтетичких влакана, сечених

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5512 до 5516

Ткани материјали од вештачких или синтетичких влакана, сечених

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са ткањем

или

Уплитање или било који механички поступак комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са бојењем или са превлачењем или са ламинирањем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

ex Глава 56

Вата, филц и неткани текстил; Специјална предива; Канапи, ужад, конопци и каблови и производи од њих, осим:

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

5601

Вата од текстилних материјала и производи од вате; Текстилна влакна дужине не преко 5 mm по дужини (флок); Прах и нопе од текстилног материјала

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Флоковање комбиновано са бојењем или штампањем

или

Превлачење, флоковање, ламинирање или метализирање комбиновано са најмање два главна припремна или завршна поступка (као што су каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, термичка стабилизација, завршна дорада) под условом да вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

5602

Филц, импрегниран или неимпрегниран, превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран:

– Иглани филц

– Остало

(2)

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са обликовањем тканине

Међутим:

– полипропиленски филамент из тарифног броја 5402,

– пропиленска влакна из тар. бр. 5503 или 5506, или

– каблови од полипропиленских филамената из тарифног броја 5501,

код којих је, у свим случајевима, садржај сваког филамента или влакна мањи од 9 децитекса, могу се употребити, под условом да њихова укупна вредност није већа од 40% цене производа франко фабрика

или

Само обликовање нетканe тканине у случају филца од природних влакана

(2)

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са обликовањем текстила,

или

Само обликовање нетканог текстила у случају филца од природних влакана

5603

Неткани текстил, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран

5603 11 до 5603 14

Неткани текстил, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран, од вештачких или синтетичких филамената

Производња од:

– усмерених или насумично усмерених филамената

или

– супстанци или полимера природног или вештачког или синтетичког порекла,

праћена у оба случаја везивањем у неткани текстил

5603 91 до 5603 94

Неткани текстил, импрегниран или неимпрегниран, превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран, осим од вештачких или синтетичких филамената

Производња од:

– усмерених или насумично усмерених сечених влакана

и/или

– сеченог предива, природног или вештачког или синтетичког порекла,

праћена у оба случаја везивањем у неткани текстил

5604

Нити и корд од каучука, прекривени текстилним материјалом; Текстилно предиво, траке и слично из тар. бр. 5404 или 5405, импрегнисани, превучени, прекривени, обложени каучуком или гумом, или пластичном масом

– Нити и корд од каучука, прекривени текстилним материјалом

– Остало

Производња од нити и корда од каучука, непрекривених текстилним материјалом

(2)

Предење природних влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5605

Метализовано предиво, обавијено или необавијено, које представља текстилно предиво, траку или слично, из тар. бр. 5404 или 5405, комбиновано са металом у облику нити, трака или праха или прекривено металом

(2)

Предење природних и/или вештачких или синтетичких сечених влакана

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са било којим механичким поступком

5606

Обавијено предиво, траке и слично из тар. бр. 5404 или 5405 (осим оних из тарифног броја 5605 и обавијеног предива од коњске длаке); Жанила предиво (укључујући флоковано жанила предиво); Ефектно замкасто предиво

(2)

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са предењем

или

Уплитање комбиновано са обавијањем

или

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана

или

Флоковање комбиновано са бојењем

Глава 57

Теписи и остали текстилни подни покривачи:

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем или са тафтовањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са са ткањем или са тафтовањем

или

Производња од предива од кокосовог влакна или влакна од сисала или влакна од јуте или од класично преденог прстенастог предива од вискозе

или

Тафтовање комбиновано са бојењем или штампањем

или

Флоковање комбиновано са бојењем или штампањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са техникама без ткања укључујући пробијање иглом

Тканина од јуте може бити употребљена као подлога

ex Глава 58

Специјалне тканине; Тафтовани текстилни производи; Чипке; Таписерије; Позамантерија; Вез; осим:

(2)

Предење природних и/или вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем или са тафтовањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са са ткањем или са тафтовањем

или

Ткање комбиновано са бојењем или флоковањем или превлачењем или ламинирањем или метализирањем

или

Тафтовање комбиновано са бојењем или штампањем

или

Флоковање комбиновано са бојењем или штампањем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

5805

Таписерије ручно ткане (врста: гоблена, фландрија, обисон, бове и сличне) и таписерије иглом рађене (нпр. ситним бодом, унакрсним бодом), било да јесу или нису готове

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5810

Вез у метражи, у тракама или мотивима

Вез у којем вредност свих употребљених материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 50% цене производа франко фабрика

5901

Текстилне тканине превучене лепком или скробним материјама, који се користе за спољно повезивање књига или за сличне сврхе; Тканине за прецртавање; Канафас припремљен за сликање; Круте тканине (буграм) и сличне круте текстилне тканине који се користе за израду шешира

Ткање комбиновано са бојењем или флоковањем или превлачењем или ламинирањем или метализирањем

или

Флоковање комбиновано са бојењем или штампањем

5902

Корд материјал за спољашње пнеуматске гуме од предива од најлона или других полиамида, полиестера или вискозног рајона, велике јачине:

– Са садржајем до 90% по маси текстилних материјала

– Остало

Ткање

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са ткањем

5903

Текстилне тканине импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране пластичном масама, осим оних из тарифног броја 5902

Ткање комбиновано са импрегнисањем или превлачењем или прекривањем или ламинирањем или метализирањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

5904

Линолеум, неисечен или сечен у облике; Подни покривачи који се састоје од превлаке или покривке нанете на текстилну подлогу, неисечени или сечени у облике

(2)

Ткање комбиновано са бојењем или превлачењем или ламинирањем или метализирањем

Тканина од јуте може бити употребљена као подлога

5905

Зидни тапети од текстила:

– импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани гумом, пластичним или другим материјалима

– Остало

Ткање, плетење или обликовање неткане тканине комбиновано са импрегнисањем или превлачењем или прекривањем или ламинирањем или метализирањем

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са ткањем

или

Ткање, плетење или обликовање неткане тканине комбиновано са бојењем или превлачењем или ламинизирањем

или

Ткање комбиновано са штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

5906

Каучуковане или гумиране текстилне тканине, осим оних из тарифног броја 5902:

– Плетене или кукичане тканине

– Остале тканине од предива од синтетичких филамената, са садржајем преко 90% по маси текстилних материјала

– Остало

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са плетењем/кукичањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са плетењем/кукичањем

или

Плетење или кукичање комбиновано са гумирањем

или

Гумирање комбиновано са најмање два главна припремна или завршна поступка (као што је каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, термофиксација, трајна завршна обрада) под условом да вредност свих упоребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са ткањем

Ткање, плетење или неткани поступак комбиновано са бојењем или превлачењем/гумирањем

или

Бојење предива комбиновано са ткањем, плетењем или поступком без ткања

или

Гумирање комбиновано са најмање два главна припремна или завршна поступка (као што је каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, термофиксација, трајна завршна обрада) под условом да вредност свих упоребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

5907

Текстилне тканине на други начин импрегнисане, превучене или прекривене; Осликана платна сликана за позоришне кулисе, текстилне позадине за атељеа или слично

Ткање или плетење или обликовање неткане тканине комбиновано са бојењем или штампањем или превлачењем или импрегнисањем или прекривањем

или

Флоковање комбиновано са бојењем или штампањем

или

Штампање (као самостални поступак)

5908

Фитиљи од текстила, ткани, уплетени или плетени, за лампе, пећи, упаљаче, свеће или слично; Чарапице за гасно осветљење и цевасто плетени материјали за чарапице, импрегнисани или неимпрегнисани:

– Чарапице за гасно осветљење, импрегнисане

– Остало

Производња од цевастих плетених или кукичаних тканина за чарапице

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5909 до 5911

Текстилни производи погодни за индустријску употребу

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са ткањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких влакана комбиновано са ткањем

или

Ткање комбиновано са бојењем или превлачењем или ламинирањем

или

Превлачење, флоковање, ламинирање или метализирање комбиновано са најмање два главна припремна или завршна поступка (као што је каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, термофиксација, трајна завршна обрада) под условом да вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 60

Плетени или кукичани материјали

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са плетењем/кукичањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са плетењем/кукичањем

или

Плетење или кукичање комбиновано са бојењем или флоковањем или превлачењем или ламинирањем или штампањем

или

Флоковање комбиновано са бојењем или штампањем

или

Бојење предива комбиновано са плетењем или кукичањем

или

Уплитање или текстурирање комбиновано са плетењем или кукичањем, под условом да вредност употребљеног неуплетеног/нетекстурисаног предива није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 61

Одећа и прибор за одећу, плетени или кукичани:

– Добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су били искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

– Остало

(2)(3)

Плетење или кукичање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

(2)

Предење природних односно вештачких или синтетичких сечених влакана комбиновано са плетењем/кукичањем

или

Екструдирање вештачких или синтетичких филаментних предива комбиновано са плетењем/кукичањем

или

Плетење и израда у једном поступку

ex Глава 62

Одећа и прибор за одећу, осим плетених и кукичаних производа; осим:

(2)(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Израда укључујући кројење тканине пре штампања (као самостални поступак)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209

и ex 6211

Одећа за жене, девојчице и бебе и готов прибор за одећу за бебе, везени

(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 6210 и
ex 6216

Противпожарна опрема од тканине покривене фолијом од алуминизованог полиестера

(2)(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Превлачење или ламинирање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине, под условом да вредност употребљене непревучене или неламиниране тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 6212

Грудњаци, мидери, корсети (женски стезници), нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични производи као и њихови делови, укључујући плетене или кукичане, који су добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су били искројени у потребне облике или били произведени већ обликовани

(2)(3)

Плетење комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Израда укључујући кројење тканине пре штампања (као самостални поступак)

6213 и 6214

Марамице, шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи:

– Везени

– Остало

(2)(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

или

Израда укључујући кројење тканине пре штампања (као самостални поступак)

(2)(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Израда којој претходи штампање (као самостални поступак)

6217

Остали готов прибор за одећу; Делови одеће или прибора за одећу осим оних из тарифног броја 6212

– Везени

– Противпожарна опрема од тканине покривене фолијом од алуминизованог полиестера

– Постава за крагне и манжетне, скројена

– Остало

(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

или

Израда којој претходи штампање (као самостални поступак)

(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Превлачење или ламинирање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине, под условом да вредност употребљене непревучене или неламиниране тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња:

– Производња од материјала из било ког тарифног броја осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

и

– у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

ex Глава 63

Остали готови производи од текстила; Сетови; Изношена, дотрајала одећа и дотрајали производи од текстила; Крпе; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

6301 до 6304

Ћебад, путни покривачи, постељно рубље, итд.; Завесе, итд.; Остали производи за унутрашње опремање

– Од филца, од нетканих материјала

– Остало:

-- Везени

-- Остало

(2)

Обликовање неткане тканине комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

(2)(3)

Ткање или плетење/кукичање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

или

Производња од невезене тканине (осим плетене или кукичане), под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

(2)(3)

Ткање или плетење/кукичање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

6305

Вреће и врећице за паковање робе

(2) Екструдирање вештачких или синтетичких влакана или предење природних и/или вештачких или синтетичких сечених влакана, комбиновано са ткањем или плетењем и израдом укључујући кројење тканине

6306

Цераде, надстрешнице и тенде; Шатори; Једра (за пловила, даске за једрење или сувоземна возила); Производи за камповање

– Од нетканих материјала

– Остало

(2)(3)

Обликовање неткане тканине комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

(2)(3)

Ткање комбиновано са израдом укључујући кројење тканине

6307

Остали готови производи, укључујући модне кројеве за одећу

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

6308

Сетови који се састоје од комада тканине и предива с прибором или без прибора, за израду простирки, таписерија, везених столњака или салвета или сличних производа од текстила, припремљени у паковањима за продају на мало

Сваки производ у сету мора да задовољава правило које би се на њега применило и да није у сету. Међутим, у сету могу да буду и производи без порекла, под условом да њихова укупна вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

ex Глава 64

Обућа, камашне и слични производи, делови тих производа; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од спојених горњишта причвршћених на унутрашње ђонове или на друге компоненте ђона из тарифног броја 6406

6406

Делови обуће (укључујући горњишта која су спојена или неспојена са унутрашњим ђоновима); Улошци за обућу, умеци за пете и слични производи; Камашне, увијаче и слични производи и њихови делови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 65

Шешири, капе и остале покривке за главу и њихови делови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 66

Кишобрани, сунцобрани, штапови, штапови-столице, бичеви, корбачи и њихови делови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 67

Перје и паперје, препарирано и производи израђени од перја и паперја; Вештачко цвеће; Производи од људске косе

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 68

Производи од камена, гипса, цемента, азбеста, лискуна или сличних материјала

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 70% цене производа франко фабрика

Глава 69

Керамички производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 70

Стакло и производи од стакла; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

7010

Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери, од стакла, за транспорт или паковање робе; Тегле од стакла за конзервирање, чепови, поклопци и остали затварачи од стакла

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

7013

Производи од стакла врста који се употребљавају за столом, у кухињи, за тоалетне сврхе, у канцеларијама, за унутрашњу декорацију и сличне сврхе (осим оних из тар. бр. 7010 или 7018)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 71

Природни или култивисани бисери, драго или полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима, и производи од њих; Имитације накита; Метални новац, осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 70% цене производа франко фабрика

ex 7102,

ex 7103 и
ex 7104

Обрађено драго или полудраго камење (природно, синтетичко или реконституисано)

Производња од материјала из било ког тарифног подброја, осим од материјала из тарифног подброја у који се сврстава сам производ

7106, 7108 и 7110

Племенити метали:

– Необрађени

– У облику полупроизвода или у облику праха

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 7106, 7108 и 7110 или

електролитичка, термичка или хемијска сепарација племенитих метала из тар. бр. 7106, 7108 или 7110 или

фузија и/или међусобно легирање племенитих метала из тар. бр. 7106, 7108 или 7110 или њихово легирање са обичним металима или пречишћавање

Производња од необрађених племенитих метала

ex 7107,

ex 7109 и

ex 7111

Метали платирани племенитим металима, у облику полупроизвода

Производња од необрађених метала платираних племенитим металима

ex Глава 72

Гвожђе и челик; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

7207

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика

Производња од материјала из тар. бр. 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205

7208 до 7212

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика

Производња од полупрерађених материјала из тарифног броја 7207

7213 до 7216

Шипке и профили, од гвожђа или нерђајућег челика

Производња од нерђајућег челика у инготима или других примарних облика из тарифног броја 7206

7217

Жица од гвожђа или нелегираног челика

Производња од полупрерађених материјала из тарифног броја 7207

7218 91 и 7218 99

Полупроизводи

Производња од материјала из тар. бр. 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205

7219 до 7222

Пљоснати ваљани производи, шипке и профили, од гвожђа од нерђајућег челика

Производња од нерђајућег челика у инготима или других примарних облика из тарифног броја 7218

7223

Жица од нерђајућег челика

Производња од полупрерађених материјала из тарифног броја 7218

7224 90

Полупроизводи

Производња од материјала из тар. бр. 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205

7225 до 7228

Пљоснати ваљани производи, топло ваљана жица и шипка у лабаво намотаним котуровима; Шипке и профили од осталих легираних челика; Шупље шипке за бургије од легираног или нелегираног челика

Производња од нерђајућег челика у инготима или других примарних облика из тар. бр. 7206, 7218 или 7224

7229

Жица од осталих легираних челика

Производња од полупрерађених материјала из тарифног броја 7224

ex Глава 73

Производи од гвожђа или челика; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 7301

Талпе

Производња од материјала из тарифног броја 7207

7302

Mатеријал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина

Производња од материјала из тарифног броја 7206

7304, 7305 и 7306

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика

Производња од материјала из тар. бр. 7206 до 7212 и 7218 или 7224

ex 7307

Прибор за цеви, од нерђајућег челика (ISO No X5CrNiMo 1712), који се састоји од неколико делова

Савијање, бушење, развртавање, нарезивање, брушење и пескарење кованих грубо уобличених (blanks) производа, под условом да њихова укупна вредност није већа од 35% цене производа франко фабрика

7308

Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, заварени углови, калупи и профили из тарифног броја 7301 не смеју се користити

ex 7315

Ланци против клизања

Производња код које вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 7315 није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 74

Бакар и производи од бакра; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

7403

Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови

Производња од материјала из било ког тарифног броја

7408

Жица од бакра

Производња:

– Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

– у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 75

Никл и производи од никла

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 76

Алуминијум и производи од алуминијума; осим:

Производња:

– Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

– у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

7601

Алуминијум, сирови

Производња:

– Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

– у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

или

Производња oд нелегираног алуминијума или отпадака и остатака од алуминијума, термичким или електролитичким поступком

7602

Отпаци и остаци, од алуминијума

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 7616

Производи од алуминијума осим газе, тканина, решетки, мрежа, ограда или заклона, материјала за ојачавање и сличних материјала (укључујући и бескрајне траке), од алуминијумске жице и решетки од развученог метала од алуминијума

Производња:

– Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу да се употребе газа, тканине, решетке, мреже, ограде или заклони, материјали за ојачавање и слични материјали (укључујући и бескрајне траке) од алуминијумске жице или решетке од развученог метала од алуминијума; и

– у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 78

Олово и производи од олова

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 79

Цинк и производи од цинка

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 80

Калај и производи од калаја

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 81

Остали прости метали; Кермети; Производи од њих

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 82

Алати, ножарски производи, кашике и виљушке, од простих метала; Њихови делови од простих метала, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8206

Алати из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за продају на мало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 8202 до 8205. Међутим, алати из тар. бр. 8202 до 8205 могу да се налазе у сету, под условом да њихова укупна вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

Глава 83

Разни производи од простих метала

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 84

Нуклеарни реактори, котлови, машине и механички уређаји; Њихови делови; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8407

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећице, са наизменичним или обртним кретањем клипа

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8408

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел)

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8425 до 8430

Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; Хоризонтална и вертикална витла; Дизалице за велике терете са малом висином дизања

Бродске дизалице (дерик дизалице); Остале дизалице са краком и кабл дизалице; Мостне дизалице и претоварни мостови, порталне дизалице, порталне аутокаре и аутокаре опремљене дизалицама

Виљушкари; Остале аутокаре са уређајима за дизање или манипулацију

Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар (нпр: лифтови и покретне степенице, транспортери и жичаре)

Булдожери, англдозери, машине за равнање (грејдери), скрепери, багери, утоваривачи са лопатом, машине за набијање и друмски ваљци, самоходни

Остале машине за премештање, равнање, стругање, копање, набијање, вађење или бушење земље, минерала или руда; Макаре и машине за вађење шипова; Снежни плугови и дуваљке за снег

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8431

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8444 до 8447

Машине за екструдирање (истискивање), извлачење, текстурирање и сечење вештачких или синтетичких текстилних филамената

Машине за припремање текстилних влакана; машине за предење, дублирање или кончање и остале машине за производњу текстилног предива; Текстилне машине за намотавање (укључујући намотавање потке) и машине за припремање текстилног предива за употребу на машинама из тар. бр. 8446 или 8447

Машине за ткање (разбоји)

Машине за плетење, прошивно-плетаће машине и машине за обавијање предивом, за производњу тила, чипке, веза, позамантерије, плетеница или мрежа и тафтинг машине

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8448

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8456 до 8465

Машине алатке за обраду било ког материјала скидањем материјала

Обрадни центри, обрадне јединице и трансфер машине, за метале

Стругови (укључујући центре за стругање) за обраду метала

Машине алатке

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8466

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8470 до 8472

Машине за рачунање и машине џепних димензија за бележење, репродукцију и приказивање података, са функцијама за рачунање; Књиговодствене машине, машине за франкирање, машине за издавање карата и сличне машине, са уграђеним уређајем за рачунање; Регистар касе

Машине за аутоматску обраду података и њихове јединице; Магнетни или оптички читачи, машине за преписивање података на носиоце података у кодираном облику и машине за обраду таквих података

Остале канцеларијске машине

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8473

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 85

Електричне машине и опрема и њихови делови; Апарати за снимање и репродукцију звука; Апарати за снимање и репродукцију телевизијске слике и звука, делови и прибор за те производе; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8501 дo 8502

Електромотори и електрични генератори (осим генераторских агрегата)

Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори (претварачи)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8503

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8519, 8521

Апарати за репродукцију или снимање звука

Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера (пријемника)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8522

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8525 дo 8528

Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне са уграђеним пријемником или апаратом за снимање или репродукцију звука; Телевизијске камере; Дигиталне камере и видео камере са рекордерима (камкодери)

Радари, уређаји за радио-навигацију и уређаји за радио-даљинско управљање

Пријемници за радио-дифузију

Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника; Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука или слике

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8529

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8535 до 8537

Електрични апарати за укључивање/искључивање или заштиту електричних струјних кола или за остваривање прикључивања на или у електрична струјна кола; Конектори за оптичка влакна, снопови оптичких влакана или каблови; Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, за електрично управљање или развођење електричне енергије

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ и тарифног броја 8538

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8542 31 до 8542 39

Монолитна интегрисана кола

Поступак дифузије код кога се интегрисана кола формирају на подлози полупроводника селективним увођењем одговарајуће примесе (допанта) састављени или не и/или тестирани у трећој страни

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8544 до 8548

Изолована жица, каблови и остали изоловани електрични проводници, оптички каблови израђени од појединачно оплаштених влакана

Угљене електроде, угљене четкице, угљене сијалице угљене батерије и други производи од графита или другог угљена, за електричне сврхе

Електрични изолатори од било ког материјала

Изолациони делови за електричне машине, уређаје или опрему, цеви за електричне проводнике и спојнице за њих, од простих метала, обложене изолационим материјалом

Остаци и отпаци од примарних ћелија, примарних батерија и електричних акумулатора; Истрошене примарне ћелије, истрошене примарне батерије и истрошени електрични акумулатори; Електрични делови машина и апарата, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 86

Железничке или трамвајске локомотиве; Шинска возила и њихови делови; Железнички и трамвајски колосечни склопови и прибор и њихови делови; Механичка и електромеханичка сигнална опрема за саобраћај свих врста

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 87

Возила, осим железничких или трамвајских шинских возила, и њихови делови и прибор; осим:

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 45% цене производа франко фабрика

8708

Делови и прибор за моторна возила из тар. бр. 8701 до 8705

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8711

Мотоцикли (укључујући мопеде) и бицикли са помоћним мотором, са или без бочне приколице; Бочне приколице

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 88

Ваздухоплови, космичке летилице и њихови делови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 89

Бродови, чамци и пловеће конструкције

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ; Међутим, бродска корита из тарифног броја 8906 не смеју се користити

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 90

Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; Њихови делови и прибор; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

9001 50

Сочива за наочаре, од других материјала осим од стакла

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој се спроводи један од следећих поступака:

– површинска обрада полуготових сочива у готова офтамолошка сочива са оптички корективним деловањем, за уградњу у наочаре

– премазивање сочива одговарајућим средствима ради побољшања вида и осигурања заштите корисника

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 91

Часовници и њихови делови

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Глава 92

Музички инструменти; Делови и прибор тих производа

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 93

Оружје и муниција; Њихови делови и прибор

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 94

Намештај; постељина, душеци, носачи душека, јастуци и слични пуњени производи; лампе и друга светлећа тела, на другом месту непоменути или укључени; осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично; монтажне зграде

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 95

Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт; Њихови делови и прибор

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 96

Разни производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 97

Предмети уметности, колекција и старина

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

––––––––

(1) За посебне услове који се односе на „специфичне поступке”, видети Уводне напомене 8.1 до 8.3.

(2) За посебне услове који се односе на производе направљене од мешавине текстилних материјала, видети Уводну напомену 6.

(3) видети Уводну напомену 7.

(4) видети Уводну напомену 9.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.