НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

    

Службени гласник тренутно не располаже PDF-овима издања „Службени гласник СРС – Просветни гласник“ објављеним пре 1990. године.

PDF-ови гласила у којима су објављени основни текст прописа и текстови измена и допуна налазе се у рубрици са десне стране "Преглед гласила у PDF-у",
односно рубрици "Референце - Основни текст, измене, допуне, исправке".