Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 51. став 1. тачка 25) Статута Народне библиотеке Србије 0101 број 123/1 од 11. фебруара 2011. године и Одлуке о изменaма и допунама Статута НБС 0101 број 80/3 од 30. марта 2012. године и 0101 број 110/3-1 од 5. априла 2013. године, а у складу са Правилником о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге (,,Службени гласник РС”, број 14/13),

Вршилац дужности управника доноси

 

OДЛУКУ

о утврђивању цена пружања јавне услуге у Народној библиотеци Србије

"Службени гласник РС", бр. 103 од 26. новембра 2013, 106 од 5. децембра 2013, 101 од 8. децембра 2015.

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлука о утврђивању цена јавне услуге у Народној библиотеци Србије ("Службени гласник РС", број 101/2015), којом је допуњен члан 1. Одлуке о утврђивању цена пружања јавне услуге у Народној библиотеци Србије, ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", односно 16. децембра 2015. године, а примењује се од 1. јануара 2016. године (види члан 1. Одлуке - 101/2015-147).

 

Члан 1.

Утврђују се цене јавних услуга у Народној библиотеци Србије у 2014. години.

ЧЛАНАРИНА

Цена
у динарима

Годишња

2.350,00

Полугодишња

1.730,00

Тромесечна

1.400,00

Двомесечна

1.150,00

Месечна

850,00

Десетодневна

550,00

Тродневна

250,00

Доплата чланарине за место у Научној читаоници без рачунара – за десет дана

750,00

Доплата чланарине за место у Научној читаоници без рачунара – за месец дана

1.700,00

Доплата чланарине за место у Научној читаоници са рачунаром – за десет дана

1.300,00

Доплата чланарине за место у Научној читаоници са рачунаром – за месец дана

2.400,00

Издавање дупликата чланске карте* 500,00*

*Службени гласник РС, број 101/2015

УСЛУГЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ И МИКРОГРАФИЈУ И ОДЕЉЕЊА ЗА ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА

Цена у динарима

Скенирање грађе – EPSON GT 20000

Формат А4 jpg, gray, 300dpi

20,00

Формат А4 jpg, gray, 600dpi

40,00

Формат А4 jpg, color, 300dpi

30,00

Формат А4 jpg, color, 600dpi

60,00

Формат А4 tif, gray, 300dpi

20,00

Формат А4 tif, gray, 600dpi

40,00

Формат А4 tif, color, 300dpi

30,00

Формат А4 tif, color, 600dpi

60,00

Формат А3 jpg, gray, 300dpi

30,00

Формат А3 jpg, gray, 600dpi

65,00

Формат А3 jpg, color, 300dpi

50,00

Формат А3 jpg, color, 600dpi

80,00

Формат А3 tif, gray, 300dpi

30,00

Формат А3 tif, gray, 600dpi

65,00

Формат А3 tif, color, 300dpi

50,00

Формат А3 tif, color, 600dpi

80,00

Скенирање грађе – ATIZ Book Drive A3

Формат А3, jpg, color, фотографија

130,00

Скенирање грађе – Book Eye

Формат А4 jpg, color, 300dpi

50,00

Формат А4 jpg, color, 400dpi

50,00

Формат А4 tif, color, 300dpi

50,00

Формат А4 tif, color, 400dpi

50,00

Формат А3 jpg, color, 300dpi

70,00

Формат А3 jpg, color, 400dpi

75,00

Формат А3 tif, color, 300dpi

70,00

Формат А3 tif, color, 400dpi

75,00

Формат А2 jpg, color, 300dpi

85,00

Формат А2 jpg, color, 400dpi

90,00

Формат А2 tif, color, 300dpi

85,00

Формат А2 tif, color, 400dpi

90,00

Микрофилм скенирање

Скенирање 300 dpi – 1 кадар

30,00

Микрофилмовање – формати до А0 (8411 х 1189 mm)

50,00

Нарезивање на медиј

Услуга + CD

100,00

Услуга + DVD

150,00

Копирање већ дигитализоване грађе из Дигиталне НБС на УСБ по дигиталној копији

40,00

Препознавање и генерисање текста са скенираних страница

100,00

Штампање

А4 без слике – црно бела копија

15,00

А4 са сликом – црно бела копија

25,00

А3 без слике – црно бела копија

25,00

А3 са сликом – црно бела копија

40,00

А4 у боји

65,00

А3 у боји

135,00

Штампање извода из база података

20,00

Микрофиш скенирање*

Скенирање 300- dpi 1 кадар*

25,00*

Фотокопирање*

◦ А4 црно-бело*

једнострано *

◦ 1–100 страна*

8,00*

◦ 101–300*

7,00*

◦ 300+*

6,00*

двострано*

◦ 1–100 страна*

7,00*

◦ 101–300*

6,00*

◦ 300+*

5,00*

◦ А3 црно-бело*

једнострано*

◦1–100 страна*

16.00*

◦101+*

15.00*

двострано*

◦1–100 страна*

15.00*

◦101+*

14.00*

Спирално коричење*

100.00*

*Службени гласник РС, број 101/2015

УСЛУГЕ ИЗДАВАЧИМА

CIP

Цена у динарима

Монографске публикације

1.200,00

Серијске публикације

1.200,00

Цена у динарима
по чланку

По чланку у монографским публикацијама

500,00

По чланку у серијским публикацијама

500,00

Издавање дупликата CIP записа

500,00

ISBN

Група

Цена ISBN броја
у динарима

I група

750,00

II група

850,00

III група

950,00

IV група

1.050,00

V група за ауторе

1.250,00

V група за правна лица

1.800,00

Чланарина за новоукључене издаваче

1.600,00

Хуманитарним организацијама услуге су бесплатне

0,00

BAR CODE

400,00

ISAN

Врста услуге

Цена у динарима

Годишња чланарина – регистранти

11.300,00

ISAN регистрација (по броју)

3.100,00

V(ERSION) – ISAN регистрација (по броју)

2.550,00

ISMN

Цена у динарима

Додељивање бројева

900,00

ЦЕНОВНИК УСЛУГА OДСЕКА ЗА СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ

Назив услуге

Цена услуге
у динарима
по страници

Штампање

Штампање на Брајевом писму грађе из фондова НБС

5,00

Штампање на Брајевом писму екстерног материјала

5,00

Штампање на стандардном штампачу без штампања слика – формат А4

13,00

Штампање на стандардном штампачу без штампања слика – формат А3

20,00

УСЛУГЕ ОДЕЉЕЊА ПОСЕБНИХ ФОНДОВА

Истраживање и давање обавештења корисницима

Цена у динарима на сат

Процена вредности библиотечке грађе и издавање сертификата

5.100,00

За сваки започети сат истраживања од стране библиотечког радника

155,00

Снимање грађе посебних фондова за јавно приказивање

Цена у динарима по јединици грађе

Издавање дозволе

1.050,00

Црно-бела техника

Колор техника

Репродукције у књигама, брошурама, часописима и новинама

За тираж до 1000 примерака

450,00

950,00

За тираж од 1001 до 5000 примерака

700,00

1.400,00

За тираж преко 5000 примерака

950,00

1.850,00

Репродукције на корицама, омотима или насловној страни

За тираж до 1000 примерака

950,00

1.850,00

За тираж од 1001 до 5000 примерака

1.400,00

2.800,00

За тираж преко 5000 примерака

1.850,00

3.700,00

Репродукција на плакатима, разгледницама, у календарима и сл.

Црно бела техника

2.300,00

Колор техника

4.650,00

Снимање грађе за телевизију, филм, видео запис (по сату)

Црно бела и колор техника

700,00

Скенирање и снимање дигиталном камером

Цена у динарима по копији

Културна добра од изузетног и великог значаја

230,00

Остала културна добра

75,00

Дигитални запис

Цена у динарима

CD

200,00

Коришћење дигиталних копија грамофонских плоча – 45 и 33 обртаја и аудио касете*

◦ MP3 формат (до 96 kbps)*

300,00*

◦ MP3 формат (од 96 kbps)*

450,00*

◦ FLAC, APE, WavPack, WMA*

700,00*

◦ WAV, AIFF, PCM, BWF format (44100Hz, 16-bit stere format)*

900,00*

Коришћење дигиталних копија Грамофонских плоча – 78 обртаја*

◦ MP3 формат (до 96 kbps)*

600,00*

◦ MP3 формат (од 96 kbps)*

900,00*

◦ FLAC, APE, WavPack, WMA*

1.100,00*

◦ WAV, AIFF, PCM, BWF format (44100Hz, 16-bit stere format)*

1.400,00*

*Службени гласник РС, број 101/2015

УСЛУГЕ БИБЛИОГРАФСКОГ ОДЕЉЕЊА

Цена
у динарима
на сат

Израда општих и специјалних библиографија, Библиографија књига и периодике (од 1868. до 1944. године)

Упућивање на изворе грађе

210,00

Методологија израде библиографије у зависности од врсте, обима и намене

265,00

Библиографија књига

Цена
у динарима
по јединици
грађе

Израда библиографских јединица (de visu) / по јединици

210,00

Израда библиографских јединица (преузимањем из секундарних извора: штампаних и електронских) / по јединици

80,00

Редакција библиографских јединица

160,00

Провера публикације кроз рукописну и штампану грађу

225,00

Разрешавање анонима, иницијала, псеудонима, имена и наслова у оригиналу

270,00

Идентификација непотпуних, оштећених публикација

315,00

Библиографска обрада

530,00

Библиографија периодике

Израда библиографских јединица (de visu) / по јединици

265,00

Израда индикативних библиографских јединица

160,00

Библиографија прилога у периодици (de visu)

Исцрпна библиографија

160,00

Селективна библиографија

265,00

Разрешавање анонимних прилога, иницијала и псеудонима аутора прилога

265,00

Библиографија књига и периодике (до 1868. године)

Упућивање на изворе

265,00

Методологија израде библиографије у зависности од врсте, обима, намене

420,00

Провера кроз рукописну и штампану грађу

270,00

Идентификација публикације

450,00

Разрешавање иницијала, псеудонима и шифара анонимних прилога

270,00

Израда регистара

Цена у динарима по страници

Израда именског регистра

160,00

Израда предметног регистра

420,00

Издавање оверене библиографије (потврда за остваривање ауторских права на основу објављених библиографских јединица)

До 50 јединица

1.430,00

За сваку јединицу преко 50

15,00

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

Цена у динарима

Издавање решења о дозволи привременог или трајног изношења публикације из земље

1.320,00

Услуге сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности

7.500,00

Котизација за организовање стручних скупова и семинара

7.500,00

Накнада за полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности*  
– за кандидате са стеченим високим и вишим образовањем* 10.200,00*
– за кандидате са стеченим средњим образовањем* 8.200,00*
– висина трошкова полагања дела стручних испита* 8.200,00*
Накнада за трошкове рада Републичке комисије за доделу виших стручних звања*  
– за кандидате са вишим и високим образовањем* 5.000,00*
– за кандидате са средњим образовањем* 4.500,00*
Обука за COBISS курс за полазнике стране држављане (по дану)** 7.500,00**

*Службени гласник РС, број 106/2013

**Службени гласник РС, број 101/2015

 

ПРУЖАЊЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА У ПРОСТОРУ НБС

Цена у динарима

Амфитеатар

– до 4 сата

32.700,00

– преко 4 сата

64.300,00

Простор испред амфитеатра (ради презентације)

– до 4 сата

16.200,00

– преко 4 сата

34.300,00

Сала бр. 105

– до 4 сата

22.000,00

– сваки додатни сат

2.250,00

Сала бр. 235

– до 4 сата

22.000,00

– преко 4 сата

42.700,00

Сала бр. 236

– до 4 сата

27.600,00

– преко 4 сата

54.400,00

Кафе књижара

– програми из културе /по сату/

5.400,00

– дечји програми /до 3 сата/

5.000,00

УСЛУГЕ ОДЕЉЕЊА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И ОДЕЉЕЊА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИСТУП ФОНДОВИМА

Цена у динарима

Реконструкција повеза

– брош повез

1.800,00

– полуплатнени тврди повез

2.900,00

– полукожни повез

4.000,00

– кожни повез

10.500,00

– заштитна кутија

3.600,00

Преглед и стерилизација књижног фонда

– Преглед књижног фонда – микробиолошко узорковање /по брису/

1.200,00

– Стерилизација књижног фонда аноксијом / по кеси дужине 2 m /

12.000,00

Конзерваторски радови по врсти књижне грађе и категорији оштећења / цена по страни свођењем на формат А4 /

Категорија оштећења I

– Штампане књиге

300,00

– Рукописна грађа

500,00

– Некњижна грађа (повеље, мапе, плакати, фотографије)

6.000,00

– Уметничка дела на папиру

9.100,00

Категорија оштећења II

– Штампане књиге

250,00

– Рукописна грађа

400,00

– Некњижна грађа (повеље, мапе, плакати, фотографије)

4.850,00

– Уметничка дела на папиру

8.100,00

Категорија оштећења III

– Штампане књиге

180,00

– Рукописна грађа

300,00

– Некњижна грађа (повеље, мапе, плакати, фотографије)

3.500,00

– Уметничка дела на папиру

6.100,00

Категорија оштећења IV

– Штампане књиге

120,00

– Рукописна грађа

260,00

– Некњижна грађа (повеље, мапе, плакати, фотографије)

2.550,00

– Уметничка дела на папиру

4.600,00

Књиговезачке услуге

– Коричење деловодних протокола

1.500,00

– Коричење службених листова

1.050,00

– Коричење магистарских радова и докторских дисертација

780,00

– Коричење дипломских радова (тврди повез)

525,00

– Коричење дипломских радова (тврди повез са штампом)

760,00

– Коричење дипломских радова (меки повез)

360,00

– Израда корица (малих)

300,00

– Израда корица (средњих)

565,00

– Израда корица (већих)

830,00

– Коричење часописа

900,00

– Повезивање скрипти (мањих)

200,00

– Повезивање скрипти (средњих)

300,00

– Повезивање скрипти (већих)

400,00

– Каширање слика (мањих)

200,00

– Каширање слика (средњих)

365,00

– Каширање слика (већих)

500,00

УСЛУГЕ ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОГРАФИЈУ

Цена у динарима

Основне услуге

– идентификација рукописне и старе штампане књиге

1.000,00

– експертиза рукописне и старе штампане књиге (датирање, одређивање садржине и језичке редакције)

5.100,00

– остале стручне археографске услуге (за сваки започети сат истраживања)

500,00

Снимање рукописних и старих штампаних књига као радни материјал (по одобрењу)

– дигитална копија

50,00

– дигитална копија са фотографије

50,00

– дигитална копија са микрофилма

50,00

– штампање дигитализованог материјала (црно-бело)

15,00

– нарезивање дигиталних копија на CD

100,00

– нарезивање дигиталних копија на DVD

200,00

Снимање рукописних и старих штампаних књига за објављивање (по одобрењу)

– дигитална копија

200,00

– дигитална копија са фотографије

200,00

– дигитална копија са микрофилма

200,00

– нарезивање дигиталних копија на CD

200,00

– нарезивање дигиталних копија на DVD

300,00

Скенирање литературе из Приручне библиотеке Археографског одељења

– скенирање 300dpi – 1 кадар

20,00

– штампање скенираног материјала (црно-бело)

10,00

Нарезивање

– нарезивање на CD скенираног материјала

100,00

– нарезивање на DVD скенираног материјала

200,00

УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА ЗА ПОТРЕБЕ МЕЂУБИБЛИОТЕЧКЕ ПОЗАЈМИЦЕ*

  Цена у динарима*
Услуге фотокопирања за потребе међубиблиотечке позајмице*  
– копирање једнострано* 8,00*
– копирање двострано* 7,50*

*Службени гласник РС, број 106/2013

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a почиње да се примењује од 1. јануара 2014. године.

Члан 3.

Почетком примене ове одлуке престаје да се примењује Одлука о утврђивању цена пружања јавне услуге у Народној библиотеци Србије („Службени гласник РС”, број 60/13).

 

Број 258/14

У Београду, 2. октобра 2013. године

Народна библиотека Србије

В.д. управник,

Дејан Ристић, с.р.