Zakon

 

 

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 22. став 1. и члана 25. став 1. тачка 9) Закона о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14),

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије, на седници одржаној 20. децембра 2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о Листи забрањених допинг средстава

"Службени гласник РС", број 102 од 21. децембра 2018.

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак доношења и утврђује Листа забрањених допинг средстава у спорту.

Члан 2.

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије утврђује, најмање једанпут годишње, Листу забрањених допинг средстава за спортисте (референтну листу забрањених фармаколошких класа допинг супстанци и допинг метода), у складу са Европском конвенцијом о спречавању допинга у спорту и међународним стандардима за листу забрањених средстава одобреним од стране Светске антидопинг агенције.

Листа забрањених допинг средстава утврђује се након што Светска антидопинг агенција објави Листу забрањених допинг супстанци (средстава) за наредну годину.

Листа забрањених допинг средстава утврђује се пре краја текуће године и важи за наредну годину, ако у Листи забрањених допинг средстава није другачије одређено.

Измене и допуне Листе забрањених средстава врши се уколико Светска антидопинг агенција изврши у току године измене или допуне у својој Листи забрањених допинг супстанци (средстава).

Члан 3.

Листа забрањених допинг средстава у 2019. години одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уколико Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије не утврди Листу забрањених допинг средстава за наредну годину у складу са чланом 2. став 3. овог правилника, важност Листе забрањених допинг средстава из текуће године продужава се и на наредну годину.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о листи забрањених допинг средстава („Службени гласник РС”, број 117/17).

Број 3-1220-7

У Београду, 20. децембра 2018. године

Председник Управног одбора,

др Валентина Милеуснић, с.р. 

ЛИСТА ЗАБРАЊЕНИХ ДОПИНГ СРЕДСТАВА

у 2019. години

СПЕЦИФИЧНЕ СУПСТАНЦЕ

У складу са чланом 4.2.2 Светског антидопинг кодекса, cве забрањене супстанце ће се сматрати „специфичним супстанцама” осим супстанци у класама С1, С2 , C4.4, С4.5, и С6.а и забрањених метода М1, М2 и М3.

Специфичне супстанце се неће ни на који начин сматрати мање важним или мање опасним у односу на друге допинг супстанце. Суштински то су супстанце за које постоји већа вероватноћа да ће их спортиста користити у друге сврхе, а не за побољшање спортских перформанси.

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА ТАКМИЧЕЊУ И ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА)

ЗАБРАЊЕНЕ СУПСТАНЦЕ

С0. НЕОДОБРЕНЕ СУПСТАНЦЕ

Било која фармаколошка супстанца која није наведена у наредним деловима листе и која је без важеће сагласности било ког државног регулаторног здравственог органа задуженог за хуману употребу у терапијске сврхе (нпр. лекови који су у пред клиничком или клиничком испитивању или се више не производе, синтетске дроге, супстанце одобрене само за употребу у ветерини) је забрањена у сваком тренутку.

С1. АНАБОЛИЧКИ АГЕНСИ

Анаболички агенси су забрањени.

1. Анаболички андрогени стероиди (ААС)

а. Егзогени* ААС, укључујући:

1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); 1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one); 1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); Bolasterone; Calusterone; Clostebol; Danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol and 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol); Drostanolone; Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); Fluoxymesterone; Formebolone; Furazabol (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol); Gestrinone; Mestanolone; Mesterolone; Metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); Metenolone; Methandriol; Methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); Methyltestosterone; Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); Mibolerone; Norboletone; Norclostebol; Norethandrolone; Oxabolone; Oxandrolone; Oxymesterone; Oxymetholone; Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); Quinbolone; Stanozolol; Stenbolone; Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one); Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);

и друге супстанце са сличном хемијском структуром или сличним биолошким ефектима.

б. Ендогени** ААС и следећи њихови метаболити и изомери када се из спољне средине унесу у организам укључују али се не ограничавају на:

4-Androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 4-Hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol); 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); Androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); Boldenone; Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one); Epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one); Epitestosterone; Nandrolone (19-nortestosterone); Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); Testosterone.

2. Остали анаболички агенси

Укључују, али нису ограничени на следеће супстанце:

Clenbuterol; селективне модулаторе андрогенских рецептора – (SARMs, нпр. andarine, LGD-4033, enobosarm (ostarine) и RAD140), тibolone; zeranol и zilpaterol.

За потребе овог одељка:

* „егзогена” означава супстанцу која се нормално не производи природним путем у организму.

** „ендогена” означава супстанцу која се нормално производи природним путем у организму.

С2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, ФАКТОРИ РАСТА, СРОДНЕ СУПСТАНЦЕ И МИМЕТИЦИ

Забрањене су следеће супстанце и остале супстанце са сличном хемијском структуром или сличним биолошким дејством (а):

1. Erythropoietin (EPO) и агенси који утичу на еритропоезу, укључују али се не ограничавају на:

1.1. Erythropoietin рецептор агонисти, нпр. Darbepoetins (dEPO); Erythropoietins (EPO); EPO базирани фрагменти (EPO-Fc; methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)); EPO-mimetic peptides и његови фрагменти (нпр. CNTO 530 и peginesatide)

1.2. Hypoxia-inducible factor (HIF) стабилизатори, нпр. Argon; Cobalt; Daprodustat (GSK1278863); Molidustat (BAY 85-3934); Roxadustat (FG-4592); Vadadustat (AKB-6548); Xenon.

1.3 GATA инхибитори нпр. К-11706

1.4 TGF-beta (TGF—β) инхибитори нпр. Luspatercept; Sotatercept.

1.5 Природни агонисти за поправку рецептора нпр. Asialo EPO; Carbamylated EPO (CEPO).

2. Пептидни хормони и њихови ослобађајући фактори

2.1. Chorionic Gonadotrophin (CG) и Luteinizing Hormone (LH) и и њихови ослобађајући фактори код мушкараца, нпр. buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin и triptorelin,..

2.2. Corticotrophins и њихови ослобађајући фактори, нпр. corticorelin.

2.3. Growth Hormone (GH), његови фрагменти и ослобађајући фактори укључујући али не ограничавајући се на: Growth Hormone фрагменте, нпр.: AOD-9604 и hGH 176-191; Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) његови аналози нпр.: CJC-1293, CJC-1295, sermorelin и tesamorelin; Growth Hormone Secretagogues (GHS), нпр.: lenomorelin (ghrelin) и њихови миметици, нпр.: anamorelin, ipamorelin, macimorelin и tabimorelin; GH-Releasing Peptides (GHRPs), нпр.: alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 и examorelin (hexarelin).

3. Фактори раста и модулатори фактора раста, укључујући али не ограничавајући се на: Fibroblast Growth Factors (FGFs); Hepatocyte Growth Factor (HGF); Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) и његови аналози; Mechano Growth Factors (MGFs); Platelet-Derived Growth Factor (PDGF); Thymosin-β4 и његови деривати нпр. TB-500; Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF).

Додатно, забрањени су фактори раста или модулатори фактора раста који има утицај на синтезу или деградацију протеина у мишићима, тетивама и лигаментима, васкуларизацију, искористљивост енергије, способност регенерације или замене типа мишићних влакана.

С3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

Забрањени су сви селективни и неселективни бета-2 агонисти, укључујући све оптичке изомере и ту спадају али се не ограничавају на:

Fenoterol; Formoterol; Higenamine;, Indacaterol; Olodaterol; Procaterol; Reproterol; Salbutamol; Salmeterol; Terbutaline; Tretoquinol (trimetoquinol); Tulobuterol; Vilanterol.

Изузетак су:

– Salbutamol унет инхалаторним путем: максимално 1.600 микрограма током 24 h у подељеним дозама које не смеју да пређу 800 микрограма на сваких 12 сати почев од било које дозе;

– Formoterol унет инхалаторним путем: максимално 54 микрограма унете количине током 24 h, и

– Salmeterol унет путем инхалације: максимум 200 микрограма током 24 h

Присуство salbutamola у урину у концентрацији већој од 1.000 ng/mL или formoterola у концентрацији већој од 40 ng/mL ће се сматрати неповољним аналитичким налазом, а не последицом терапијске примене, осим уколико спортиста докаже кроз контролисано фармакокинетско праћење, да је абнормални налаз последица примене инхалаторне терапије изнад максималне дозе горе наведене.

С4. ХОРМОНИ И МЕТАБОЛИЧКИ МОДУЛАТОРИ

Следећи хормони и метаболички модулатори су забрањени:

1. Ароматизирајући инхибитори укључују, али се не ограничавају на:

2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol); 2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one); 3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol); 3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one); 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo); Aminoglutethimide; Anastrozole; Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione); Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); Exemestane; Formestane; Letrozole; Testolactone.

2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) укључујући, али не ограничавајући се на:

Raloxifene; Tamoxifen; Toremifene.

3. Осталe антиестрогене супстанце укључују, али се не ограничавају на:

Clomifene; Cyclofenil; Fulvestrant.

4. Агенси који спречавају активацију activin рецептора IIB укључују, али се не ограничавају на:

Activin A-neutralizing antibodies; Activin receptor IIB competitors као што су: Decoy activin receptors (нпр. ACE-031); Anti-activin receptor IIB antibodies (нпр. bimagrumab); Myostatin inhibitors као што су: агенти који смањују или спречавају експресију миостатина, Myostatin-binding proteins (нпр. follistatin, myostatin propeptide); Myostatin-neutralizing antibodies (нпр. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

5. Метаболички модулатори:

5.1 Активатори AMP-activated protein kinase (AMPK), нпр. AICAR, SR9009; и Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonist нпр. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516);

5.2 Insulins и insulin-mimetics;

5.3 Meldonium;

5.4 Trimetazidine.

С5. ДИУРЕТИЦИ И МАСКИРАЈУЋИ АГЕНСИ

Следећи диуретици и маскирајући агенси су забрањени, као и остале супстанце са сличном хемијском структуром или биолошким ефектима. Они укључују и нису ограничени на:

– Desmopressin; probenecid; plasma expanders, нпр. интравенско давање albumin, dextran, hydroxyethyl starch и mannitol;

– Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, нпр. bendroflumethiazide, chlorothiazide и hydrochlorothiazide; triamterene и vaptans, нпр. tolvaptan.

Осим (тј. нису забрањени):

– Drospirenone; pamabrom; употреба у офтамологији carbonic anhydrase инхибитора (нпр. dorzolamide, brinzolamide);

– Локална администрација felypressin у денталној анестезији.

Налажење у узорку спортисте на такмичењу и ван њега, било које количине супстанце која подлеже дозвољеним границама: formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metilefedrin i pseudoefedrin, паралелно са диуретиком или неким другим маскирајућим агенсом сматраће се неповољним аналитичким налазом осим ако спортиста нема одобрен ТУЕ за ту супстанцу поред оног који је одобрен за диуретик или други маскирајући агенс.

ЗАБРАЊЕНИ МЕТОДИ

М1. МАНИПУЛАЦИЈА СА КРВЉУ И КОМПОНЕНТАМА КРВИ

Следеће методе су забрањене:

1. Администрација или поновљено давање у циркулацију било које количине аутологих, алогених (хомологих) или хетерологих продуката крви или црвених крвних зрнаца било ког порекла.

2. Вештачко побољшање преузимања, транспорта и испоруке кисеоника укључује, али се не ограничава на: perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13) и модификоване хемоглобинске производе, нпр. замену за крв базирану на хемоглобину, микроинкапсулиране продукте хемоглобина, осим коришћења кисеоника инхалацијом.

3. Било који облик интраваскуларне манипулације са крвљу или компонентама крви помоћу физичких или хемијских средстава.

М2. ХЕМИЈСКЕ И ФИЗИЧКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ

Следеће је забрањено:

1. Забрањено је уплитање (фалсификовање), или покушај уплитања, ради промене интегритета и валидности узорака узетих током допинг контроле. Ово укључује, али се не ограничава на, катетеризацију, замену и/или промену квалитета урина, нпр. протеазе.

2. Интравенске инфузије и/или инекције у количини већој од 100 mL у периоду од 12 сати су забрањене осим оних које су легитимно примљене у току болничког третмана, хируршких процедура или клиничког дијагностичког испитивања.

М3. ГЕНЕТСКИ И ЋЕЛИЈСКИ ДОПИНГ

Због могућности побољшања спортских перформанси забрањено је следеће:

1. Пренос полимера нуклеинских киселина или аналога нуклеинских киселина.

2. Употреба средстава за уређивање гена која су дизајнирана да мењају секвенце генома и/или регулацију транскрипционе, после транскрипционе или епигенетске експресије гена.

3. Употреба нормалних или генетски модификованих ћелија.

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ ЗАБРАЊЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ

Као додатак претходно дефинисаним групама С0 до С5 и М1 до М3, следеће групе су забрањене на такмичењу:

ЗАБРАЊЕНЕ СУПСТАНЦЕ

С6. СТИМУЛАНСИ

Сви стимуланси укључујући све оптичке изомере где је то од значаја (нпр. d- и l-) су забрањени.

Стимуланси укључују:

а: Неспецифичне стимулансе:

Adrafinil; Amfepramone; Amfetamine; Amfetaminil; Amiphenazole; Benfluorex; Benzylpiperazine; Bromantan; Clobenzorex; Cocaine; Cropropamide; Crotetamide; Fencamine; Fenetylline; Fenfluramine; Fenproporex; Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; Furfenorex; Lisdexamfetamine; Mefenorex; Mephentermine; Mesocarb; Metamfetamine(d-); p-methylamfetamine; Modafinil; Norfenfluramine; Phendimetrazine; Phentermine; Prenylamine; Prolintane

Стимуланси који нису изричито наведени овде сматрају се специфичним супстанцама.

б: Специфичне стимулансе:

Укључују следеће супстанце, али нису ограничене на:

3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine); 4-Methylhexan-2-amine (methylhexaneamine); 4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine); 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine); Benzfetamine; Cathine**; Cathinone and its analogues, e.g. mephedrone, methedrone, and α - pyrrolidinovalerophenone; Dimetamfetamine; Ephedrine***; Epinephrine**** (adrenaline); Etamivan; Etilamfetamine; Etilefrine; Famprofazone; Fenbutrazate; Fencamfamin; Heptaminol; Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine); Isometheptene; Levmetamfetamine; Meclofenoxate; Methylenedioxymethamphetamine; Methylephedrine***; Methylphenidate; Nikethamide; Norfenefrine; Octopamine; Oxilofrine (methylsynephrine); Pemoline; Pentetrazol; Phenethylamine and its derivatives; Phenmetrazine; Phenpromethamine; Propylhexedrine; Pseudoephedrine*****; Selegiline; Sibutramine; Strychnine; Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); Tuaminoheptane;

и друге супстанце са сличном хемијском структуром или сличним биолошким ефектима.

Осим:

– Clonidine;

– Метаболита Imidazole за топичку/офтамолошку употребу и осталих стимуланса који се налазе на мониторинг програму за 2019 *

* Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol и synephrine. Ове супстанце су укључене у мониторинг програм за 2019. годину и не сматрају се забрањеним супстанцама.

** Cathine: забрањен када је концентрација у урину већа од 5 микрограма по милилитру.

*** Ephedrine и methylephedrine: забрањени када је њихова концентрација у урину већа од 10 микрограма по милилитру.

**** Epinephrine (adrenaline): примењен са локалним анестетицима или примењен локално (нпр. назално, или у офтамологији) није забрањен.

***** Pseudoephedrine: забрањен када концентарција у урину прелази 150 микрограма по милилитру.

С7. НАРКОТИЦИ

Следећи наркотици су забрањени:

Buprenorphine; Dextromoramide; Diamorphine (heroin); Fentanyl и његови деривати; Hydromorphone; Methadone; Morphine; Nicomorphine; Oxycodone; Oxymorphone; Pentazocine; Pethidine.

С8. КАНАБИНОИДИ

Забрањени су:

– Природни канабиноиди нпр. cannabis, hashish и marijuana

Синтетски канабиноиди нпр. Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) и остали cannabimimetics

Изузетак је:

Cannabidiol

С9. ГЛУКОКОРТИКОИДИ

Сви глукокортикоиди су забрањени ако се примењују оралним, интравенским, интрамускуларним или ректалним путем.

Забрањени глукокортикоиди укључују али се не ограниичавају на:

Betamethasone; Budesonide; Cortisone; Deflazacort; Dexamethasone;Fluticasone; Hydrocortisone; Methylprednisolone; Prednisolone; Prednisone; Triamcinolone.

СУПСТАНЦЕ ЗАБРАЊЕНЕ У ОДРЕЂЕНИМ СПОРТОВИМА

П1. БЕТА-БЛОКАТОРИ

Бета-блокатори су забрањени само на такмичењу у следећим спортовима и такође су забрањени изван такмичења тамо где је назначено:

– Стреличарство (WA),*

– Аутомобилизам (FIA),

– Билијар (све дициплине) (WCBS),

– Пикадо (WDF),

– Голф (IGF),

– Стрељаштво (ISSF, IPC),*

– Скијање/Скијање на дасци (FIS) у скијашким скоковима, скијашким акробацијама слободним стилом/балету на скијама и балету на дасци,

– Подводнe активности (CMAS) у апнеи са константним баластом са или без пераја, динамичкој апнеи са или без пераја, слободном зарону, Jump Blue апнеи, подводном риболову, статичкој апнеи, пуцању у подводну мету и променљиви баласт.

*Забрањени и изван такмичења

Бета-блокатори укључују, али нису ограничени на следеће супстанце:

Acebutolol; Labetalol; Alprenolol; Metipranolol; Atenolol; Metoprolol; Betaxolol; Nadolol; Bisoprolol; Oxprenolol; Bunolol; Pindolol; Carteolol; Propranolol; Carvedilol; Sotalol; Celiprolol; Timolol. Esmolol.