Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 22. став 1. и члана 25. став 1. тачка 9) Закона о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14),

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије на седници одржаној 11. марта 2019. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о Листи забрањених допинг средстава за коње

"Службени гласник РС", број 17 од 14. марта 2019.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Листа забрањених допинг средстава за коње, односно забрањених допинг средстава на коњичким такмичењима.

Члан 2.

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије утврђује Листу забрањених допинг средстава најмање једанпут годишње.

Листа забрањених допинг средстава утврђује се у складу са спортским правилима надлежних међународних спортских савеза за спорт у коме учествују животиње.

Листа забрањених допинг средстава утврђује се пре краја текуће године и важи за наредну годину, ако у Листи није другачије одређено.

Измене и допуне Листе забрањених допинг средстава врше се уколико надлежни међународни спортски савези изврше у току године измене или допуне у својој листи забрањених допинг супстанци (средстава).

Члан 3.

Листа забрањених допинг средстава одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уколико Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије не утврди Листу забрањених допинг средстава за наредну годину у складу са чланом 2. став 3. овог правилника, важност Листе забрањених допинг средстава из текуће године продужава се и на наредну годину.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о листи забрањених допинг средстава за коње („Службени гласник РС”, број 23/17).

Број 3-0311-4

У Београду, 11. марта 2019. године

Председник Управног одбора,

др Валентина Милеуснић, с.р.

ЛИСТА ЗАБРАЊЕНИХ ДОПИНГ СРЕДСТАВА ЗА КОЊЕ У 2019. ГОДИНИ

1. Листа забрањених допинг средстава на такмичењима на којима се примењују правила Међународне коњичке федерације (Federation Equestre Internationale – FEI).

Забрањена је употреба свих допинг супстанци (BANNED SUBSTANCES), као и контролисаних медицинских супстанци (CONTROLLED MEDICATION SUBSTANCES) које забрањује Међународна коњичка федерације према важећој листи забрањених супстанци у коњичком спорту (FEI Equine Prohibited Substances List).

2. Листа забрањених допинг средстава на такмичењима на којима се примењују правила Међународне федерације за коњичке трке – International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), односно у галопским тркама.

Наведене супстанце су забрањене:

а) Супстанце, метаболити супстанци или њихови изомери које делују на један или више наведених система:

– нервни систем,

– кардиоваскуларни систем,

– респираторни систем,

– дигестивни систем,

– уринарни систем,

– репродуктивни систем,

– мишићно-скелетни систем,

– крвни систем,

– имунски систем, изузев лиценцираних вакцина против инфективних болести,

– ендокрини систем,

б) Ендокрини секрети и њихови синтетски аналози;

в) Маскирајућа средства;

г) Носиоци кисеоника;

д) Агенси који директно или индиректно манипулишу или утичу на експресију гена.

Листа забрањених супстанци код којих је установљен дозвољени ниво (дозвољене су само концентрације супстанци испод доле наведених нивоа):

Назив супстанце

Дозвољен ниво

Арсеник

0.3 микрограма укупног арсеника у милилитру урина

Болденон

0.015 микрограма слободног и коњугованог болденона у милилитру урина мушких коња (осим кастрата)

Угљен диоксиде

36 милимола доступног угљен диоксида у литру плазме

Кобалт

0.1 микрограм укупног кобалта у милилитру урина или 0.025 микрограма тоталног кобалта (слободног и везаног за протеине) у милилитру плазме

Диметил сулфоксид

15 микрограма диметил сулфоксида у милилитру урина, или 1 микрограм диметил сулфоксида у милилитру плазме

Естранедиол код коња мушког пола (осим код кастрата)

0.045 микрограма слободног и глукурокоњугованог 5α-estran-3β, 17α-diola у милилитру урина, када је концентрације слободног и глукурокоњугованог 5α-estran-3ß,17α-diola већа од концентрације  слободног и глукурокоњугованог 5(10)-estren-3ß,17α-diola у урину.

Хидрокортизон

1 микрограм хидрокортизона у милилитру урина

Метокситирамин

4 микрограма слободног и коњугованог 3-метокситирамина у милилитру урина

Салицилна киселина

750 микрограма салицилне киселине у милилитру урина, или 6,5 микрограма салицилне киселине у милилитру плазме

Тестостерон

0.02 микрограма слободног и коњугованог тестостерона у милилитру урина кастрата, или 100 пикограма слободног тестостерона у милилитру плазме кастрата или 0.055 микрограма слободног и коњугованог тестостерона у милилитру урина код ждребица и кобила (осим код ждребади)

Преднизолон

0.01 микрограм слободног преднизолона у милилитру урина

У случају несагласности правила Међународне федерације за коњичке трке – International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) и овог правилника примењују се одредбе правила Међународне федерације за коњичке трке – International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).

3. Листа забрањених допинг средстава на такмичењима на којима се примењују правила Европске уније касача – Union Europeenne du Trot (UET), односно у касачким тркама.

Наведене супстанце су забрањене:

а) Супстанце, метаболити супстанци или њихови изомери које делују на један или више наведених система:

– нервни систем,

– кардиоваскуларни систем,

– респираторни систем,

– дигестивни систем,

– уринарни систем,

– репродуктивни систем

– мишићно-скелетни систем,

– крвни систем,

– имунски систем, изузев лиценцираних вакцина,

– ендокрини систем,

б) Ендокрини секрети и њихови синтетски аналози;

в) Маскирајућа средства;

г) Агенси који директно или индиректно манипулишу или утичу на експресију гена.

Листа забрањених супстанци код којих код којих је установљен дозвољени ниво (дозвољене су само концентрације супстанци испод доле наведених нивоа):

Назив супстанце

Дозвољен ниво

Арсеник

0.3 микрограма укупног арсеника у милилитру урина

Болденон

0.015 микрограма слободног и коњугованог болденона у милилитру урина мушких коња (осим кастрата)

Угљен диоксид

36 милимола доступног угљен диоксида у литру плазме

Кобалт

0,1 микрограм укупног кобалта у милилитру урина, или 0,025 микрограма укупног кобалта (слободног или везаног за протеин) у милилитру плазме

Диметил сулфоксид

15 микрограма диметил сулфоксида у милилитру урина, или 1 микрограм диметил сулфоксида у милилитру плазме

Естранедиол код коња мушког пола (осим код кастрата)

0,045 микрограма слободног и глукурокоњугованог 5α-estran-3ß,17α-diola у милилитру урина.

Однос концентрације слободног и глукурокоњугованог 5α-estran-3ß,17α-diola према концентрацији слободног и глукурокоњугованог 5(10)-estren-3ß,17α-diola у урину, који је у размери већој од 1 према 1, у моменту анализе (прва наведена концентрација већа од друге наведене концентрације)

Хидрокортизон

1 микрограм хидрокортизона у милилитру урина

Метокситирамин

4 микрограма слободног и коњугованог 3-метокситирамина у милилитру урина

Салицилна киселина

750 микрограма салицилне киселине у милилитру урина, или 6,5 микрограма салицилне киселине у милилитру плазме

Тестостерон

0.02 микрограма слободног и коњугованог тестостерона у милилитру урина кастрата или 100 пикограма слободног тестостерона по милилитру плазме кастрата или 0.055 микрограма слободног и коњугованог тестостерона у милилитру урина код ждребица и кобила (осим код ждребади)

Забрањени су и методи који су прописани правилима Европске уније касача – Union Europeenne du Trot (UET), као такви (на пример коришћење неодобрених предмета, уређаја, поступака који утичу на понашање или хемијских средстава током тренинга или трке, манипулације крвљу и други методи).

У случају несагласности правила Европске уније касача – Union Europeenne du Trot (UET) и овог правилника примењују се одредбе правила Европске уније касача – Union Europeenne du Trot (UET).