Zakon

На основу члaна 20. став 7. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, брoj 41/09),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује

ЛИСТУ

одобрених супстанци

"Службени гласник РС", број 43 од 6. јуна 2018.

1. ДЕО А1: Активне супстанце које су одобрене у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља и за које се сматра да су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније

Бр.

одоб-рења

Тривијални назив(*) и идентификациони бројеви супстанце

Хемијски назив(**) супстанце по IUPAC

Минимална чистоћа и максимум нечистоћа(**)

Датум одобравања

Одобрење важи до

Посебне одредбе

333

1-decanol

(1-dekanol)

CAS број: 112-30-1

CIPAC број: 831

Decan-1-ol

≥ 960 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 1-dekanol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за потрошаче од резидуа у случају примене на биљкама за производњу хране и хране за животиње;

– ризик за оператере, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују, када је то потребно, ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за нециљане зглавкаре и пчеле које могу бити изложене активној супстанци посећујући цветове корова присутних у току примене средства за заштиту биља.

Када је то потребно, морају се применити, мере за смањење ризика.

245

1,4-Diaminobutane (Putrescin) (1,4-diaminobutan (putrescin))

CAS број: 110-60-1

CIPAC број: 854

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као атрактант.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 1,4-diaminobutan (putrescin) од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

265

2,5-Dichlorobenzoic acid

methylester

(2,5-metilestar dihlorbenzoeve kiseline)

CAS број: 2905-69-3

CIPAC број: 686

methyl-2,5-dichlorobenzoate

≥ 995 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као регулатор раста за примену у затвореном простору и као фунгицид за примену након калемљења винове лозе.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 2,4-DВ од стране релевантних тела Европске уније.

299

2-phenylphenol (including its salts such as the sodium salt)

(2-fenilfenol , укључујући и његове соли, као што је натријумова со)

CAS број: 90-43-7

CIPAC број: 246

Biphenyl-2-ol

≥ 998 g/kg

1. јануар

2010.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као фунгицид за примену у затвореном простору.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 2-fenilfenol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– одговарајуће управљање отпадом који настаје од раствора који заостаје после примене, укључујући и чишћење воде у влажним коморама и другим системима за апликацију, а пре него што се дозволи испуштање отпадних вода у канализацију мора се извршити процена ризика локалног испуштања.

317

6-Benzyladenine

(6-benziladenin)

CAS број: 1214-39-7

CIPAC број: 829

(Додатак I Упутства 91/414)

N6 -benzyladenine

≥ 973 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 6-benziladenin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

210

Abamectin

(Abamektin)

CAS број: 71751-41-2

Avermectin B1a

CAS број: 65195-55-3

Avermectin B1b

CAS број: 65195-56-4

Abamectin

CIPAC број: 495

Avermectin B1a (Avermektin B1a)

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R, 8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetra=

cyclo[15.6.1.14,8020,24] pentacosa-

10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′-Hpyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopyranoside

Avermectin B1б (Avermektin B1b)

((10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S, 6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetra=

cyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-

10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′-Hpyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopyranoside

≥ 850 g/kg

1. мaj 2009.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид, акарицид и нематоцид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи аbamektin за друге намене, осим за цитрусе, зелену салату и парадајз, посебна пажња се обраћа на прописане

услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аbamektin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– резидуе у храни биљног порекла и процену изложености потрошача путем хране;

– заштиту пчела, нециљаних зглавкара, птица, сисара и водених организама, а у односу на идентификоване ризике, када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне и каренца.

83

Alpha-cypermethrin

(Alfa-cipermetrin)

CAS број: 67375-30-8

CIPAC број: 454

Рацемска смеша, која се састоји од:

(S)-a- cyano-3

phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

и

(R)-a- cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

(= cis-2 пар изомера cipermetrina)

930 g/kg

CIS-2

1. март 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аlfa-cipermetrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, пчела и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују и одговарајуће мере заштите.

219

Aluminium ammonium sulphate

(Aluminijum amonijum sulfat)

CAS број:

7784-26-1 (dodecahydrate (dodekahidrat))

7784-25-0 (anhydrous (анхидрован, безводни))

CIPAC број: 840

Aluminium ammonium sulphate

≥ 960 g/kg (изражен као dodekahidrat)

≥ 502 g/kg (анхидрован, безводни)

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аluminijum amonijum sulfat од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

260

Aluminium phosphide

(Aluminijum fosfid)

CAS број: 20859-73-8

CIPAC број: 227

Aluminium phosphide

≥ 830 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид, родентицид, талпицид и лепорицид у облику производа спремних за примену.

Средство за заштиту биља може бити регистровано као родентицид, талпицид и лепорицид само за примену у пољу (на отвореном простору).

Примену средства за заштиту биља могу вршити само лица која поседују решење о примени нарочито опасних средстава за заштиту биља.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аluminijum fosfid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту потрошача при чему се, после сузбијање складишних штеточина, мора обезбедити уклањање остатака од употребљених средства за заштиту биља која садрже aluminijum fosfid и примена одговарајућег периода додатног чувања;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, укључујући и опрему за заштиту органа за дисање;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника током фумигације у затвореном простору;

– заштиту радника у пољопривреди при поновном уласку у просторије у којима је обављена фумигација;

– заштиту других особа, које су присутне током фумигације у затвореном простору, од цурења гаса;

– заштиту птица и сисара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика, као што су затварање рупа и потпуна инкорпорација гранула у земљиште;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне између третираних површина и површинских вода.

220

Aluminium silicate

(Aluminijum silikat)

CAS број: 1332-58-7

CIPAC број: Није додељен

IUPAC назив није додељен

Хемијски назив:

Aluminium silicate

≥ 999,8 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аluminijum silikat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа:

– на заштиту оператера;

– да услови за примену средстава за заштиту биља, када је то потребно, прописују ношење одговарајуће опреме за заштиту органа за дисање.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

346

Aluminium sulphate

(Aluminijum sulfat)

CAS број: 10043-01-3

CIPAC број: Није додељен

Aluminium sulphate

970 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као бактерицид за примену на украсном биљу после бербе.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аluminijum sulfat од стране релевантних тела Европске уније.

169

Amidosulfuron

CAS број: 120923-37-7

CIPAC број: 515

(N-methyl-N-methylsulfonyl=

aminosulfonyl) urea

или

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl (methyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средстава за заштиту биља која садрже аmidosulfuron за друге намене, осим за ливаде и пашњаке, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аmidosulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода услед могућности загађења неким од производа деградације аmidosulfuronа, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених биљака.

У односу на идентификоване ризике, када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

221

Ammonium acetate

(Amonijum acetat)

CAS број: 631-61-8

CIPAC број: Није додељен

Ammonium acetate

≥ 970 g/kg

Релевантнa нечистоћa: тешки метали изражени као Pb max. 10 ppm.

1. септембар

2009.

31. август

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аmonijum acetat од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

93

Ampelomyces quisqualis

Soj: AQ 10

Број колекције култура:

CNCM I-807

CIPAC број: Није додељен

Није применљиво

1. април 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Ampelomyces quisqualis од стране релевантних тела Европске уније.

343

Azadirachtin

(Azadiraktin)

CAS број: 11141-17-6 (azadirachtin A (azadiraktin A))

CIPAC број: 627

(azadirachtin A (azadiraktin A))

Azadirachtin A (Azadiraktin A):

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,

8S, 10R,10aS,10bR)-10- acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)- 6a-hydroxy-7a-methyl- 3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7- methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)- yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2- methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H- naphtha [1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.

Изражен као azadiraktin A:

≥ 111 g/kg

Сума aflatoksina B1, B2, G1 и G2 не сме бити већа од 300 μg/kg садржаја azadiraktin A.

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аzadiraktin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– изложеност потрошача путем хране;

– заштиту нециљаних зглавкара и водених организама.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Soj QST 713 je идентичан са sojem AQ 713

Број колекције култура:

NRRL B – 21661

CIPAC број: Није додељен

Није применљиво

-

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид и бактерицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus subtilis од стране релевантних тела Европске уније.

193

Bacillus thuringiensis

subsp. aizawai

Soj: ABTS-1857

Број колекције култура:

SD-1372

Soj: GC-91

Број колекције култура:

NCTC 11821

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus subtilis од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis

(серотип H-14)

Soj: AM65-52

Број колекције култура:

ATCC-127

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

Soj: ABTS 351

Број колекције култура:

ATCC SD-1275

Soj: PB 54

Број колекције култура:

CECT 7209

Soj: SA 11

Број колекције култура:

NRRL B-30790

Soj: SA 12

Број колекције култура:

NRRL B-30791

Soj: EG 2348

Број колекције култура:

NRRL B-18208

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за

заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

Soj: NB 176 (TM 141)

Број колекције култура:

SD-5428

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

197

Beauveria bassiana

Soj: ATCC 74040

Број колекције култура:

ATCC 74040

Soj: GHA

Број колекције култура:

ATCC 74250

Није применљиво

Релевантна нечистоћа: bauvericin max. 5 mg/kg

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Beauveria bassiana од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

158

Beflubutamid

(Beflubutamid)

CAS број: 113614-08-7

CIPAC број: 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide

≥ 970 g/kg

1. децембар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце beflubutamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

84

Benalaxyil

(Benalaksil)

CAS број: 71626-11-4

CIPAC број: 416

Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6–xylyl–DL-alaninate

960 g/kg

1. март 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце benalaksil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на могућност загађења подземних вода, ако се средствo за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

188

Benfluralin

(Benfluralin)

CAS број: 1861-40-1

CIPAC број: 285

N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Нечистоћа: ethyl-butyl-nitrosamine max. 0,1 mg/kg

1. март 2009.

28. фебруар

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи benfluralin за друге намене, осим за ендивију, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце benfluralin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика како би се смањила изложеност;

– остатке у храни биљног и животињског порекла и процену изложености потрошача путем хране;

– заштиту птица, сисара, површинских вода и водених организама, а у односу на идентификоване ризике, када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

271

Bensulfuron

(Bensulfuron)

CAS број: 83055-99-6

CIPAC број: 502.201

α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-

ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron)

methyl α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-

2-ylcarbamoyl) sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuronmethyl

≥ 975 g/kg

1. новембар 2009.

31. октобар 2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bensulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да се, у односу на идентификовани ризик, када је то потребно, примењују и мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту подземних вода, ако се средствo за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима.

11

Bentazone

(Bentazon)

CAS број: 25057-89-0

CIPAC број: 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide

960 g/kg

1. август 2001.

30. јун 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bentazon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода.

163

Benthiavalicarb

(Bentiavalikarb)

CAS број: 413615-35-7

CIPAC број: 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-

benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Нечистоће од токсиколошког значаја у техничком материјалу:

– 6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole max. 3,5 mg/kg;

– bis(2-amino-5-

fluorophenyl) disulfide max. 14 mg/kg.

1. август 2008.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bentiavalikarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера;

– заштиту нециљаних зглавкара.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи bentiavalikarb за друге намене, осим за примену у стакленику, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

48

Beta-cyfluthrin

(Beta-ciflutrin)

CAS број: 68359-37-5

(стереохемија није одређенa)

CIPAC број: 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclo=

propanecarboxylic acid (SR)-a-cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl ester

965 g/kg

1. јануар 2004.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

Примене средства за заштиту биља, осим за украсно биље у стакленику и за третирање семена, тренутно нису на одговарајући начин подржане и није показано да су прихватљиве у складу са критеријумима које захтевају јединствена начела.

Да би се средство за заштиту биља регистровало и за друге намене, осим за украсно биље у стакленику и за третирање семена, потребно је доставити податке и информације које доказују ризик за потрошаче и ризик за животну средину. То се нарочито односи на податке о процени ризика при фолијарној примени у пољу (на отвореном) и ризик од фолијарно третираног биља које се користи за исхрану.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце beta-ciflutrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту нециљаних зглавкара.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити потребно мере за смањење ризика.

239

Pepper dust extraction residue – PDER

(Biber, ostatak od ekstrakcije mlevenog bibera – PDER)

CAS број: Није додељен

CIPAC број: Није додељен

Црни бибер (Piper nigrum) добијен дестилацијом воденом паром и екстракцијом растварачима.

Комплексна мешавина хемијских супстанци.

Садржај piperina, кao маркера, min. 4%.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи biber – ekstrakcioni ostaci prašine bibera за друге намене, осим за примену на окућницама и вртовима, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце biber – ekstrakcioni ostaci prašine bibera од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

109

Bifenazate

(Bifenazat)

CAS број: 149877-41-8

CIPAC број: 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

> 950 g/kg

1. децембар 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као акарицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи bifenazat за друге намене, осим за украсно биље у стакленику, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bifenazat од стране релевантних тела Европске уније.

180

Bifenox

(Bifenoks)

CAS број: 42576-02-3

CIPAC број: 413

Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

≥ 970 g/kg

Нечистоће:

– 2,4-dihlorofenol max. 3 g/kg,

– 2,4- dihloroanizol max. 6 g/kg.

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bifenoks од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– изложеност потрошача остацима bifenoksa путем хране животињског порекла или наредним биљкама у плодореду;

– услове животне средине који доводе до потенцијалног формирања nitrofena.

240

Plant oils/Citronella oil

(Biljna ulja/citronela ulje)

CAS број: 8000-29-1

CIPAC број: Није додељен

Citronela ulje je комплекснa мешавина хемијских супстанци.

Главне компоненте су:

– citronelal (3,7-dimethyl-6-octenal),

– geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol),

– citronelol (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol),

– geranil acetat (3,7-

dimethyl-6-octen-1yl

acetate).

Релевантне нечистоће:

– methyl eugenol max. 0,1 %;

– methyl-isoeugenol max. 0,1 %.

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце biljna ulja/citronela ulje од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, других пољопривредних радника, других присутних лица и становништва, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, када је то потребно;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за нециљане организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

241

Plant oils/clove oil

(Biljna ulja/ulje karanfilića)

CAS број:

94961-50-2 (ulje karanfilića)

97-53-0 (Eugenol – главна компонента)

CIPAC број: Није додељен

Ulje karanfilića je комплексна мешавина хемијских супстанци.

Главна компонената je eugenol.

≥ 800 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид и бактерицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце biljna ulja/ulje karanfilića од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

242

Plant oils/rape seed oil

(Biljna ulja/ulje uljane repice)

CAS број: 8002-13-9

CIPAC број: Није додељен

Rape seed oil

Ulje uljane repice je комплексна мешавина масних киселина.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце biljna ulja/ulje uljane repice од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

243

Plant oils/spear mint oil

(Biljna ulja/ulje mente)

CAS број: 8008-79-5

CIPAC број: Није додељен

Spearmint oil

≥ 550 g/kg kao L-Carvone

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце biljna ulja/ulje mente од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

164

Boscalid formerly nicobifen

(Boskalid nekada nikobifen)

CAS број: 188425-85-6

CIPAC број: 673

2-chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl) nicotinamide

≥ 960 g/kg

1. август 2008.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце boskalid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера;

– дугорочни ризик за птице и организме у земљишту;

– опасност од накупљања boskalidа у земљишту, ако се средство за заштиту биља користи у вишегодишњим усевима/засадима или у наредним усевима у плодореду.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

85

Bromoxynil

(Bromoksinil)

CAS број: 1689-84-5

CIPAC број: 87

3,5 dibrom-4-hidroksibenzonitril

970 g/kg

1. март 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bromoksinil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту птица и дивљих сисара, а нарочито при примени средства за заштиту биља у току зиме, као и за заштиту водених организама.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

330

Bupirimate

(Bupirimat)

CAS број: 41483-43-6

CIPAC број: 26

5-butyl-2-ethylamino-6-methyl= pyrimidine-4-yl dimethylsulfamate

≥ 945 g/kg

Нечистоће:

– etirimol max. 2 g/kg;

– toluen max. 3 g/kg.

1 јун 2011.

31 мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bupirimat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика;

– ризик за нециљане зглавкаре у пољу.

320

Buprofezin

CAS број: 953030-84-7

CIPAC број: 681

(Z)-2-tert-butylimino-3- isopropyl-5-phenyl-1,3,5- thiadiazinan-4-one

≥ 985 g/kg

1. фебруар 2011.

31. јануар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид за примену у нејестивим усевима.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце buprofezin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– примену одговарајућих периода чекања за наредне биљке у плодореду у стакленику;

– ризик за водене организме, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, одговарајуће мере за смањење ризика.

46

Cyazofamid

(Ciјazofamid)

CAS број: 120116-88-3

CIPAC број: 653

4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide

935 g/kg

1. јул 2003.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце сiazofamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама;

– брзину разградње метаболита CTCA у земљишту.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика или ограничење примене.

296

Cyflufenamid

(Ciflufenamid)

CAS број: 180409-60-3

CIPAC број: 759

(Z)-N-[α-(cyclopropyl-

methoxyimino) -2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl) benzyl]- 2-phenylacetamide

> 980 g/kg

1. април 2010.

31. март 2023.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце сiflufenamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у осетљивим подручјима и/или неповољним временским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

316

Cycloxydim

(Cikloksidim)

CAS број: 101205-02-1

CIPAC број: 510

(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino) butyl]-3- hydroxy-5-[(3RS)-thian-3- yl]cyclohex-2-en-1-one

≥ 940 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце сikloksidim од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на нециљане организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

263

Cymoxanil

(Cimoksanil)

CAS број: 57966-95-7

CIPAC број: 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-

3-ethylurea

≥ 970 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце сimoksanil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

314

Zinc phosphide

(Cink-fosfid)

CAS број: 1314-84-7

CIPAC број: 69

Trizinc diphosphide

≥ 800 g/kg

1. мај 2011.

30. април 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као родентицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце сink fosfid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту нециљаних организама.

Мере за смањење ризика се морају применити на одговарајући начин, а нарочито у смислу спречавања ширења делимично конзумираних мамака.

103

Cypermethrin

(Cipermetrin)

CAS број: 52315-07-8

CIPAC број: 332

(RS)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

(четири пара изомера : cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1. март 2006.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце сipermetrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, пчела и нециљаних зглавкара, а услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за заштиту оператера.

283

Cyromazine

(Ciromazin)

CAS број: 66215-27-8

CIPAC број: 420

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

≥ 950 g/kg

1. јануар 2010.

31. децембар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид за примену у стакленицима.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи сiromazin за друге намене, осим за парадајз, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља , узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце сiromazin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама;

– заштиту полинатора.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

198

Cydia pomonella granulovirus

(CpGV)

Није применљиво

Минимална концентрација:

1 х 1013 OB/l (оклузионих тела по литри).

Контаминација

микроорганизмима

(Bacillus cereus) у формулисаном

производу

< 1 х 107 CFU/g.

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Cydia pomonella granulovirus од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

104

Daminozide

(Daminozid)

CAS број: 1596-84-5

CIPAC број: 330

N-dimethylaminosuccinamic acid (N-dimetilhidrazid jantarne kiseline)

990 g/kg

Нечистоће:

– N-nitrosodimethyl=

amine max. 2,0 mg/kg;

– N-nitrosodimethyl=

amine max. 30 mg/kg.

1. март 2006.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста за примену на биљу које се не користи за исхрану.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце daminozid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа заштити оператера и других радника у пољопривреди који улазе на третиране површине.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере заштите.

339

Dazomet

CAS број: 533-74-4

CIPAC број: 146

3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione or tetrahydro-3,5-dimethyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione

≥ 950 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као нематоцид, фунгицид, хербицид и инсектицид. За третирање земљишта средство за заштиту биља се може регистровати само као фумигант. Примена је ограничена на један третман сваке треће године.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dazomet од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере, раднике у пољопривреди и друга присутна лица;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика.

40

Delthametrin

(Deltametrin)

CAS број: 52918-63-5

CIPAC број: 333

(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl= (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

980 g/kg

1. новембар 2003.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце deltametrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика:

– посебна пажња се обраћа на заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља прописују одговарајуће мере заштите;

– разматра се акутна изложеност потрошача путем хране;

– посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама, пчела и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика.

226

Denathonium benzoate

(Denatonijum benzoate)

CAS број: 3734-33-6

CIPAC број: 845

Benzyldiethyl[[2,6-xylylcarbamoyl] methyl]ammonium benzoate

≥ 995 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи denatonijum benzoat за друге намене, осим у шумарству са аутоматским ваљкастим уређајима за прање, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце denatonijum benzoat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на заштиту оператера. Одобрени услови за примену средства за заштиту биља морају прописати ношење одговарајуће опреме за личну заштиту.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

86

Desmedipham

(Desmedifam)

CAS број: 13684-56-5

CIPAC број: 477

Ethyl 3´-phenylcarbamoyloxy=

carbanilate

Ethyl 3-phenylcarbamoyloxy=

phenylcarbamate

970 g/kg

1. март 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце desmedifam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама и кишних глиста.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

229

Fat distilation residues

(Destilacioni ostaci masti)

CAS број: Није додељен

CIPAC број: 915

Није додељенo

≥ 40 % slobodnih masnih kiselina

Релевантне нечистоће: Ni max. 200 mg/kg.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент. Destilacioni ostaci masti морају бити у складу са прописима којима се уређују споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце destilacioni ostaci masti од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

236

Diatomaceous earth (Kieselgur)

(Dijatomejska zemlja (Kieselgur))

CAS број: 61790-53-2

CIPAC број: 647

Kieselgur (нема IUPAC назив)

Diatomaceous earth

Amorphous silicon dioxide

Silica

Diatomite

Производ садржи 100% dijatomejsku zemlju

Садржај честица кристалног

SiO2 са пречником < 50 µm max. 0,1 %.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид за примену од стране професионалних корисника.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dijatomejska zemlja (Kieselgur) од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника. Услови за примену средства за заштиту биља морају прописати ношење одговарајућe опреме за личну заштиту, укључујући и опрему за заштиту респираторних органа. Услови за примену, када је то потребно, морају забранити улазак радника на третиране површине после примене средства за заштиту биља које садржи dijatomejsku zemlju, и то у временском периоду који је одговарајући у смислу ризика које средство за заштиту биља може проузроковати.

324

Diethofencarb

(Dietofenkarb)

CAS број: 87130-20-9

CIPAC број: 513

Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate

≥ 970 g/kg

Нечистоћа:

toluen max. 1 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dietofenkarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене организме и нециљане зглавкаре, при чему се мора обезбедити да услови за примену укључују примену одговарајућих мера за смањење ризика.

174

Diflubenzuron

CAS број: 35367-38-5

CIPAC број: 339

1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea

≥ 900 g/kg

Нечистоћа:

4-chloroaniline

max. 0,03 g/kg.

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид за примену у нејестивим усевима.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце diflubenzuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– заштиту водених организама, копнених организама и нециљних зглавкара, укључујући и пчеле;

– потенцијално нежељено излагање усева који се користе као храна и храна за животиње услед употребе diflubenzurona на нејестивим усевима (нпр. прскање услед заношења (дрифта))

– пољопривредних радника, других присутних лица и становништва.

Усеви третирани diflubenzuronom не смеју ући у ланац хране и хране за животиње.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

133

Dichlorprop-P

(Dihlorprop-P)

CAS број: 15165-67-0

CIPAC број: 47

(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoic acid

≥ 900 g/kg

1. јун 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

За жита може бити регистрована само примена у пролеће, у количини која не сме бити већа од 800 g активне супстанце dihlorprop-P по хектару за једно третирање.

Примена средства за заштиту биља на пашњацима не може бити регистрована.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dihlorprop-P од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на заштиту птица, сисара, водених организама и нециљаних биљака.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

172

Dicamba

(Dikamba)

CAS број: 1918-00-9

CIPAC број: 85

3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid

≥ 850 g/kg

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dikamba од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на нециљане организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

284

Dimethachlor

(Dimetahlor)

CAS број: 50563-36-5

CIPAC број: 688

2-chloro-N-(2-methoxyethyl)acet-2′,6′-xylidide

≥ 950 g/kg

Нечистоћа

2,6-dimethylaniline:

max. 0,5 g/kg.

1. јануар 2010.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид, у максималној количини примене на истој површини 1 kg/ha и то само сваке треће године.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dimetahlor од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити, да услови за примену прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама и нециљаних биљака, при чему се, у односу на идентификоване ризике, када је то потребно, морају применити мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију морају укључити мере за смањење ризика. Када је то потребно, у осетљивим подручјима се спроводи мониторинг да би се потврдила потенцијална контаминираност подземних вода са метаболитима CGА 50266, CGА 354742, CGА 102935 и SYN 528702.

67

Dimethenamid-P

(Dimetenamid-P)

CAS број: 163515-14-8

CIPAC број: 638

S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide

890 g/kg

(прелиминарна вредност на основу пробне производње)

1. јануар 2004.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dimetenamid-p од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– могућност загађења подземних вода метаболитима, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених екосистема, а нарочито водених биљака.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика.

150

Dimethomorph

(Dimetomorf)

CAS број: 110488-70-5

CIPAC број: 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl] morpholine

≥ 965 g/kg

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dimetomorf од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

заштиту птица, сисара и водених организама.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

351

Dithianon

(Ditianon)

CAS No: 3347-22-6

CIPAC No: 153

5,10-dihydro-5,10- dioxonaphtho[2,3-b]-1,4- dithiine-2,3-dicarbonitrile

≥ 930 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце ditianon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за примену укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену укључују, када је потребно, ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– дугорочни ризик за птице, при чему се мора обезбедити да услови за примену, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

192

Diuron

CAS број: 330-54-1

CIPAC број: 100

3-(3,4-dichlorophenyl)-

1,1-dimethylurea

≥ 930 g/kg

1. октобар 2008.

30. септембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид, у количини примене која не сме бити већа од 0,5 kg/ha.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце diuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама и нециљних биљака.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

264

Dodemorph

(Dodemorf)

CAS број: 1593-77-7

CIPAC број: 300

cis/trans-[4-cyclododecyl]-

2,6-dimethylmorpholine

≥ 950 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид на украсном биљу у стакленицима.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dodemorf од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем;

– поступак за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, мора укључити и мере за смањење ризика.

323

Dodine

(Dodin)

CAS број: 2439-10-3

CIPAC број: 101

1-dodecylguanidinium acetate

≥ 950 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dodin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– потенцијални дугорочни ризик за птице и сисаре;

– на ризик за водене организме, при чему се мора обезбедити да услови за примену прописују одговарајуће мере за смањење ризика;

– ризик за нециљане биљке које се налазе изван површина које се третирају, при чему се мора обезбедити да услови за примену прописују одговарајуће мере за смањење ризика;

– мониторинг резидуа у јабучастом воћу.

231

Garlic extract

(Ekstrakt belog luka)

CAS број: 8008-99-9

CIPAC број: Није додељен

Концентрат белог лука намењен исхрани

≥ 99,9 %

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид, нематоцид и репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еkstrakt belog luka од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

228

Extract from tea tree

(Ekstrakt iz čajnog drveta)

CAS број: Tee Tree Oil (Ulje čajnog drveta) 68647-73-4

Главне компоненте:

terpinen-4-ol,

CAS број: 562-74-3

γ-terpinene,

CAS број: 99-85-4

α-terpinene,

CAS број: 99-86-5

1,8-cineol,

CAS број: 470-82-6

CIPAC број: 914

Ulje čajnog drveta је комплексна мешавина хемијских супстанци

Главне компоненте:

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg;

γ-terpinene ≥ 100 g/kg;

α-terpinene ≥ 50 g/kg;

1,8-cineol у траговима.

Релевантна нечистоћа methyl eugenol:

max. 1 g/kg техничког материјала.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еkstrakt iz čajnog drveta од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту:

– оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови примене средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, када је то потребно;

– подземних вода, ако се примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и неповољним климатским условима;

– површинских вода и водених организама;

– медоносних пчела, нециљаних зглавкара, кишних глиста и нециљаних микро и макро организама;

– опасност за водене организме, птице и сисаре.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

252

Sea-algae extract (formerly sea algae extract and sea weeds)

(Ekstrakt morske alge (раније ekstrakt morske alge i morskih korova))

CAS број: Није додељен

CIPAC број: Није додељен

Sea-algae extract

Ekstrakt morske alge je комплексна мешавина.

Главне компоненте – маркери:

– manitol 40-300 g/kg суве масе;

– fukoidani 35-200 g/ kg суве масе;

– alginati 20-200 g/kg суве масе.

1. септембар

2009.

31. август

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еkstrakt morske alge од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

142

Ethephon

(Etefon)

CAS број: 16672-87-0

CIPAC број: 373

2-chloroethylphosphonic acid

≥ 910 g/kg

Нечистоће од токсиколошког значаја у процесу производње у техничком материјалу:

– MEPHA (mono 2-chloroethyl ester, 2-chloroethyl phosphonic acid) max. 20 g/kg;

– 1,2-dichloroethane max. 0,5 g/kg.

1. август 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еtefon од стране релевантних тела Европске уније.

227

Ethylene

(Etilen)

CAS број: 74-85-1

CIPAC број: 839

Ethene

≥ 90 %

Релевантна нечистоћа ethylene oxide:

max. 1 mg/kg.

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еtilen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– усклађеност etilena са захтевимa из спецификације, без обзира на облик формулације средства за заштиту биља;

– изложеност оператера, других пољопривредних радника и других присутних лица.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

325

Etridiazole

(Etridiazol)

CAS број: 2593-15-9

CIPAC број: 518

Ethyl-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl ether

≥ 970 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид за примену у стакленицима у којима постоје системи који нису повезани са земљиштем.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља која садрже etiridazol за друге намене, осим за украсно биље, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еtridiazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере и друге раднике у пољопривреди, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују одговарајуће мере за смањење ризика;

– осигурање примене одговарајуће праксе управљања отпадом, која се односи на отпадну воду од наводњавања из система гајења без земљишта, а да би се отпадне воде испустиле у канализациону мрежу или у природне водене системе мора се претходно обезбедити одговарајућа процена ризика;

– ризик за водене организме при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују одговарајуће мера за смањење ризика.

308

FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder)

(FEN 560 (такође се назива пискавица или семе пискавице у праху))

CAS број: Није додељен

CIPAC број: Није додељен

Активна супстанца се добија из праха семена Trigonella foenum-graecum L. (пискавица)

Није применљиво

100%

прах семена пискавице без адитива, који није прошао процес екстракције; семе мора бити степена квалитета као храна.

1. новембар 2010.

31. октобар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као активатор одбрамбеног механизма биљака (еликтор).

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце FEN 560 (пискавица или семе пискавице у праху) од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за оператере, раднике у пољопривреди и друга присутна лица.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

62

Fenamidone

(Fenamidon)

CAS број: 161326-34-7

CIPAC број: 650

S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one

975 g/kg

1. октобар 2003.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenamidon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– заштиту нециљаних зглавкара;

– заштиту водених организама.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

342

Fenazaquin

(Fenazakvin)

CAS број: 120928-09-8

CIPAC број: 693

4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether

≥ 975 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као акарицид за примену на украсном биљу у стакленику.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenazakvin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама;

– ризик за оператере, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту пчела, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика;

– прописивање услова за примену средства за заштиту биља који обезбеђују да нема резидуа fenazakvina у/на биљу које је намењено за исхрану људи и животиња.

315

Fenbuconazole

(Fenbukonazol)

CAS број: 114369-43-6

CIPAC број: 8150

(R,S) 4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) butyronitrile

≥ 965 g/kg

1. мај 2011.

30. април 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenbukonazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да, када је то потребно, услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– оцену изложености потрошача резидуама метаболита fenbukonazolа (tiazoli -TDMs) путем хране;

– заштиту водених организама и сисара, при чему се мора обезбедити да услови за примену, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

88

Phenmedipham

(Fenmedifam)

CAS број: 13684-63-4

CIPAC број: 77

Methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy) carbanilate;

3-methoxycarbonylaminophenyl 3´-methylcarbanilate

970 g/kg

1. март 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenmedifam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

182

Fenoxaprop-P

(Fenoksaprop-P)

CAS број: 113158-40-0

CIPAC број: 484

(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)= oxy]-phenoxy]-propanoic acid

≥ 920 g/kg

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenoksaprop-P од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту нециљаних биљака;

– присуство протектанта mefenpir-dietila у формулисаним производима, у смислу изложености оператера, других пољопривредних радника и других присутних лица;

– перзистентност активне супстанце и неких од производа разградње у хладнијим областима и областима у којима се могу јавити анаеробни услови.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

332

Fenoxycarb

(Fenoksikarb)

CAS број:79127-80-3

CIPAC број: 425

Ethyl 2-(4-phenoxyphenoxy) ethyl-carbamate

≥ 970 g/kg

Нечистоће:

toluene max. 1 g/kg.

1. јун 2011.

31 мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenoksikarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика;

– ризик за пчеле и нециљане зглавкаре, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

213

Fenpyroximate

(Fenpiroksimat)

CAS број: 134098-61-6

CIPAC број: 695

Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1. мај 2009.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као акарицид.

Средство за заштиту биља не сме бити регистровано за примену у високим културама, због високог ризикa од заношења приликом третирања, нпр. тракторским или ручним прскалицама.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenpiroksimat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– утицај на водене организме и нециљане зглавкаре, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

183

Fenpropidin

(Fenpropidin)

CAS број: 67306-00-7

CIPAC број: 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg

(рацемска смеша)

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenpropidin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

212

Fenpropimorph

(Fenpropimorf)

CAS број: 67564-91-4

CIPAC број: 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-

2-methylpropyl]-2,6-

dimethylmorpholine

≥ 930 g/kg

1. мај 2009.

30. април 2019.

ДЕО
Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenpropimorf од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика у смислу изложености, као што су ограничења радног времена;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне и смањење испирања и дрифта.

255

Straight Chain Lepidopteran Pheromones

(Feromoni normalnog lanca za Lepidoptera)

Извештај о процени (SANCO/2633/2008)

Извештај о процени (SANCO/2633/2008)

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДEO A

Средство за заштиту биља може бити регистровано као атрактант.

ДEO Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце feromoni normalnog lanca za Lepidoptera од стране релевантних тела Европске уније (SANCO/2633/2008).

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

305

Flonicamid (IKI-220)

(Flonikamid (IKI-220))

CAS број: 158062-67-0

CIPAC број: 763

N-cyanomethyl-4- (trifluoromethyl) nicotinamide

≥ 960 g/kg

Нечистоћа toluen не сме да прелази 3 g/kg у техничком материјалу.

1. септембар 2010.

31. август 2023.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце flonikamid (IKI-220) од стране релевантних тела Европске уније

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере и друге раднике у пољопривреди који улазе на третиране површине;

– ризик за пчеле.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

189

Fluazinam

CAS број: 79622-59-6

CIPAC број: 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoro=

methyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Нечистоћe:

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-

2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine max. 2 g/kg.

1. март 2009.

28. фебруар

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи fluazinam за друге намене, осим за кромпир, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fluazinam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– резидуе у храни биљног и животињског порекла и процену изложености потрошача путем хране;

– заштиту водених организама при чему се, у односу на идентификовани ризик, када је то потребно, морају применити мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

166

Fluoxastrobin

(Fluoksastrobin)

CAS број: 361377-29-9

CIPAC број: 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-

fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl) methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1. август 2008.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fluoksastrobin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, нарочито приликом руковања са неразблажен концентратом, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују одговарајуће мере заштите, као што је ношење маске за лице;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика као што су заштитне зоне;

– ниво резидуа метаболита fluoksistrobina, када се слама са третираних површина користи као храна за животиње, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, ограничења за исхрану животиња;

– опасност од накупљања у земљишту, ако се средство за заштиту биља користи у вишегодишњим усевима/засадима или у наредним усевима у плодореду.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

342

Flurochloridone

(Flurohloridon)

CAS број: 61213-25-0

CIPAC број: 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1- (α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

≥ 940 g/kg

Релевантна нечистоћа toluen: max. 8 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце flurohloridon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за нециљане биљке и водене организме;

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

64

Flurtamone

(Flurtamon)

CAS број: 96525-23-4

(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one

960 g/kg

1. јануар 2004.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– заштиту алги и других водених биљака.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика.

187

Flutolanil

CAS број: 66332-96-5

CIPAC број: 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-otoluanilide

≥ 975 g/kg

1. март 2009.

28. фебруар

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља која садрже flutolanil за друге намене, осим за третирање кртола кромпира, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце flutolanil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

353

Flutriafol

CAS број: 76674-21-0

CIPAC број: 436

(RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl) benzhydryl alcohol

≥ 920 g/kg (рацемат)

Релевантне нечистоће:

– dimethyl sulphate max. 0,1 g/kg;

– dimethylformamide max. 1 g/kg;

– methanol max. 1 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце flutriafol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на

– заштиту радникa у пољопривреди, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– дуготрајни ризик за инсективорне птице.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

146

Folpet

CAS број: 133-07-3

CIPAC број: 75

N-(trichloromethylthio) phthalimide

940 g/kg

Нечистоће:

– perchloromethyl=

mercaptan (R005406) max. 3,5 g/kg,

carbon tetrachloride max. 4 g/kg.

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља која садрже folpet за друге намене, осим за озиму пшеницу, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце folpet од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– изложеност потрошача путем хране;

– заштиту птица, сисара, водених организама и организама у земљишту, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују мере за смањење ризика.

44

Foramsulfuron

CAS број: 173159-57-4

CIPAC број: 659

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl) urea

940 g/kg

1. јул 2003.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце foramsulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених биљака. Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика.

118

Forchlorfenuron

(Forhlorfenuron)

CAS број: 68157-60-8

CIPAC број: 633

1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1. април 2006.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља која садрже forhlorfenuron за друге намене, осим за киви, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце forhlorfenuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на могућност загађења подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика.

147

Formetanate

(Formetanat)

CAS број: 23422-53-9

CIPAC број: 697

3-dimethylaminomethylene aminophenyl methyl carbamate

≥ 910 g/kg

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља која садрже formetanat за друге намене, осим за парадајз у пољу и украсно биљe, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце formetanat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на:

– заштиту птица, сисара, нециљаних зглавкара и пчела, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– изложеност потрошача путем хране.

131

Fosethyl

(Fosetil)

CAS број: 15845-66-6

CIPAC број: 384

Ethyl hydrogen phosphonate

≥ 960 g/kg

(изражен као fosethyl-aluminium (fosetil-aluminijum))

1. мај 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fosetil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на заштиту птица, сисара, водених организама и нециљаних зглавкара.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

153

Phosmet

(Fosmet)

CAS број: 732-11-6

CIPAC број: 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl=

phosphorodithioate;

N-(dimethoxyphosphinothioyl=

thiomethyl) phatalimide

≥ 950 g/kg

Нечистоће:

– phosmet oxon max. 0,8 g/kg,

– iso-phosmet max. 0,4 g/kg.

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fosmet од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на:

– заштиту птица, сисара, водених организама, пчела и других нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне и смањење спирања и испирања у површинске воде;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, а нарочито за заштиту органа за дисање.

69

Fosthiazate

(Fostiazat)

CAS број: 98886-44-3

CIPAC број: 585

(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

930 g/kg

1. јануар 2004.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и нематоцид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fostiazat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима;

– заштиту птица и дивљих сисара, а нарочито ако се средства за заштиту биља примењује у време њиховог размножавања;

– заштиту нециљаних организама земљишта.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика.

У циљу смањења могућег ризика за мале птице, приликом примене формулација у облику гранула, мора се обезбедити висок ниво њихове инкорпорације у земљиште.

190

Fuberidazole

(Fuberidazol)

CAS број: 3878-19-1

CIPAC број: 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1. март 2009.

28. фебруар

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља која садрже fuberidazol за друге намене, осим за третирање семена, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fuberidazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– дугорочну опасност за сисаре, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика и у том случају треба користити адекватну опрему којом се обезбеђује висок степен инкорпорације у земљиште и минимално расипање приликом примене.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

232

Gibberellic acid

(Giberelinska kiselina)

CAS број: 77-06-5

CIPAC број: 307

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR, 9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

Алтернативно:

(3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR, 8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-methano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b)= furan-4-carboxylic acid

≥ 850 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце giberelinska kiselina од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

233

Gibberellin

(Giberelin)

CAS број:

GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

GA4GA7 mešavina: 8030-53-3

CIPAC број: Није додељен

GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR, 12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]= furan-4-carboxylic acid

GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR, 12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]= furan-4-carboxylic acid

Извештај о процени (SANCO/2614/2008).

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце giberelini од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

98

Gliocladium catenulatum

Soj: J1446

Број колекције култура:

DSM 9212

CIPAC број: Није додељен

Није применљиво

-

1. април 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Gliocladium catenulatum од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника. Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

25

Glyphosate

(Glifosat)

CAS број: 1071-83-6

CIPAC број: 284

N-(phosphonomethyl)-glycin

950 g/kg

1. јул 2002.

Најкасније 31. децембар 2017.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце glifosat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода у осетљивим подручјима, а нарочито при примени средства за заштиту биља на непољопривредним површинама;

– ризике од примене у одређеним областима, као што су: јавни паркови и вртови, терени за спорт и рекреацију, школски терени и дечја игралишта, области у непосредној близини здравствених објеката, заштићене области у складу са законом којим се уређује заштита природе и области које су недавно третиране, а које користе или које су доступне пољопривредним радницима;

– усаглашеност са добром пољопривредном праксом у случају примена после бербе/жетве.

Средство за заштиту биља не сме да садржи коформулант POE-talamin (CAS број 61791-26-2) (POE-tallowamine, CAS No 61791-26-2).

235

Iron sulphate

(Gvožđe sulfat)

Iron(II)sulphate anhydrous (Gvožđe (II) sulfat anhidrat)

CAS број: 7720-78-7

Iron(II)sulphate monohydrate (Gvožđe (II) sulfat monohidrat)

CAS број: 17375-41-6

Iron(II)sulphate heptahydrate (Gvožđe (II) sulfat heptahidrat)

CAS број: 7782-63-0

CIPAC број: 837

Iron (II) sulfate или

iron(2+) sulfate

Gvožđe (II) sulfat anhidrat ≥ 367,5 g/kg ukupnog gvožđa.

Релевантне нечистоће (изражене на основу безводне варијанте):

– Аs 18 mg/kg;

– Cd 1,8 mg/kg;

– Cr 90 mg/kg;

– Pb 36 mg/kg;

– Hg 1,8 mg/kg.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце gvožđe sulfat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за:

– оператере;

– децу/становништво ако су третирана игралишта;

– површинске воде и водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити мере за смањење ризика и ношење одговарајуће опреме за личну заштиту.

352

Hexythiazox

(Heksitiazoks)

CAS број: 78587-05-0

CIPAC број: 439

(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4- methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

≥ 976 g/kg

(1:1 смеша (4R, 5R) и (4S, 5S))

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце heksitiazoks од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, одговарајуће мере заштите.

298

Heptamaloxyloglucan (Heptamaloksiglukan)

CAS број: 870721-81-6

CIPAC број: Није додељен

Xyl p: xylopyranosyl

Glc p: glucopyranosyl

Fuc p: fucopyranosyl

Gal p: galactopyranosyl

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

Нечистоћа у техничком материјалу patulin: max. 50 μg/kg.

1. јун

2010.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце heptamaloksiglukan од стране релевантних тела Европске уније.

234

Hydrolysed proteins

(Hidrolizovani proteini)

CAS број: Није додељен

CIPAC број: 901

Није додељенo

Извештај о процени (SANCO/2615/2008)

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као атрактант.

Хидролизовани протеини животињског порекла морају бити у складу са прописима којима се уређују споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hidrolizovani proteini од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, ношење опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика.

322

Hymexazol

(Himeksazol)

CAS број: 10004-44-1

CIPAC број: 528

5-methylisoxazol-3-ol (или 5-methyl-1,2-oxazol-3-ol)

≥ 985 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као фунгицид за пелетирање семена шећерне репе.

Третирање семена се може вршити једино дорадним центрима који су, у складу са прописом којим се уређује семе, уписани у одговарајући регистар.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце himeksazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере заштите;

– ризик за птице и сисаре који се хране семеном, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

185

Chloridazon

(Hloridazon)

CAS број: 1698-60-8

CIPAC број: 111

5-amino-4-chloro-2-

phenylpyridazin-3(2H)-one

920 g/kg

Нечистоћа у процесу производње од токсиколошког значаја:

4-amino-5-chloro-isomer max. 60 g/kg.

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид, са максималном количином примене на истој површини 2,6 kg/ha hloridazona сваке треће године.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hloridazon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да је, у условима за примену средства за заштиту биља, прописано ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика и програм мониторинга у осетљивим подручјима да би се потврдило могуће загађење подземних вода метаболитима B и B1.

276

Chlormequat

(Hlormekvat)

CAS број: 7003-89-6 Chlormequat (hlormekvat)

CAS број: 999-81-5 Chlormequat chloride (hlormekvat hlorid)

CIPAC број: 143

Chlormequat (hlormekvat)

CIPAC број: 143.302 Chlormequat chloride (hlormekvat hlorid)

2-chloroethyltrimethyl-ammonium (chlormequat)

2-chloroethyltrimethyl-ammonium chloride (chlormequat chloride)

≥ 636 g/kg

Нечистоће:

– 1,2-dichlroethane max. 0,1 g/kg (сувог садржаја hlormekvat hlorida),

– chlorethene (vinylchloride): max. 0,0005 g/kg (сувог садржаја hlormekvat hlorida).

1. децембар 2009.

30. новембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста за примену у житима (церелијама) и на биљкама које не служе за производњу хране.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи hlormekvat за друге намене, осим за примену у пиринчу и тритикале и на биљкама које не служе за производњу хране, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hlormekvat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту птица и сисара.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

101

Chlorothalonil

(Hlorotalonil)

CAS број: 1897-45-6

CIPAC број: 288

Tetrachloroisophthalonitrile

985 g/kg

Нечистоће:

– hexachloro-benzene: не више од 0,01 g/kg,

– decachloro-biphenyl: не више од 0,03 g/kg.

1. март 2006.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hlorotalonilод стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама;

– заштиту подземних вода од hlorotalonila и његових метаболита R417888 и R611965 (SDS46851), ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

111

Chlorpyrifos

(Hlorpirifos)

CAS број: 2921-88-2

CIPAC број: 221

O,O-diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridylphosphorothioate

≥ 970 g/kg

Нечистоћа O,O,O,O- tetraethyl dithiopyrophosphate (sulfotep) је oд токсиколошког значаја и њен утврђени max. садржај је 3 g/kg.

1. јул 2006.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hlorpirifos од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа заштити птица, сисара, водених организама, пчела и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

112

Chlorpyrifos-methyl

(Hlorpirifos-metil)

CAS број: 5598-13-0

CIPAC број: 486

O,O-dimethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

≥ 960 g/kg

Нечистоће O,O,O,O- tetraethyl dithiopyro-phosphate (Sulfotep) и O,O,O- trimethyl-o-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)diphosphoro=

dithioate (Sulfotep-estаr) се сматрају токсиколо-шки значајним и успостављени

максимални ниво за сваку од нечистоћа је

5 g/kg.

1. јул 2006.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hlorpirifos-metil од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа заштити птица, сисара, водених организама, пчела и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

78

Chlorpropham

(Hlorprofam)

CAS број: 101-21-3

CIPAC број: 43

Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate

975 g/kg

1. фебруар 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид или средство за спречавање клијања.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hlorprofam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера, потрошача и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

282

Chlorsulfuron

(Hlorosulfuron)

CAS број: 64902-72-3

CIPAC број: 391

1-(2-chlorophenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea

≥ 950 g/kg

Нечистоће:

– 2-chloro-benzene-sulfonamide (IN-A4097) max. 5 g/kg;

– 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine il-1,3,5-triazin-2-amin (IN-A4098) max. 6 g/kg.

1. јануар 2010.

31. децембар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hlorosulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту вода и нециљаних организама при чему се, у односу на идентификоване ризике, када је то потребно, примењују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту подземних вода, ако се средства за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

175

Imazaquin

(Imazakvin)

CAS број: 81335-37-7

CIPAC број: 699

2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylic acid

≥ 960 g/kg

(рацемска смеша)

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце imazakvin од стране релевантних тела Европске уније.

216

Imidacloprid

(Imidakloprid)

CAS број: 138261-41-3

CIPAC број: 582

(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-

N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

≥ 970 g/kg

1. август 2009.

31. јул 2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид за професионалну примену.

Регистрација за третирање семена или за третман преко земљишта није дозвољена за следеће житарице, а које се сеју од јануара до јуна: јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница.

Регистрација за фолијарну примену није дозвољена за следеће житарице: јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница.

За следеће биљне врсте, регистрација за третирање семена или за третман преко земљишта или за фолијарну примену није дозвољена, осим у стакленицима и са изузетком фолијарног третирања после цветања:

– луцерка (Medicago sativa);

– бадеми (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis);

– анис (Pimpinella anisum), бадијан или звездасти анис (Illicium verum), ким (Carum carvi), коријандер (Coriandrum sativum), кумин (Cuminum cyminum), морач (дивља мирођија) (Foeniculum vulgare), клека (Juniperus communis);

– јабуке (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus);

– кајсије (Prunus armeniaca);

– авокада (Persea americana);

– банане (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana);

– пасуљи (Phaseolus spp.);

– купина (Rubus fruticosus);

– боровница, европска боровница, дивља боровница, боровница (Vaccinium myrtillus), америчка боровница (V. corymbosum);

– боб, коњски боб (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor);

– хељда (Fagopyrum esculentum);

– рогачи, дрвенасти рогач (Ceratonia siliqua);

– семе рицинуса за производњу уља (Ricinus communis);

– трешње (Prunus avium);

– кестени (Castanea spp.);

– леблебије (Cicer arietinum);

– љуте папричице (Capsicum frutescens; C. annuum), пимен (најгвирц), јамајски бибер (Pimenta officinalis);

– детелине (Trifolium spp.);

– кафа (Coffea spp. arabica, robusta, liberica);

– памук (Gossypium spp.);

– крављи грашак (cowpeas), црни окасти грашак (black eyed peas) (Vigna unguiculata);

– бруснице (Vaccinium macrocarpon), европске бруснице (Vaccinum oxycoccus);

– краставци (Cucumis sativus);

– црна рибизла (Ribes nigrum); црвена и бела рибизла (R. rubrum);

– смокве (Phoenix dactylifera);

– зове (Sambucus nigra);

– огрозди (Ribes uva-crispa);

– грејпрфут (Citrus paradisi);

– винова лоза – грожђе (Vitis vinifera);

– кикирики (Arachis hypogea);

– лешник (Corylus avellana);

– конопља (Cannabis sativa);

– јапанска ружа (Rosa rugosa);

– киви (Actinidia chinensis);

– легуминозе: звездан (Lotus corniculatus), леспедеза (Lespedeza spp.), кудзу (Pueraria lobata), сесбанија (Sesbania spp.), еспарзета (Onobrychis sativa), сула (Hedysarum coronarium);

– лимун и лајм (лимета) лимун (Citrus limon); лајм (C. aurantiifolia); слатки лајм (C. limetta);

– сочива (Lens esculenta; Ervum lens);

– лан (Linum usitatissimum);

– лупине (Lupinus spp.);

– кукуруз (Zea mays);

– семе диње (Cucumis melo);

– семе горушице: бела горушица (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba), црна горушица (Brassica nigra; Sinapis nigra);

– oкрa (Abelmoschus esculentus);

– бамија (Hibiscus esculentus);

– маслине (Olea europaea);

– поморанџе: слатка поморанџа (Citrus sinensis), горка поморанџа (C. aurantium);

– брескве и нектарине (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis);

– крушке (Pyrus communis);

– баштенски грашак (Pisum sativum), пољски грашак (P. arvense);

– мента (Mentha spp.: M. piperita);

– персимони (Diospyros kaki: D. virginiana);

– пистаће (Pistacia vera);

– шљиве и дивље шљиве, мирабела, дамсон (Prunus domestica); трњина (P. spinosa);

– семе мака (Papaver somniferum);

– тикве, сквош, тикве и тиквице (Cucurbita spp.);

– бувач (Chrysanthemum cinerariifolium);

– дуње (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica);

– семе уљане репица (Brassica napus var. oleifera);

– малина (Rubus idaeus);

– семе шафранике (Carthamus tinctorius);

– сарадела/птичја нога (Ornithopus sativus);

– семе сусама (Sesamum indicum);

– соја (Glycine soja);

– зачини: ловоров лист (Laurus nobilis); семе мирођије (Anethum graveolens), семе пискавице (Trigonella foenumgraecum), шафран (Crocus sativus); тимијан (Thymus vulgaris), куркума (Curcuma longa);

– јагоде (Fragaria spp.);

– семе сунцокрета (Helianthus annuus);

– тангерина (Citrus tangerina); мандарина (Citrus reticulata); клементина (C. unshiu);

– репе и репе угарњаче (Brassica rapa var. rapifera and oleifera spp.)

– грахорица пролећна/обична (Vicia sativa);

– скрозонера (Scorzonera hispanica);

– орах (Jugland spp.: J. regia);

– лубенице (Citrullus vulgaris);

– цветајуће украсно биље у години третирања.

Семе следећих биљних врста које је третирано са средствима за заштиту биља која садрже imidakloprid не може се користити нити стављати у промет, осим уколико се не користи у стакленицима:

– јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница, а које се сеје од јануара до јуна;

– луцерка (Medicago sativa);

– анис (Pimpinella anisum), бадијан или звездасти анис (Illicium verum), ким (Carum carvi), коријандер (Coriandrum sativum), кумин (Cuminum cyminum), морач (дивља мирођија) (Foeniculum vulgare), клека (Juniperus communis);

– пасуљи (Phaseolus spp.);

– боб, коњски боб (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor);

– хељда (Fagopyrum esculentum);

– семе рицинуса за производњу уља (Ricinus communis);

– леблебије (Cicer arietinum);

– љуте папричице (Capsicum frutescens; C. annuum), пимен (најгвирц), јамајски бибер (Pimenta officinalis);

– детелине (Trifolium spp.);

– кафа (Coffea spp. arabica, robusta, liberica);

– памук (Gossypium spp.);

– крављи грашак (cowpeas), црни окасти грашак (black eyed peas) (Vigna unguiculata);

– краставци (Cucumis sativus);

– кикирики (Arachis hypogea);

– конопља (Cannabis sativa);

– легуминозе: звездан (Lotus corniculatus), леспедеза (Lespedeza spp.), кудзу (Pueraria lobata), сесбанија (Sesbania spp.), еспарзета (Onobrychis sativa), сула (Hedysarum coronarium);

– сочива (Lens esculenta; Ervum lens);

– лан (Linum usitatissimum);

– лупине (Lupinus spp.);

– кукуруз (Zea mays);

– семе диње (Cucumis melo);

– семе горушице: бела горушица (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba), црна горушица (Brassica nigra; Sinapis nigra);

– oкрa (Abelmoschus esculentus);

– бамија (Hibiscus esculentus);

– баштенски грашак (Pisum sativum), пољски грашак (P. arvense);

– мента (Mentha spp.: M. piperita);

– семе мака (Papaver somniferum);

– тикве, сквош, тикве и тиквице (Cucurbita spp.);

– бувач (Chrysanthemum cinerariifolium);

– семе уљана репица (Brassica napus var. oleifera);

– семе шафранике (Carthamus tinctorius);

– семе сусама (Sesamum indicum);

– соја (Glycine soja);

– зачини: ловоров лист (Laurus nobilis), семе мирођије (Anethum graveolens), семе пискавице (Trigonella foenumgraecum), шафран (Crocus sativus), тимијан (Thymus vulgaris), куркума (Curcuma longa);

– јагоде (Fragaria spp.);

– семе сунцокрета (Helianthus annuus);

– репе и репе угарњаче (Brassica rapa var. rapifera and oleifera spp.)

– грахорица пролећна/обична (Vicia sativa);

– лубенице (Citrullus vulgaris);

– цветајуће украсно биље у години третирања.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце imidakloprid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајућe опреме за личну заштиту;

– утицај на водене организме, нециљане зглавкаре, кишне глисте и друге земљишне макроорганизме, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

Мора се осигурати следеће:

– третирање семена се може вршити једино у дорадним центрима који су, у складу са прописима којима се уређује семе, уписани у одговарајући регистар, a дорадни центри морају примењивати најбољу доступну технику како би се осигурало да отпрашивање у току третирања, складиштења и транспорта семена буде минимално;

– морају се примењивати одговарајући уређаји за сетву семена, како би се осигурао висок ниво инкорпорације семена у земљиште и отпрашивање и просипање свело на најмању могућу меру;

– да услови за регистрацију, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика ради заштите пчела;

– да је започет мониторинг програм, где је и ако је то потребно, ради провере реалне изложености пчела imidaklopridu у областима које пчеле интезивно користе за сакупљање хране или које се користе од стране држалаца пчела.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

119

Indoxacarb

(Indoksakarb)

CAS број: 173584-44-6

CIPAC број: 612

methyl (S)-N-[7-chloro- 2,3,4a,5-tetrahydro-4a- (methoxycarbonyl)=

indeno [1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2- ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)=

carbanilate

TC (технички материјал):

≥ 628 g/kg indoksakarb

1. април 2006.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце indoksakarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

326

Indolylbutyric acid (Indolilbuterna kiselina)

CAS број: 133-32-4

CIPAC број: 830

4-(1H-indol-3-yl)butyric acid

≥ 994 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као регулатор раста за примену у украсном биљу.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце indolilbuterna kiselina од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника. Да би се смањила изложеност, услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика.

334

Izoxaben

(Izoksaben)

CAS број: 82558-50-7

CIPAC број: 701

N-[3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide

≥ 910 g/kg

Нечистоћа: toluene

≤ 3g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Izoksaben од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене организме, нециљане биљке и потенцијално спирање метаболита у подземне воде.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

63

Isoxaflutole

(Izoksaflutol)

CAS број: 141112-29-0

CIPAC број: 575

5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole

950 g/kg

1. октобар 2003.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце izoksaflutol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или и неповољним климатским условима.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика или мониторинг програм.

87

Ioxynil

(Joksinil)

CAS број: 13684-83-4

CIPAC број: 86

4-hydroxy- 3,5-di-

iodobenzonitrile

960 g/kg

1. март 2005.

28. фебруар 2015.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце joksinil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту птица и дивљих сисара, а нарочито ако се средство за заштиту биља примењује зими на водене организме.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити мере за смањење ризика.

261

Calcium phosphide

(Kalcijum fosfid)

CAS број: 1305-99-3

CIPAC број: 505

Calcium phosphide

≥ 160 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као родентицид и талпицид у облику готових производа спремних за примену и то само за примену на отвореном.

Примену средства за заштиту биља могу вршити само лица која поседују решење о примени нарочито опасних средстава за заштиту биља.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kalcijum fosfid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајућe опреме за личну заштиту, укључујући и опрему за заштиту органа за дисање;

– заштиту птица и сисара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика, као што су затварање рупа и потпуна инкорпорација гранула у земљиште;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне између третираних површина и површинских вода.

223

Calcium carbide

(Kalcijum karbid)

CAS број: 75-20-7

CIPAC број: 910

Calcium acetylide

≥ 765 g/kg

Садржи 0,08-0,9 g/kg

kalcijum fosfida.

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kalcijum karbid од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

224

Calcium carbonate

(Kalcijum karbonat)

CAS број: 471-34-1

CIPAC број: 843

Calcium carbonate

≥ 995 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kalcijum karbonat од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

345

Lime sulphur

(Krečni sumpor)

CAS број: 1344-81-6

CIPAC број: 17

Calcium polysulfide

≥ 290 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце krečni sumpor од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују одговарајуће мере заштите;

– заштиту водених организама и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

244

Potassium hydrogen carbonate

(Kalijum hidrogen karbonat)

CAS број: 298-14-6

CIPAC број: 853

Potassium hydrogen carbonate

≥ 99,5 %

Нечистоће:

– Pb max. 10 mg/kg,

– As max. 3 mg/kg.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид и инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kalijum hidrogen karbonat од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

145

Captan

(Kaptan)

CAS број: 133-06-02

CIPAC број: 40

N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

≥ 910 g/kg

Нечистоће:

– perchlormethyl-mercaptan (R005406) max. 5 g/kg,

– folpet max. 10 g/kg,

– carbon tetrachloride max. 0,1 g/kg.

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи kaptan за друге намене, осим за парадајз, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kaptan од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика да би се смањила изложеност;

– изложеност потрошача путем хране;

– заштиту подземних вода у осетљивим подручјима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују мере за смањење ризика и мониторинг програм у осетљивим подручјима, када је то потребно;

– заштиту птица, сисара и водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити мере за смањење ризика.

336

Carbetamide

(Karbetamid)

CAS број: 16118-49-3

CIPAC број: 95

(R)-1-(Ethylcarbamoyl) ethyl carbanilate

≥ 950 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце karbetamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за нециљане биљке;

– ризик за водене организме, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

337

Carboxin

(Karboksin)

CAS број: 5234-68-4

CIPAC број: 273

5,6-dihydro-2-methyl-1,4- oxathiine-3-carboxanilide

≥ 970 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као фунгицид за третирање семена.

Регистрацијом се мора обезбедити да се третирање семена може вршити једино у дорадним центрима који су у складу са законом којим се уређује семе, уписани у одговарајући регистар.

Дорадни центри морају примењивати најбољу доступну технику како би се осигурало да отпрашивање у току третирања, складиштења и транспорта семена буде смањено на најмању могућу меру.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце karboksin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере;

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима,

– на ризик за птице и сисаре.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

60

Carfentrazone-ethyl (Karfentrazon-etil)

CAS број: 128639-02-1

CIPAC број: 587

Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-aRS= [Ethyl 2-chloro-3-í2-chloro-4-fluoro-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl]phenylýpropanoate]

900 g/kg

1. октобар 2003.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце karfentrazon-etil од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

165

Carvone

(Karvon)

CAS број: 99-49-0 (d/l

smeša)

CIPAC број: 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-

2-en-1-one

≥ 930 g/kg

d/l однос најмање

100:1

1. август 2008.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце karvon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера.

Услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

329

Clethodim

(Kletodim)

CAS број: 99129-21-2

CIPAC број: 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)- 3-chloroallyloxyimino] propyl}-5-[(2RS)-2- (ethylthio)propyl] -3-hydroxycyclohex- 2-en-1-one

≥ 930 g/kg

Нечистоћа: toluene

max. 4 g/kg.

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце кletodim од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама, птица и сисара. Мора се осигурати да услови за примену средства за заштиту биља укључују потребне мере за смањење ризика.

123

Clodinafop

(Klodinafop)

CAS број: 114420-56-3

CIPAC број: 683

(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid

≥ 950 g/kg

(изражен као

clodinafop-propargyl (klodinafop-proparžil))

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце klodinafop од стране релевантних тела Европске уније.

171

Clofentezine

(Klofentezin)

CAS број: 74115-24-5

CIPAC број: 418

3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine

≥ 980 g/kg

(суви материјал)

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце klofentezin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– потенцијално преношење klofentezinа на велике удаљености путем ваздуха;

– ризик за нециљане организме, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља у, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

162

Clomazone

(Klomazon)

CAS број: 81777-89-1

CIPAC број: 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

960 g/kg

1. новембар 2008.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце klomazon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту нециљаних биљака, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

129

Clopyralid

(Klopiralid)

CAS број: 1702-17-6

CIPAC број: 455

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 950 g/kg

1. мај 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи klopiralid за друге намене, осим за примену у пролеће, посебна пажња се обраћа на услове за регистрацију, односно да ли су достављени сви потребни подаци и информације пре одлучивања о регистрацији средства за заштиту биља.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце klopiralid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на заштиту нециљаних биљака и подземних вода у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

У осетљивим подручјима се спроводи мониторинг да би се потврдило могуће загађење подземних вода.

121

Clothianidin

(Klotianidin)

CAS број: 210880-92-5

CIPAC број: 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

> 960 g/kg

1. август 2006.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид за професионалну примену.

Регистрација за третирање семена или за третман преко земљишта није дозвољена за следеће житарице, а које се сеју од јануара до јуна: јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница.

Регистрација за фолијарну примену није дозвољена за следеће житарице: јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница.

За следеће биљне врсте, регистрација за третирање семена или за третман преко земљишта или за фолијарну примену није дозвољена, осим у стакленицима и са изузетком фолијарног третирања после цветања:

– луцерка (Medicago sativa);

– бадеми (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis);

– анис (Pimpinella anisum), бадијан или звездасти анис (Illicium verum), ким (Carum carvi), коријандер (Coriandrum sativum), кумин (Cuminum cyminum), морач (дивља мирођија) (Foeniculum vulgare), клека (Juniperus communis);

– јабуке (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus);

– кајсије (Prunus armeniaca);

– авокада (Persea americana);

– банане (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana);

– пасуљи (Phaseolus spp.);

– купина (Rubus fruticosus);

– боровница, европска боровница, дивља боровница, боровница (Vaccinium myrtillus), америчка боровница (V. corymbosum);

– боб, коњски боб (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor);

– хељда (Fagopyrum esculentum);

– рогачи, дрвенасти рогач (Ceratonia siliqua);

– семе рицинуса за производњу уља (Ricinus communis);

– трешње (Prunus avium);

– кестени (Castanea spp.);

– леблебије (Cicer arietinum);

– љуте папричице (Capsicum frutescens; C. annuum), пимен (најгвирц), јамајски бибер (Pimenta officinalis);

– детелине (Trifolium spp.);

– кафа (Coffea spp. arabica, robusta, liberica);

– памук (Gossypium spp.);

– крављи грашак (cowpeas), црни окасти грашак (black eyed peas) (Vigna unguiculata);

– бруснице (Vaccinium macrocarpon), европске бруснице (Vaccinum oxycoccus);

– краставци (Cucumis sativus);

– црна рибизла (Ribes nigrum); црвена и бела рибизла (R. rubrum);

– смокве (Phoenix dactylifera);

– зове (Sambucus nigra);

– огрозди (Ribes uva-crispa);

– грејпрфут (Citrus paradisi);

– винова лоза – грожђе (Vitis vinifera);

– кикирики (Arachis hypogea);

– лешник (Corylus avellana);

– конопља (Cannabis sativa);

– јапанска ружа (Rosa rugosa);

– киви (Actinidia chinensis);

– легуминозе: звездан (Lotus corniculatus), леспедеза (Lespedeza spp.), кудзу (Pueraria lobata), сесбанија (Sesbania spp.), еспарзета (Onobrychis sativa), сула (Hedysarum coronarium);

– лимун и лајм (лимета) лимун (Citrus limon); лајм (C. aurantiifolia); слатки лајм (C. limetta);

– сочива (Lens esculenta; Ervum lens);

– лан (Linum usitatissimum);

– лупине (Lupinus spp.);

– кукуруз (Zea mays);

– семе диње (Cucumis melo);

– семе горушице: бела горушица (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba), црна горушица (Brassica nigra; Sinapis nigra);

– oкрa (Abelmoschus esculentus);

– бамија (Hibiscus esculentus);

– маслине (Olea europaea);

– поморанџе: слатка поморанџа (Citrus sinensis), горка поморанџа (C. aurantium);

– брескве и нектарине (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis);

– крушке (Pyrus communis);

– баштенски грашак (Pisum sativum), пољски грашак (P. arvense);

– мента (Mentha spp.: M. piperita);

– персимони (Diospyros kaki: D. virginiana);

– пистаће (Pistacia vera);

– шљиве и дивље шљиве, мирабела, дамсон (Prunus domestica); трњина (P. spinosa);

– семе мака (Papaver somniferum);

– тикве, сквош, тикве и тиквице (Cucurbita spp.);

– бувач (Chrysanthemum cinerariifolium);

– дуње (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica);

– семе уљане репица (Brassica napus var. oleifera);

– малина (Rubus idaeus);

– семе шафранике (Carthamus tinctorius);

– сарадела/птичја нога (Ornithopus sativus);

– семе сусама (Sesamum indicum);

– соја (Glycine soja);

– зачини: ловоров лист (Laurus nobilis); семе мирођије (Anethum graveolens), семе пискавице (Trigonella foenumgraecum), шафран (Crocus sativus); тимијан (Thymus vulgaris), куркума (Curcuma longa);

– јагоде (Fragaria spp.);

– семе сунцокрета (Helianthus annuus);

– тангерина (Citrus tangerina); мандарина (Citrus reticulata); клементина (C. unshiu);

– репе и репе угарњаче (Brassica rapa var. rapifera and oleifera spp.)

– грахорица пролећна/обична (Vicia sativa);

– скрозонера (Scorzonera hispanica);

– орах (Jugland spp.: J. regia);

– лубенице (Citrullus vulgaris);

– цветајуће украсно биље у години третирања.

Семе следећих биљних врста које је третирано са средствима за заштиту биља која садрже klotianidin не може се користити нити стављати у промет, осим уколико се не користи у стакленицима:

– јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница, а које се сеје од јануара до јуна;

– луцерка (Medicago sativa);

– анис (Pimpinella anisum), бадијан или звездасти анис (Illicium verum), ким (Carum carvi), коријандер (Coriandrum sativum), кумин (Cuminum cyminum), морач (дивља мирођија) (Foeniculum vulgare), клека (Juniperus communis);

– пасуљи (Phaseolus spp.);

– боб, коњски боб (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor);

– хељда (Fagopyrum esculentum);

– семе рицинуса за производњу уља (Ricinus communis);

– леблебије (Cicer arietinum);

– љуте папричице (Capsicum frutescens; C. annuum), пимен (најгвирц), јамајски бибер (Pimenta officinalis);

– детелине (Trifolium spp.);

– кафа (Coffea spp. arabica, robusta, liberica);

– памук (Gossypium spp.);

– крављи грашак (cowpeas), црни окасти грашак (black eyed peas) (Vigna unguiculata);

– краставци (Cucumis sativus);

– кикирики (Arachis hypogea);

– конопља (Cannabis sativa);

– легуминозе: звездан (Lotus corniculatus), леспедеза (Lespedeza spp.), кудзу (Pueraria lobata), сесбанија (Sesbania spp.), еспарзета (Onobrychis sativa), сула (Hedysarum coronarium);

– сочива (Lens esculenta; Ervum lens);

– лан (Linum usitatissimum);

– лупине (Lupinus spp.);

– кукуруз (Zea mays);

– семе диње (Cucumis melo);

– семе горушице: бела горушица (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba), црна горушица (Brassica nigra; Sinapis nigra);

– oкрa (Abelmoschus esculentus);

– бамија (Hibiscus esculentus);

– баштенски грашак (Pisum sativum), пољски грашак (P. arvense);

– мента (Mentha spp.: M. piperita);

– семе мака (Papaver somniferum);

– тикве, сквош, тикве и тиквице (Cucurbita spp.);

– бувач (Chrysanthemum cinerariifolium);

– семе уљане репица (Brassica napus var. oleifera);

– семе шафранике (Carthamus tinctorius);

– семе сусама (Sesamum indicum);

– соја (Glycine soja);

– зачини: ловоров лист (Laurus nobilis), семе мирођије (Anethum graveolens), семе пискавице (Trigonella foenumgraecum), шафран (Crocus sativus), тимијан (Thymus vulgaris), куркума (Curcuma longa);

– јагоде (Fragaria spp.);

– семе сунцокрета (Helianthus annuus);

– репе и репе угарњаче (Brassica rapa var. rapifera and oleifera spp.)

– грахорица пролећна/обична (Vicia sativa);

– лубенице (Citrullus vulgaris);

– цветајуће украсно биље у години третирања.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце klotianidin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у осетљивим подручјима и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту птица које се хране семеном, када се средство за заштиту биља примењује за третирање семена.

Мора се обезбедити следеће:

– третирање семена се може вршити једино у дорадним центрима који су, у складу са прописима којима се уређује семе, уписани у одговарајући регистар, а дорадни центри морају примењивати најбољу доступну технику како би се осигурало да отпрашивање у току третирања, складиштења и транспорта семена буде смањено на најмању могућу меру;

– морају се примењивати адекватни уређаји за сетву семена, како би се осигурао висок ниво инкорпорације у земљиште и минимизирало отпрашивање и просипање;

– да услови регистрације, када је то потребно, прописују мере за смањење ризика ради заштите пчела;

– да је започет мониторинг програм, где је и ако је то потребно, ради провере реалне изложености пчела klotianidinu у областима које пчеле интезивно користе за сакупљање хране или које се користе од стране држалаца пчела.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

237

Limestone

(Krečnjak)

CAS број: 1317-65-3

CIPAC број: 852

Calcium carbonate

≥ 980 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце krečnjak од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити мере за смањење ризика.

222

Blood meal

(Krvno brašno)

CAS број: 90989-74-5

CIPAC број: 909

Није додељен

≥ 990 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент. Krvno brašno мора бити у складу са прописима којима се уређују споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи krvno brašno за друге намене, осим за директну локалну примену на појединачним биљкама, посебна пажња се обраћа на услове за регистрацију, односно да ли су достављени сви потребни подаци и информације пре одлучивања о регистрацији средства за заштиту биља.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце krvno brašno од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

247

Quartz sand

(Kvarcni pesak)

CAS број: 14808-60-7, 7637-86-9

CIPAC број: 855

Quartz, Silicon dioxide

≥ 915 g/kg

Max. 0,1 %

честица кристалног SiO2 (сa пречником < 50 µm)

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи kvarcni pesak за друге намене, осим за директну локалну примену на појединачним биљкама, посебна пажња се обраћа на услове за регистрацију, односно да ли су достављени сви потребни подаци и информације пре одлучивања о регистрацији средства за заштиту биља.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kvarcni pesak од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

311

Quinmerac

(Kvinmerak)

CAS број: 90717-03-6

CIPAC број: 563

7-chloro-3-methylquinoline-8- carboxylic acid

≥ 980 g/kg

1. мај 2011.

30. април 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kvinmerak од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– излагању потрошача резидуама kvinmeraka и његовим метаболитима путем хране преко наредних биљака у плодореду;

– ризик за водене организме и дуготрајни ефекат на кишне глисте.

Услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити мере за смањење ризика.

184

Quinoclamine

(Kvinoklamin)

CAS број: 2797-51-5

CIPAC број: 648

2-amino-3-chloro-1,4-

naphthoquinone

≥ 965 g/kg

Нечистоћа: dihlon (2,3-dichloro-1,4-naphtho-quinone) max. 15 g/kg.

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи kvinoklamin за друге намене, осим за украснo биље и расад, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kvinoklamin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, других пољопривредних радника и других присутних лица, при чему се мора обезбедити услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама;

– заштиту птица и малих сисара.

Услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити одговарајуће мере за смањење ризика.

199

Lecanicillium muscarium

(раније Verticilium lecanii)

Soj: Ve 6

Број колекције култура: CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Lecanicillium muscarium од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

262

Magnesium phosphide

(Magnezijum fosfid)

CAS број: 12057-74-8

CIPAC број: 228

Magnesium phosphide

≥ 880 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид, родентицид, талпицид и лепорицид само у облику производа спремних за примену.

Средство за заштиту биља може бити регистровано као родентицид, талпицид и лепорицид само за примену на отвореном.

Примену средства за заштиту биља могу вршити само лица која поседују решење о примени нарочито опасних средстава за заштиту биља.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце magnezijum fosfid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту потрошача, при чему се мора обезбедити да су, после сузбијање складишних штеточина, уклоњени остаци од употребљених средстaва за заштиту биља која садрже magnezijum-fosfid и да су примењени одговарајући периоди додатног чувања;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, прописано ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, укључујући и опрему за заштиту органа за дисање;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника током фумигације у затвореном;

– заштиту радника у пољопривреди при поновном уласку у просторије у којима је обављена фумигација;

– заштиту других присутних лица од цурења гаса током фумигације у затвореном;

– заштиту птица и сисара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то одговарајуће, укључују и мере за смањење ризика, као што су затварање рупа и потпуна инкорпорација гранула у земљиште;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне између третираних површина и површинских вода.

300

Malathion

(Malation)

CAS број: 121-75-5

CIPAC број: 12

diethyl (dimethoxyphosphino-thioylthio)succinate

или

S-1,2-bis (ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate racemate

≥ 950 g/kg

Нечистоћe: izomalation не више од 2 g/kg.

1. мај 2010.

30. април

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

Примену средства за заштиту биља која садрже malation могу вршити само лица која поседују решење о примени нарочито опасних средстава за заштиту биља.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце malation од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење адекватне опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту инсективорних птица и пчела, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то одговарајуће, укључују и мере за смањење ризика, а на етикети морају бити наведене мере којима се спречава излагање пчела.

На етикети свих формулација средстава за заштиту биља која садрже malation морају бити наведене неопходне инструкције за смањење ризика од формирања izomalationa изнад дозвољенх граница у току складиштења и транспорта.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити и друге мере за смањење ризикa.

113

Maneb

CAS број: 12427-38-2

CIPAC број: 61

Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric)

≥ 860 g/kg

Нечистоћа процеса производње ethylene thiourea (etilentio urea) се сматра токсиколош-ки значајном и не сме да прелази 0,5 % садржаја maneba.

1. јул 2006.

31. јануар 2017.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце maneb од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на:

– могућност загађења подземних вода ако се средства за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– резидуе у храни и оцену изложености потрошача путем хране;

– заштиту птица, сисара, водених организама и нециљаних зглавкара и осигурање да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују мере за смањење ризика.

114

Mancozeb

(Mankozeb)

CAS број: 8018-01-7 (раније

8065-67-5)

CIPAC број: 34

Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

≥ 800 g/kg

Нечистоћа процеса производње ethylene thiourea (etilen tio urea) се сматра токсиколош-ки значајном и не сме да прелази 0,5 % садржаја mankozeba.

1. јул 2006.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце mankozeb од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на:

– могућност загађења подземних вода ако се mankozeb примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима;

– резидуе у храни и оцену изложености потрошача путем хране;

– заштиту птица, сисара, водених организама и нециљаних зглавкара и осигурање да услови за регистрацију укључују мере за смањење ризика.

230

Fatty acids C7 to C20

(Masne kiseline C7 do C20)

CAS број:

112-05-0 Pelargonic Acid (Pelargonijumova kiselina)

67701-09-1

Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts (Masne kiseline C7-C18 i C18 nezasićene kalijumove soli)

124-07-2 Caprylic Acid

(Kaprilna kiselina – oktanska kiselina)

334-48-5 Capric Acid

(Kaprinska kiselina – dekanska kiselina)

143-07-7 Lauric Acid

(Laurinska kiselina)

112-80-1 Oleic Acid

(Oleinska kiselina)

85566-26-3

Metil estri masnih kiselina C8-C10 (Fatty acids C8-C10 Me esters)

111-11-5 Methyl octanoate

(Metil oktanoat)

110-42-9 Methyl decanoate

(Metil dekanoat)

CIPAC број: Није додељен

Nonanoic acid,

Caprylic Acid, Pelargonic

Acid, Capric Acid, Lauric

Acid, Oleic Acid (u svim slučajevima ISO naziv)

Octanoic Acid, Nonanoic

Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic

Acid, cis-9-Octadecenoic

Acid (u svim slučajevima ISO naziv)

Fatty acids, C7-C10, Me esters

≥ 889 g/kg pelargonijumova kiselina

≥ 838 g/kg

masne kiseline

≥ 99 %

metil estri masnih kiselina

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид, акарицид, хербицид и регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце masne kiseline C7 do C20 од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

107

MCPA

CAS број: 94-74-6

CIPAC број: 2

4-chloro-o-tolyloxyacetic acid

> 930 g/kg

1. мај 2006.

31. oктобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце МСРА од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на:

– могућност загађења подземних вода ако се средствo за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

108

MCPB

CAS број: 94-81-5

CIPAC број: 50

4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid

> 920 g/kg

1. мај 2006.

31. oктобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце МСРВ од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на:

– могућност загађења подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

57

Mecoprop-P

(Mekoprop-P)

CAS број: 16484-77-8

CIPAC број: 475

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propionic acid

860 g/kg

1. јун 2004.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце mekoprop-P од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на могућност загађења подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима. Услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити мере за смањење ризика.

90

Mepanipyrim

(Mepanipirim)

CAS број: 110235-47-7

CIPAC број: 611

N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

960 g/kg

1. октобар 2004.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце mepanipirim од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама. Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

191

Mepiquat

(Mepikvat)

CAS број: 15302-91-7

CIPAC број: 440

1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)

≥ 990 g/kg

1. март 2009.

28. фебруар

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи mepikvat за друге намене, осим за у јечам, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце mepikvat од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на остатаке у храни биљног и животињског порекла и процени изложености потрошача путем хране.

37

Metalaxil-M

(Metalaksil-M)

CAS број: 70630-17-0

CIPAC број: 580

Methyl (R)-2-{[(2,6-dimethylphenyl)= methoxyacetyl] amino}propionate

910 g/kg

1. октобар 2002.

30. јун 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metalaksil-М од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на могућност загађења подземних вода metalaksilom-М или производима његове разградње CGА 62826 и CGА 108906, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима. Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

340

Metaldehyde

(Metaldehid)

CAS број:

08-62-3 (tetramer)

9002-91-9 (homopolymer)

CIPAC број: 62

r-2, c-4, c-6, c-8- tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane

≥ 985 g/kg

Acetaldehid

max. 1,5 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као молускоцид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metaldehid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере и друге раднике у пољопривреди;

– изложеност потрошача путем хране;

– акутни ризик и дуготрајни ризик за птице и сисаре.

У поступку регистрације средства за заштиту биља мора се утврдити да ли формулација садржи репелент за псе.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

266

Metamitron

CAS број: 41394-05-2

CIPAC број: 381

4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one

≥ 960 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи metamitron за друге намене, осим за коренасто биље, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metamitron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за птице и сисари и нециљане копнене биљке.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(раније Metarhizium

anisopliae)

Soj: BIPESCO 5/F52

Број колекције култура: M.a. 43; 275-86 (акроними V275 или KVL 275); KVL 99-112 (Ma 275 или V 275); DSM 3884; ATCC 90448; ARSEF 1095

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Metarhizium anisopliae var. anisopliaeод стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

217

Metazachlor

(Metazahlor)

CAS број: 67129-08-2

CIPAC број: 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

≥ 940 g/kg

Нечистоћа у процесу производње toluen се сматра токсиколошки значајнoм и успоста-вљени максимални

ниво је 0,05%.

1. август 2009.

31. јул 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид, са максималном количином примене од 1 kg/hа metazahlora на истој површини и то сваке треће године.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metazahlor од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, и мере за смањење ризика и програм мониторинга резидуа метаболита 479М04, 479М08, 479М09, 479М11 и 479М12 у осетљивим подручјима.

148

Methiocarb

(Metiokarb)

CAS број: 2032-65-7

CIPAC број: 165

4-methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate

≥ 980 g/kg

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент за третирање семена и као инсектицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи metiokarb за друге намене, осим за третирање семена кукуруза, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metiokarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту птица, сисара и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују мере за смањење ризика, када је то потребно;

– заштиту оператера и других присутних лица, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– изложеност потрошача путем хране.

115

Metiram

CAS број: 9006-42-2

CIPAC број: 478

Zinc ammoniate ethylenebis (dithiocarbamate) – poly[ethylenebis (thiuramdisulfide)]

≥ 840 g/kg

Нечистоћа процеса производње ethylene thiourea (etilentio urea) се сматра токсиколош-ки значајном и не сме да прелази 0,5 % садржаја metirama.

1. јул 2006.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metiram од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на:

– могућност загађења подземних вода ако се средства за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима;

– остатке у храни и оцену изложености потрошача путем хране;

– заштиту птица, сисара, водених организама и нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују мере за смањење ризика.

96

Methoxyfenozide (Metoksifenozid)

CAS број: 161050-58-4

CIPAC број: 656

N-tert-Butyl-N’-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

≥ 970 g/kg

1. април 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metoksifenozid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту нециљаних водених и копнених зглавкара.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

312

Metosulam

CAS број: 139528-85-1

CIPAC број: 707

2′,6′-dichloro-5,7-dimethoxy- 3′-methyl[1,2,4]triazolo [1,5-

a]pyrimidine-2-sulfonanilide

≥ 980 g/kg

1. мај 2011.

30. април 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metosulam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за нециљане биљке изван третираних површина.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

137

Metrafenone

(Metrafenon)

CAS број: 220899-03-6

CIPAC број: 752

3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid

≥ 940 g/kg

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце metrafenon од стране релевантних тела Европске уније.

110

Milbmectin

(Milbemektin)

Milbmectin (milbemektin) je смеша M.A3 i M.A4

CAS број:

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

CIPAC број: 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S, 6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo= [15.6.1.14.8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S, 6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1. 14.8020,24] pentacosa-10,14,16, 22-tetraene-6-spiro-2’-etrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1. децембар 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као акарицид или инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце milbemektin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама.

Када је то потребно, примењују се мере за смањење ризика.

310

Napropamide

(Napropamid)

CAS број: 15299-99-7

(RS)-N,N-diethyl-2-(1- naphthyloxy) propionamide

≥ 930 g/kg

(рацемска смеша)

Релевантна нечистоћа toluen не сме бити више од 1,4 g/kg.

1. јануар 2011.

31. децембар 2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце napropamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајућу опрему за личну заштиту;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су адекватне заштитне зоне;

– заштиту потрошача, која се односи на доспевање метаболита 2-(1-naphthyloxy)propionic acid, познатог као NOPA у подземне воде.

272

Sodium 5-nitroguaiacolate (Natrijum 5-nitrogvajakolat)

CAS број: 67233-85-6

CIPAC број: Није додељен

Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

1. новембар 2009.

31. октобар 2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце natrijum 5-nitrogvajakolat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, као и мере за смањење ризика да би се смањио ниво изложености;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрцију, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика.

253

Sodium aluminium silicate (Natrijum aluminijum silikat)

CAS број: 1344-00-9

CIPAC број: Није додељен

Sodium aluminium silicate:

Na × [(AlO2) × (SiO2)y] × zH2O

1.000 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце natrijum aluminijum silikat од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

254

Sodium hypochlorite

(Natrijum hipohlorit)

CAS број: 7681-52-9

CIPAC број: 848

Sodium hypochlorite

Natrijum hipohlorit: технички концентрат 105 g/kg-126 g/kg

(122 g/l-151 g/l)

10-12% (w/w) изражен као hlorin

1. септембар

2009.

31. август

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као дезинфектант.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце natrijum hipohlorit од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере и друге раднике у пољопривреди;

– изложеност земљишта natrijum hipohloritu и његовим реактивним производима преко третираног компоста, тако да његову примену на земљишту које служи за органску производњу треба избегавати.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

273

Sodium-o-nitrophenolate (Natrijum o-nitrofenolat)

CAS број: 824-39-5

CIPAC број: Није додељен

Sodium 2-nitrophenolate; sodium-o-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

Нечистоће од токсиколошког значаја:

– phenol max. 0,1 g/kg;

– 2,4-dinitrophenol max. 0,14 g/kg;

– 2,6-dinitrophenol max. 0,32 g/kg.

1. новембар 2009.

31. октобар 2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце natrijum o-nitrofenolat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика како би се смањио ниво изложености;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрцију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика.

274

Sodium-p-nitrophenolate (Natrijum p-nitrofenolat)

CAS N број: 824-78-2

CIPAC број: Није додељен

Sodium 4-nitrophenolate; sodium-p-nitrophenolate

≥ 998 g/kg

Нечистоће од токсиколошког значаја:

– phenol max. 0,1 g/kg;

– 2,4-dinitrophenol max. 0,07 g/kg;

– 2,6-dinitrophenol max. 0,09 g/kg.

1. новембар 2009.

31. октобар 2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце natrijum p-nitrofenolat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика како би се смањио ниво изложености;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују и мере за смањење ризика.

42

Oxasulfuron

(Oksasulfuron)

CAS број: 144651-06-9

CIPAC број: 626

Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate

930 g/kg

1. јул 2003.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце oksasulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

327

Oryzalin

(Orizalin)

CAS број: 19044-88-3

CIPAC број: 537

3,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide

≥ 960 g/kg

Нечистоће:

– N-nitroso-dipropylamine ≤ 0,1 mg/kg;

– toluen ≤ 4 g/kg.

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце orizalin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној оцени, посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама и нециљаних биљака;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за хербиворне птице и сисаре;

– ризик за пчеле у фази цветања биља, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)Samson 1974, soj 251

(AGAL број: 89/030550)

CIPAC број: 753

Није применљиво

Микробиолошке контаминације на нивоу који прелази
0,001% садржаја активне супстанце, што је еквивалентно 2 х 104 CFU/g производа, нису прихватљиве и свака шаржа која прелази
овај ниво мора бити уништена.

1. август 2008.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као нематоцид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Paecilomyces lilacinus од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера (иако се AOEL не одређује, као опште правило, треба узети у обзир да су микроорганизми потенцијално сензибилизирајући агенси);

– заштиту нециљаних зглавкара који настањују лишће.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

294

Paraffin oils

(Parafinska ulja)

CAS број: 64742-46-7

CAS број: 72623-86-0

CAS број: 97862-82-3

CIPAC број: Није додељен

Paraffin oil

European

Pharmacopoeia 6,0

1. јануар 2010.

31. децембар 2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце parafinska ulja од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

295

Paraffin oil

(Parafinsko ulje)

CAS број: 8042-47-5

CIPAC број: Није додељен

287

Penconazole

(Penkonazol)

CAS број: 66246-88-6

CIPAC број: 446

(RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phenyl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole

≥ 950 g/kg

1. јануар 2010.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце penkonazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, и мере за смањење ризика.

301

Penoxulam

(Penoksulam)

CAS број: 219714-96-2

CIPAC број: 758

3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8- dimethoxy [1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidin- 2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2- sulfonamide

> 980 g/kg

Нечистоћа:

Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2- chloro-5-methoxy-4- pyrimidinyl)hydrazino]- 5- methoxypyrimidine

max. 0,1 g/kg.

1. август 2010.

31. јул 2023.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце penoksulam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама,

– изложеност потрошача путем хране метаболиту BSCTA у наредним биљкама у плодореду,

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља мора укључити, када је то потребно, и мере за смањење ризика.

349

Pencycuron

(Pensikuron)

CAS број: 66063-05-6

CIPAC број: 402

1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea

≥ 980 g/kg

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pensikuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту великих омниворних сисара.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

122

Pethoxamid

(Petoksamid)

CAS број: 106700-29-2

CIPAC број: 655

2-Chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide

≥ 940 g/kg 

1. август 2006.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце petoksamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима;

– заштиту водене средине, а нарочито виших водених биљака.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

201

Phlebiopsis gigantea

Soj: VRA 1835

Број колекције култура:

ATCC 90304

Soj: VRA 1984

Број колекције култура:

DSM16201

Soj: VRA 1985

Број колекције култура:

DSM 16202

Soj: VRA 1986

Број колекције култура:

DSM 16203

Soj: FOC PG B20/5

Број колекције култура:

IMI 390096

Soj: FOC PG SP log 6

Број колекције култура:

IMI 390097

Soj: FOC PG SP log 5

Број колекције култура:

IMI390098

Soj: FOC PG BU 3

Број колекције култура:

IMI 390099

Soj: FOC PG BU 4

Број колекције култура:

IMI 390100

Soj: FOC PG 410.3

Број колекције култура:

IMI 390101

Soj: FOC PG97/1062/116/1.1

Број колекције култура:

IMI 390102

Soj: FOC PG B22/SP1287/3.1

Број колекције култура:

IMI 390103

Soj: FOC PG SH 1

Број колекције култура:

IMI 390104

Soj: FOC PG B22/SP1190/3.2

Број колекције култура:

IMI 390105

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Phlebiopsis gigantea од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

178

Picloram

(Pikloram)

CAS број: 1918-02-1

CIPAC број: 174

4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 920 g/kg

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pikloram од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на потенцијалну контаминацију подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

23

Pymetrozine

(Pimetrozin)

CAS број: 123312-89-0

CIPAC број: 593

(E)-6-methyl-4-[(yridine-3-ylmethylene)amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3 one

950 g/kg

1. новембар 2001.

30. јун 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

При доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, у складу са јединственим начелима, посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама.

81

Pyraclostrobin

(Piraklostrobin)

CAS број: 175013-18-0

CIPAC број: 657

Methyl N-(2-{[1-(4-

chlorop henyl)-1H-

pyrazol-3-yl]oxymethyl} phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

Нечистоћа у процесу производње dimethyl sulfate (DMS) се сматра токсиколошки значајном и не сме да прелази концентрацију од 0,0001% (w/w) у техничком производу.

1. јун 2004.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piraklostrobin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, а нарочито риба;

– заштиту копнених зглавкара и кишних глиста.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

246

Pyrethrins

(Piretrini)

CAS број: 8003-34-7

CIPAC број: 32

Ekstrakt A: ekstrakt iz

Chrysanthemum cinerariaefolium:

89997-63-7

Pyrethrin I (piretrin I):

CAS број: 121-21-1

Pyrethrin II (piretrin II):

CAS број: 121-29-9

Cinerin I (cinerin I):

CAS број: 25402-06-6

Cinerin II (cinerin II):

CAS број: 121-20-0

Jasmolin I (jasmolin I):

CAS број: 4466-14-2

Jasmolin (jasmolin II):

CAS број: 1172-63-0

Ekstrakt B:

Pyrethrin I (piretrin I):

CAS број: 121-21-1

Pyrethrin II (piretrin II):

CAS број: 121-29-9

Cinerin I (cinerin I):

CAS број: 25402-06-6

Cinerin II (cinerin II):

CAS број: 121-20-0

Jasmolin I (jasmolin I):

CAS број: 4466-14-2

Jasmolin II (jasmolin II):

CAS број: 1172-63-0

Piretrini су комплексна мешавина хемијских супстанци

Ekstrakt A:

≥ 500 g/kg piretrina

Ekstrakt B:

≥ 480 g/kg piretrina

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piretrini од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за:

– оператере и друге раднике у пољопривреди;

– нециљане организме.

Услови за примену средства за заштиту биља, када је то потребно, морају укључити ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и друге мере за смањење ризика.

313

Pyridaben

(Piridaben)

CAS број: 96489-71-3

CIPAC број: 583

2-tert-butyl-5-(4-tert- butylbenzylthio)-4- chloropyrididazin-3(2H)- one

> 980 g/kg

1. мај 2011.

30. април 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piridaben од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– ризик за водене организме и сисаре;

– ризик за нециљане зглавкаре, укључујући пчеле.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити мере за смањење ризика. Када је и ако је то потребно, ради потврде реалне изложености пчела у областима које пчеле интезивно користе за сакупљање хране или које се користе од стране држаоца пчела, спроводи се мониторинг програм.

135

Pyrimethanil

(Pirimetanil)

CAS број: 53112-28-0

CIPAC број: Није додељен

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline

≥ 975 g/kg

Нечистоћа у процесу производње cyanamide је од токсиколошког значаја и не сме да прелази 0,5 g/kg у техничком материјалу.

1. јун 2007.

30. aприл 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pirimetanil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту.

156

Pirimifos-methyl

(Pirimifos-metil)

CAS број: 29232-93-7

CIPAC број: 239

O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O,O- dimethylphosphorothioate

> 880 g/kg

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид за складиштење после бербе.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи pirimifos-metil за друге намене, осим примене помоћу аутоматских система у празним складиштима житарица, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pirimifos-metil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, укључујући опрему за заштиту органа за дисање и мере за смањење ризика од изложености;

– изложеност потрошача путем хране.

179

Pyriproxyfen

(Piriproksifen)

CAS број: 95737-68-1

CIPAC број: 715

4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

≥ 970 g/kg

1. јануар 2009.

31. децембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piriproksifen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља, прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, када је то потребно;

– ризик за водене организме, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

302

Proquinazid

(Prokvinazid)

CAS број: 189278-12-4

CIPAC број: 764

6-iodo-2-propoxy-3- propylquinazolin-4(3H)-one

> 950 g/kg

1. август 2010.

31. јул 2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце prokvinazid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– примену у виноградима и то на продужени ефекат на птице које се хране црвима;

– ризик на водене организме;

– изложеност потрошача путем хране резидуама prokvinazida у производима животињског порекла и наредним биљкама у плодореду;

– заштиту оператера.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне.

278

Propaquizafop (Propakvizafop)

CAS број: 111479-05-1

CIPAC број: 173

2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy] propionate

≥ 920 g/kg

Нечистоћа:

toluene maks. 5 g/kg.

1. децембар 2009.

30. новембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце propakvizafop од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама и нециљаних биљака, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту нециљаних зглавкара, при чему се мора обезбедити да услови за регистрациј средства за заштиту биља у, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

154

Propamocarb

(Propamokarb)

CAS број: 24579-73-5

CIPAC број: 399

Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1. октобар 2007.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи propamokarb за друге намене, осим фолијарног третирања, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце propamokarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере заштите;

– доспевање резидуа propamokarbа у земљишту у наредне биљне врсте у плодореду;

– заштиту површинских и подземних вода у осетљивим подручјима;

– заштиту птица, сисара и водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

54

Propineb

CAS број:

12071-83-9 (monomer),

9016-72-2 (homopolymer)

CIPAC број: 177

Polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate)

Техничка активна супстанца мора бити у складу са FAO спецификацијом.

1. април 2004.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце propineb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика:

– посебна пажња се обраћа на могућност контаминације подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– посебна пажња се обраћа на заштиту малих сисара, водених организама и нециљаних зглавкарa, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика;

– саопштава се акутна изложеност потрошача путем хране.

55

Propyzamide

(Propizamid)

CAS број: 23950-58-5

CIPAC број: 315

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide

920 g/kg

1. април 2004.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце propizamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика;

– заштиту птица и дивљих сисара, а нарочито ако се примењује у време њиховог размножавања, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

160

Prosulfocarb

(Prosulfokarb)

CAS број: 52888-80-9

CIPAC број: 539

S-benzyl dipropyl (thiocarbamat)

970 g/kg

1. новембар 2008.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце prosulfokarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују, када је то потребно, мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту нециљаних биљака, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне које се не третирају.

168

Prothioconazole (Protiokonazol)

CAS број: 178928-70-6

CIPAC број: 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-

hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4- triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Следеће нечистоће сматрају се токсиколошки значајним и свака од њих не сме да прелази одређене количине у техничком материјалу:

– toluen < 5 g/kg,

– prothioconazole-desthio(2-(1-chlorocyclo-propyl)1-(2-chlorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol) < 0,5 g/kg (LOD).

1. август 2008.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце protiokonazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера при примени прскалицама, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују одговарајуће мере заштите;

– заштиту водених организама, а када је то потребно морају се применити мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– заштиту птица и малих сисара, а када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

89

Pseudomonas chlororaphis

Soj: MA 342

CIPAC број: 574

Није применљиво

Kоличина секундарног метаболита 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR) у ферментату у формулацији средства не сме да прелази границу квантифи-кације (LOQ 2 mg/l).

1. октобар 2004

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид за третирање семена у затвореном уређају за третирање семена.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Pseudomonas chlororaphis од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника. Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

202

Pythium oligandrum

Soj: M1

Број колекције култура:

ATCC 38472

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Pythium oligandrum од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

248

Repellents by smell of animal or plant origin/fish oil

(Repelenti životinjskog ili biljnog porekla koji odbijaju putem mirisa/riblje ulje)

CAS број: 100085-40-3

CIPAC број: 918

FIsh oil

≥ 99%

Релевантне нечистоће:

– dioksini max. 6 pg/kg за храну за животиње;

– Hg max. 0,5 mg/kg хране за животиње која потиче од рибе и других морских прерађевина;

– Cd max. 2 mg/kg хране за животиње животињског порекла у храни за кућне љубимце;

– Pb max. 10 mg/kg;

– PCBs max. 5 mg/kg.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

Riblje ulje мора бити у складу са прописима којима се уређују споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце riblje ulje од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

249

Repellents by smell of animal or plant origin/sheep oil

(Repelenti životinjskog ili biljnog porekla koji odbijaju putem mirisa/ovčija mast)

CAS број: 98999-15-6

CIPAC број: Није додељен

Sheep oil

Чиста ovčija mast садржи max. 0,18% w/w/воде.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као репелент.

Оvčija mast мора бити у складу са прописима којима се регулишу нуспроизводи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце ovčija mast од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

125

Rimsulfuron

CAS број: 122931-48-0

(rimsulfuron)

CIPAC број: 716

1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea

≥ 960 g/kg

(изражен кao

rimsulfuron)

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце rimsulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

Посебна пажња се обраћа на заштиту нециљаних биљака и подземних вода у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

70

Silthiofam

(Siltiofam)

CAS број: 175217-20-6

CIPAC број: 635

N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide

950 g/kg

1. јануар 2004.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

Дозвољена је примена само за третирање семена.

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи siltiofam за друге намене, осим за третирања семена, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације које доказују прихватљиви ниво резидуа у храни, ризик за оператера и животну средину.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце siltiofam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на оператера. Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

341

Sintofen

CAS број: 130561-48-7

CIPAC број: 717

1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro- 5-(2-methoxyethoxy)-4- oxocinnoline-3-carboxylic acid

≥ 980 g/kg

Нечистоће:

– 2-methoxy-ethanolmax. 0,25 g/kg;

– N,N-dimethylform-amide max. 1,5 g/kg.

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само као регулатор раста за примену у усевима жита, за семенску производњу хибрида (који нису намењена за исхрану људи).

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце sintofen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик оператере и друге раднике у пољопривреди, при чему се мора обезбедити да услови за примену, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

Третирано жито не сме ући у ланац хране и хране за животиње.

218

Acetic acid

(Sirćetna kiselina)

CAS број: 64-19-7

CIPAC број: 838

Acetic acid

≥ 980 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2022.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце sirćetna kiselina од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера, подземних вода и водених организама.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

97

S-metolachlor

(S-metolahlor)

CAS број:

87392-12-9 (S-изомер)

178961-20-1 (R-изомер)

CIPAC број: 607

Смеша:

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100%)

и

(aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0%)

≥ 960 g/kg

1. април 2005.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце S-metolahlor од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– могућност контаминације подземних вода S-metolahlor om и метаболитима CGА 51202 и CCGА 354743, ако се средства за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених биљака.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

139

Spinosad

CAS број:

131929-60-7 (Spinosin A)

131929-63-0 (Spinosin D)

CIPAC број: 636

Spinosin A: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S, 14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosan D: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S, 14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13, 14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

 

Spinosad je смеша spinosana A у односу 50-95% и spinosana D

у односу 5-50%.

≥ 850 g/kg

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце spinosad од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама,

– ризик за кишне глисте када се средствo за заштиту биља примењује у стакленику.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

303

Spirodiclofen

(Spirodiklofen)

CAS број: 148477-71-8

CIPAC број: 737

3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-

dimethylbutyrate

> 965 g/kg

Нечистоће у техничком материјалу:

– 3-(2,4-dichloro-phenyl)-4- hydroxy-1- oxaspiro [4.5]dec-3- en-2-one [4.5] dec-3-en-2-on (BAJ- 2740 enol) ≤ 6 g/kg;

– N,N-dimethyl-

аcetamide ≤. 4 g/kg.

1. август 2010.

31. јул 2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као акарицид или инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце spirodiklofen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика, посебна пажња се обраћа на:

– дуготрајни ризик за водене организме;

– заштиту оператера;

– ризик за пчелиња друштва.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

159

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus

(Spodoptera exigua virus nuklerane poliedroze)

CIPAC број: Није додељен

Није применљиво

1. децембар 2007.

30. новембар 2017.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце од стране релевантних тела Европске уније.

203

Streptomyces K61

(некада S. griseoviridis)

Soj: K61

Број колекције култура:

DSM 7206

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Spodoptera exigua Virus nuklerane poliedroze од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

292

Sulphur

(Sumpor)

CAS број: 7704-34-9

CIPAC број: 18

Sulphur

≥ 990 g/kg

1. јануар 2010.

31. децембар 2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид и акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце sumpor од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту птица, сисара, водених организама и нециљаних зглавкара. Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

307

Sulfuryl fluoride

(Sulfuril fluorid)

CAS број: 2699-79-8

CIPAC број: 757

Sulfuryl fluoride

> 994 g/kg

1. новембар 2010.

31. октобар 2023.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид/нематоцид (фумигант) и то за третирање затворених (заптивених) објеката:

– који су празни или

– ако се храна или храна за животиње налазе у фумигираном објекту, корисници и субјекти у пословању с храном осигуравају да само она храна или храна за животиње усклађена са важећим максимално дозвољеним количинамам за sulfuril fluorid и jone fluorida може ући у ланац хране и хране за животиње.

Примену средства за заштиту биља могу вршити само лица која поседују решење о примени нарочито опасних средстава за заштиту биља (професионални корисници).

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце sulfuril fluorid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик који изазивају неоргански флуориди преко контаминираних производа, као што су брашно и мекиње (гриз) и да такви производи остану у млиновима у току фумигације или ускладиштени зрнасти производи у силосу и млину и за такве контаминиране производе потребно је обезбедити да не уђу у ланац хране, односно хране за животиње;

– ризик за оператере или друге раднике у пољопривреди који улазе у фумигирани објекат после проветравања, при чему се мора се обезбедити да радници носе апарат за дисање или другу одговарајућу опрему за личну заштиту;

– ризик за лица која могу бити присутна за време фумигације у зони око објекта који се фумигира, а која се сматра заштитном зоном.

328

Tau-fluvalinate

(Tau-fluvalinat)

CAS број: 102851- 06-9

CIPAC број: 786

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α,α α- trifluoro-p-tolyl)-D-valinate

(Oднос изомера 1:1)

≥ 920 g/kg

(1:1 однос R-α-cyano и S-α-cyano изомера)

Нечистоћe: toluen не више од 5 g/kg.

1. јун 2011.

31 мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид и акарицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце тau-fluvalinat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама и осигурање да услови за примену средства за заштиту биља укључују мере за смањење ризика;

– ризик за нециљане зглавкаре, при чему се мора обезбедити да услови за примену укључују мере за смањење ризика;

– тест материјал, који је коришћен у токсиколошким студијама, мора се упоредити и потврдити у односу на спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи.

355

Tebufenozide

(Tebufenozid)

CAS број: 112410-23-8

CIPAC број: 724

N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)- 3,5-dimethylbenzohydrazide

≥ 970 g/kg

Релевантна нечистоћа

t-butyl hydrazine

< 0,001 g/kg.

1. јун 2011.

31. мај 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tebufenozid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника после поновног уласка на третирану површину, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља прописују ношење оговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују одговарајуће мере смањења ризика;

– ризик за нециљане врсте Lepidoptera.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

280

Teflubenzuron

CAS број: 83121-18-0

CIPAC No 450

1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

≥ 970 g/kg

1. децембар 2009.

30. новембар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид за примену у стакленицима (у којима се биљке гаје на вештачким супстратима или у затвореним хидропонима).

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи teflubenzuron за друге намене, осим за парадајз у стакленику, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце teflubenzuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту водених организама, при чему се мора обезбедити да при примени у стакленику испуштање мора бити сведено на најмању могућу меру и ни у ком случају, не сме се дозволити да средство за заштиту биља доспе у значајном нивоу у водене базене који се налазе у близини;

– заштиту пчела, чији се улазак у стакленике мора спречити;

– заштиту колонија полинатора у стакленику;

– безбедно одлагање кондензоване воде, воде за заливање и супстрата, да би се спречило деловање на нециљане организме и контаминација подземних и површинских вода.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

293

Tetraconazole

(Tetrakonazol)

CAS број: 112281-77-3 (стереохемија није одређена)

CIPAC број: 726

(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3- (1H-1.2,4-triazol-1-yl)-propyl- 1.1,2,2-tetrafluoroethyl ether

≥ 950 g/kg

(рацемска смеша)

Нечистоћа:

toluene max. 13 g/kg.

1. јануар 2010.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tetrakonazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама и нециљаних биљака, при чему се мора обезбедити да се, уодносу на идентификоване ризике, примењују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне, када је то потребно;

– заштиту подземних вода, када се tetrakonazol примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

140

Thiamethoxam

(Tiametoksam)

CAS број: 153719-23-4

CIPAC број: 637

(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine

≥ 980 g/kg

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид за професионалну примену.

Регистрација за третирање семена или за третман преко земљишта није дозвољена за следеће житарице, а које се сеју од јануара до јуна: јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница.

Регистрација за фолијарну примену није дозвољена за следеће житарице: јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница.

За следеће биљне врсте, регистрација за третирање семена или за третман преко земљишта или за фолијарну примену није дозвољена, осим у стакленицима и са изузетком фолијарног третирања после цветања:

– луцерка (Medicago sativa);

– бадеми (Prunus amygdalus; P. Communis; Amygdalus communis);

– анис (Pimpinella anisum), бадијан или звездасти анис (Illicium verum), ким (Carum carvi), коријандер (Coriandrum sativum), кумин (Cuminum cyminum), морач (дивља мирођија) (Foeniculum vulgare), клека (Juniperus communis);

– јабуке (Malus pumila; M. Sylvestris; M. Communis; Pyrus malus);

– кајсије (Prunus armeniaca);

– авокада (Persea americana);

– банане (Musa sapientum; M. Cavendishii; M. Nana);

– пасуљи (Phaseolus spp.);

– купина (Rubus fruticosus);

– боровница, европска боровница, дивља боровница, боровница (Vaccinium myrtillus), америчка боровница (V. Corymbosum);

– боб, коњски боб (Vicia faba var. Major; var. Equina; var. Minor);

– хељда (Fagopyrum esculentum);

– рогачи, дрвенасти рогач (Ceratonia siliqua);

– семе рицинуса за производњу уља (Ricinus communis);

– трешње (Prunus avium);

– кестени (Castanea spp.);

– леблебије (Cicer arietinum);

– љуте папричице (Capsicum frutescens; C. Annuum), пимен (најгвирц), јамајски бибер (Pimenta officinalis);

– детелине (Trifolium spp.);

– кафа (Coffea spp. Arabica, robusta, liberica);

– памук (Gossypium spp.);

– крављи грашак (cowpeas), црни окасти грашак (black eyed peas) (Vigna unguiculata);

– бруснице (Vaccinium macrocarpon), европске бруснице (Vaccinum oxycoccus);

– краставци (Cucumis sativus);

– црна рибизла (Ribes nigrum); црвена и бела рибизла (R. Rubrum);

– смокве (Phoenix dactylifera);

– зове (Sambucus nigra);

– огрозди (Ribes uva-crispa);

– грејпрфут (Citrus paradisi);

– винова лоза – грожђе (Vitis vinifera);

– кикирики (Arachis hypogea);

– лешник (Corylus avellana);

– конопља (Cannabis sativa);

– јапанска ружа (Rosa rugosa);

– киви (Actinidia chinensis);

– легуминозе: звездан (Lotus corniculatus), леспедеза (Lespedeza spp.), кудзу (Pueraria lobata), сесбанија (Sesbania spp.), еспарзета (Onobrychis sativa), сула (Hedysarum coronarium);

– лимун и лајм (лимета) лимун (Citrus limon); лајм (C. Aurantiifolia); слатки лајм (C. Limetta);

– сочива (Lens esculenta; Ervum lens);

– лан (Linum usitatissimum);

– лупине (Lupinus spp.);

– кукуруз (Zea mays);

– семе диње (Cucumis melo);

– семе горушице: бела горушица (Brassica alba; B. Hirta; Sinapis alba), црна горушица (Brassica nigra; Sinapis nigra);

– oкрa (Abelmoschus esculentus);

– бамија (Hibiscus esculentus);

– маслине (Olea europaea);

– поморанџе: слатка поморанџа (Citrus sinensis), горка поморанџа (C. Aurantium);

– брескве и нектарине (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis);

– крушке (Pyrus communis);

– баштенски грашак (Pisum sativum), пољски грашак (P. Arvense);

– мента (Mentha spp.: M. Piperita);

– персимони (Diospyros kaki: D. Virginiana);

– пистаће (Pistacia vera);

– шљиве и дивље шљиве, мирабела, дамсон (Prunus domestica); трњина (P. Spinosa);

– семе мака (Papaver somniferum);

– тикве, сквош, тикве и тиквице (Cucurbita spp.);

– бувач (Chrysanthemum cinerariifolium);

– дуње (Cydonia oblonga; C. Vulgaris; C. Japonica);

– семе уљане репица (Brassica napus var. Oleifera);

– малина (Rubus idaeus);

– семе шафранике (Carthamus tinctorius);

– сарадела/птичја нога (Ornithopus sativus);

– семе сусама (Sesamum indicum);

– соја (Glycine soja);

– зачини: ловоров лист (Laurus nobilis); семе мирођије (Anethum graveolens), семе пискавице (Trigonella foenumgraecum), шафран (Crocus sativus); тимијан (Thymus vulgaris), куркума (Curcuma longa);

– јагоде (Fragaria spp.);

– семе сунцокрета (Helianthus annuus);

– тангерина (Citrus tangerina); мандарина (Citrus reticulata); клементина (C. Unshiu);

– репе и репе угарњаче (Brassica rapa var. Rapifera and oleifera spp.)

– грахорица пролећна/обична (Vicia sativa);

– скрозонера (Scorzonera hispanica);

– орах (Jugland spp.: J. Regia);

– лубенице (Citrullus vulgaris);

– цветајуће украсно биље у години третирања.

Семе следећих биљних врста које је третирано са средствима за заштиту биља која садрже tiametoksam не може се користити нити стављати у промет, осим уколико се не користи у стакленицима:

– јечам, просо, овас, пиринач, раж, сирак, тритикале, пшеница, а које се сеје од јануара до јуна;

– луцерка (Medicago sativa);

– анис (Pimpinella anisum), бадијан или звездасти анис (Illicium verum), ким (Carum carvi), коријандер (Coriandrum sativum), кумин (Cuminum cyminum), морач (дивља мирођија) (Foeniculum vulgare), клека (Juniperus communis);

– пасуљи (Phaseolus spp.);

– боб, коњски боб (Vicia faba var. Major; var. Equina; var. Minor);

– хељда (Fagopyrum esculentum);

– семе рицинуса за производњу уља (Ricinus communis);

– леблебије (Cicer arietinum);

– љуте папричице (Capsicum frutescens; C. Annuum), пимен (најгвирц), јамајски бибер (Pimenta officinalis);

– детелине (Trifolium spp.);

– кафа (Coffea spp. Arabica, robusta, liberica);

– памук (Gossypium spp.);

– крављи грашак (cowpeas), црни окасти грашак (black eyed peas) (Vigna unguiculata);

– краставци (Cucumis sativus);

– кикирики (Arachis hypogea);

– конопља (Cannabis sativa);

– легуминозе: звездан (Lotus corniculatus), леспедеза (Lespedeza spp.), кудзу (Pueraria lobata), сесбанија (Sesbania spp.), еспарзета (Onobrychis sativa), сула (Hedysarum coronarium);

– сочива (Lens esculenta; Ervum lens);

– лан (Linum usitatissimum);

– лупине (Lupinus spp.);

– кукуруз (Zea mays);

– семе диње (Cucumis melo);

– семе горушице: бела горушица (Brassica alba; B. Hirta; Sinapis alba), црна горушица (Brassica nigra; Sinapis nigra);

– oкрa (Abelmoschus esculentus);

– бамија (Hibiscus esculentus);

– баштенски грашак (Pisum sativum), пољски грашак (P. Arvense);

– мента (Mentha spp.: M. Piperita);

– семе мака (Papaver somniferum);

– тикве, сквош, тикве и тиквице (Cucurbita spp.);

– бувач (Chrysanthemum cinerariifolium);

– семе уљане репица (Brassica napus var. Oleifera);

– семе шафранике (Carthamus tinctorius);

– семе сусама (Sesamum indicum);

– соја (Glycine soja);

– зачини: ловоров лист (Laurus nobilis), семе мирођије (Anethum graveolens), семе пискавице (Trigonella foenumgraecum), шафран (Crocus sativus), тимијан (Thymus vulgaris), куркума (Curcuma longa);

– јагоде (Fragaria spp.);

– семе сунцокрета (Helianthus annuus);

– репе и репе угарњаче (Brassica rapa var. Rapifera and oleifera spp.)

– грахорица пролећна/обична (Vicia sativa);

– лубенице (Citrullus vulgaris);

– цветајуће украсно биље у години третирања.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tiametoksam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– могућност контаминације подземних вода tiametoksamom и његовим метаболитима NОА 459602, SYN 501406 и CGА 322704, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама;

– дуготрајан ризик за мале животиње биљоједе, ако се средство за заштиту биља примењује за третирање семена.

Moра се обезбедити следеће:

– третирање семена се може вршити једино у дорадним центрима који су, у складу са прописима којима се уређује семе, уписани у одговарајући регистар, а дорадни центри морају примењивати најбољу доступну технику како би се осигурало да отпрашивање у току третирања, складиштења и транспорта семена буде сведено на најмању могућу меру;

– морају се примењивати одговарајући уређаји за сетву семена, како би се обезбедио висок ниво инкорпорације у земљиште и отпрашивање и просипање смањило на најмау могућу меру;

– да услови регистрације, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика ради заштите пчела;

– да је започет мониторинг програм, где је и ако је то потребно, ради провере реалне изложености пчела tiametoksamu у областима које пчеле интезивно користе за сакупљање хране или које се користе од стране држалаца пчела.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

105

Thiophanate-methyl

(unstated stereochemistry)

(Tiofanat-metil (neodređene stereohemije))

CAS број: 23564-05-8

CIPAC број: 262

Dimethyl 4,4’-(o-phenylene)bis (3-thioallophanate)

950 g/kg

1. март 2006.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tiofanat-metil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама, кишних глиста и других макроорганизама у земљишту.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

73

Thiram (Tiram)

CAS број: 137-26-8

CIPAC број: 24

Tetramethylthiuram disulfide;

Bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide

960 g/kg

1. август 2004.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид или репелент.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tiram од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водених организама, а када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика;

– заштиту малих сисара и птица у пролеће, када се tiram користи за третирање семена, а када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика.

126

Tolclofos-methyl

(Tolklofos-metil)

CAS број: 57018-04-9

CIPAC број: 479

O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate

O-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

> 960 g/kg

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи tolklofos-metil за друге намене, осим за третирање кртола крoмпира пре садње и третирање земљишта за гајење салате у стакленику, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tolklofos-metil од стране релевантних тела Европске уније.

214

Tralkoxydime

(Tralkoksidim)

CAS број: 87820-88-0

CIPAC број: 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1. мај 2009.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tralkoksidim од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, нарочито од метаболита R173642, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту сисара биљоједа.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

269

Triadimenol

CAS број: 55219-65-3

CIPAC број: 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 920 g/kg

Изомер A (1RS,2SR),

Изомер B (1RS,2RS)

Диастереомер A, RS + SR, однос: 70 do 85%.

Диастереомер B, RR + SS, однос: 15 do 30%.

1. септембар

2009.

31. август

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце triadimenol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– присуство N-metilpirolidona у формулисаним производима у смислу изложености оператера, других пољопривредних радника или других присутних лица;

– заштиту птица и сисара при чему се, у односу на идентификоване ризике, морају применити мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне, када је то потребно.

106

Tribenuron

(Tribenuron)

CAS број: 106040-48-6

(tribenuron)

CIPAC број: 546

2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]=

benzoic acid

950 g/kg

(изражен кao

tribenurone-methyl (tribenuron-metil))

1. март 2006.

31. октобар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tribenuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту нециљаних биљака, виших водених биљака и подземних вода у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

207

Trichoderma asperellum

(раније T. harzianum)

Сoj: ICC012

Број колекције култура:

CABI CC IMI 392716

Сoj: Trichoderma asperellum

(раније T. viride T25)

Број колекције култура:

CECT 20178

Сoj: Trichoderma asperellum (раније T. viride TV1) TV1

Број колекције култура:

MUCL 43093

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Trichoderma asperellum од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

204

Trichoderma atroviride

(раније T. harzianum)

Сoj: IMI 206040

Број колекције култура:

IMI 206040,

ATCC 20476

Сoj: T11

Број колекције култура:

CECT 20498 идентичан са

IMI 352941

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Trichoderma atroviride од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити , када је то потребно, мере за смањење ризика.

208

Trichoderma gamsii

(раније T. viride)

Сoj:

ICC080

Број колекције култура:

IMI CC number

392151 CABI

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Trichoderma gamsii од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

206

Trichoderma harzianum

Rifai

Сoj:Trichoderma harzianum

T-22;

Број колекције култура:

ATCC 20847

Сoj: Trichoderma

harzianum ITEM 908;

Број колекције култура:

CBS 118749

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Trichoderma harzianum од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

205

Trichoderma polysporum

Сoj: Trichoderma

polysporum IMI 206039

Број колекције култура:

IMI 206039,

ATCC 20475

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Trichoderma polysporum од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

59

Trifloxystrobin (Trifloksistrobin)

CAS број: 141517-21-7

CIPAC број: 617

Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) ethylidene=

aminooxyl]-o-tolyl}acetate

960 g/kg

1. октобар 2003.

31. јул 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце trifloksistrobin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Када је то потребно, морају се применити мере за смањење ризика и/или мониторинг програм.

306

Triflumizole

(Triflumizol)

CAS број: 99387-89-0

CAS број:730

(E)-4-chloro-α,α,α- trifluoro-N-(1- imidazol-1-yl-2- propoxyethylidene)-o- toluidine

≥ 980 g/kg

Нечистоћа: toluene

max. 1 g/kg.

1. јул 2010.

30. јун 2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид за примену у стакленику у коме се биље гаји на вештачким супстратима.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце triflumizol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– на заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– могући утицај на водене организме, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацијусредства за заштиту биља морају укључити одговарајуће мере ѕа смањење ризика.

321

Triflumuron

CAS број: 64628-44-0

CIPAC број: 548

1-(2-chlorobenzoyl)-3-[4- trifluoromethoxyphenyl]

urea

≥ 955 g/kg

Нечистоће:

– N,N’-bis-[4-(trifluoro=

methoxy)phenyl]urea max. 1 g/kg;

– 4-trifluoro-methoxy=

aniline max. 5 g/kg.

1. април 2011.

31. март 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце triflumuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту водене средине;

– заштиту пчела, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

289

Triflusulfuron

CAS број: 126535-15-7

CIPAC број: 731

2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid

≥ 960 g/kg

1. јануар 2010.

31. децембар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце triflusulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– изложеност потрошача путем хране метаболитима IN-М7222 и IN-Е7710 у наредним биљкама у плодореду и у производима животињског порекла;

– заштиту водених организама и водених биљака од ризика који проистичу од triflusulfuronа и метаболита IN-66036, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика, као што су заштитне зоне;

– потенцијал контаминације подземних вода производима деградације IN -М7222 и IN-W6725, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља, када је то потребно, укључују мере за смањење ризика.

136

Triclopyr

(Triklopir)

CAS број: 055335-06-3

CIPAC број: 376

3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid

≥ 960 g/kg

(кao triclopyr butoxyethyl ester (triklopir butoksietil estаr))

1. јун 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид. Може бити регистрована само примена са укупном количином у току године од највише 480 g активне супстанце по хектару.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце triklopir од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода при примени средства за заштиту биља у осетљивим подручјима. Услови за регистрацију морају да укључе мере за смањење ризика и мора се започети са програм систематског праћења резидуа у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима, када је то потребно;

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту птица, сисара, водених организама и нециљаних биљака. Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају да укључе мере за смањење ризика, када је то потребно.

256

Trimethylamine hydrochloride (Trimetilamin hidrohlorid)

CAS број: 593-81-7

CIPAC број: Није додељен

Trimethylamine hydrochloride

≥ 988 g/kg

1. септембар

2009.

31. август

2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као атрактант.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце trimetilamin hidrohlorid од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

132

Trinexapac

(Trineksapak)

CAS број: 104273-73-6

CIPAC број: 732

4-(cyclopropyl- hydroxylmethylene)- 3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid

≥ 940 g/kg

(изражен кao trinexapac-ethyl (trineksapak-etil))

1. мај 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце trineksapak од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту птица и сисара.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

127

Triticonazole

(Tritikonazol)

CAS број: 131983-72-7

CIPAC број: 652

(±) – (E) -5-(4-chlorobenzylidene) -2,2-

dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 950 g/kg

1. фебруар 2007.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи tritikonazol за друге намене, осим за третирање семена, посебна пажња се обраћа на прописане услове за регистрацију, односно да ли су пре одлучивања о регистрацији достављени сви потребни подаци и информације.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tritikonazol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију, када је то потребно, укључују мере заштите;

– потенцијалну контаминацију подземних вода са овом јако перзистентном активном супстанцом и метаболитом RPA406341 у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту птица које се хране семеном (дуготрајни ризик).

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

186

Tritosulfuron

CAS број: 142469-14-5

CIPAC број: 735

1-(4-methoxy-6-trifluoromethyl-

1,3,5-triazin-2-yl)-3-

(2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl)

urea

≥ 960 g/kg

Следећa нечистоћa производног процеса је од токсиколошког значаја и не сме да прелазе одређену количину у техничком материјалу:

2-amino-4-methoxy-6-

(trifluormethyl)-1,3,5-triazine < 0,2 g/kg.

1. децембар 2008.

30. новембар 2018.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tritosulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– потенцијалну контаминацију подземних вода, када се средствo за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или u неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама;

– заштиту малих сисара.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

225

Carbon dioxide

(Ugljen-dioksid)

CAS број: 124-38-9

Carbon dioxide

≥ 99,9%

Релевантне нечистоће:

– fosfan max. 0,3 ppm v/v;

– benzen max. 0,02 ppm v/v;

– ugljen monoksid max. 10 ppm v/v;

– metanol max. 10 ppm v/v;

– cijanovodonična kiselina max. 0,5 ppm v/v.

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фумигант.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце ugljen-dioksid од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

257

Urea

CAS број: 57-13-6

CIPAC број: 913

Urea

≥ 98% w/w

1. септембар

2009.

31. август

2020.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце urea од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

209

Verticillium albo-atrum

(раније Verticillium

dahliae)

Сoj: Verticillium albo-atrum изолат WCS850

Број колекције култура:

CBS 276.92

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. мај 2009.

30. април 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Verticillium albo-atrum од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

281

Zeta-cypermethrin

(Zeta-cipermetrin)

CAS број: 52315-07-8

CIPAC број: 733

Смеша stereoizomera: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethyl= cyclopropane carboxylate, где је однос парова izomera (S);(1RS,3RS) и (S);(1RS,3SR) 45-55 дo 55-45 појединачно

≥ 850 g/kg

Нечистоће:

– toluen max. 2g/kg;

– katrani max. 12,5 g/kg.

1. децембар 2009.

30. новембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

ДЕО Б

Приликом процене документације за регистрацију средства за заштиту биља које садржи zeta-cipermetrin за друге намене, осим за жита, посебна пажња се обраћа на изложеност потрошача према mPBaldehidu, као производу деградације у току прераде.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце zeta-cipermetrin од стране релевантних тела Европске уније.

При доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце zeta-cipermetrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту птица, водених организама, пчела, нециљаних зглавкара и нециљаних земљишних макро-организама.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

77

Zoxamide

(Zoksamid)

CAS број: 156052-68-5

CIPAC број: 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide

950 g/kg

1. aприл 2004.

31. јануар 2019.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце zoksamid од стране релевантних тела Европске уније.

2. ДЕО А2: Aктивне супстанце које су одобрене у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља и које су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније

Бр.

Тривијални назив(*) и идентификациони бројеви супстанце

Хемијски назив(**) супстанце по IUPAC

Минимална чистоћа и максимум нечистоћа(**)

Датум одобравања

Одобрење важи до

Посебне одредбе

1

Bispyrbac

(Bispiribak)

CAS број: 125401-75-4

CIPAC број: 748

2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzoic acid

≥ 930 g/kg

(изражен као bispiribak-natrijum)

1. август 2011.

31. јул 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце bispiribak од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

3

Azimsulfuron

CAS број: 120162-55-2

CIPAC број: 584

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1- methyl-4-(2-methyl- 2H-tetrazol-5-yl)- pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

980 g/kg

1. октобар 1999.

31. децембар 2011.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

Примена из ваздухоплова није дозвољена.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аzimsulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту нециљаних биљкака;

– заштиту подземних вода ако се azimsulfuron примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика (нпр. заштитне зоне, код пиринча минимални неопходни периоди чекања пре пражњења воде).

4

Azoxystrobin

(Azoksistrobin)

CAS број: 131860-33-8

CIPAC број: 571

methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)=

pyrimidin- 4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

≥ 930 g/kg

Нечистоће:

– toluen mаx. 2 g/kg;

– Z-izomer max. 25 g/kg.

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аzoksistrobin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– потенцијал контаминације подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту водених организама.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

5

Imazalyl

(Imazalil)

CAS број:

73790-28-0,

35554-44-0 (замењен)

CIPAC број: 335

(RS)-1-(β-allyloxy-2,4- dichlorophenylethyl) imidazole

или

allyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1- ylethyl ether

950 g/kg

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце imazalil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– спецификацију техничког материјала који се комерцијално производи, која мора бити потврђена и подржана одговарајућим аналитичким подацима, а у односу на ову спецификацију техничког материјала треба упоредити и проверити тест материјал који je коришћен у токсиколошким студијама;

– акутну изложеност потрошача путем хране;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се мора обезбедити да услови за примену прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту и мере за смањење ризика;

– успостављање одговарајуће праксе управљања отпадом ради уклањања отпада преосталог после примене, као што је пречишћавање воде у системима за наводњавање и испуштање отпада од прераде, при чему се мора спречити било какво случајно испуштање, а да би се отадне воде могле испустити у канализациони систем мора бити обезбеђена претходна процена ризика;

– ризик за водене организме и земљишне микроорганизме, као и на дуготрајни ефекат на птице и сисаре које се хране семеном.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

6

Prohexadione

(Proheksadion)

CAS број: 127277-53-6

Prohexadione-calcium (proheksadion-kalcijum)

CIPAC број: 567

Prohexadione (proheksadion)

CIPAC број: 567.020

Prohexadione-calcium (proheksadion-kalcijum)

Proheksadion:

3,5-dioxo-4-

propionylcyclohexane

carboxylic acid

Proheksadion-kalcijum:

Calcium 3,5-dioxo-4-

propionylcyclohexanecarboxylate

≥ 890 g/kg

(изражен као proheksadion-kalcijum)

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце proheksadion од стране релевантних тела Европске уније.

7

Spiroxamine

(Spiroksamin)

CAS број: 1181134-30-8

CIPAC број: 572

(8-tert-butyl-1,4- dioxa-spiro [4.5]=

decan-2-ylmethyl)- ethyl-propyl-amine

≥ 940 g/kg

(заједно A и B diasteroizomeri)

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце spiroksamin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију средства за заштиту биља укључују одговарајуће мере заштите;

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– деловање на водене организме.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

8

Kresoxim-methyl

(Kresoksim-metil)

CAS број: 143390-89-0

CIPAC број: 568

Methyl (E)-methoxyimino [a-(o-tolyloxy)-o-tolyl] acetate

≥ 910 g/kg

Нечистоће:

– metanol mаx. 5 g/kg;

– methyl chloride mаx. 1 g/kg;

– toluen mаx 1 g/kg.

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као фунгицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kresoksim-metil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода у осетљивим условима.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

9

Fluroxypyr

(Fluroksipir)

CAS број: 69377-81-7

CIPAC број: 431

4-amino-3,5-dichloro- 6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

950 g/kg

(fluroksipir-meptil)

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fluroksipir од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– потенцијлну контаминацију подземних вода метаболитом пиридинолом, ако се средство за заштиту биља примењује на подручјима са алкалним или осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

10

Tefluthrin

(Teflutrin)

CAS број: 79538-32-2

CIPAC број: 451

2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl-(1RS, 3RS)- 3- [(Z)-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate

≥ 920 g/kg

Нечистоћа hexachlorbenzene

не више од 1 mg/kg.

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као инсектицид.

Третирање семена се може вршити једино у дорадним центрима који су, у складу са прописом којим се уређује семе, уписани у одговарајући регистар. Дорадни центри морају примењивати најбољу доступну технику како би се осигурало да отпрашивање у току третирања, складиштења и транспорта семена буде смањено на најмању могућу меру.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце teflutrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере и друге раднике у пољопривреди, при чему се мора обезбедити да услови за регистрацију, између осталог, прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, као што је опрема за заштиту органа за дисање;

– ризик за птице и сисаре, при чему се морају применити мере за смањење ризика како би се обезбедио висок ниво инкорпорације семена у земљиште, а отпрашивање смањило на најмању могућу меру;

– етикету третираног семена, која мора да садржи да је семе третирано и да су мере за смањење ризика утврђене у регистрацији.

12

1-naphthyl acetamide

(1-naftil acetamid)

CAS број: 86-86-2

CIPAC број: 282

2-(1-naphthyl)acetamide

≥ 980 g/kg

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може једино бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 1-naftilacetamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену прописују средства за заштиту биља ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, када је то потребно;

– изложеност потрошача путем хране;

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за птице.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

13

1-naphthyl acetic acid

(1-naftil sirćetna kiselina)

CAS број: 86-87-3

CIPAC број: 313

1-naphthylacetic acid

≥ 980 g/kg

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може једино бити регистровано као регулатор раста.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 1-naftil sirćetna kiselina од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, када је то потребно;

– изложеност потрошача путем хране;

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или u неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за птице.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

15

Fluazifop-P

CAS број:

83066-88-0 (fluazifop-P)

CIPAC број:

467 (fluazifop-P)

(R)-2-{4-[5- (trifluoromethyl)-2- pyridyloxy]phenoxy} propionic acid (fluazifop-P)

≥ 900 g/kg in fluazifop P-butil

Следећа нечистоћа 2-chloro-5- (trifluoro-methyl) pyridine не сме да прелази 1,5 g/kg у материјалу који се производи.

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fluazifop-P од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту потрошача, која се односи на појаву метаболита 5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone у подземним водама;

– ризик за оператере, при чему се мора обезбедити да услови за примену, када је то потребно, прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– ризик за нециљане биљке.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

16

Terbuthylazine

(Terbutilazin)

CAS број: 5915-41-3

CIPAC број: 234

N2-tert -butyl-6-chloro-N’4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

≥ 950 g/kg

Нечистоће:

– propazin не више од 10 g/kg;

– atrazin не више од 1 g/kg;

– simazin више од 30 g/kg.

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано као хербицид.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце terbutilazin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода ако се средство за заштиту биља примењује на подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем или у неповољним климатским условима;

– ризик за сисаре и кишне глисте.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика, као и мониторинг програм да би се утврдила контаминација подземних вода у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или неповољним климатским условима.

19

Acrinathrin

(Akrinatrin)

CAS број: 101007-06-1

CIPAC број: 678

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3S)- 2,2-dimethyl-3-[2- (2,2,2-trifluoro-1- trifluoromethyl=

ethoxycarbonyl)vinyl]

cyclopropanecarboxylate

или

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R)-cis- 2,2-dimethyl-3-[2- (2,2,2-trifluoro-1- trifluoromethylethoxy=

carbonyl)vinyl]

cyclopropanecarboxylate

≥ 970 g/kg

Нечистоће: 1,3-dicyclo hexylurea не више од

2 g/kg.

1. јануар 2012.

31. децембар 2021.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може једино бити регистровано као инсектицид и акарицид

Количина примене не сме бити већа од 22,5 g/ha по третману.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце akrinatrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту, када је то одговарајуће;

– ризик за водене организме, а нарочито за рибе, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују мера за смањење ризика;

– ризик за нециљане зглавкаре и пчеле, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља укључују мере за смањење ризика.

24

Fluxapyroxad (Fluksapiroksad)

CAS број: 907204-31-3

CIPAC број: 828

3-(difluoromethyl)-1- methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphenyl-2- yl)pyrazole-4- carboxamide

≥ 950 g/kg

Нечистоћа toluen не сме да прелази 1 g/kg у техничком материјалу.

1. јануар 2013.

31. децембар 2022.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fluksapiroksad од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за подземне воде, ако се средства за заштиту биља примењује у осетљивим подручјима или у неповољним климатским условима.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

Чистоћа активне супстанце се заснива на производњи из пилот постројења.

25

Fenpyrazamine (Fenpirazamin)

CAS број: 473798-59-3

CIPAC број: 832

S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2- isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl) pyrazole-1-carbothioate

≥ 940 g/kg

1. јануар 2013.

31. децембар 2022.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenpirazamin од стране релевантних тела Европске уније.

Чистоћа активне супстанце се заснива на производњи из пилот постројења.

26

Adoxophyes orana granulovirus

Број колекције култура:

DSM BV-0001

CIPAC број: 782

Није применљиво

Нема релевантних нечистоћа

1. фебруар 2013.

1. јануар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Adoxophyes orana granulovirus од стране релевантних тела Европске уније.

28

Phosphane

(Fosfan)

CAS број: 7803-51-2

CIPAC број: 127

Fosfan

≥ 994 g/kg

Релевантна нечистоћа arsan не сме да прелази 0,023 g/kg у техничком материјалу.

1. април 2013.

31. март 2023.

Регистрација средства за заштиту биља које садрже fosfan је ограничена само за професионалну употребу.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fosfan од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера у и око третираних објеката и то у току третирања, као и у току и после проветравања;

– заштиту других пољопривредних радника у и око третираних објеката и то у току третирања, као и у току и после проветравања;

– заштиту других присутних лица у и око третираних објеката и то у току третирања, као и у току и после проветравања.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити мере за смањење ризика, као што је стални мониторинг концентрације fosfana и то аутоматским уређајима, коришћење опреме за личну заштиту и када је то потребно, успостављање зона око третираних објеката у које је забрањен улазак другим лицима.

29

Trichoderma asperellum

(soj T34)

CECT број колекције култура: 20417

Није применљиво

1 Х 1010 CFU/g

1. јун 2013.

31. мај 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Trichoderma asperellum (сој T34) од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да Trichoderma asperellum (сој T34) потенцијално може изазвати сензибилизацију.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

30

Zucchini Yellow Mosaic Virus – weak strain

(Zucchini Yellow Mosaic Virus – oslabljeni soj)

ATCC приступни број:

PV-593

Није применљиво

≥ 0,05 mg/l

1. јун 2013.

31. мај 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Zucchini Yellow Mosaic Virus — ослабљени сој од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за нециљане биљне врсте, ако су усеви заражени и са другим вирусом који може бити пренет вашима.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

31

Cyflumetofe

(Ciflumetofen)

CAS број: 400882-07-7

CIPAC број: 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o- tolyl)propionate

≥ 975 g/kg

(рацемска смеша)

1. јун 2013.

31. мај 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце ciflumetofen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– заштиту подземних вода, када се средства за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту извора пијаће воде;

– ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

32

Trichoderma atroviride

Sој: I-1237

CNCM број колекције култура: I-1237

Није применљиво

1 х 109 CFU/g

(1 х 1010 спора/g)

1. јун 2013.

31. мај 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Trichoderma atroviride сој I-1237 од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да да Trichoderma atroviride сој I-1237 потенцијално може изазвати сензибилизацију.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

33

Ametoctradin

(Ametoktradin)

CAS број: 865318-97-4

CIPAC број: 818

5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine

≥ 980 g/kg

Нечистоће amitrol и o-xylene су токсиколошки релевантне и не смеју да прелазе 50 mg/kg и 2 g/kg појединачно у техничком материјалу.

1. август 2013.

31. јул 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце ametoktradin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на спирање метаболита M650F04 (7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid) у подземне воде у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или u неповољним климатским условима.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

34

Mandipropamid

CAS број: 374726-62-2

CIPAC број: 783

(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N- [3-methoxy-4-(prop-2- ynyloxy)=

phenethyl]-2-(prop- 2-ynyloxy)acetamide

≥ 930 g/kg

Нечистоћа N-{2-[4-(2-chloro-allyloxy)-3- methoxy-phenyl]-ethyl}-2-(4-chloro-phenyl)- 2-prop-2-ynyloxy је токсиколошки значајна и не сме да прелази 0,1 g/kg у техничком материјалу.

1. август 2013.

31. јул 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

35

Halosulfuron-methyl (Halosulfuron-metil)

CAS број: 100785-20-1

CIPAC број: 785.201

methyl 3-chloro-5-(4,6- dimethoxypyrimidin-2- ylcarbamoylsulfamoyl)-1- methylpyrazole-4- carboxylate

≥ 980 g/kg

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце halosulfuron-metil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик од спирања у подземне воде токсиколошки релевантног метаболита HSR (halosulfuron rearrangement – 3-chloro-5-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid) у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за нециљане копнене биљке.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

36

Bacillus firmus I-1582

Број колекције култура:

CNCMI-1582

Није применљиво

min. концентрација

7,1 х 1010 CFU/g

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus firmus I-1582 од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да се Bacillus firmus I-1582 сматра потенцијалним сензибилизатором.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

37

Candida oleophila sој O

Број колекције култура:

MUCL40654

Није применљиво

Номинални садржај

3 х 1010 CFU/g сувог производа

Опсег:

6 х 109 до 1 х 1011 CFU/g сувог производа

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Candida oleophila сој O од стране релевантних тела Европске уније.

38

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus

(Helicoverpa armigera virus nuklearne poliedroze)

DSMZ број колекције култура: BV-0003

Није применљиво

min. концентрација

1,44 х 1013 OB/l (оклузионих тела/l)

1. јун 2013.

31. мај 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце од стране релевантних тела Европске уније.

39

Paecilomyces fumosoroseus sој FE 9901

Број колекције култура:

ARSEF 4490

Није применљиво

min. 1,0 х 109 CFU/g

max. 3,0 х 109 CFU/g

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Paecilomyces fumosoroseus сој FE 9901 од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да се Paecilomyces fumosoroseus сој FE 9901 сматра потенцијалним сензибилизатором.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

40

Potassium phosphonates (no ISO name)

(Kalijum fosfonati (не постоји ISO назив) (ранији назив kalijum fosfiti))

CAS број: 13977-65-6

Potassium hydrogen phosphonate (kalijum hidrogen fosfonat)

CAS број: 13492-26-7

Dipotassium phosphonate (dikalijum fosfonat)

Смеша: нема CAS број

CIPAC број: 756 potassium phosphonates (kalijum fosfit)

Potassium hydrogen phosphonate

Dipotassium phosphonate

31,6 – 32,6% fosfonatnih jona (сума hidrogen fosfonat и fosfonatnih jona)

17,8 – 20,0% kalijuma

≥ 990 g/kg суве масе

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце kalijum fosfonati од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за птице и сисаре;

– ризик од еутрофикације површинских вода, ако се средства за заштиту биља примењује у регионима или условима који фаворизују брзу оксидацију активне супстанце у површинским водама.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

41

Spiromesifen

CAS број: 283594-90-1

CIPAC број: 747

3-mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-dimethylbutyrate

≥ 965 g/kg

(рацемска смеша)

Нечистоћа N,N-dimethylacetamide je токсиколошки значајна и не сме да прелази 4 g/kg у техничком материјалу.

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце spiromesifen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик од дуготрајне изложености водених бескичмењака;

– ризик за полинаторе опнокрилце и нециљане зглавкаре, ако њихова изложеност није занемарљива;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

42

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

(Spodoptera littoralis virus nuklearne poliedroze)

DSMZ број колекције култура: BV-0005

Није применљиво

max. концентрација

1 х 1012 OB/l

(оклузионих тела/l)

1. јун 2013.

31. мај 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Spodoptera littoralis virus nuklearne poliedroze од стране релевантних тела Европске уније.

43

Bixafen

(Biksafen)

CAS број: 581809-46-3

CIPAC број: 819

N-(3′,4′-dichloro-5- fluorobiphenyl-2-yl)-3- (difluoromethyl)-1- methylpyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце biksafen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– резидуе biksafena и његових метаболита у наредним биљкама у плодореду;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за земљиште и организме који настањују седимент.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

44

Maltodextrin

(Maltodekstrin)

CAS број: 9050-36-6

CIPAC број: 801

Није додељен

≥ 910 g/kg

1. октобар 2013.

30. септем-бар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце maltodekstrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– повећани потенцијал раста гљива и могуће присуство микотоксина на површини третираног воћа;

– потенцијални ризик за пчеле и нециљане зглавкаре.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

45

Eugenol

CAS број: 97-53-0

CIPAC број: 967

4-allyl-2-methoxyphenol

≥ 990 g/kg

Релевантна нечистоћа: methyl eugenol max. 0,1% техничког материјала.

1. децембар 2013.

30. новембар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еugenol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, других пољопривредних радника, других присутних лица и становништва, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за птице и сисаре.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

46

Geraniol

CAS број: 106-24-1

CIPAC број: 968

(E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol

≥ 980 g/kg

1. децембар 2013.

30. новембар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце geraniol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, других пољопривредних радника, других присутних лица и становништва, при чему се мора обезбедити да услови за примену прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за птице и сисаре.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

47

Thymol

(Timol)

CAS број: 89-83-8

CIPAC број: 969

5-methyl-2- propan-2-yl-phenol

≥ 990 g/kg

1. децембар 2013.

30. новембар 2023.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце timol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера, других пољопривредних радника, других присутних лица и становништва, при чему се мора обезбедити да услови за примену средства за заштиту биља прописују ношење одговарајуће опреме за личну заштиту;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме;

– ризик за птице и сисаре.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

48

Sedaxan

(Sedaksan)

CAS број: 874967-67-6

(trans izomer: 599197-38-3 /cis izomer: 599194-51-1)

CIPAC број: 833

Смеша:

2 cis-isomers 2′- [(1RS,2RS)-1,1′- bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole- 4-carboxanilide

и

2 trans-isomers 2′-[(1RS,2SR)-1,1′- bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole- 4-carboxanilide

≥ 960 g/kg sedaksana

(2 trans-izomeri у опсегу 820-890 g/kg смеше enantiomerа 50:50

и

2 cis-izomeri у опсегу 100-150 g/kg смеше enantiomerа 50:50)

1. фебруар 2014.

31. јануар 2024.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано за третирање семена.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце sedaksan од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– дуготрајни ризик за птице и сисаре.

Услови за регистрацију средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

Где је то могуће, спровести мониторинг програм да би се утврдила контаминација подземних вода метаболитом CSCD465008 у осетљивим подручјима (са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима).

49

Emamectin

(Emamektin)

CAS број:

Emamectin (emamektin): 119791-41-2 (раније 137335-79-6 и 123997-28-4)

Emamectin benzoate (emamektin benzoat): 155569-91-8 (раније 137512-74-4 и 179607-18-2)

Emamectin benzoate B1a (emamektin B1a benzoat): 138511-97-4

Emamectin benzoate B1b (emamektin B1b benzoat): 138511-98-5

CIPAC број:

Emamectin (Emamektin): 791

Emamectin benzoate (emamektin benzoat): 791.412

Emamektin B1a: (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]- 21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 .020,24 ]pentacosa- 10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′- (5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O- (2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4- methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

Emamektin B1b: (10E,14E,16E)- (1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′- isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl- 2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.14,8 .020,24 ] pentacosa- 10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′- (5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O- (2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4- methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

Emamektin B1a benzoat: (10E,14E, 16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo

[15.6.1.14,8 .020,24] pentacosa- 10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′- (5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O- (2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4- methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate

Emamektin B1b benzoate: (10E,14E, 16E)- (1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′- isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl- 2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.14,8 .020,24 ] pentacosa- 10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′- (5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O- (2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4- methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate

≥ 950 g/kg као emamektin benzoat anhidrovani

(смеша min. 920 g/kg emamektin B1a benzoatа и max. 50 g/kg emamektin B1b benzoatа)

1. мај 2014

30. април 2024

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце emamektin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за нециљане бескичмењаке;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника.

50

Pseudomonas sp.

sој DSMZ 13134

Број колекције култура:

DSMZ 13134

Није применљиво

Min. концентрација

3 х 1014 CFU/kg

1. фебруар 2014.

31. јануар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Pseudomonas sp. од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да се Pseudomonas sp. sој DSMZ 13134 сматра потенцијалним сензибилизатором.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

51

Fluopyram

(Fluopiram)

CAS број: 658066-35-4

CIPAC број: 807

N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}- α,α,α-trifluoro-o-toluamide

≥ 960 g/kg

1. фебруар 2014.

31. јануар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fluopiram од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за птице и водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

52

Aureobasidium pullulans

(soj DSM 14940 и DSM 14941)

Број колекције култура: Немачка колекција микроорганизама и култура (DSMZ) са приступним бројевима DSM 14940 и DSM 14941

Није применљиво

Min. 5,0 х 109 CFU/g за сваки сој

Max. 5,0 х 1010 CFU/g за сваки сој

1. фебруар 2014.

31. јануар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Aureobasidium pullulans (сојеви DSM 14940 и DSM 14941) од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да се Aureobasidium pullulans (сојеви DSM 14940 и DSM 14941) сматра потенцијалним сензибилизатором.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

53

Pyriofenone

(Piriofenon)

CAS број: 688046-61-9

CIPAC број: 827

(5-chloro-2-methoxy-4- methyl-3-pyridyl)(4,5,6- trimethoxy-o-tolyl) methanone

≥ 965 g/kg

1. фебруар 2014.

31. јануар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piriofenon од стране релевантних тела Европске уније.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

54

Disodium phosphonate (Dinatrijum fosfonat)

CAS број: 13708-85-5

CIPAC број: 808

Disodium phosphonate

281-337 g/kg (TK)

≥ 917 g/kg (TC)

1. фебруар 2014.

31. јануар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце dinatrijum fosfonat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на еутрофикацију површинских вода (пренамножење водених биљака).

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

55

Penflufen

CAS број: 494793-67-8

CIPAC број: 826

2’-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]- 5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide

≥ 950 g/kg

1:1 (R:S) однос enantiomera

1. фебруар 2014.

31. јануар 2024.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само за третирање семена или другог репродуктивног садног материјала, пре или у току сетве или садње, са једним третманом сваке треће године на истим површинама.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце penflufen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера;

– дугорочни ризик за птице;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у осетљивим подручјима или у неповољним климатским условима;

– остатке у површинским водама које се прикупљају за потребе пијаће воде, у или из подручја где се користе средства за заштиту биља која садрже penflufen.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

56

Orange oil

(Ulje pomorandže)

CAS број:

8028-48-6 (ekstrakt pomorandže)

5989-27-5 (D-limonen)

CIPAC број: 902

(R)-4-isopropenyl-1-methylcyclo=

hexene

или

p-mentha-1,8-diene

≥ 945 g/kg (D-limonena)

Aктивна супстанца мора бити усклађена са спецификацијама Ph. Eur. (Pharmacopoeia Europea) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) и ISO 3140:2011(E)

1. мај 2014.

30. април 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце ulje pomorandže од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– ризик за птице и сисаре.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

57

Penthiopyrad

(Pentiopirad)

CAS број: 183675-82-3

CIPAC број: 824

(RS)-N-[2-(1,3-dimethyl butyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl) pyrazole-4-carboxamide

≥ 980 g/kg

(50:50 рацемска смеша)

1. мај 2014.

30. април 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pentiopirad од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– ризик за водене организме и организме у земљишту;

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у осетљивим подручјима или у неповољним климатским условима;

– ниво остатака у усевима у плодореду након узастопних примена средства за заштиту биља током неколико година.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

58

Benalaxyl-M

(Benalaksil-M)

CAS број: 98243-83-5

CIPAC број: 766

Methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

≥ 950 g/kg

1. мај 2014.

30. април 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце benalaksil-M од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту радника у пољопривреди при поновном уласку на третиране површине;

– ризик за подземне воде од метаболита BM-M2 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine) и BM-M3 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alanine), када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

59

Tembotrione

(Tembotrion)

CAS број: 335104-84-2

CIPAC број: 790

2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy) methyl]benzoyl}=

cyclohexane-1,3-dione

≥ 945 g/kg

Следеће релевантне нечистоће не смеју да прелазе одређене граничне вредности у техничком материјалу:

– toluen ≤ 10 g/kg;

– HCN ≤ 1 g/kg.

1. мај 2014.

30. април 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tembotrion од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних;

– ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

60

Spirotetramat

CAS број: 203313-25-1

CIPAC број: 795

cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

≥ 970 g/kg

1. мај 2014.

30. април 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце spirotetramat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за инсективорне птице.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

61

Pyroxulam

(Piroksulam)

CAS број: 422556-08-9

CIPAC број: 793

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4] triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide

≥ 965 g/kg

1. мај 2014.

30. април 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piroksulam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

62

Chlorantraniliprole (Hlorantraniliprol)

CAS број: 500008-45-7

CIPAC број: 794

3-bromo-4’-chloro-1-(3-chloro- 2-pyridyl)-2’-methyl-6’-(methylcarbamoyl) pyrazole-5-carboxanilide

≥ 950 g/kg

Следеће релевантне нечистоће не смеју да прелазе одређене граничне вредности у техничком материјалу:

– аcetonitril ≤ 3 g/kg;

– 3-picoline ≤ 3 g/kg;

– methanesulfonic acid ≤ 2 g/kg.

1. мај 2014.

30. април 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hlorantraniliprol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене

организме и земљишне макроорганизме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

63

Sodium silver thiosulphate (Natrijum srebro tiosulfat)

CAS број: Није додељен

CIPAC број: 762

Није применљиво

≥ 10,0 g Ag/kg

изражен као Ag

1. мај 2014.

30. април 2024.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само за примену у затвореном простору и то за третирање биљних врста од којих се не производи храна.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце natrijum srebro tiosulfat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– спречавање могућности ослобађања јона сребра при одлагању искоришћених раствора;

– ризик за копнене кичмењаке и земљишне бескичмењаке од коришћења канализационог муља у пољопривреди.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

64

Pyridalyl

(Piridalil)

CAS број: 179101-81-6

CIPAC број: 792

2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)= phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2- pyridyloxy]propyl ether

≥ 910 g/kg

1. јул 2014.

30. јун 2024.

ДЕО А

Средство за заштиту биља може бити регистровано само за примену у стакленицима са трајном конструкцијом.

ДЕО Б

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piridalil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за:

– раднике у пољопривредни који улазе у третирани стакленик;

– подземне вода, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– птице, сисаре и водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

65

S-abscisic acid

(S-abscisinska kiselina)

CAS број: 21293-29-8

CIPAC број: Није додељен

(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6- trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1- yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid

или

(7E,9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11- apo-ε-caroten-11-oic acid

960 g/kg

1. јул 2014.

30. јун 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце S-abscisinska kiselina од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту водених организама.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

66

L-ascorbic acid

(L-askorbinska kiselina)

CAS број: 50-81-7

CIPAC број: 774

(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran- 2(5H)-one

≥ 990 g/kg

Следеће релевантне нечистоће не смеју да прелазе:

– methanol ≤ 3 g/kg;

– тешки метали ≤ 10 mg/kg (изражени као Pb).

1. јул 2014.

30. јун 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце L-askorbinska kiselina од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту:

– водених и земљишних организама;

– подземних вода, када се примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

67

Spinetoram

CAS број: 935545-74-7

CIPAC број: 802

XDE-175-J (главни фактор): (2R, 3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6- deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetra=

hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13, 14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2- d] oxacyclodo=

decine-7,15-dione

XDE-175-L (споредни фактор): (2S, 3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6- deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetra=

hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno [3,2- d]oxacyclodo= decine-7,15-dione

≥ 830 g/kg

50 – 90 % XDE-175-J

и

50 – 10 % XDE-175-L

Граничне вредности дозвољеног одступања (g/kg):

XDE-175-J = 581-810

XDE-175-L = 83-270

1. јул 2014.

30. јун 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце spinetoram од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за:

– водене и земљишне организме;

– нециљане зглавкаре;

– пчеле, у току и након примене.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

68

1,4-dimethylnaphthalene

(1,4-dimetilnaftalen)

CAS број: 571-58-4

CIPAC број: 822

1,4-dimethylnaphthalene

≥ 980 g/kg

1. јул 2014.

30. јун 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 1,4-dimetilnaftalen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника у току поновног уласка и контроле складишта;

– ризик за водене организме и сисаре који се хране рибом у случају да се активна супстанца без даље обраде испусти из складишта у ваздух и површинске воде.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

69

Amisulbrom

CAS број: 348635-87-0

CIPAC број: 789

3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

≥ 985 g/kg

Следећa релевантна нечистоћа не сме да пређе одређену граничну вредност у техничком материјалу:

3-bromo-6-fluoro-2- methyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 3-ylsulfonyl)-1H-indole ≤ 2 g/kg.

1. јул 2014.

30. јун 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аmisulbrom од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене организме и организме у земљишту.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

70

Valifenalate

(Valifenalat)

CAS број: 283159-90-0

CIPAC број: 857

Methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl- (3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate

≥ 980 g/kg

1. јул 2014.

30. јун 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце valifenalat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

71

Thiencarbazone (Tienkarbazon)

CAS број: 317815-83-1

CIPAC број: 797

Methyl 4-[(4,5-dihydro-3- methoxy-4-methyl-5-oxo- 1H-1,2,4-triazol-1-yl)= carbonylsulfamoyl]-5- methylthiophene-3- carboxylate

≥ 950 g/kg

1. јул 2014.

30. јун 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце tienkarbazon од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за:

– подземне воде, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

72

Acequinocyl

(Acekvinocil)

CAS број: 57960-19-7

CIPAC број: 760

3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate

≥ 960 g/kg

1. септем-бар 2014.

31. август 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аcekvinocil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– ризик за птице, сисаре и организме у води.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

73

Ipconazole

(Ipkonazol)

CAS број:

125225-28-7 (смеша diastereoizomera)

115850-69-6 (ipkonazol cc, cis izomer)

115937-89-8 (ipconazol ct, trans izomer)

CIPAC број: 798

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR, 5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol

≥ 955 g/kg

Ipkonazol cc: 875 – 930 g/kg

Ipkonazol ct: 65 – 95 g/kg

1. септем-бар 2014.

31. август 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аcekvinocil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за граниворне врсте птица;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– ризик за рибе.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

74

Flubendiamide (Flubendiamid)

CAS број: 272451-65-7

CIPAC број: 788

3-iodo-N’-(2-mesyl-1,1- dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2- tetrafluoro-1-(trifluoromethyl) ethyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1. септем-бар 2014.

31. август 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце flubendiamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за водене безкишмењаке;

– могуће присуство резидуа у културама у плодореду.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

75

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Patent culture collection in Peoria Illinois, USA под референтним бројем

B-30087

Није применљиво

≥ 1 × 1012 CFU/kg

1. септем-бар 2014.

31. август 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus pumilus QST 2808 од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да се Bacillus pumilus QST 2808 сматра потенцијалним сензибилизатором.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

76

Metobromuron (Metobromuron)

CAS број: 3060-89-7

CIPAC број: 168

3-(4-bromophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

≥ 978 g/kg

1. јануар 2015.

31. децембар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аminopiralid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– ризик за птице, сисаре, организме у води и терестричне (копнене) нециљане биљне врсте. Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

77

Aminopyralid

(Aminopiralid)

CAS број: 150114-71-9

CIPAC број: 771

4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 920 g/kg

Следећа релевантна нечистоћа не сме да прелази одређену граничну вредност:

рicloram ≤ 40 g/kg.

1. јануар 2015.

31. децембар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аminopiralid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за подземне воде, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за водене макрофите и терестричне (копнене) нециљане биљне врсте;

– хронични ризик за рибе.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

78

Metaflumizone (Metaflumizon)

CAS број: 139968-49-3

CIPAC број: 779

(EZ)-2′-[2-(4-cyanophenyl)-1- (α,α,α-trifluoro-m-tolyl) ethylidene]-4-(trifluoromethoxy) carbanilohydrazide

≥ 945 g/kg

(90-100% E-izomer,

10-0% Z-izomer)

Следећe релевантнe нечистоћа не смеjу да пређу одређене граничне вредности :

– hidrazin ≤ 1 mg/kg;

– 4-(trifluoromethoxy)

– phenyl isocyanate ≤ 100 mg/kg;

– toluen ≤ 2 g/kg.

1. јануар 2015.

31. децембар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аminopiralid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за рибе и организме седимента;

– ризик за птице које се хране пужевима или глистама.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

79

Streptomyces lydicus sој WYEC 108

Број колекције култура: Америчка колекција типова култура (American Type Culture Collection – ATCC) (USDA)) ATCC 55445

Није применљиво

Минимална концентрација:

5,0 Х 108 CFU/g

1. јануар 2015.

31. децембар 2024.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце аminopiralid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за водене организме;

– ризик за организме земљишта.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

80

Meptyldinocap (Meptildinokap)

CAS број: 6119-92-2

CIPAC број: 811

Смеша

75-100% (RS)-2-(1-methylheptyl)- 4,6-dinitrophenyl crotonate

и

25-0% (RS)- 2-(1-methylheptyl)-4,6- dinitrophenyl isocrotonat

≥ 900 g/kg

(смеша trans- и cis-izomera у одређеном односу 25:1 дo 20:1)

Релевантна нечистоћа:

2,6-dinitro-4-[(4RS)- octan-4-yl]phenyl (2E/Z)-but-2-enoate max. 0,4 g/kg.

1. април 2015.

31. март 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце meptildinokap од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператере;

– ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

81

Chromafenozide (Hromfenozid)

CAS број: 143807-66-3

CIPAC број: 775

N′-tert-butyl-5- methyl-N′-(3,5- xyloyl)chromane- 6-carbohydrazide

≥ 935 g/kg

Следећа релевантна нечистоћа у техничком материјалу не сме да прелази одређену границу: butyl acetate (n-buthyl acetate,

CAS No 123-86-4)

≤ 8 g/kg.

1. април 2015.

31. март 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце hromfenozid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за подземне воде, када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– ризик за нециљане Lepidoptera у областима које нису под (покривене) усевима;

– ризик за организме седимента.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

82

Gamma-cyhalothrin

(Gama-cihalotrin)

CAS број: 76703-62-3

CIPAC број: 768

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3- trifluoropro= penyl]-2,2-dimethylcyclopropane=

carboxylate

или

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3- trifluoro=

propenyl]-2,2-dimethylcyclopropane=

carboxylate

≥ 980 g/kg

1. април 2015.

31. март 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце gama-cihalotrin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– безбедност оператера и других пољопривредних радника;

– ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

83

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sој D747

Приступни број колекције култура Сервиса за пољопривредна истраживања (Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL), Peoria, Illinois, USA): B-50405

Депозитни број Међународног патентог депозита за организме (International Patent Organism Depositary, Tokyo, Japan): FERM BP-8234.

Није применљиво

Минимална концентрација:

2,0 Х 1011 CFU/g

1. април 2015.

31. март 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum сој D747 од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту оператера и других пољопривредних радника, узимајући у обзир да се Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum сој D747 сматра потенцијалним сензибилизатором.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

Од стране произвођача мора бити осигурано стриктно одржавање еколошких услова и анализа контроле квалитета у току процеса производње.

84

Terpenoid blend QRD-460 (Smeša terpenoida QRD-460)

CAS број: 982

α-terpinene: 99-86-5

p-cymene: 99-87-6

d-limonene: 5989-27-5

Smeša terpenoida QRD 460 је смеша три компоненте:

– α-terpinene: 1-isopropyl-4-methylcyclohexa- 1,3-diene;

– p-cymene: 1-isopropyl- 4-methylbenzene;

– d-limonene: (R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene.

Номинална концентрација сваке компоненте у активној супстанци која се производи мора да буде следећа:

– α-terpinene: 59,7%;

– p-cymene: 22,4%;

– d-limonene: 17,9%.

Свака компонента треба да има следећу минималну чистоћу:

– α-terpinene: 89%;

– p-cymene: 97%;

– d-limonene: 93%.

10. август 2015

10. август 2025

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце smeša terpenoida QRD-460 од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– стабилност формулације при складиштењу;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника, при чему се обезбеђује да услови примене укључују нишење одговарајуће личне заштитне опреме, ако је потребно;

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима

– заштиту површинских вода и водених организама;

– заштиту пчела и нециљаних зглавкара.

Услови за примену морају, када је то потребно, укључити мере за смањење ризика.

85

Fenhexamid

(Fenheksamid)

CAS број: 126833-17-8

CIPAC број:603

N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1- methylcyclohexane-1- carboxamide

≥ 975 g/kg

Следеће релевантне нечистоће не смеју да прелазе одређене граничне вредности у техничком материјалу:

– toluene: max. 1 g/kg;

– 4-amino-2,3-dichloro-phenol: max. 3 g/kg.

1. jануар 2016.

31. децембар 2030.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце fenheksamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера у току операција руковања у пољу;

– заштиту радника при поновном уласку у третиране усеве у завореном простору;

– ризик за водене организме;

– дугорочни ризик за сисаре при примени у пољу.

Услови за примену морају, када је то потребно, укључити мере за смањење ризика.

86

Halauxifen-methyl (Halauksifen-metil)

CAS број: 943831-98-9

CIPAC број: 970.201 (halauksifen-metil)

970 (halauksifen)

methyl 4-amino-3-chloro-6- (4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine-2-carboxylate

≥ 930 g/kg

5. август 2015.

5. август 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце halauksifen-metil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене и копнене нециљане биљке.

Услови за примену морају, када је то потребно, укључити мере за смањење ризика.

87

Pyridate

(Piridat)

CAS број: 55512-33-9

CIPAC број: 447

6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl

S-octyl thiocarbonate

≥ 900 g/kg

1. јануар 2016.

31. децембар 2030.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piridat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на водене организме, нециљане копнене биљке и хербиворне сисаре.

Услови за примену морају, када је то потребно, укључити мере за смањење ризика.

88

Sulfoxaflor

(Sulfoksaflor)

CAS број: 946578-00-3

CIPAC број: 820

[methyl(oxo){1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]ethyl}-γ6-sulfanylidene]= cyanamide

≥ 950 g/kg

18. август 2015.

18. август 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце sulfoksaflor од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за пчеле и друге нециљане зглавкаре;

– ризик за пчеле и бумбаре које се користе за опрашивање, када се супстанца примењује у стакленицима.

Услови за примену морају, када је то потребно, укључити мере за смањење ризика.

89

Sulfosulfuron

CAS број: 141776-32-1

CIPAC број: 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]=

pyridine)sulfonyl]urea

≥ 980 g/kg

Следећа релевантна нечистоћа не сме да прелази одређену граничну вредност у техничком материјалу:

phenol: < 2 g/kg

1. јануар 2016.

31. децембар 2030.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце sulfosulfuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту подземних вода, ако се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– заштиту земљишних нециљаних макроорганизама осим кишних глиста, нециљаних копнених биљака и водених организама.

90

Florasulam

CAS број: 145701-23-1

CIPAC број: 616

2’, 6’, 8-trifluoro-5-methoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2-sulfonanilide

≥ 970 g/kg

Нечистоћа:

2,6-DFA не више

од 2 g/kg.

1. јануар 2016.

31. децембар 2030.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце florasulam од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за организме у води и нециљање биљке.

Услови за примену морају, када је то потребно, укључити мере за смањење ризика.

91

Flupyradifurone (Flupiradifuron)

CAS број: 951659-40-8

CIPAC број: 987

4-[(6-chloro-3-pyridylmethyl)(2,2-difluoroethyl) amino]furan-2(5H)-one

≥ 960 g/kg

9. децембар 2015.

9. децембар 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце flupiradifuron од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– заштиту оператера и дугих пољопривредних радника;

– ризик за нециљане зглавкаре, водене бескичмењаке и мале хербиворне сисаре;

– заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима;

– остатке у животињским матриксима и наредним биљкама у плодореду.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

92

Rescalure

(Reskalur)

CAS број: 67601-06-3

CIPAC број: Није доступан

(3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropenyl-3-methyldec- 9-en-1-yl acetate

≥ 750 g/kg

Однос (3S,6R)/(3S,6S) мора бити 55/45 до 45/55. Чистоћа за сваки izomer мора бити 337,5 g/kg до 412,5 g/kg.

18. децембар 2015.

18. децембар 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце reskalur од стране релевантних тела Европске уније.

93

Mandestrobin

CAS број: 173662-97-0

CIPAC број: Није додељен

(RS)-2-methoxy-N- methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide

≥ 940 g/kg

(на основу суве тежине)

Ksileni (orto, meta, para), ethyl benzene max. 5 g/kg.

9. децембар 2015.

9. децембар 2025.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце mandestrobin од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за водене организме,

– заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

94

2,4-D

CAS број: 94-75-7

CIPAC број: 1

(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid

≥ 960 g/kg

Слободни fenoli (изражени као 2,4-DCP): не више од 3 g/kg.

Сума dioksina и furana (WHO-TCDD TEQ)(***): не више од 0,01 mg/kg.

1. јануар 2016.

31. децембар 2030.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце 2,4-D од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за организме у води, ризик за копнене организме и ризик за потрошаче у случајевима примене 750 g/ha активне супстанце.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

95

Pyraflufen-ethyl

(Piraflufen-etil)

CAS број: 129630-19-9

CIPAC број: 605.202

Ethyl [2-chloro-5-(4- chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate

≥956 g/kg

1. април 2016.

31. март 2031.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце piraflufen-etil од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту:

– водених организама;

– нециљаних биљака.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

96

Iprovalicarb

(Iprovalikarb)

CAS број: 140923-17-7

CIPAC број: 620

{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)= ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester

≥ 950 g/kg

Нечистоћe: toluen не више од 3 g/kg.

1. април 2016.

31. март 2031.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце iprovalikarb од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту:

– подземних вода од релевантног метаболита p-methyl-phenethylamine-РМРА (p-metil-fenetilamin-РМРА) када се активна супстанца примењује у регионима са типовима земљишта имају низак садржај глине;

– оператера и других пољопривредних радника;

– водених организама у случају да формулисано средство за заштиту биља садржи и друге активне супстанце.

97

Pinoxaden

(Pinoksaden)

CAS број: 243973-20-8

CIPAC број: 776

8-(2,6-diethyl-p-tolyl)- 1,2,4,5-tetrahydro-7- oxo-7H-pyrazolo[1,2-d] [1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate

≥ 970 g/kg

Toluen max. 1 g/kg.

1. jули 2016.

30. јун 2031.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pinoksaden од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Када је то потребно, у осетљивим подручјима се спроводи мониторинг да би се потврдила потенцијална контаминираност подземних вода са метаболитом М2.

98

Acibenzolar-S-methyl (Acibenzolar-S-metil)

CAS број: 135158-54-2

CIPAC број: 597

S-methyl benzo[1,2,3] thiadiazole-7-carbothioate

970 g/kg

Toluen max. 5 g/kg

1. април 2016.

31. март 2031.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pinoksaden од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за потрошаче путем хране;

– заштиту оператера и других пољопривредних радника;

– ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

99

Cyantraniliprole (Cijantraniliprol)

CAS број: 736994-63-1

CIPAC број: Није додељен

3-bromo-1-(3-chloro-2- pyridyl)-4′-cyano-2′- methyl-6′-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide

≥ 940 g/kg

– IN-Q6S09 max. 1 mg/kg

– IN-RYA13 max. 20 mg/kg

– methanesulfonic acid max. 2 g/kg

– acetonitril max. 2 g/kg

– heptan max. 7 g/kg

– 3-picoline max. 3 g/kg

14. септембар

2016.

14. септембар 2026.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце cijantraniliprol од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– ризик за оператерe;

– ризик за водене организме, пчеле и друге нециљане зглавкаре;

– ризик за пчеле и бумбаре који су испуштени ради опрашивања, када се средство за заштиту биља примењује у стакленицима;

– заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лаким) земљиштем и/или у неповољним климатским условима.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

100

Isofetamid

(Izofetamid)

CAS No: 875915-78-9

CIPAC No: 972

N-[1,1-dimethyl-2-(4- isopropoxy-o-tolyl)-2- oxoethyl]-3-methylthiophene-2-carboxamide

≥ 950 g/kg

15. септембар 2016.

15. септембар 2026.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце izofetamid од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за оператере, раднике у пољопривреди и за водене организме, а нарочито рибе.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

101

Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600

Приступни број у Националној колекцији индустријских, морских и бактерија за храну Лтд, Шкотска (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd, Scotland) (NCIMB): NCIMB 12376

Депозитни број у Америчкој колекцији типова култура (ATCC)(American Type Culture Collection): SD-1414

Није применљиво

Минимална концентрација:

5,0 × 1014 CFU/kg

16. септембар 2016.

16. септембар 2026.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– техничку спецификацију материјала који се производи комерцијално, укључујући потпуну карактеризацију нечистоћа и метаболита;

– заштиту оператера идругих пољопривредних радника, имајући у виду да се Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 сматра потенцијалним сензибилизатором.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

Од стране произвођача мора бити обезбеђено одржавање строгих услова заштите животне средине и испитивања контроле квалитета у току процеса производње.

102

Ethofumesate

(Etofumesat)

CAS број: 26225-79-6

CIPAC број: 223

(RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate

≥ 970 g/kg

Следеће релевантне нечистоће не смеју да прелазе одређене граничне вредности у техничком материјалу:

– ethyl methane sulfonate – EMS: max. 0,1 mg/kg;

– iso-butyl methane sulfonate – iBMS: max. 0,1 mg/kg.

1. новембар 2016.

31. октобар 2031.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце еtofumesat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на ризик за водене организме.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика.

103

Picolinafen

(Pikolinafen)

CAS број: 137641-05-5

CIPAC број: 639

4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide

≥ 980 g/kg

1. новембар 2016.

30. јун 2031.

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце pikolinafen од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени ризика посебна пажња се обраћа на:

– нечистоће техничке активне супстанце;

– заштиту сисара, а нарочито великих хербиворних сисара;

– заштиту копнених нециљаних биљака;

– заштиту подземних вода када се средство за заштиту биља примењује у подручјима са осетљивим (лак