На основу члана 41. Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде издаје

 

 НАРЕДБУ

о одређивању граничних прелаза преко којих ће се извозити, увозити и превозити пошиљке средстава за заштиту и исхрану биља

„Службени гласник РС", број 111 од 12. октобра 2004.

   

1. Пошиљке средстава за заштиту и исхрану биља могу се извозити, увозити и провозити само преко следећих граничних прелаза, и то:

1) превозним средствима железничког саобраћаја: Вршац, Кикинда, Суботица, Ристовац и Шид;

2) превозним средствима друмског саобраћаја: Ватин, Хоргош, Прешево, Мали Зворник – Нови мост, Сремска Рача и Батровци;

3) превозним средствима речног саобраћаја: Велико Градиште и Бездан;

4) превозним средствима ваздушног саобраћаја: Београд.

  

2. Пошиљке средстава за заштиту и исхрану биља у контејнерима могу се извозити, увозити и провозити само преко следећих граничних прелаза: Београд, Ниш и Нови Сад.

  

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 Број 335-00-908/2004-09

У Београду, 7. октобра 2004. године

Министар,

Ивана Дулић-Марковић, с.р.