Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 23. став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС", бр. 84/04 и 86/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ

 "Службени гласник РС", бр. 108 од 1. октобра 2004, 130 од 3. октобра 2004 - исправка, 140 од 31. децембра 2004, 65 од 26. јула 2005, 63 од 9. јула 2007, 29 од 30. априла 2011, 95 од 1. октобра 2012, 113 од 20. децембра 2013, 86 од 14. октобра 2015, 109 од 30. децембра 2016.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 23. став 2. тач. 1), 2), 2а), 4) – 11) и 15) – 21) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тексту: Закон) сматра добрима и услугама чији се промет, односно увоз опорезује по посебној стопи ПДВ.

*Службени гласник РС, број 95/2012

**Службени гласник РС, број 113/2013

***Службени гласник РС, број 86/2015

****Службени гласник РС, број 109/2016

*****Службени гласник РС, број 109/2016

Члан 2.

Хлебом, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се све врсте хлеба, независно од назива, облика, тежине и паковања, укључујући и тост хлеб.

Пекарским производима, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се све врсте пецива, укључујући и пуњена пецива, бурек - пита, симит, погачице, крофне и слични производи, мекике и слични производи, переце и ђевреци, грисини, пењерлије, коре за питу и коре за гибаницу.

Ако се производи из става 2. овог члана, стављају у промет у оригиналном паковању, сматрају се пекарским производима ако им је рок трајања до седам дана.

Пекарским производима сматрају се и производи из ст. 2. и 3. овог члана када се стављају у промет у смрзнутом стању, независно од рока трајања.

Млеком, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се кравље, овчије, козје и бивоље млеко, које се у промет ставља као термички необрађено, термички обрађено пастеризовано или стерилизовано, кондензовано млеко, млеко у праху и млеко за одојчад.

Млечним производима, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се ферментисани производи од млека који се у промет стављају као јогурт, кисело млеко, ферментисани производи од млека са пробиотским бактеријама, кефир, остали ферментисани производи од млека и ферментисани млечни напици, као и млечни напици, у смислу прописа којима се уређује квалитет производа од млека и стартер култура.

Брашном, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се брашно од пшенице или наполице, ражи, кукуруза, јечма, овса, хељде, проса, пиринча, као и безглутенско брашно.

Шећером, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се шећер од шећерне репе, односно шећерне трске који се ставља у промет као кристални, обликовани (коцка или други облици), шећер у праху (млевени) и шећер у течном облику.

Јестивим масноћама животињског и биљног порекла, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се јестива свињска маст, живинска масноћа, масноћа од говеда, оваца и коза, као и масти и уља од риба и морских сисара и биљне масти.

Медом, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се природни мед.

*Службени гласник РС, број 65/2005

**Службени гласник РС, број 29/2011

***Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 2а

Свежим, расхлађеним и смрзнутим месом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2) Закона, сматра се свеже, расхлађено и смрзнуто месо од говеда, коња, свиња, оваца, коза, живине и домаћих зечева (кунића).

*Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 2б

Житарицама, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматрају се пшеница и наполица, раж, јечам, овас, кукуруз, пиринач, хељда и просо, у зрну, независно од тога да ли је зрно ових житарица неољуштено, ољуштено или на други начин обрађено.

Сунцокретом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се семе (зрно) сунцокрета, неољуштено, ољуштено, ломљено или дробљено.

Сојом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се соја у зрну, укључујући ломљену или дробљену.

Шећерном репом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се шећерна репа која је свежа, осушена, млевена, немлевена и др.

Уљаном репицом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се семе уљане репице, укључујући ломљено или дробљено.

*Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 3.

Ортотичким и протетичким средствима, у смислу члана 23. став 2. тачка 4) Закона, сматрају се:

1) протезе за удове:

(1) протеза након делимичне ампутације стопала,

(2) протеза након ампутације стопала,

(3) потколена протеза – привремена,

(4) потколена протеза – пластична,

(5) потколена протеза – дрвена,

(6) потколена протеза – скелетна,

(7) потколена протеза за купање,

(8) протеза након дезартикулације зглоба колена,

(9) натколена протеза – привремена,

(10) натколена протеза – пластична,

(11) натколена протеза – дрвена,

(12) натколена протеза – скелетна,

(13) натколена протеза – након дезартикулације зглоба кука,

(14) протеза након делимичне ампутације прстију,

(15) протеза за парцијалну ампутацију шаке,

(16) подлакатна протеза функционална – механичка,

(17) подлакатна протеза функционална – миоелектрична,

(18) протеза након дезартикулације зглоба лакта,

(19) надлактна протеза – естетска (скелетна),

(20) надлактна протеза – функционална механичка,

(21) надлактна протеза – функционална хибридна,

(22) механичка протеза након дезартикулације зглоба рамена;

2) естетске протезе:

(1) протеза за лице – (епитеза),

(2) протеза за нос – (епитеза),

(3) протеза за ухо (епитеза),

(4) протеза после ампутације дојке, као и ортопедски грудњак за грудну протезу,

(5) медицинске перике;

3) ортозе:

(1) ортоза за вратну кичму,

(2) ортоза за грудну кичму и за грудни појас,

(3) ортоза за вратну, грудну, слабинско-крсну кичму (корективна),

(4) ортоза за грудну и слабинско-крсну кичму,

(5) ортоза за слабинско-крсну кичму,

(6) ортоза за раме,

(7) ортоза за раме и лакат,

(8) ортоза за лакат, раме и ручни зглоб,

(9) ортоза за лакат,

(10) ортоза за ручни зглоб, шаку и прсте (функционална),

(11) ортоза за шаку,

(12) ортоза за кук,

(13) ортоза за кук, колено, глежањ и стопало,

(14) ортоза за колено, глежањ и стопало,

(15) ортоза за глежањ и стопало,

(16) ортоза за глежањ,

(17) штитник за колено,

(18) орто-протеза за изједначавање дужине доњих удова;

4) ортопедска обућа и улошци:

(1) ортопедске ципеле,

(2) ципеле за особе оболеле од шећерне болести,

(3) ортопедски улошци;

5) инвалидска колица и остала помагала за кретање, стајање и седење:

(1) собна колица,

(2) тоалетна колица,

(3) теренска колица,

(4) колица за децу,

(5) колица за активне особе,

(6) колица за погон са једном руком,

(7) колица са посебним додацима,

(8) колица на електромоторни погон,

(9) колица на моторни погон,

(10) делови за инвалидска колица,

(11) -акумулатор и пуњач акумулатора за електромоторна колица,

(12) трицикл за особе са хендикепом, децу и одрасле,

(13) преносно посебно седиште са колицима,

(14) обичан сталак,

(15) штаке,

(16) ортопедски штап,

(17) ортопедски штап са кривином,

(18) штап са три ослонца,

(19) штап са четири ослонца,

(20) гуме за штаке, штапове, сталак и дубак,

(21) дубак или сталак за ходање – обичан,

(22) дубак или сталак за ходање – са точковима,

(23) столица за моторично оштећену децу,

(24) терапеутски ваљак за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(25) терапеутска лопта за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(26) терапеутска даска за разгибавање за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(27) терапеутски подметач за за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(28) постеља за неговање са улошком,

(29) трапез за окретање,

(30) болнички кревет,

(31) болнички кревет са трапезом,

(32) сигурносна ограда за постељу (за једну страну),

(33) сточић за болесничку постељу,

(34) преносиви настављиви наслон за леђа,

(35) собна дизалица,

(36) хидраулична дизалица за непокретне;

6) електрични стимулатори и остали апарати:

(1) функционални електрични стимулатор – једноканални,

(2) функционални електрични стимулатор – двоканални,

(3) електрични стимулатор – континентични,

(4) распршивач ваздуха – инхалатор (електрични),

(5) мерач протока ваздуха,

(6) концентратор кисеоника или други извори кисеоника,

(7) апарат за одржавање сталног притиска у дисајним путевима (CPAP);

7) санитарна помагала:

(1) дизалица за купатило,

(2) седиште за купатило и за туш кабину,

(3) наставак за тоалетну шкољку;

8) подлоге против декубитиса:

(1) антидекубитус душек,

(2) подметач за постељу,

(3) подметач за седиште,

(4) антидекубитни јастук,

(5) подметач за удове;

9) појасеви за килу:

(1) појас за трбушну килу,

(2) појас за труднице,

(3) суспензоријум,

(4) утега у случају настајања умбиликалне, ингвиналне или феморалне киле;

10) помагала код вештачки изведених црева:

(1) кеса за стому,

(2) кеса за стому са уграђеном диск подлогом,

(3) појас за стому,

(4) пресвлака за сабирну кесу,

(5) запушач за стому,

(6) иригациони систем,

(7) диск подлоге за стому,

(8) паста и прах за негу стоме,

(9) ректикон;

11) помагала код тешкоћа са мокрењем:

(1) урин кесе,

(2) диск подлога за стому,

(3) скупљач мокраће (уринал),

(4) уринрецептор,

(5) урин кеса са уграђеном диск подлогом,

(6) самолепиви уринални кондом,

(7) стални урин катетер или ПВЦ урин катетер за једнократну употребу,

(8) папирне пелене и улошци за одрасле,

(9) вагикон;

12) помагала за лечење шећерне и других болести:

(1) апарати за одређивање шећера у крви,

(2) механички ињектор,

(3) аутоматски шприц са иглама за инсулин,

(4) пластични шприцеви и игле за једнократну употребу,

(5) дијагностичке траке,

(6) опружна (еластична) направа,

(7) ланцета,

(8) шприц за ињекције, касета и пинцета,

(9) пулсативна пумпа са потрошним материјалом за употребу;

13) каниле:

(1) ендотрахеална канила метална или пластична за једнократну или вишекратну употребу,

(2) транстрахеални катетер назални или бизални за једнократну или вишекратну употребу,

(3) пластични тубуси;

14) остала техничка помагала:

(1) рукавице за вожњу колица (пар),

(2) еластичне рукавице,

(3) естетске рукавице,

(4) навлака за патрљак,

(5) еластични завој,

(6) гумене или еластичне чарапе;

15) помагала за слепе и слабовидне:

(1) стакла за корекцију,

(2) млечна стакла,

(3) лентикуларна стакла,

(4) мултифокална – вишежаришна стакла,

(5) органска стакла – пластика,

(6) стакло за повећање – лупа,

(7) систем сочива – телескопске наочаре,

(8) призматична стакла,

(9) затамњена стакла,

(10) оквир за наочаре,

(11) контактна сочива – тврда,

(12) контактна сочива – полутврда (гаспермеабилна),

(13) контактна сочива – мека,

(14) терапијска контактна сочива,

(15) тамне наочаре са бочним штитницима,

(16) Брајева писаћа машина,

(17) ултразвучни штап за слепе,

(18) бели штап за слепе,

(19) пуна очна протеза од акрилата,

(20) пуна очна протеза од стакла,

(21) љуспаста очна протеза,

(22) делимична љуспаста протеза,

(23) орбитална очна протеза,

(24) мобилна орбитална очна протеза,

(25) очна протеза са уграђеним магнетом,

(26) репродуктор,

(27) Брајев сат за слепе (ручни или џепни);

16) слушни апарати:

(1) слушни апарат – иза уха,

(2) слушни апарат – у уху,

(3) слушни апарат који проводи звук кроз кост,

(4) џепни слушни апарат,

(5) апарат за боље споразумевање,

(6) апарат за омогућавање гласа и говора,

(7) апарат за допуну (алтернативно) споразумевање,

(8) олива за слушни апарат;

(9) брисана је (види члан 5. Правилника - 95/2012-3)

(10) брисана је (види члан 5. Правилника - 95/2012-3)

17) стоматолошке надокнаде:

(1) ортодонски апарат,

(2) протезе (парцијалне и тоталне) покретне и непокретне,

(3) стоматолошке надокнаде код уређених и стечених аномалија орофацијалног система,

(4) парадентална шина од метала.

*Службени гласник РС, број 65/2005

**Службени гласник РС, број 29/2011

***Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 4.

 Медицинским средствима – производима који се хирушки уграђују у организам, у смислу члана 23. став 2. тачка 4) Закона, сматрају се:

1) имплантати:

(1) имплантати у ортопедији,

(2) имплантати у општој и пластичној хирургији,

(3) имплантати у кардиологији и кардиохирургији,

(4) имплантати у неурологији и неурохирургији,

(5) имплантати у офталмологији,

(6) имплантати у оториноларингологији,

(7) имплантати у радиологији,

(8) имплантати у гинекологији,

(9) имплантати у стоматологији,

(10) имплантати у васкуларној хирургији,

(11) имплантати у максилофацијалној хирургији;

2) пачеви (замена за људско ткиво);

3) клипсеви;

4) пуденси (пумпице);

5) аерационе цевчице;

6) хируршки шавни материјал;

7) сонде и тубуси;

8) катетери и дренови;

9) кесе за крв;

10) оксигенатори.

Члан 5.

Материјалом за дијализу, у смислу члана 23. став 2. тачка 5) Закона, сматрају се:

1) апарати за дијализу;

2) дијализатори;

3) АV линија за дијализу;

4) раствори за дијализу;

5) игле за дијализу;

6) систем за инфузију;

7) средства за дезинфекцију апарата, материјала, коже и руку;

8) филтери за високо пречишћену воду и други филтери неопходни за рад дијализне машине;

9) формалдехид;

10) таблетирана со (NaCl);

11) кесе са раствором за перитонеумску дијализу;

12) линије за повезивање са празном кесом;

13) међукатетер;

14) клеме (штипаљка);

15) реинфузиона линија и течност;

16) систем за кружно испирање дијализатора;

17) стерилне заштитне капице за искључење са перитонеумске дијализе.

*Службени гласник РС, број 29/2011

Члан 5а

Ђубривима, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматрају се ђубрива животињског или биљног порекла, непомешана или међусобно помешана или хемијски обрађена, ђубрива добијена мешањем или хемијском обрадом производа животињског или биљног порекла, минерална и хемијска ђубрива (азотна, фосфорна, калијумова и др.), као и микробиолошка ђубрива.

Средствима за заштиту биља, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматрају се, сматрају хемијска и биолошка средства којима се спречава појава или сузбијају биљне болести и штеточине и корови.

Семеном за репродукцију, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматра се семе за репродукцију биљака и животиња.

Потпуном смешом за исхрану стоке, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматра се смеша за исхрану стоке која служи за подмирење свих потреба животиња у хранљивим материјама, у складу са прописима којима се уређује квалитет хране за животиње.

Допунском смешом за исхрану стоке, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматра се смеша за исхрану стоке која својим хранљивим материјама треба да употпуни хранива са којима се меша, у складу са прописима којима се уређује квалитет хране за животиње.

Живом стоком, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматрају се говеда, коњи, свиње, овце, козе, живина, домаћи зечеви (кунићи), риба и пчеле.

*Службени гласник РС, број 65/2005

**Службени гласник РС, број 29/2011

***Службени гласник РС, број 95/2012

****Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 6.

Уџбеницима, у смислу члана 23. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се:

1) књиге које су основно наставно средство за употребу у основној и средњој школи, чији је садржај утврђен наставним планом и програмом и планом уџбеника, а које су, у складу са законом којим се уређују уџбеници и друга наставна средства (у даљем тексту: Закон о уџбеницима) и у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања, одобрене за употребу као уџбеници;

2) књиге које су, у складу са Законом о уџбеницима, одобрене за употребу у вишој школи, факултету и универзитету, као основни или помоћни уџбеници.

Издавач, односно продавац уџбеника из става 1. овог члана дужан је да обезбеди доказ на основу којег је књига одобрена као уџбеник.

Члан 7.

Наставним средствима, у смислу члана 23. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се лектира, збирке задатака, приручници и практикуми, речници, школски глобуси и школске зидне карте, географски и историјски атласи, дијапозитиви, графички прикази (графофолије, схеме, скице и сл.), ако су у складу са Законом о уџбеницима, одобрени за употребу у основној и средњој школи.

Наставним средствима, у смислу члана 23. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се и:

1) дијапројектори;

2) графоскопи;

3) пластелини;

4) креде;

5) боје (дрвене, воштане, водене и темпере);

6) шестари, лењири, троугаоници и угломери;

7) цртаћи столови за ученике;

8) школске свеске до 60 листова;

9) обичне графитне оловке.

Издавач, односно продавац наставних средстава из става 1. овог члана дужан је да обезбеди доказ на основу којег је наставно средство одобрено за употребу у основној и средњој школи.

Члан 7а

Дневним новинама, у смислу члана 23. став 2. тачка 8) Закона, сматрају се све врсте дневне и повремене штампе, у папирној и електронској форми, као и агенцијски сервиси вести.

*Службени гласник РС, број 140/2004

**Службени гланик РС, број 86/2015

 Члан 7б

Брисан је члан 7б који је додат у броју 63/2007 (види члан 2. Правилника - 13/2013-79)

Члан 8.

 Монографским публикацијама, у смислу члана 23. став 2. тачка 9) Закона, сматрају се публикације у текстуалној или илустративној форми на штампаном или електронском медију, у једном или више делова, чије је издавање унапред утврђено и ограничено, а које имају CIP запис (Cataloguing In Publication), укључујући међународни књижни број ISBN (International Standard Book Number) као његов саставни део.

 Серијским публикацијама, у смислу члана 23. став 2. тачка 9) Закона, сматрају се је часописи, билтени, годишњаци, зборници радова и слична грађа, које се објављују сукцесивно, у одређеним временским интервалима, на штампаном или електронском медију, са нумеричким и хронолошким ознакама чије издавање може да траје неограничено, а које имају CIP запис (Cataloguing In Publication), укључујући међународни књижни број ISSN (International Standard Serial Number) као његов саставни део и који је одштампан на сваком броју публикације.

*Службени гласник РС, број 130/2004

Члан 9.

 Огревним дрветом, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматра се дрво за огрев у облицама, независно од намене за коју се користи, цепаницама, гранама, сноповима или сличним облицима.

Брикетима и пелетом, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматрају се добра добијена агломерацијом струготине, пиљевине, иверја и других остатака, односно отпадака од дрвне биомасе, директно под притиском или додавањем везивног средства.

Другим сличним добрима од дрвне биомасе, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматрају се струготина, пиљевина, иверје, сечка и сл.

*Службени гласник РС, број 109/2016

**Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 10.

 Посебна стопа од 10% примењује се и код увоза добара из чл. 2–9. овог правилника, ако су та добра у истоветном називу разврстана, односно обухваћена прописом којим се уређује царинаска тарифа.

*Службени гласник РС, број 86/2015

Члан 11.

 Услугом смештаја у угоститељским објектима за смештај у складу са законом којим се уређује туризам, у смислу члана 23. став 2. тачка 11) Закона, сматра се услуга преноћишта у хотелима, мотелима, туристичким насељима, камповима, пансионима, хостелима, преноћиштима, одмаралиштима, апартманима, собама, сеоским туристичким домаћинствима, ловачким вилама, кућама, колибама и другим објектима за пружање услуга смештаја у складу са законом којим се уређује туризам.

 Ако се уз услугу смештаја из става 1. овог члана пружа и услуга конзумације јела и пића на лицу места (ноћење са доручком, полупансион, пансион и сл.), посебна стопа примењује се само на услугу смештаја (преноћишта).

 У случају из става 2. овог члана правилника, обвезник је дужан да у рачуну посебно искаже накнаду за услугу смештаја, а посебно накнаду за услугу конзумације јела и пића на лицу места.

*Службени гласник РС, број 86/2015

Члан 12.

Услугама које претходе испоруци воде за пиће водоводном мрежом, у смислу члана 23. став 2. тачка 15) Закона, сматрају се захватање, пречишћавање и прерада воде.

*Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 12а

Пречишћавањем и одвођењем атмосферских и отпадних вода, у смислу члана 23. став 2. тачка 16) Закона, сматра се сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.

*Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 12б

Управљањем комуналним отпадом, у смислу члана 23. став 2. тачка 17) Закона, сматра се сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.

*Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 12в

Одржавањем чистоће на површинама јавне намене, у смислу члана 23. став 2. тачка 18) Закона, сматра се чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.

*Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 12г

Одржавањем јавних зелених површина и приобаља, у смислу члана 23. став 2. тачка 19) Закона, сматра се текуће и инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина (рекреативних и других) и приобаља.

*Службени гласник РС, број 95/2012

**Службени гласник РС, број 109/2016

Члан 12д

Превозом путника и њиховог пратећег пртљага, у смислу члана 23. став 2. тачка 20) Закона, сматра се превоз путника и њиховог пратећег пртљага у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају, независно од врсте превозног средства, осим превоза за који је у складу са Законом прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза.

*Службени гласник РС, број 95/2012

**Службени гласник РС, број 86/2015

Члан 12ђ

Управљањем гробљима и погребним услугама, у смислу члана 23. став 2. тачка 21) Закона, сматра се одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до гробља, односно до објекта који се налази у склопу гробља (мртвачнице, капеле или крематоријума).

*Службени гласник РС, број 95/2012

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

Број 110-00-396/2004

У Београду, 30. септембра 2004. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.