Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 139. став 8. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11– др. закон),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о националној категоризацији врхунских спортиста

"Службени гласник РС", бр. 123 од 28. децембра 2012, 159 од 30. децембра 2020.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми и мерила за рангирање спортиста на основу резултата, узраста, пола и националне категоризације спортова, и уређује начин додељивања категорије – спортског статуса врхунског спортисте.

Члан 2.

Спортистима се додељује категорија врхунског спортисте и одговарајући спортски статус утврђен овим правилником за резултате постигнуте на сениорским домаћим и међународним спортским такмичењима, на јуниорским светским и европским првенствима и кадетским светским и европским првенствима.

Национална категоризација спортиста садржи и категоризацију спортиста са инвалидитетом, у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон).

Спортски статус може стећи лице које је држављанин Републике Србије, у складу са Законом.

Члан 3.

Критеријуми и мерила за рангирање спортиста утврђују се за спортске гране које су категорисане од прве до шесте категорије националном категоризацијом спортова.

Члан 4.

Спортисти се у складу са овим правилником категоришу као врхунски спортисти.

У оквиру категорије из става 1. овог члана спортисти могу да стекну одговарајући спортски статус, и то:

(1) врхунски спортиста – заслужни спортиста;

(2) врхунски спортиста – међународни ранг;

(3) врхунски спортиста – национални ранг.

Члан 5.

При додељивању спортског статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста спортисти се рачунају спортски резултати у последње четири године, под условом да у том периоду остане у систему такмичења надлежног националног гранског спортског савеза.

При додељивању спортског статуса врхунски спортиста – међународни ранг спортисти се рачунају спортски резултати у последње две године, под условом да у том периоду постигне спортски резултат који одговара спортском статусу врхунски спортиста – национални ранг.

За спортисте који нису обухваћени ст. 1. и 2. овог члана рачунају се спортски резултати постигнути у претходној години.

Изузетно од става 3. овог члана спортисткињама за време трудноће и породиљског боловања рачунају се спортски резултати, при додељивању одговарајућег спортског статуса, постигнути годину дана пре трудноће.

Члан 6.

Рангирање врхунских спортиста врше:

1) Олимпијски комитет Србије – за олимпијске спортисте;

2) Спортски савез Србије – за неолимпијске спортисте;

3) Параолимпијски комитет Србије – за параолимпијске спортисте.

Статус олимпијског спортисте, неолимпијског спортисте и параолимпијског спортисте утврђује се у складу са актом из члана 120. став 2. тачка 2) Закона о спорту („Службени гласник РСˮ, број 10/16).

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 7.

Спортски статус утврђен овим правилником може се доделити спортисти који оствари спортски резултат, који обухвата најмање две победе на спортским такмичењима, и то:

– на светском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном такмичењу) учествује 50 и више нација са најмање три континента, с тим да у одређеној дисциплини – категорији учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста – посада;

– на европском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном такмичењу) учествује 25 и више нација, с тим да у одређеној дисциплини – категорији учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста – посада;

– на Балканском првенству, уколико на њему учествује пет и више земаља, с тим да у одређеној спортској дисциплини – категорији учествује најмање осам спортиста – посада из различитих земаља (уколико то другачије није регулисано међународним системом такмичења);

– на националном првенству, на којем учествује осам и више клубова, с тим да у одређеној дисциплини – категорији учествује најмање осам спортиста – посада из различитих клубова.

Изузетно од става 1. овог члана, резултат постигнут на одређеном светском првенство изједначава се са спортским резултатом постигнутим на европском првенству уколико светско првенство испуњава све услове утврђене за европско првенство и ако је то изједначавање предвиђено спортским правилима надлежног међународног спoртског савеза.

Члан 8.

Спортски статус у екипним спортовима може у једној екипи да стекне највише онај број спортиста који у складу са пропозицијама одговарајућег спортског такмичења може да наступи за екипу.

Да би спортисти у екипним спортовима био додељен одговарајући спортски статус спортиста треба да има најмање 30% наступа у екипи на спортском такмичењу на основу кога се резултати рачунају.

Спортисти из става 1. овог члана који су наступили на одговарајућем спортском такмичењу, а нису имали 30% наступа у екипи додељује се спортски статус који је за један ранг нижи у односу на спортисте из става 1. овог члана.

Члан 9.

Критеријуми и мерила за рангирање спортиста утврђују се за спортске гране из члана 3. овог правилника на следећи начин:

1) АИКИДО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза од 5. и 6. ранга,

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за остварени пласман на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза од 1. до 4. ранга;

2) АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – заслужни спортиста:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на светском или европском првенству освоји 1. место (А група),

– за наступ у екипи која освоји 1. место на Клупском шампионату Европе (Eurobowl);

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на светском или европском првенству оствари пласман од 2. до 5. места (А група),

– за наступ у екипи која на Клупском првенству Европе оствари пласман од 2. до 5. места,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре (А група);

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која на националном првенству освоји 1. место,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству (А група), под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара;

3) АТЛЕТИКА:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству на отвореном,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству у дворани, кросу или полумаратону,

– за постигнути резултат који је признат за светски или европски сениорски рекорд;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 9. до 16. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству на отвореном,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству у дворани, кросу или полумаратону,

– за испуњену норму из табеле на такмичењима из календара Атлетског савеза Србије и такмичењима која се налазе у календару надлежног међународног или европског спортског савеза,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству на отвореном и у дворани, кросу или полумаратону, уз остварени пласман у прву половину учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским или Медитеранским играма или Балканском првенству (без штафета),

– за освојено 1. место на националном првенству или Финалу купа Србије, под условом да остварени резултат није слабији од резултата из Табела 1 – 4 (колона 3),

– за постигнути резултат који се признаје за сениорски рекорд Републике Србије,

– за два пута испуњену норму из Табела 1 – 4 (колона 2) на такмичењима из календара Атлетског савеза Србије и међународним такмичењима која се налазе у календару надлежног међународног или европског спортског савеза,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

Табела 1. Норме за категоризацију – ЖЕНЕ

међунар.

национални

I сениор.

100 м

11.56

11.86

12.16

200 м

23,69

24,37

25,06

400 м

53.03

54.57

56.15

800 м

2:03.05

2:05.97

2:08.96

1500 м

4:13,48

4:20,07

4:26,82

3000 м

9:01,78

9:16,92

9:32,42

5000 м

15:35,37

16:02,15

16:29,57

10000 м

32:45,19

33:43,47

34:43,15

100 м пр./0.84

13,42

13,84

14,26

400 м пр.

57,37

59,04

1:00,75

2000 м стипл.

6:25.58

6:36.95

6:48.59

3000 м стипл.

9:58,16

10:19,12

10:40,59

4x100 м

45,09

46,31

47,55

4x400 м

3:34.62

3:40.72

3:46.97

Вис (м)

1.91

1.86

1.82

Мотка (м)

4.54

4.39

4.25

Даљ (м)

6.52

6.29

6.06

Троскок (м)

14.03

13.55

13.07

Кугла (м)

18.68

17.89

17.11

Диск (м)

61.84

59.23

56.62

Кладиво (м)

70.44

67.46

64.48

Копље (м)

61.66

59.05

56.44

Седмобој (бод)

6015

5756

5496

Маратон (сат)

2:33:09

2:38:05

2:43:09

Полумаратон (сат)

1:12:22

1:14:27

1:16:35

10 kmW

45:43

47:35

49:30

20 kmW

1:34:18

1:38:07

1:42:01

Табела 2. Норме за категоризацију – ЖЕНЕ/ДВОРАНА

међунар.

национални

I сениор.

60 м

7.40

7.59

7.77

200 м

24.03

24.69

25.38

400 м

53.82

55.34

56.90

800 м

2:04.95

2:08.15

2:11.43

1500 м

4:16.12

4:22.64

4:29.33

3000 м

9:08.30

9:23.28

9:38.63

5000 м

15:45.29

16:11.84

16:39.03

4x200 м

1:36.59

1:39,25

1:41.97

4x400 м

3:36.97

3:43.02

3:49.21

60 м пр.

8.33

8.58

8.84

Вис (м)

1.91

1.86

1.82

Мотка (м)

4.54

4.39

4.25

Даљ (м)

6.52

6.29

6.06

Троскок (м)

14.03

13.55

13.07

Кугла (м)

18.68

17.89

17.11

Петобој (бод)

4385

4196

4007

Табела 3. Норме за категоризацију – МУШКАРЦИ

међунар.

национални

I сениор.

100 м

10.32

10.46

10.61

200 м

20.86

21.20

21.56

400 м

46.29

47.11

47.95

800 м

1:47.46

1:49.22

1:51.02

1500 м

3:40.52

3:44.30

3:48.17

3000 м

7:52.61

8:01.06

8:09.71

5000 м

13:30,73

13:45.20

14:00.02

10000 м

28:21.12

28:54.43

29:28.55

110 м пр.

13.82

14.10

14.38

400 м пр.

50.52

51.59

52.68

3000 м ст.

8:35.97

8:47.56

8:59.43

4x100 м

39.74

40.44

41.15

4x400 м

3:05.32

3:08.60

3:11.96

Вис (м)

2.25

2.19

2.14

Мотка (м)

5.46

5.29

5.12

Даљ (м)

7.88

7.64

7.40

Троскок (м)

16.49

16.03

15.56

Кугла (м)

19.67

18.84

18.00

Диск (м)

62.64

59.99

57.34

Кладивo (м)

74.97

71.80

68,63

Копље (м)

81.58

78.14

74.70

Десетобој (бод)

7933

7606

7276

Полумаратон (сат)

1:03:48

1:05:12

1:06:39

Маратон (сат)

2:16:55

2:20:26

2:24.02

20 km W

1:24:59

1:27:38

1:30:20

50 km W

4:00:42

4:09:26

4:18:21

Табела 4. Норме за категоризацију – МУШКАРЦИ/ДВОРАНА

међунар.

национални

I сениор.

60 м

6.71

6.81

6.91

200 м

21.22

21.56

21.91

400 м

47.17

47.97

48.79

800 м

1:49.35

1:51.06

1:52.82

1500 м

3:44.53

3:48.22

3:52.00

3000 м

7:56.43

8:04.79

8:13.35

5000 м

13:44.11

13:58.27

14:12.77

4x200 м

1:24.62

1:25.98

1:27.38

4x400 м

3:09.20

3:12.39

3:15.66

60 м пр.

7.88

8.07

8.25

Вис (м)

2.24

2.19

2.14

Моткa (м)

5.46

5.29

5.12

Даљ (м)

7.88

7.64

7.40

Троскок (м)

16.49

16.03

15.56

Кугла (м)

19.67

18.84

18.00

Седмобој (бод)

5764

5530

5295

4) БАДМИНТОН:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман до 20. места на светској ранг-листи појединачно, односно до 10. места у дублу;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 21. до 50. места на светској ранг-листи појединачно, односно за остварени пласман од 11. до 20. места на светској ранг-листи у дублу;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за остварени пласман од 1. до 15. места на европској ранг-листи појединачно, односно за остварени пласман од 1. до 10. места на европској ранг-листи у дублу,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на светском првенству за јуниоре, односно од 4. до 8. места на европском првенству за јуниоре;

5) БЕЈЗБОЛ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству;

6) БИАТЛОН:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 20. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ на Олимпијским играма,

– за остварени пласман од 21. до 30. места на светском првенству,

– за остварени пласман од 11. до 20. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на светском првенству за јуниоре;

7) БИЛИЈАР:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству, односно за пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

8) БИЦИКЛИЗАМ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за резултат који Међународна федерација UCI признаје као светски рекорд,

– за остварени пласман до 20. места ранг-листе Међународне федерације UCI на крају године;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 20. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на европском првенству,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 21. до 100. места ранг-листе Међународне федерације UCI на крају године,

– за остварени пласман од 1. до 3. места појединачно на тркама у оквиру бодовања за ранг-листу Међународне федерације UCI, а које су квалификационе за испуњење норме за наступ на Олимпијским играма или светском првенству;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на појединачном националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству или за наступ у тркама у оквиру бодовања за ранг-листу Међународне федерације UCI, а које су квалификационе за испуњење норме за наступ на Олимпијским играма или светском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству или остварени пласман на 2. или 3. месту на Медитеранским играма,

– за остварени пласман од 4. до 15. места на светском или европском првенству за јуниоре;

9) БОБ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Зимским олимпијским играма или светском првенству, односно пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Зимским олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

10) БОДИ – БИЛДИНГ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству или за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

11) БОКС:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству, односно за пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за учешће у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре;

12) БОЋАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству или за пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за освојено 2. или 3. место на екипном светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре, односно за пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

13) БРИЏ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на Бриџ-Олимпијади, светском или европском првенству, под условом да је такмичар одиграо најмање 50% мечева;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на Бриџ-Олимпијади или светском првенству, под условом да је такмичар одиграо најмање 50% мечева,

– за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству, под условом да је такмичар одиграо најмање 50% мечева,

– за остварени пласман до 20. места на светском првенству,

– за остварени пласман до 10. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству, под условом да је такмичар одиграо најмање 40% мечева,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Бриџ-Олимпијади,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Балканском првенству;

14) ВАЗДУХОПЛОВСТВО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места у рангу такмичења у појединачној конкуренцији на светском или европском првенству,

– за остварени пласман на светској ранг-листи надлежног међународног спортског савеза од 1. до 10. места појединачно;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места у рангу такмичења у појединачној конкуренцији на светском првенству или за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман на светској ранг-листи надлежног међународног спортског савеза од 11. до 30. места појединачно;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Балканском првенству појединачно,

– за остварени пласман на светској ранг-листи надлежног међународног спортског савеза од 31. до 60. места појединачно;

15) ВАТЕРПОЛО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која је на Олимпијским играма, светском или европском првенству остварила пласман од 1. до 3. места;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која је на Олимпијским играма, светском или европском првенству остварила пласман од 4. до 6. места,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која је на светском или европском првенству остварила пласман од 7. до 8. места,

– за наступ у екипи која на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству освоји 1. место,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на европском првенству за кадете;

16) ВЕСЛАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 6. места на Олимпијским играма или светском првенству, односно за остварени пласман од 1. до 3. места на европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 7. до 10. места на Олимпијским играма или остварени пласман од 7. до 11. места на светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за учешће у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма или светском првенству,

– за учешће у националној спортској репрезентацији на европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

17) ГИМНАСТИКА:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места у вишебоју (Међународне гимнастичке федерације – FIG такмичење II) на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у финалу по справама (Међународне гимнастичке федерације – FIG такмичење III) на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за наступ у екипи која је остварила пласман од 1. до 3. места (Међународне гимнастичке федерације – FIG такмичење IV) на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман у финале вишебоја (Међународне гимнастичке федерације – FIG такмичење II) на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за наступ у финалном такмичењу по справама (Међународне гимнастичке федерације – FIG такмичење III ) на светском или европском првенству,

– за наступ у екипи која је остварила пласман од 4. до 8. места (Међународне гимнастичке федерације – FIG такмичење IV) на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

18) ГО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на појединачном светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која је на светском првенству освојила 1. или 2. место или на европском првенству 1. место,

– за остварени пласман од 1. до 6. места на светском првенству /појединачно/,

– за остварени пласман од 1. до 5. места на европском првенству /појединачно/,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству /појединачно/ за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

19) ГОЛФ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за прва три резултата на: The Masters. US Open, The Open Championship, PGA Championship, US Womens Оpen, LPGA Championship, Kraft Nabisco Championship, Womens British Open, Evian Masters, US Senior Open, Senior PGA Championship, Senior Players Championship, The Tradition или Senior British Open Championship,

– за остварени пласман до 10. места на: PGA Europian Tour, Asian Tour или Leadis Europian Tour;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на: The Masters, US open, The Open Championship или PGA Championship,

– за остварени пласман од 1. до 5. места на: The Рlayers Championship или World Golf Championship,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на: US Womens Оpen, LPGA Championship, Kraft Nabisco Championship, Womens British Оpen или Evian Masters,

– за остварени пласман од 2. до 6. места на: US Senior Open, Senior PGA Championship, Senior Рlayers Championship, The Tradition или Senior British Open Championship;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на међународним турнирима у календару такмичења Голф савеза Србије, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника;

20) ДИЗАЊЕ ТЕГОВА:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за постигнути резултат који надлежни међународни спортски савез признаје за светски или европски рекорд;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4 до 12. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за испуњену норму (табела), постигнуту на: Олимпијским играма, светском првенству, европском првенству, Медитеранским играма, Балканском првенству, Првенству Србије или на такмичењима из календара надлежног међународног спортског савеза;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за постигнут резултат који се према правилима надлежног национално-гранског спортског савеза признаје као рекорд Републике Србије, а који је постигнут на такмичењима из календара надлежног међународног спортског савеза,

– за испуњену норму (Табела) на националном првенству и на такмичењима из календара надлежног међународног спорског савеза;

Табела: Норме за стицање одговарајућег спортског статуса

 

Мушкарци    
Тежинска категорија Међународни ранг Национални ранг
56 kg 225 kg 190 kg
62 kg 245 kg 225 kg
69 kg 265 kg 245 kg
77 kg 280 kg 250 kg
85 kg 305 kg 280 kg
94 kg 315 kg 300 kg
105 kg 325 kg 305 kg
+105 kg 340 kg 310 kg
Жене    
Тежинска категорија Међународни ранг Национални ранг
48 kg 140 kg 125 kg
53 kg 150 kg 135 kg
58 kg 160 kg 140 kg
63 kg 170 kg 150 kg
69 kg 180 kg 155 kg
75 kg 185 kg 160 kg
+75 kg 195 kg 170 kg

21) ЈЕДРЕЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у интернационалним класама на светском или европском првенству,

– за остварени пласман до 15. места на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза у олимпијским класама на крају године;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман до 20. места на светским или европским ранг-листама,

– за остварени пласман од 4. до 20. места на Олимпијским играма,

– за остварени пласман од 4. до 15. места у интернационалним класама на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у интернационалним класама на Медитеранским играма,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 16. до 100. места на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза у олимпијским класама на крају године;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место у интернационалним класама на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском првенству, европском првенству или Медитеранским играма у интернационалним класама, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у интернационалним класама на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 15. места на светском или европском првенству за јуниоре;

22) КАЈАК – КАНУ:

А) мирне воде:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за пласман на 9. место (Б финале) на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 9. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 9. места на светском или европском првенству за јуниоре;

Б) дивље воде:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 10. места на Олимпијским играма,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 9. места на светском или европском првенству за јуниоре;

23) КАРАТЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места у појединачној конкуренцији на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на екипном светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 5. до 8. места у појединачној конкуренцији на светском првенству, односно 5. и 6. место на европском првенству,

– за остварени пласман на 5. или 6. месту на екипном светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место у појединачној конкуренцији на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на светском или европском првенству оствари пласман у прву трећину пласираних такмичара и екипа,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 5. до 8. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман на 5. или 6. месту на европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на светском првенству за кадете;

24) КАРЛИНГ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству,

– за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

25) КЕНДО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место у појединачној конкуренцији или 1. место у екипној конкуренцији на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места у појединачној конкуренцији на светском или европском првенству,

– за освојено 2. или 3. место у екипној конкуренцији на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на појединачном националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

26) КИК БОКС:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству или за пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Балканском првенству;

27) КЈОКУШИНКАИ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – заслужни спортиста:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству или за пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству, односно од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

28) КЛИЗАЊЕ:

А) уметничко клизање

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман до 20. места на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 10. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 21. до 30. места на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за наступ на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 31. до 50. места на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре;

Б) синхроно клизање:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман до 10. места на ранг-листи надлежног међународног спортског савеза;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која на Олимпијским играма, светском или европском првенству оствари пласман од 1. до 8. места,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

`– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у тиму чијих 90% чланова положи IV тест савеза за појединце (према сезони 2009/2010. године),

– за наступ у екипи на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

В) брзо клизање:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 10. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

29) КОЊИЧКИ СПОРТ (ОЛИМПИЈСКЕ И ФЕИ ДИСЦИПЛИНЕ):

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству, односно остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре или остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

30) КОЊИЧКИ СПОРТ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству, односно остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре или остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

31) КОРФБОЛ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– зa учeшћe у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

32) КОШАРКА:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству, као и за пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству за јуниоре, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 1. до 5. места на светском или европском првенству за кадете;

33) КУГЛАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству,

– за постигнути резултат који се признаје за светски рекорд;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светској ранг-листи међународне федерације,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на светском или европском првенству за кадете;

34) КУНГФУ ВУШУ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 5. места на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству;

35) ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству у појединачној конкуренцији;

– за остварени пласман од 1. до 3. места на екипном светском или европском првенству,

– за постигнути резултат који се признаје као светски или европски рекорд;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 9. до 16. места на Олимпијским играма или светском првенству у појединачној конкуренцији,

– за остварени пласман од 9. до 12. места на европском првенству у појединачној конкуренцији,

– за испуњену норму на међународним такмичењима из календара надлежног међународног спортског савеза или на националном првенству или финалу Купа Србије,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за постигнути резултат који се признаје као рекорд Републике Србије,

– за испуњену норму постигнуту на националном првенству, финалу Купа Србије или такмичењима из календара надлежног међународног спортског савеза,

– за остварени пласман од 4. до 12. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на европском првенству за јуниоре;

Мушкарци

Летеће мете – трап

119

115

Летеће мете – дубл. трап

135

131

Летеће мете – скит

120

116

Жене

Летеће мете – трап

66

63

Летеће мете – дубл. трап

98

95

Летеће мете – скит

67

64

36) МАЧЕВАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 16. места у појединачној конкуренцији на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места у појединачној конкуренцији на европском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на Олимпијским играма или светском првенству у једној врсти оружја оствари пласман од 4. до 8. места, односно која на европском првенству оствари пласман од 4. до 6. места,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман до 64. места на листи надлежног међународног спортског савеза.

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 5. до 16. места у појединачној конкуренцији на светском или европском првенству за јуниоре;

37) МОТОСПОРТ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству у коначном пласману;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за пласман од 2. до 8. места на светском првенству, као и за пласман од 2. до 6. места на европском првенству у коначном пласману,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у једној трци на светском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у једној трци на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место у коначном пласману на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на светском првенству за јуниоре, као и за остварени пласман од 4. до 8. места на европском првенству за јуниоре;

38) ОДБОЈКА:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која у I А савезној лиги националног првенства освоји 1. место,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству и за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за кадете;

39) ОРИЈЕНТИРИНГ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству, односно од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

40) ПЕИНТБОЛ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству;

41) ПИКАДО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 6. места на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре;

42) ЕЛЕКТРОНСКИ ПИКАДО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 6. места на светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре;

43) ПЛАНИНАРСТВО:

А) алпинизам:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за достигнутих 2520 поена за мушкарце, односно 1980 поена за жене са једним успоном;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за достигнутих 1120 поена за мушкарце, односно 840 поена за жене током једне године;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за достигнутих 730 поена за мушкарце, односно 550 поена за жене током једне године;

Б) високогорско планинарење:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени успон на врх чија је најмања висина 8.000 м, уз пењање минималне висинске разлике од 2.500 метара;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени успон на врх чија је најмања висина 7.000 м, уз пењање минималне висинске разлике од 2.200 метара,

– за остварени успон на врх чија је најмања висина 6.000 м, уз пењање минималне висинске разлике од 2.000 метара, као и за остварени успон на врх чија је најмања висина 5.500 м, уз пењање минималне висинске разлике од 1.500 метара;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојен врх чија је најмања висина 5.500 м, уз пењање минималне висинске разлике од 1.500 м;

В) слободно пењање – природна стена:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству,

– за изведене успоне оцењене са 10+ или 3x10 за мушкарце, односно 10– или 3x9+ за жене, које признаје и води Међународна федерација UIAA;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, као и за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за изведене успоне оцењене са 10 /или 3x10 –/ за мушкарце, односно 9+ /или 3x9/ за жене, које признаје и води Међународна федерација UIAA;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за изведене успоне оцењене са 10– или 3x9+ за мушкарце, односно 9 или 3x8+ за жене које признаје и води Међународна федерација UIAA;

44) ПЛЕС (СПОРТСКИ ПЛЕС, МОДЕРНИ ПЛЕС):

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 20. места на светском првенству или за остварени пласман од 2. до 16. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 12. места на светском или европском првенству за јуниоре;

45) ПЛИВАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству, као и за остварени пласман од 1. до 3. места у штафети,

– за постигнути резултат који надлежни међународни спортски савез признаје као светски или европски рекорд;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 9. до 16. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству, односно за остварени пласман од 4. до 8. места у штафети,

– за испуњену норму, у складу са овим правилником (табела) постигнуту на Олимпијским играма, светском или европском првенству или међународним такмичења која се налазе у календару надлежних међународних спортских савеза,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству, уз испуњену норму у складу са овим правилником (табела) испливану у истој трци,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је испуњена норма у складу са овим правилником (табела),

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за постигнути резултат који се признаје као национални рекорд,

– за испуњену норму у складу са овим правилником (табела) на националном првенству или званичним међународним такмичењима у календару надлежних међународних спортских савеза, које признаје Пливачки савез Србије,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

Табела: Норме за стицање спортског статуса – пливање
МУШКАРЦИ

Дисциплина

Међунар.

ранг

Национал.

ранг

Међунар.

ранг

Национал.

ранг

50 метара

25 метара

СЛОБОДНО

50 м

0:22.69

0:23.15

0:22.27

0:22.73

100 м

0:50.21

0:51.24

0:49.04

0:50.04

200 м

1:50.92

1:53.18

1:48.17

1:50.38

400 м

3:55.08

3:59.87

3:49.98

3:54.67

800 м

8:11.55

8:21.58

8:02.28

8:12.13

1500 м

15:31.89

15:50.91

15:15.34

15:34.02

ПРСНО

50 м

0:28.95

0:29.54

0:28.04

0:28.61

100 м

1:02.92

1:04.20

1:01.04

1:02.28

200 м

2:15.97

2:18.75

2:12.10

2:14.79

ЛЕЂНО

50 м

0:26.24

0:26.78

0:24.77

0:25.27

100 м

0:55.93

0:57.07

0:53.28

0:54.37

200 м

2:01.70

2:04.18

1:56.31

1:58.69

ДЕЛФИН

50 м

0:24.63

0:25.13

0:24.06

0:24.55

100 м

0:53.87

0:54.97

0:52.99

0:54.08

200 м

2:00.12

2:02.58

1:57.58

1:59.98

МЕШОВИТО

100 м

0:55.14

0:56.26

200 м

2:03.75

2:06.27

2.02.65

2:08.23

400 м

4:23.16

4:28.53

4:21.60

4:33.51

ШТАФЕТА СЛОБОДНО

4x100

3:22.30

3:26.43

3:21.03

3:25.14

4x200

7:30.57

7:38.87

7:26.06

7:35.08

ШТАФЕТА МЕШОВИТО

4x100

3:44.46

3:49.05

3:39.62

3:44.10

Табела: Норме за стицање спортског статуса – пливање
ЖЕНЕ

Дисциплина

Међунар.

ранг

Национал.

ранг

Међунар.

ранаг

Национал.

ранг

50 метара

25 метара

СЛОБОДНО

50 м

0:25.56

0:26.08

0:25.14

0:25.65

100 м

0:56.41

0:57.57

0:55.34

0:56.47

200 м

2:02.17

2:04.67

2:00.40

2:02.86

400 м

4:16.66

4:21.90

4:13.22

4:18.39

800 м

8:46.59

8:57.34

8:38.91

8:49.51

1500 м

16:49.99

17:10.61

16:41.27

17:01.71

ПРСНО

50 м

0:32.37

0:33.03

0:31.74

0:32.39

100 м

1:10.06

1:11.49

1:08.54

1:09.94

200 м

2:30.69

2:33.76

2:27.29

2:30.29

ЛЕЂНО

50 м

0:29.56

0:30.16

0:28.31

0:28.89

100 м

1:02.48

1:03.76

1:00.70

1:01.94

200 м

2:14.02

2:16.75

2:10.50

2:13.17

ДЕЛФИН

50 м

0:27.30

0:27.86

0:26.97

0:27.52

100 м

1:00.39

1:01.63

0:59.55

1:00.77

200 м

2:12.63

2:15.34

2:11.04

2:13.71

МЕШОВИТО

100 м

1:03.08

1:04.36

200 м

2:17.21

2:20.01

2:15.33

2.18.09

400 м

4:48.19

4:54.07

4:44.01

4:49.80

ШТАФЕТА СЛОБОДНО

4x100

3:48.75

3:53.42

3:47.66

3:52.31

4x200

8:16.17

8:26.87

8:14.46

8:24.56

ШТАФЕТА МЕШОВИТО

4x100

4:11.68

4:16.62

4:09.55

4:14.65

46) ПОДВОДНИ СПОРТ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на појединачном светском или европском првенству,

– за освојено 1. место на екипном светском или европском првенству,

– за постигнут светски рекорд који је признат од стране надлежног међународног спортског савеза;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на појединачном светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 2. до 4. места на екипном светском или европском првенству,

– за постигнут европски рекорд признат од стране надлежног међународног спортског савеза,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Медитеранском играма,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре;

47) РАГБИ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству;

48) РАГБИ 13:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА– НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству;

49) РАФТИНГ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА– НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

50) РВАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству, односно за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Светском студентском првенству или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Медитеранском играма,

– за остварени пласман од 5. до 10. места на светском првенству, односно од 5. до 8. места на европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на светском првенству за кадете;

51) РУКОМЕТ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на Олимпијским играма или на светском првенству оствари пласман од 4. до 8. места,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на европском првенству оствари пласман од 4. до 6. места,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која у I А Савезној лиги националног првенства освоји 1. место,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству освоји 1. место,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за кадете;

52) САВАТЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству;

53) САМБО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на појединачном Првенству света, као и остварени пласман од 2. до 6. места на Првенству Европе,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 2. или 3. место на екипном светском или европском првенству;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на појединачном националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на појединачном светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

54) СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 12. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 12. места на светском или европском првенству за јуниоре;

55) СКАЈБОЛ

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника;

56) СКВОШ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на појединачном светском или европском првенству,

– за освојено 1. место на екипном светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на појединачном првенству света, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за освојено 2. или 3. место на екипном светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман до 50. места на светској ранг-листи надлежног међународног спортског савеза;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству, односно од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман до 100. места на светској ранг-листи надлежног међународног спортског савеза;

57) СКИЈАЊЕ НА ВОДИ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству,

– за постигнут светски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за испуњену норму на такмичењима из календара надлежних међународних спортских савеза, која се признају као квалификације за учешће на светском или европском првенству према таблици:

слалом

фигуре

скок

мушкарци

6@58kmh/11,25m

7500 points

58m

жене

3@55kmh/12m

6000 points

41,5m

– за остварени пласман међу првих 100 на ранг-листи коју води и признаје надлежни међународни спортски савез;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма, Универзитетским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству, односно од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре,

– за испуњену норму на светском или европском првенству (према таблици надлежног међународног спортског савеза);

58) СКОКОВИ У ВОДУ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 12. места на светском или европском првенству за јуниоре;

59) СКИЈАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма или светском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за пласман на светској листи /FWC/ међу првих 50 рангираних такмичара,

– за пласман на европској листи /FEC/ међу првих 30 рангираних такмичара;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма или Балканском првенству;

60) САНКАШКИ СПОРТ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству, односно од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварен пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на Балканском првенству;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

61) СПОРТСКИ АУТОМОТО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству у коначном пласману;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском или европском првенству у коначном пласману,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у једној трци за светско или европско првенство,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у једној трци на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место у коначном пласману на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на светском или европском првенству за јуниоре;

62) СОФТБОЛ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на клупском Првенству Европе,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре;

63) СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Параолимпијским играма,

– за освојено 1. место на светском или европском првенству,

– за остварен светски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Параолимпијским играма,

– за пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени европски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Параолимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству;

64) СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Параолимпијским играма,

– за освојено 1. место на светском или европском првенству,

– за остварен светски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Параолимпијским играма,

– за пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени европски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Параолимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству;

65) СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – ГЛУВИ И НАГЛУВИ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Параолимпијским играма,

– за освојено 1. место на светском или европском првенству,

– за остварен светски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Параолимпијским играма,

– за пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени европски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Параолимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству;

66) СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Параолимпијским играма,

– за освојено 1. место на светском или европском првенству,

– за остварен светски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Параолимпијским играма,

– за пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени европски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Параолимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству;

67) СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварен пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника;

68) СПОРТСКИ РИБОЛОВ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место у дисциплини на појединачном светском или европском првенству,

– за освојено 1. место на екипном светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места у дисциплини на екипном светском првенству, односно од 2. до 6. места у дисциплини на екипном европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места у дисциплини на екипном светском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на светском првенству за јуниоре;

69) СПОРТСКА СПЕЛОЛОГИЈА:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за постигнут светски рекорд који води и признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за спелеолошки објекат дужине између 15.000 и 20.000 м, за резултат који води и признаје надлежни међународни спортски савез,

– за спелеолошки објекат дубине између 800 и 1.000 м, за резултат који води и признаје надлежни међународни спортски савез;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за савладан минимум од пет објеката дужих од 1500 м и минимум од 10 објеката дубљих од 150 м, минимум од преко 100 бодова (1 бод износи 5м вертикале, односно 50м хоризонтале) које води и признаје надлежни национални грански спортски савез,

– за остварени рекорд Републике Србије који води и признаје надлежни национални грански спортски савез;

70) СТОНИ ТЕНИС:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места у појединачној конкуренцији на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на екипном светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места у појединачној конкуренцији на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на екипном светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман на листи ITTF Међународне федерације међу 30 најуспешнијих мушкараца и 20 најуспешнијих жена;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за остварени пласман међу 10 најуспешнијих мушкараца, односно шест најуспешнијих жена на званичној ранг-листи Стонотениског савеза Србије,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству;

71) СТРЕЛИЧАРСТВО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству у коначном пласману појединаца у олимпијским стиловима,

– за остварено 1. или 2. место на светском првенству или освојено 1. место на европском првенству у неолимпијским стиловима које признаје надлежни међународни спортски савез,

– за постигнут светски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез,

– за постигнут европски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за испуњену норму у складу са овим правилником (табела) (на такмичењима из међународног или домаћег календара),

– за пласман од 4. до 16. места у појединачној конкуренцији на Олимпијским играма или светском првенству, односно за пласман од 4. до 8. места на европском првенству у олимпијским стиловима,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском првенству или остварени пласман од 3. до 8. места, односно на европском првенству или остварени пласман од 2. до 6. места у неолимпијским стиловима,

– за испуњену норму на такмичењима из календара надлежних међународних спортских савеза,

МЕЂУНАРОДНИ РАЗРЕД

Recurve мушкарци

Recurve жене

Compound мушкарци

Compound жене

FITA 144

1335

1319

1381

1362

70m Round

630

619

691

656

25m Round INDOR

580

566

587

575

18m Round INDOR

580

566

587

575

50m Compound Round

/

/

691

656

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за постигнути резултат у међународној дисциплини који се признаје као рекорд Републике Србије,

– за испуњену норму у складу са овим правилником (табела) постигнуту на такмичењима надлежних међународних спортских савеза и из календара Стреличарског савеза Србије,

 

НАЦИОНАЛНИ РАЗРЕД

Recurve muškarci

Recurve žene

Compound muškarci

Compound žene

FITA 144

1200

1150

1300

1200

70m Round

600

580

665

600

900 Round

800

790

870

790

25m Round INDOR

560

550

580

550

18m Round INDOR

560

550

580

550

50m Compound Round

/

/

665

600

– за остварени пласман од 4. до 16. места на светском првенству за јуниоре, односно остварени пласман од 4. до 8. места на европском првенству за јуниоре у коначном пласману појединачно;

72) СТРЕЉАШТВО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 8. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству у појединачној конкуренцији,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству у екипној конкуренцији,

– за постигнути резултат који се признаје као светски или европски рекорд;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 9. до 16. места на Олимпијским играма или светском првенству у појединачној конкуренцији,

– за остварени пласман од 9. до 12. места на европском првенству у појединачној конкуренцији,

– за испуњену норму на међународним такмичењима из календара надлежног међународног спортског савеза или на националном првенству или у финалу Купа Србије,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за постигнути резултат који се признаје као рекорд Републике Србије,

– за испуњену норму постигнуту на националном првенству, финалу Купа Србије или такмичењима из календара надлежног међународног спортског савеза,

– за остварени пласман од 4. до 12. места на светском првенству, односно од 4. до 8. места на европском првенству за јуниоре;

Норме за стицање спортских статуса – стрељаштво – мушкарци

Дисциплина

Међународни ранг

Национални ранг

МК пушка сл. избора 3x40

1163

1155

Пушка великог калибра сл. избора 3x40

1163

1155

МК пушка слободног извора – 60 лежећи

595

592

Пушка великог калибра сл. избора 60 лежећи

595

592

Пушка великог калибра – стандард 3x20

578

573

МК пиштољ слободног избора

557

552

МК пиштољ брзо гађање

584

578

Пиштољ средишњег опаљења

580

575

МК пиштољ стандард 20+20+20

578

570

Ваздушна пушка стандард

593

588

Ваздушни пиштољ стандард

580

575

Норме за стицање спортских статуса – стрељаштво – жене

Дисциплина

Међународни ранг

Национални ранг

МК пушка – спортска 3x20

578

573

Пушка великог калибра – стандард – 3x20

570

565

МК пушка – спорт – 60 лежећи

592

588

Пушка великог калибра – стандард – 60 лежећи

588

584

МК пиштољ – спорт – 30+30

578

570

Ваздушна пушка – стандард

395

392

Ваздушни пиштољ – стандард

382

377

73) ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 8. места на светском или европском првенству у појединачној конкуренцији,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству у екипној конкуренцији,

– за постигнути резултат који се признаје као светски или европски рекорд;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 9. до 16. места на светском првенству у појединачној конкуренцији,

– за остварени пласман од 9. до 12. места на европском првенству у појединачној конкуренцији,

– за испуњену норму на међународним такмичењима надлежног међународног спортског савеза или на националном првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за постигнути резултат који се признаје као рекорд Републике Србије,

– за испуњену норму постигнуту на националном првенству или такмичењима из календара надлежног међународног спортског савеза,

– за остварени пласман од 4. до 12. места на светском првенству, односно од 4. до 8. места на европском првенству за јуниоре;

74) СТРОНГ МЕН:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или на Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника;

75) ТЕКВОНДО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за освојено 1. место на европском екипном првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на европском првенству за кадете,

– за освојено 2. или 3. место европском екипном првенству,

– за освојено 1. место на Балканском првенству или Медитеранским играма;

76) ТЕНИС:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма,

– за пласман у полуфинале: Davis Cup (светска зона), Fed Cup за жене, Australian Open, French Open или Wimbledon и US Open,

– за пласман на светској АТP (Association of Tennis Professionals) и WТА (Women‘s Tennis Association) ранг-листи до 20. места у синглу и до 10. места у дублу на крају године;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма, за пласман од 5. до 8. места у: Davis Cup (светска зона), Fed Cup за жене, Australian Open, French Open, Wimbledon или US Open,

– за пласман на светској АТP или WТА ранг-листи до 100. места у синглу и до 50. места у дублу на крају године,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма, Fed Cup за жене или Davis Cup  (светска зона),

– за освојено 1. место на Универзитетским или Медитеранским играма,

– за пласман на светској АТP или WТА ранг-листи до 250. места у синглу и до 125. места у дублу,

– за остварени пласман на ранг-листи ITF (International Tennis Federation) од 1. до 100. места за јуниоре,

– за остварени пласман на ранг-листи ЕTF (European Tennis Association – Tennis Europe) од 1. до 50. места за јуниоре;

77) ТРИАТЛОН:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма или светском првенству, односно од 4. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 50. позиције на светској ранг-листи надлежног међународног спортског савеза,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првененству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

78) ФИТНЕС:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству или за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

79) ФУДБАЛ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман екипе од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман екипе у Лиги шампиона од 1. до 4. места,

– за остварени пласман екипе у Лиги Европе од 1. до 4. места;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман екипе од 4. до 8. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман екипе од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која освоји 1. место у националном првенству у Супер лиги Србије,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за наступ у екипи која освоји 1. место на Универзитетским или Медитеранским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која се пласира од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре, односно од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која освоји 1. место на светском или европском првенству за кадете;

80) ХОКЕЈ НА ЛЕДУ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на Олимпијским играма, светском или европском првенству /светска група А/ оствари пласман од 1. до 3. места;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на Олимпијским играма или светском првенству /светска група А/ оствари пласман од 4. до 10. места,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која оствари пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која освоји 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у екипи која освоји 1. место на Универзитетским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском првенству или европском првенству /светска А група/, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

81) ХОКЕЈ НА ТРАВИ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на Олимпијским играма, светском или европском првенству оствари пласман од 1. до 4. места;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на Олимпијским играма, светском или европском првенству оствари пласман од 4. до 8. места,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која на светском или европском првенству за јуниоре оствари пласман од 1. до 3. места;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за наступ у екипи која на националном првенству освоји 1. место,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која се на светском или европском првенству пласира у финале,

– за наступ у екипи која освоји 1. место на Балканском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која оствари пласман од 4. до 8. места на светском или европском првенству за јуниоре;

82) ЏЕТ СКИ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству у коначном пласману;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству,

– за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре, односно од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

83) ЏУДО:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за остварени пласман од 1. до 3. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на екипном Првенству Европе;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 5. до 7. места на Олимпијским играма, светском или европском првенству,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Олимпијским играма,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за освојено 1. место на Универзитетским играма, Медитеранским играма или Балканском првенству,

– за остварени пласман од 5. до 9. места на светском првенству за јуниоре,

– за остварени пласман од 5. до 7. места на европском првенству за јуниоре;

84) ЏУ ЏИЦУ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место у борбама у појединачној конкуренцији на светском или европском првенству,

– за освојено 1. место у дуо систему на светском или европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за остварени пласман од 2. до 8. места у борбама у појединачној конкуренцији на светском првенству, односно од 2. до 6. места на европском првенству,

– за освојено 2. или 3. место у дуо систему на светском или европском првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству у појединачној конкуренцији,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,

– за освојено 1. место на Балканском првенству у појединачној конкуренцији и дуо систему,

– за остварени пласман на 5. или 6. месту на светском или европском првенству за јуниоре;

85) ШАХ:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за наступ у националној спортској репрезентацији и остварени пласман од 1. до 3. места на Шаховској олимпијади, светском или европском првенству, под условом да је такмичар одиграо најмање 50% партија,

– за остварени пласман од 1. до 8. места на појединачном Првенству света, ако се првенство игра по Куп систему, односно за пласман од 1. до 6. места, ако се игра по швајцарском систему,

– за остварени пласман од 1. до 4. места на европском првенству;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за наступ у националној спортској репрезентацији која се пласира од 4. до 10. места на Шаховској олимпијади, под условом да је такмичар одиграо најмање 30% партиja,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која се пласира од 4. до 10. места на светском или европском првенству, под условом да је играч одиграо најмање 30% партија,

– за остварени пласман на World Chess Federation (FIDE) рејтинг листи 1. јануара за мушкарце у „топ 100”, а за жене у „топ 50”,

– за остварени пласман од 9. до 16. места на појединачном светском првенству, ако се такмичење игра по Куп систему, односно за пласман од 7. до 12. места, ако се игра по швајцарском систему,

– за остварени пласман од 5. до 8. места на појединачном Првенству Европе,

– за остварени пласман од 1. до 3. места на појединачном светском или европском првенству за јуниоре;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на појединачном националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на Шаховској олимпијади,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом пласмана у прву трећину пласираних учесника и под условом да је такмичар одиграо најмање 30% партија,

– за наступ у екипи која је освојила 1. место на националном првенству, под условом да је такмичар одиграо најмање 50% партија,

– за наступ у националној спортској репрезентацији која освоји 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству, под условом да је такмичар одиграо најмање 50% партија,

– за остварени пласман од 4. до 10. места на појединачном светском или европском првенству за јуниоре,

– за освојено 1. место на појединачном на светском или европском првенству за кадете;

86) ОСТАЛЕ СПОРТСКЕ ГРАНЕ:

У спортским гранама из члана 3. овог правилника који нису изричито наведене у овом члану спортиста може да стекне спортски статус:

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:

– за освојено 1. место на светском или европском првенству,

– за остварен светски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез;

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:

– за пласман од 2. до 6. места на светском првенству, односно од 2. до 3. места на европском првенству,

– за остварени светски или европски рекорд који признаје надлежни међународни спортски савез,

– за пласман од 1. до 3. места на светском јуниорском првенству, односно пласман на 1. место на европском јуниорском првенству;

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:

– за освојено 1. место на националном првенству,

– за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника,

– за пласман од 2. до 3. места на европском јуниорском првенству.

Члан 10.

Рангирање у складу са овим правилником врши се једанпут годишње, најкасније до краја јануара текуће године за претходну годину.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 11.

Поступак рангирања врхунских спортиста покреће се захтевом који подноси надлежни национални грански спортски савез, најкасније до 10. јануара текуће године, у складу са законом.

Захтев из става 1. овог члана мора да буде образложен у односу на сваког спортисту за кога се предлаже рангирање и да га прати документација којом се доказује испуњеност критеријума и мерила за рангирање утврђених овим правилником.

Рангирање врхунских спортиста врши се доношењем решења о рангирању, у складу за законом.

На извршено рангирање врхунских спортиста може се уложити жалба министарству надлежном за спорт у року од 15 дана од дана достављања решења о извршеном рангирању.

Против коначног решења министарства надлежног за спорт којим је одлучено о жалби из става 4. овог члана може се водити управни спор, у складу са законом.

Примерак решења о рангирању из става 3. овог члана на који није уложена жалба доставља се министарству надлежном за спорт у року од седам дана од дана истека рока за жалбу.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 12.

Изузетно од члана 5. овог правилника, при рангирању спортиста у 2021. години за рангирање врхунских спортиста на основу резултата рачунају се следећи спортски резултати:

– за врхунске спортисте – заслужне спортисте – спортски резултати у последњих пет година, под условом да су у том периоду остали у систему такмичења надлежног националног гранског спортског савеза;

– за врхунске спортисте – међународни ранг – спортски резултати у последње три године, под условом да у том периоду постигну спортски резултат који одговара спортском рангу врхунски спортиста – национални ранг;

– за врхунске спортисте – национални ранг – спортски резултати у последње две године, под условом да су у том периоду остали у систему такмичења надлежног националног гранског спортског савеза;

– за врхунске спортисткиње – национални ранг, које су у 2019. или 2020. години биле трудне или на породиљском боловању – спортски резултати постигнути и годину дана пре трудноће.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-3/87/2012-03

У Београду, 14. децембра 2012. године

Министар,

проф. др Алиса Марић, с.р.