Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 52. став 3. Закона о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења („Службени гласник РС”, број 72/09),

Министар здравља доноси

 

ПРАВИЛНИК

о критеријумима за избор и лабораторијско тестирање репродуктивних ћелија

"Службени гласник РС", број 41 од 10. маја 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми за избор донора и репродуктивних ћелија, као и потребни лабораторијски тестови за донирање репродуктивних ћелија.

Члан 2.

Овлашћена здравствена установа дужна је пре избора и чувања репродуктивних ћелија обавити све потребне прегледе и лабораторијске тестове донора, као и њихових репродуктивних ћелија.

Основни критеријум за избор репродуктивних ћелија је да потенцијални донор репродуктивних ћелија задовољава све критеријуме анамнестичких података и комплетног клиничког прегледа, укључујући и психолошку процену, и да:

1) је у оптималном репродуктивном животном добу (мушкарац до највише 40 година, а жена између 21 до 34 године);

2) је физички здрав, као и психички на основу психолошке процене;

3) не спада у ризичну групу наркомана;

4) нема аналне односе и перианалне кондиломе;

5) нема трагова убода игала на кожи;

6) у последњих 12 месеци није обављао тетоважу или пирсинг и да физичким прегледом није нађена лимфаденопатија;

7) нема жутицу из нејасних разлога или хепатомегалију;

8) не конзумира алкохол и да не пуши;

9) има нормалан налаз спермограма према критеријумима Светске здравствене организације, односно да је oчувана оваријална резерва код жена;

10) је нормалне телесне тежине и висине.

Члан 3.

Потенцијални донор из члана 2. овог правилника мора да обави анализе крвно-групне припадности у ABO и Rhesus систему, биохемијске анализе, као и друге лабораторијскe тестове којим се искључују вирусне и бактеријске болести и то: HIV инфекција, симптоматски или асимптоматски облик B и C хепатитиса, HTLV– I, II, III, CMV инфекција, сифилис, гонореја, инфекције хламидије, микоплазме или уреаплазме, хемофилија и други поремећаји коагулације, скрининг на цистичну фиброзу, а у односу на историју болести, анамнезу и на генетску процену и одређене тропске болести.

Члан 4.

Приликом избора репродуктивних ћелија, не узимају се у обзир репродуктивне ћелије донора који је:

1) примио инјекције (интрамускуларне, интравенозне и субкутане) из немедицинских разлога у последњих пет година;

2) имао сексуалне односе у замену за новац или дрогу у последњих пет година;

3) имао сексуалне односе или у блиском контакту у последњих 12 месеци са особама које спадају у ризичне групе, са особама које имају ХИВ инфекцију, симпоматски или асипмтоматски облик Б и Ц хепатитиса или неку другу хроничну вирусну инфекцију, као што су ХТЛВ – I, II, III или ЦМВ инфекцију или неку тропску болест (маларија, трипанозомијаза итд.);

4) био у притвору или затвору дуже од 72 сата у последњих 12 месеци;

5) у последњих 12 месеци био подвргнут пирсингу или тетоважи;

6) терапијски третиран у последњих 12 месеци због сифилиса, гонореје, хламидије, микоплазме или уреаплазме;

7) власник здравствене установе, лекар који изводи поступак бимедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО), ембриолог или други запослени у здравственој установи у којој се обавља поступак БМПО.

Поред разлога из става 1. овог члана репродуктивне ћелије се не могу употребити у поступку БМПО и ако је донор:

1) који има дијагнозу деменције или било којег другог дегенеративног или демилинизирајућег обољења ЦНС или неког другог неуролошког обољења нејасне етиологије;

2) код кога је физичким прегледом нађено постојање лимфаденопатије, гениталних улцеративних лезија, шанкроида, херпес симплекса или уретралног исцедка;

3) са анамнезом хомосексуалних односа у последњих пет година;

4) са хемофилијом и другим сличним поремећајима коагулације, а добио хумане деривате концентрисаних фактора коагулације у претходних пет година;

5) коме су трансплантиране ћелије, односно ткива или орган и који је у терапијске сврхе примио неки други хумани матријал (трансфузија).

Члан 5.

Избор репродуктивних ћелија врше стручна лица у овлашћеној здравственој установи, а лабораторијско тестирање донора, као и њихових репродуктивних ћелија поред овлашћене здравствене установе може се обављати и у другим овлашћеним лабораторијама.

Ретестирање донора се врши након шест месеци.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-7/2013-01

У Београду, 25. марта 2013. године

Mинистар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.