Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 120. став 2. тачка 2) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта

"Службени гласник РС", бр. 51 од 4. јуна 2016, 95 од 30. новембра 2016, 59 од 16. јуна 2017, 84 од 20. септембра 2017, 44 од 8. јуна 2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се спортске гране и области спорта у Републици Србији и спортске дисциплине у оквиру спортских грана и области спорта.

Члан 2.

Спортске гране и спортске дисциплине у оквиру спортских грана у Републици Србији јесу:

1) Олимпијски спорт:

(1) Атлетика, која обухвата следеће спортске дисциплине:

− олимпијске дисциплине у групи трчања (мушкарци и жене): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, маратон,

− олимпијске дисциплине у групи препонског трчања: 400 m препоне и 3000 m стипл (мушкарци и жене), 100 m препоне (жене), 110 m препоне (мушкарци),

− олимпијске дисциплине у групи штафетног трчања: 4x100 m и 4x400 m (мушкарци и жене), 4x400 m (мешовито),

− олимпијске дисциплине у групи скокова (мушкарци и жене): Скок у вис, Скок мотком, Скок у даљ, Троскок,

− олимпијске дисциплине у групи бацања (мушкарци и жене): Бацање кугле (4 kg жене/7.26 kg мушкарци), Бацање диска (1 kg жене/2 kg мушкарци), Бацање копља (600 gr жене/800 gr мушкарци), Бацање кладива (4 kg жене/7.26 kg мушкарци),

− олимпијске дисциплине у групи спортског ходања: 20 km ходања (мушкарци и жене), 50 km ходања (мушкарци),

− олимпијске дисциплине у групи вишебоја: Седмобој (жене), Десетобој (мушкарци),

− неолимпијске дисциплине у групи вишебоја: Петобој и десетобој (жене), Петобој и Седмобој (мушкарци),

− неолимпијске дисциплине у групи трчања (мушкарци и жене): 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m, Полумаратон,

− неолимпијске дисциплине у групи трчања које се одржавају ван стадиона (мушкарци и жене): Уличне трке, Крос, Планинске трке и Трке по стазама у природи,

− неолимпијске дисциплине у групи Препонског трчања: 80 m препоне (жене), 100 m препоне (мушкарци), 300 m препоне и 2000 m стипл (мушкарци и жене),

− неолимпијске дисциплине у групи Штафетног трчања (мушкарци и жене): 4x300 m и 100 m+200 m+300 m+400 m, 4х200 m, 4х800 m, 1200 m+400 m+800 m+1600 m, 4х1500 m,

− неолимпијске дисциплине у групи бацања (мушкарци и жене): Бацање кугле (3 kg жене/5 и 6 kg мушкарци), Бацање диска (1,5 kg и 1,75 kg жене/2 kg мушкарци), Бацање копља (400 и 500 gr жене/600 и 700 gr мушкарци), Бацање кладива (3 kg жене/5 и 6 kg мушкарци),

− неолимпијске дисциплине у групи спортског ходања (мушкарци и жене): 5 km ходање, 10 km ходање;

(2) Бадминтон, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Бадминтон појединачно,

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене и мешовити парови): Бадминтон парови;

(3) Биатлон, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине: 10 km, 20 km, 4×7,5 km Штафета, 12,5 km Потера, 15 km Масовни старт, 6 km Супер спринт (мушкарци) – 10 km Потера, 12,5 km Масовни старт, 15 km, 4x6 km Штафета, 7,5 km, 4 km Супер спринт (жене) – 2x6 km жене + 2x7,5 km мушкарци – Штафета (мешовити парови), 6 km жене + 7,5 km мушкарци – Штафета (мешовити парови),

– неолимпијске дисциплине: све претходно набројане олимпијске дисциплине биатлона које се у зимском периоду такмичења одвијају на снегу, одржавају се и у летњем периоду на „ролл–бан”–у и истом стрелишту, с тим што се према спортским правилима надлежног међународног спортског савеза третирају као неолимпијске дисциплине;

(4) Бициклизам, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине „Друм” (мушкарци и жене): Road race – друмска трка, Individual Time trial – појединачни хронометар,

– олимпијска дисциплина МТБ (мушкарци и жене): Olympic Cross Country – XЦО (олимпијски XЦ),

– олимпијска дисциплина BMX (мушкарци и жене): Bmx Race, Bmx Freestyle Park,

– олимпијске дисциплине „Писта” (мушкарци и жене): Keirin, Omnium, Sprint, Team Pursuit, Team Sprint, Madison,

– неолимпијске дисциплине „Друм” (мушкарци и жене): Team Time trial – (Екипни хронометар), Брдска трка (трка на успону), Критеријумска трка – (Кружна трка),

– неолимпијске дисциплине „МТБ” (мушкарци и жене): Marathon Cross Country- XCM (XC маратон), Cross-country eliminator-XCE (XC елиминатор), Cross-country point-to-point-XCP (од тачке до тачке), Short circuit Cross-country-XCC (XC критеријум), Cross-country time trial-XCT (XC хронометар), Cross-country team relay-XCR (екипна XC трка), Downhil-DH (spust), Four Cross – 4XTB,

– неолимпијске дисциплине „Писта” (мушкарци и жене): Point Race, Scratch, Time Trial, Individual Pursuit,

– неолимпијске дисциплине: Цикло крос, Artistic Cycling (уметнички бициклизам), Cycling Ball, Gran Fondo;

(5) Боб, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине: Боб двосед (мушкарци и жене), Боб четворосед (мушкарци), Скелетон (мушкарци и жене),

– неолимпијска дисциплина: Монобоб (мушкарци и жене);

(6) Бокс, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске тежинске категорије (мушкарци): од 46 до 49 kg – Папир, до 52 kg – Мува, до 56 kg – Бантам, до 60 kg – Лака, до 64 kg – Полувелтер, до 69 kg – Велтер, до 75 kg – Средња, до 81 kg – Полутешка, до 91 kg – Тешка, преко 91 kg – Супертешка,

– олимпијске тежинске категорије (жене): до 51 kg – Мува, до 57 kg – Перо, до 60 kg – Лака, до 69 kg – Велтер, до 75 kg – Средња,

– неолимпијске тежинске категорије (жене): од 45 до 48 kg – Папир, до 54 kg – Бантам, до 64 kg – Полувелтер, до 81 kg – Полутешка, преко 81 kg – Тешка;

(7) Ватерполо, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Ватерполо;

(8) Веслање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци): М1x – Skif, M2x – Dubl skul, М4x – Четверац skul, М2- – Двојац, М4- – Четверац, М8+ – Осмерац, LM2x – Dubl skul за лаке веслаче,

– олимпијске дисциплине (жене): W1x – Skif, W2x – Dubl skul, W4x – Четверац skul, W2- – Двојац, W4- – Четверац, W8+ – Осмерац, LW2x – Dubl skul за лаке веслачице,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци): М2+ – Двојац са кормиларом, М4+ – Четверац са кормиларом, LМ1x – Skif за лаке веслаче, LМ4x – Четверац skul за лаке веслаче, LМ2- – Двојац за лаке веслаче, LМ4- – Четверац за лаке веслаче,

– неолимпијске дисциплине (жене): LW1x – Skif за лаке веслачице, LW4x – Четверац skul за лаке веслачице;

(9) Гимнастика, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине у спортској гимнастици (мушкарци и жене): Појединачни вишебој, Екипни вишебој, Појединачно финале по справама,

– олимпијске дисциплине у ритмичкој гимнастици (жене): Појединачни вишебој, Финале по реквизитима, групне вежбе,

– олимпијска Трампулина – индивидуално (мушкарци и жене),

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): аеробна гимнастика, гимнастика за све;

(10) Голф, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Голф појединачно,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене и мешовито): Голф појединачно (matchplay), Голф екипно;

(11) Дизање тегова, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине „Трзај (Snatch), Избацај (Clean and Jerk), Тотал” (мушкарци и жене): 69 kg,

– олимпијске дисциплине „Трзај (Snatch), Избацај (Clean and Jerk), Тотал” (мушкарци): 56 kg, 62 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg, +105 kg,

– олимпијске дисциплине „Трзај (Snatch), Избацај (Clean and Jerk), Тотал” (жене): 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 75 kg, +75 kg;

(12) Једрење, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине: 470, RS:X (мушкарци и жене); 49 er, Laser, Finn, Kiteboarding (мушкарци); 49er FX, Laser Radial (жене); Nacra 17 Mixed (мешовито),

– неолимпијске дисциплине у класи са помичном кобилицом (мушкарци и жене): 29ер, 420, 470, 49еr, 49er FX, 505, B14, Byte, Cadet, Contender, Enterprise, Europe, Finn, Fireball, Flying Dutchman, Flying Junior, GP14, International 14, Laser, Laser 4 7, Laser II, Laser Radial,

– Lightning, Mirror, Moth, Musto Performance Skiff, O’pen BIC, OK Dinghy, Optimist, RS100, RS 500, RS Feva, RS Tera, Snipe, Splash, Sunfish, Tasar, Topper, Vaurien, Zoom 8,

– неолимпијске дисциплине у класи са фиксном кобилицом (мушкарци и жене): 12 Metre, 2.4 Metre, 5.5 Metre, 6 Metre, 8 Metre, Hansa 2.3, Hansa 303, Hansa Liberty, Dragon, Etchells, Flying Fifteen, H–Boat, J/22, J/24, J/70, J/80, Melges 20, Melges 24, Melges 32, Micro, Platu 25, RC44, SB20, Shark, Soling, Sonar, Star, Tempest,

– неолимпијске дисциплине у класи са више трупова − корита (Multihull) – мушкарци и жене: A–Catamaran, Dart 18, Formula 16, Formula 18, Hobie 14, Hobie 16, Hobie Dragoon, Hobie Tiger, Hobie Wildcat, Nacra 17, Nacra Infusion, SL16, Topcat K1, Tornado, Viper,

– неолимпијске дисциплине „Даска и кајтови (Boards)” (мушкарци и жене): Formula Experience, Formula Windsurfing, Funboard, IKA – Formula Kite, IKA – Open, IKA − Twin Tip Racing, Kona, Mistral, Neil Pryde RS:One, Neil Pryde RS:X, Raceboard, , Speed Windsurfing, Techno 293, Yacht,

– неолимпијска дисциплина у класи Оптимист за почетнике (мушкарци и жене);

(13) Кајак – кану, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине „Спринт – мирне воде” (мушкарци): К–1 (кајак једносед) 200 m , К–1 (кајак једносед) 1000 m, К–2 (кајак двосед) 1000 m, К–4 (кајак четверац) 500 m, Ц–1 (кану једноклек) 1000 m, Ц–2 (кану двоклек) 1000 m,

– олимпијске дисциплине „Спринт – мирне воде” (жене): К–1 (кајак једносед) 200 m, К–1 (кајак једносед) 500 m, К–2 (кајак двосед) 500 m, К–4 (кајак четверац) 500 m, Ц–1 (кану једноклек) 200 m, Ц–2 (кану двоклек) 500 m,

– олимпијске дисциплине „Слалом – дивље воде” (мушкарци): К–1 (кајак једносед), Ц–1 (кану једноклек),

– олимпијске дисциплине „Слалом – дивље воде” (жене): К– 1 (кајак једносед), Ц–1 (кану једноклек),

– неолимпијске дисциплине „Спринт” (мушкарци): К–1 (кајак једносед) 500 m, К–2 (кајак двосед) 200 m, К–2 (кајак двосед) 500 m, К–4 (кајак четворосед) 200 m, К–4 (кајак четворосед) 1000 m, Ц–1 (кану једноклек) 200 m, Ц–1 (кану једноклек) 500 m, Ц–2 (кану двоклек) 200 m, Ц–2 (кану двоклек) 500 m, Ц–4 (кану четвороклек) 1000 m, Ц–4 (кану четвороклек) 500 m, Ц–4 (кану четвороклек) 200 m, К–1 (кајак једносед) 5000 m, Ц–1 (кану једноклек) 5000 m,

– неолимпијске дисциплине „Спринт” (жене): К–2 (кајак двосед) 200 m, К–4 (кајак четворосед) 200 m, Ц–1 (кајак једносед) 500 m, Ц–2 (кану двоклек) 200 m, К–1 (кајак једносед) 5000 m, К–1 (кајак једносед) 1000 m, К–2 (кајак двосед) 1000 m,

– неолимпијске дисциплине „Слалом” (мушкарци): Ц–2 (кану двоклек), 3 x К–1, 3 x Ц–1, 3 x Ц–2,

– неолимпијске дисциплине „Слалом” (жене): Ц–2 (кану двоклек), 3 x К–1,

– неолимпијске дисциплине „Спуст” (мушкарци и жене): К–1 (кајак једносед), класик и спринт, Ц–1 (кану једноклек), класик и спринт, Ц–2 (кану двоклек), класик и спринт, 3 x К–1, класик и спринт, 3 x Ц–1, класик и спринт, 3 x Ц–2, класик и спринт;

(14) Карлинг, који обухвата следеће спортске дисциплине

– олимпијске дисциплине: Традиционални карлинг (мушкaрци и жене), мешовити парови,

– неолимпијске дисциплине: Мешовите екипе;

(15) Клизање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине „Уметничко клизање”: Појединачно (мушкарци и жене), Парови (мешовито), Плес на леду (мешовито), Екипно уметничко клизање (мешовито),

– олимпијске дисциплине „Брзо клизање”: мушкарци и жене – 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, Екипно; мушкарци − 10000 m; жене – 3000 m,

– олимпијске дисциплине „Брзо клизање на кратке стазе”: мушкарци и жене – 500 m, 1000 m, 1500 m; мушкарци – 5000 m Штафета; жене – 3000 m Штафета,

– неолимпијске дисциплине (мешовити парови): Синхроно клизање – Уметничко клизање, Штафета мих – брзо клизање, Екипно;

(16) Коњички спорт (олимпијске и ФЕИ дисциплине), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Прескакање препона (jumping), Дресурно јахање (dressage), Тродневни испит спремности (eventing),

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Даљинско јахање (endurance), Вожња запрега (driving), Волтижовање (vaulting),

(17) Кошарка, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Кошарка, баскет 3 на 3 (3x3);

(18) Летеће мете, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Trap, Skit,

– олимпијска дисциплина (мешовито): Trap екипно,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): sporting, universal trench, Dabl trap,

– неолимпијске дисциплине (мешовито): Skit екипно;

(19) Мачевање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Мач – појединачно, Мач – екипно, Флорет – појединачно, Флорет – екипно, Сабља – појединачно, Сабља – екипно;

(20) Одбојка, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Indoor Volleyball – одбојка у Сали, Beach Volleyball – одбојка на песку,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Street Volley – одбојка на улици, Snow Volley – одбојка на снегу;

(21) Пливање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине 50 m Базен (мушкарци и жене): 50 m Краул, 100 m Краул, 200 m Краул, 400 m Краул, 800 Краул, 1500 m Краул, 100 m Леђно, 200 m Леђно, 100 m Прсно, 200 m Прсно, 100 m Делфин, 200 m Делфин, 200 m Medley, 400 m Medley, Штафета 4x100 m краул, Штафета 4x200 m краул, Штафета 4x100 m Medley, 10 km Маратон на отвореним водама,

– олимпијска дисциплина 50 m Базен (мешовито): Штафета 4x100 m Medley,

– неолимпијске дисциплине 25 m Базен (мушкарци и жене): 50 m Краул, 100 m Краул, 200 m Краул, 400 m Краул, 800 Краул, 1500 m Краул, 50 m Леђно, 100 m Леђно, 200 m Леђно, 50 m Прсно, 100 m Прсно, 200 m Прсно, 50 m Делфин, 100 m Делфин, 200 m Делфин, 100 m Medley, 200 m Medley, 400 m Medley, Штафета 4x50 m краул, Штафета 4x100 m краул, Штафета 4x200 m краул, Штафета 4x50 m Medley, Штафета 4x100 m Medley,

– неолимпијске дисциплине 25 m Базен (мешовито): Штафета 4x50 m Medley, Штафета 4x100 m Medley, Штафета 4x50 m краул, Штафета 4x100 m краул,

– неолимпијске дисциплине 50 m Базен (мушкарци и жене): 50 m Леђно, 50 m Прсно, 50 m Делфин, Штафета 4x50 m краул, Штафета 4x50 m Medley;

– неолимпијске дисциплине 50 m Базен (мешовито): Штафета 4x50 m Medley, Штафета 4x50 m краул;

– неолимпијске дисциплине „Пливање на отвореним водама” (мушкарци и жене): 5 km, 25 km, штафета 5 km,

– неолимпијске дисциплине „Маратонско пливање” (мушкарци и жене): Свака трка на отвореним водама преко 10 km дужине;

(22) Рагби, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина: Рагби 7 (мушкарци и жене),

– неолимпијске дисциплине „Рагби 15” (мушкарци и жене): Рагби 12, Рагби 10, Рагби 8, Рагби на песку;

(23) Рвање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (појединачно и екипно) – Грчко римски стил (мушкарци): до 60 kg, до 67 kg, до 77 kg, до 87 kg, до 97 kg, до 130 kg,

– олимпијске дисциплине (појединачно и екипно) – Слободни стил: мушкарци – до 57 kg, до 65 kg, до 74 kg, до 86 kg, до 97 kg, до 125 kg; жене – до 50 kg, до 53 kg, до 57 kg, до 62 kg, до 68 kg, до 76 kg,

– неолимпијске дисциплине – грчко римски стил (мушкарци): до 71 kg, до 80 kg,

– неолимпијске дисциплине – Слободни стил: до 61 kg, до 70 kg (мушкарци), до 55 kg, до 60 kg (жене),

– неолимпијске дисциплине – Grepling: до 62 kg, до 70 kg, до 80 kg, до 92 kg и до 125 kg (мушкарци); до 48 kg, до 55 kg, до 63 kg, до 72 kg (жене),

– неолимпијске дисциплине – Pankracion: до 66 kg, до 71 kg, до 77 kg, до 83 kg, до 90 kg, до 100 kg, преко 100 kg (мушкарци), до 61 kg, до 65 kg, до 71 kg, до 78 kg, до 87 kg, преко 97 kg (жене),

– неолимпијске дисциплине – Рвање у појас – Ališ: до 73 kg, до 90 kg, преко 90 kg (мушкарци), до 63 kg, преко 63 kg (жене),

– неолимпијске дисциплине – Рвање на песку: до 85 kg, преко 85 kg (мушкарци), до 70 kg, преко 70 kg (жене);

(24) Рукомет, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Рукомет у дворани,

– неолимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Рукомет на песку;

(25) Санкашки спортови, који обухватају следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине: Једносед (мушкарци и жене), Дубл (мушкарци),

– неолимпијске дисциплине: Једносед на природним стазама (мушкарци и жене);

(26) Синхроно пливање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (жене): Технички дубл, Технички тим, Слободни дубл, Слободни тим,

– неолимпијске дисциплине (жене): Фигуре, Технички соло, Слободни соло, Combo (комбиновано);

(27) Скијање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине „Cross–Country”: мушкарци и жене − 1,5 km Sprint, Team sprint; мушкарци – 15 km, 50 km Marathon, 15+15 km Skiathlon, 4x10 km Штафета; жене − 10 km, 30 km Marathon, 7,5+7,5 km Skiathlon, 4x5 km Штафета,

– олимпијске дисциплине „Ski Jumping”: мушкарци и жене − К90 појединачно (70 m); мушкарци − К120 појединачно (90 m), К120 екипно (90 m),

– олимпијске дисциплине „Алпско скијање” (мушкарци и жене): Downhill, Slalom, Giant Slalom, Super–G, Combined,

– олимпијске дисциплине „Freestyle Skiing” (мушкарци и жене): Moguls, Dual Moguls, Aerials, Ski Cross, Half Pipe, Slopestyle, Team Competitions,

– олимпијске дисциплине „Nordic Combined” (мушкарци): Kombinacija Cross–Country i Ski Jumping, Појединачно – ski jumping К90 (70 m), Sprint К120, Екипно/4x5 km,

– олимпијске дисциплине „Snowboard” (мушкарци и жене): Parallel Slalom, Parallel Giant Slalom, Half Pipe, Snowboard Cross – Big Air, Slopestyle,

– неолимпијске дисциплине „Алпско скијање” (мушкарци и жене): Parallel, KO, Team Competition,

– неолимпијске дисциплине „Cross country” (мушкарци и жене): Distance on 5, Pursuit,

– неолимпијске дисциплине „Freestyle Skiing” (мушкарци и жене): Team Competitions,

– неолимпијске дисциплине „Snowboard” (мушкарци и жене): Slalom, Giant Slalom, Super–G, Team Competitions,

– неолимпијске дисциплине „Speed Skiing” (мушкарци и жене): Speed 1 (S1), Speed Downhill (SDH), Speed Downhill Junior (SDH Jun),

– неолимпијске дисциплине „Grass Skiing” (мушкарци и жене): Slalom, Giant Slalom, Super–G – Combined,

– неолимпијске дисциплине „Telemark” (мушкарци и жене): Sprint, Parallel Sprint, Classic;

(28) Скокови у воду, који обухватају следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Даска 3 m, Синхрони скокови – даска 3 m, Торањ, Синхрони скокови – торањ,

– неолимпијске дисциплине: мушкарци и жене − Даска 1 m, Синхро миx – даска 3 m, Тимски скокови, Висински скокови; Мешовити парови − мешовити скокови;

(29) Стони тенис, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Појединачно, Екипно,

– олимпијске дисциплинa: мешовити парови,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Парови, ttx;

(30) Стрељаштво, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): 50 m Пушка тростав, 10 m Ваздушна пушка, 10 m Ваздушни пиштољ,

– олимпијскa дисциплина (мушкарци): 25 m Брза паљба пиштољ,

– олимпијска дисциплина (жене): 25 m Пиштољ,

– олимпијскe дисциплине (мешовито екипно): 10 m Ваздушна пушка, 10 m Ваздушни пиштољ,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци): 25 m Center Fire пиштољ, 50 m Пушка лежећи, 50 m Пиштољ,

– неолимпијска дисциплина (жене): 50 m Пушка лежећи;

(31) Стреличарство, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– oлимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Појединачно (FITA Olympic Round – 70 m) Recurve, Екипно (FITA Olympic Round – 70 m) Recurve,

– oлимпијскa дисциплинa (мешовито): екипно,

– неолимпијске дисциплине „Target такмичења” (мушкарци и жене): Recurve, Compound лук,

– неолимпијске дисциплине „Fild такмичења” (мушкарци и жене): Recurve, Compound лук, Instinktive bow, Barebow (голог лука), Longbow (Dugog luka),

– неолимпијске дисциплине „3D takmičenja” (мушкарци и жене): Compound лук, Barebow (голог лука), Longbow (дугог лука), Instinktive bow;

(32)Тенис, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимијске дисциплине (мушкарци и жене): Појединачно,

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене и мешовити парови): Парови,

– неолимпијске дисциплине (екипна такмичења): Дејвис куп (мушкарци), Фед куп (жене);

(33) Теквондо, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина „Борбе” (мушкарци и жене у свим категоријама, у складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза),

– неолимпијска дисциплина „Форме”

(34) Триатлон, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Олимпијска дистанца,

– олимпијска дисциплина (мешовито): штафета,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Sprint дистанца, Триатлон на half дистанци, Триатлон на long дистанци, Зимски триатлон, Крос триатлон, Дуатлон, Акватлон;

(35) Фудбал, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимијска дисциплина (мушкарци и жене): Фудбал,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Футсал, Фудбал на песку;

(36) Хокеј на леду, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Хокеј на леду;

(37) Хокеј на трави, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Хокеј на трави,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Дворански хокеј, Wheelchair hockey, Beach hockey;

(38) Џудо, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци): до 60 kg, до 66 kg, до 73 kg, до 81 kg, до 90 kg, до 100 kg, преко 100 kg,

– олимпијске дисциплине (жене): до 48 kg, до 52 kg, до 57 kg, до 63 kg, до 70 kg, до 78 kg, преко 78 kg,

– олимпијске дисциплине (мешовито): екипно,

– неолимпијске дисциплине (мушкарци): до 50 kg, до 55 kg,

– неолимпијске дисциплине (жене): до 40 kg, до 44 kg;

(39) Бејзбол;

(40) Карате;

(41) Софтбол;

(42) Спортско пењање;

(43) Surfing,

(44) Скејтбординг, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): парк и улица,

2) Параолимпијски спорт:

(1) Атлетика, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце: Трчање 100 m, Трчање 200 m, Трчање 400 m, Трчање 800 m, Трчање 1500 m, Трчање 5000 m, Трчање 4 x 100, Трчање 4 x 400 m, Маратон, Скок у даљ, Скок у вис, Бацање кугле, Бацање диска, Бацање копља, Чуњ,

– параолимпијске дисциплине за жене: Трчање 100 m, Трчање 200 m, Трчање 400 m, Трчање 800 m, Трчање 1500 m, Трчање 5000 m, Трчање 4 x 100, Трчање 4 x 400 m, Маратон, Скок у даљ, Бацање кугле, Бацање диска, Бацање копља, Чуњ;

(2) Биатлон, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце: 7,5 km, 12,5 km, 15 km,

– параолимпијске дисциплине за жене: 6 km, 10 km, 12,5 km;

(3) Бициклизам, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце: 1 km, Трка у пару, Друмска трка, Хронометар,

– параолимпијске дисциплине за жене: 500 m, 1 km, Трка у пару, Друмска трка, Хронометар,

– параолимпијске дисциплине за мешовите екипе: Спринт, Штафета;

(4) Боћање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Боћање” у мушкој, женској и мешовитој конкуренцији;

(5) Веслање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце: Скиф, АСМ1x,

– параолимпијске дисциплине за жене: Скиф, АСМ1x,

– параолимпијске дисциплине „Веслање мешовито”: Dabl skul, ТАМix2x, Koksed for LTAMix4+;

(6) Goalball (слепи и слабовиди), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Goalball” за мушкарце и жене;

(7) (брисана је - види члан 1. Правилника - 95/2016-43)

(8) Кану, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– мушкарци и жене разврстани у категорије КЛ1, КЛ2 и КЛ2, 200 m;

(9) Карлинг, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина: Тимови мешовитог састава;

(10) Коњички спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине (мушкарци и жене обједињено): Дресурно јахање, Јахање према унапред задатом про граму, Јахање слободним стилом;

(11) Кошарка у колицима, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Кошарка у колицима” за мушкарце и жене;

(12) Мачевање у колицима, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Мач” за мушкарце и жене: Појединачно, Екипно,

– параолимпијска дисциплина „Флорет” за мушкарце и жене: Појединачно, Екипно,

– параолимпијска дисциплина „Сабља” за мушкарце: Појединачно;

(13) Одбојка седећа, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Одбојка седећа” за мушкарце и жене;

(14) Powerlifting (dizanje tereta), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце: до 49, 54, 59, 65, 72, 80, 88, 97, 107 kg, преко 107 kg,

– параолимпијске дисциплине за жене: до 41, 45, 50, 55, 61, 67, 73, 79, 86 kg, преко 86 kg;

(15) Пливање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце и жене: 50 m Слободни стил, 100 m Слободни стил, 200 m Слободни стил, 400 m Слободни стил, 50 m Леђно, 100 m Леђно, 50 m Прсно, 100 m Прсно, 50 m Лептир, 100 m Лептир, 150 m Појединчано мешовито, 150 m Појединачно мешовито, Штафета 4 x 100 m прсно, Штафета 4 x 100 m мешовито, Штафета мешовито 4 x 50 m прсно;

(16) Рагби у колицима, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Рагби у колицима” за мушкарце и жене обједињено;

(17) Скијање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине „Алпско скијање” за мушкарце и жене: Спуст, Супер Г, Супер коминација, Слалом, Велеслалом, Сноуборд,

– параолимпијске дисциплине „Крос кантри скијање” за мушкарце: 1 km, 10 km, 20 km, 15 km (у седећем положају),

– параолимпијске дисциплине „Крос кантри за жене”: 1 km, 5 km, 15 m, 12 km (у седећем положају),

– параолимпијска дисциплина „Крос кантри мешовито”: штафета 4 x 2,5 km;

(18) Стони тенис, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Стони тенис појединачно” за мушкарце и жене: класа 1 – 11,

– параолимпијске дисциплине „Стони тенис екипно за мушкарце”: класа 1−2, класа 3, класа 4−5, класа 6–8, класа 9–10,

– параолимпијске дисциплине „Стони тенис екипно за жене”: класа 1−3, класа 4−5, класа 6−10;

(19) Стреличарство, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце и жене: 3, Појединачно W1, Compound,

– параолимпијке дисциплине за мушкарце и жене мешовито: 3, Појединачно W1, Екипно Compound, Екипно Recurve;

(20) Стрељаштво, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине „Пушка” за мушкарце: P1 − 10 m Ваздушна пушка стојећи, P7 – 50 m Пушка 3 позиције тростав,

– параолимпијске дисциплине „Ваздушни пиштољ” за мушкарце: P1 – 10 m,

– параолимпијске дисциплине „Пушка” за жене: P2 – 10 m Ваздушна пушка стојећи, P8 – 50 m Пушка 3 позиције тростав,

– параолимпијска дисциплина „Ваздушни пиштољ” за мене: P2 – 10 m,

– параолимпијске дисциплине „Пушка” мешовито: P3 – 10 m Ваздушна пушка лежећи, P4 – 10 m Ваздушна пушка стојећи, P5 – 10 m Ваздушна пушка лежећи, P6 – 50 m Пушка лежећи,

– параолимпијске дисциплине „Пиштољ” мешовито: P3 – 25 m, P4 – 50 m;

(21) Тенис у колицима, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце и жене и мешовито у квад систему: Сингл, Дубл;

(22) Триатлон, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Триатлон” за мушкарце и жене;

(23) Фудбал 5 на 5 (слепи и слабовиди), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Фудбал 5 на 5” за мушкарце;

(24) (брисана је - види члан 1. Правилника - 95/2016-43)

(25) Хокеј на леду (Ice Sledge Hockey), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијска дисциплина „Хокеј на леду на санкама” за мушкарце;

(26) Џудо (слепи и слабовиди), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– параолимпијске дисциплине за мушкарце: до 60, 66, 73, 81, 90, 100 kg, преко 100 kg,

– параолимпијске дисциплине за жене: до 48, 52, 57, 63, 70 kg, преко 70 kg;

(27) Бадминтон;

(28) Теквондо;

3) Непараолимпијски спорт особа са инвалидитетом:

(1) Непараолимпијски спорт особа са инвалидитетом, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– куглање за мушкарце и жене, појединачно и екипно; TRAIL оријентиринг, појединачно, екипно и темпо; скијање на води, слалом, скокови, фигуре и комбинације; спортски риболов за мушкарце и жене, појединачно и екипно, у виду „лов рибе удицом на пловак” и „лов рибе удицом по дну”; шах за мушкарце и жене, појединачно и екипно; једрење; фудбал 7 на 7; други непараолимпијски спорт;

(2) Специјална олимпијада (спорт особа са посебним потребама), која обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине које су на про граму Специјалне олимпијаде;

(3) Спорт глувих и наглувих, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине за глуве и наглуве спортисте: Рвање, Кошарка, Фудбал, Рукомет, Атлетика, Стрељаштво, Пливање, Куглање, Пикадо, Футсал;

(4) Спорт слепих и слабовидих, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине за слепе и слабовиде спортисте: Куглање, Showdown, Torball, Шах, Футсал, Куглање са 9 чуњева, Куглање са 10 чуњева;

4) Неолимпијски спортови (Sport Acord):

(1) Аикидо, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Аикидо;

(2) Амерички фудбал, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине мушкарци: „Tackle”, „Flag”, „Beach”,

– дисциплине жене: „Flag”, „Beach”;

(3) Аутомобилизам, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: Ауто трке на кружним стазама, Ауто трке на брдским стазама, Картинг трке, Рели, Аутослалом, Трка убрзања на 402 метра;

(4) Банди;

(5) (брисана је - види члан 1. Правилника - 95/2016-43)

(6) Билијар (pool), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Karambol, Eit /8/ bol, Najn /9/ bol, Ten /10/ bol, 14+1 /strit pol/;

(7) Bowling, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Парови, Петорке, Тројке, Појединачно;

(8) Боди билдинг, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине Bodi fitnes (жене): до 160, 163, 166, 169, 172 cm, преко 172 cm,

– дисциплине Fizik /bodi bilding (жене): до 163, преко 163 cm. Open,

– дисциплине Klasik bodi bilding (мушкарци): дo 168, 171, 175, 180 cm, Оpen,

– Дисциплине Bodi bilding (мушкарци): дo 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 kg, преко 100 kg,

– дисциплина Bodi bilding (мешовити парови): Оpen;

– дисциплине Bodi bilding за особе са посебним потребама (мушкарци и жене): Оpen;

(9) Боћање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Volo” (мушкарци и жене): Појединац, Пар, Тројка, Ближање или избијање у круг, прецизно избијање и брзинско избијање,

– дисциплине „Raffa” (мушкарци и жене): Појединац, Пар и Тројка,

– дисциплине „Petanque”,

– дисциплине „Lown Bowls”;

(10) Бриџ, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине бриџ мушкарци: Парско, Тимско, Open,

– дисциплине бриџ жене: Парско, Тимско мешовито, Open;

(11) Ваздухопловни спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Змајарство и параглајдинг” (мушкарци и жене): Прелет, Акробатски параглајдинг, Прецизно слетање на циљ, Змајарство,

– дисциплине „Падобранство” (мушкарци и жене): Скокови на циљ; Фигуративни скокови; Canopi piloting/пилотирање падобраном; Canopi formation/formaci/пилотирање падобраном; Formation Skydiving /формације; Parski; Speed Skydiving /брзинско падобранство,

– дисциплине „Акробатско летење” (мушкарци и жене): Моторно акробатско летење, Једриличарско акробатско једрење,

– дисциплине „Ваздухопловно моделарство” (мушкарци и жене): F1− Free flight/indoor/outdoor/слободно летећи модели − унутрашњи простор F1D, F1H; Модели спољни простор − F1E, F1X, F1G, F1A, F1B, F1Q, F1P; F2 – Control line /кружни командовни модели; Брзински модели, Akrobate, Tim Rejsing, Kombati; F3 − Radio kontrol /aerobatics/soaring/helikopters; Pylon racing – Радио вођени модели /акробатски; Модели, Једрилице, Радио командовни хеликоптери; Летење модела између два пилона – стуба; F4 − Scale models – макете; F5 − Elektric Flight – модели на електрични моторни погон; F6 –Airsports Promotion – промотивни модели; F7 − Aerostats − модели балона,

– дисциплине „Аматерска и експериментална градња” (мушкарци и жене): градња авиона на електрични и соларни погон,

– дисциплине „Балонарство” (мушкарци и жене): Прецизно летење,

– дисциплине „Моторно летење” (мушкарци и жене): Ваздушно навигацијске трке, Прецизно летење, Рели летење,

– дисциплине „Ваздухопловно једриличарство” (мушкарци и жене): Racing Task, Assigned Area Task,

– дисциплине „Ултра лако летење” (мушкарци и жене): Ултра лаки авион −прецизно слетање; Змај /моторни/прецизно слетање са употребом мотора и без употребе мотора; Парамотор, Жирокоптер,

– дисциплине „Хеликоптер” (мушкарци и жене): Вежба навигације, Прецизност, Слалом, Бокобран,

– дисциплине „Ракетно моделарство” (мушкарци и жене): Класа C1 – ракете висинке; Класа C2 − висински модели са теретом; Класа C3 – ракета са падобраном; Класа C4 − ракетни планери; Класа C5 − макете ракета висинке; Класа C6 – ракета са стример траком; Класа C7 – макете; Класа C8 – ракетоплани; Класа C9 – жирпкоптери, Класа C10 ракетоплани са меким крилом;

(12) Вушу Кунгфу, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплина „Sanda/Sanšou – Lei Tai” (мушкарци и жене): Борбе,

– дисциплина „Tao Lu” (мушкарци и жене): Форме/са и без оружја,

– дисциплина „Wing chun” (мушкарци и жене): до 28, 32, 35, 38,42, 45, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 kg, преко 90 kg;

(13) Го, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Појединачно, Екипно, Парови;

(14) Даме;

(15) Dragon Boat;

(16) Icestock sport;

(17) (брисана је - види члан 1. Правилника - 95/2016-43)

(18) Кендо, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Појединачно, Екипно;

(19) Кик бокс, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Lou kik” (мушкарци): до 51, 54, 57, 60, 63, 65, 67, 71, 75, 81, 86, 91 kg, преко 91 kg,

– дисциплине „Ful kontakt” (мушкарци): до 51, 54, 57, 60, 63, 65, 67, 71, 75, 81, 86, 91 kg, преко 91 kg,

– дисциплине „K1 ruls” (мушкарци): до 51, 54, 57, 60, 63, 65, 67, 71, 75, 81, 86, 91 kg, преко 91 kg,

– дисциплине „Lou kik” (жене): до 48, 52, 56, 60, 65, 70 kg, преко 70 kg,

– дисциплине „Ful kontakt” (жене): до 48, 52, 56, 60, 65, 70 kg, преко 70 kg,

– дисциплине „K1 ruls” (жене): до 48, 52, 56, 60, 65, 70 kg, преко 70 kg,

– дисциплине „Kik lajt” (мушкарци): до 57, 63, 69, 74, 79, 84, 89, 94 kg, преко 94 kg,

– дисциплине „Lajt kontakt” (мушкарци): до 57, 63, 69, 74, 79, 84, 89, 94 kg, преко 94 kg,

– дисциплине „Point fajting” (мушкарци): до 57, 63, 69, 74, 79, 84, 89, 94 kg, преко 94 kg,

– дисциплине „Kik lajt” (жене): до 50, 55, 60, 65, 70 kg, преко 70 kg,

– дисциплине „Lajt kontakt” (жене): до 50, 55, 60, 65, 70 kg, преко 70 kg,

– дисциплине „Point fajting” (жене): до 50, 55, 60, 65, 70 kg, преко 70 кг;

(20) Корфбол, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплина: Мешовита екипа 4+4,

– дисциплина: Мешовита екипа 2+2;

(21) Крикет, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): T20 формат крикета, 40 overa формат,

– дворански крикет;

(22) Куглање, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „9 чуњева” (мушкарци и жене – Појединачно, Паровно, Екипно, Екипно мешовито): 6 x 120 бацања/екипно; 4 x 30 бацања/појединачно; 2 x 30 бацања − микс/екипно; тандем, 2 x 20 бацања – sprint/појединачно; 4 x 30 + 2 x 20 бацања/комбинација; 2 x 20 бацања/паровно−мешовито,

– дисциплине „10 чуњева”: Једностазно, Двостазно;

(23) Lacrosse;

(24) Life Saving, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Базен” (мушкарци и жене): Пливање са препрекама 100 и 200 мет./обстацле, сwим; Ношење маникина 50 m./маникин царри; Мешовито спашавање 100 m/ресцуе медлеy; Ношење маникина са перајама 100 m/маникин, царрy wитх финс; Вучење маникина са перајама 10 m; Супер спашавање 200 m; Извлачење ужетом; Штафета са маникином 4 x 25 m; Штафета 4 x 50 m са препрекама; Мешовита штафета 4 x 50 m,

– дисциплине „Море–океан” (мушкарци и жене): Трке сурф даскама; Тимска трка сурф даскама; Спашавање спасилачком тубом; Трка са спасилачком тубом; Трчи, пливај, трчи; Заставе на плажи; Спринт на плажи; Трка на плажи 1 и 2 km; Штафета на плажи; Трка кајаком; Трка спасилачком даском; Штафетна трка кајаком; Штафетна трка са спасилачком стазом; Спашавање спасилачком даском; Океан;

(25) Маи таи;

(26) Миниголф;

(27) Мото спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: Road Racing, Moto Klasik; Moto Kross − класе: MX65, MX85, MX2, MX1; Super Moto, Enduro, Snow Cross;

(28) Мотонаутика, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Aquabike, Circuit, Offshore, Pleasure Navigation & Radio–controlled;

(29) Netball;

(30) Оријентиринг, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): FOOT оријентиринг/sprint дистанце, Средње дистанце, Дуге дистанце, Штафета, Микс штафета; MTB оријентиринг/sprint дистанце, Средње дистанце, Дуге дистанце, Штафета; SKI оријентиринг/sprint дистанце, Средње дистанце, Дуге дистанце, Штафета; TRAIL оријентиринг/екипно, Појединачно, Темпо;

(31) Pelote Bosque;

(32) Планинарство, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Појединачно” (мушкарци и жене): Планинарска оријентација/дужина и сложеност стазе; Трекинг/планинарско пешачење; Планинарска спелеологија/достигнута хоризонтална и вертикална дужина; Skajring − планинарско трчање/трка вертикални километар; Небеска трка − Скај рејс; Ултра небески маратон; Skaj trejl − небеска стаза; Спортско пењање на природној стени; Пењање у леду,

– дисциплине „Екипно” (мушкарци и жене);

(33) Пикадо, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплина „501DO/double out” (мушкарци и жене, мешовито): Екипно,

– дисциплина „Електронски пикадо” (мушкарци и жене, мешовито): Екипно;

(34) Подводни спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Пливање перајима и брзинско роњење” (мушкарци и жене): Брзинско роњење − 50 m роњење на дах; Брзинско роњење − 11 и 200 m роњење са боцом; Пливање перајама/моно пераја/ 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метара; Пливачки маратон − м/ж 6000 и 4000 метара; Штафета 4 x 100 и 4 x 200 m,

– дисциплине „Подводна оријентација”: M–kurs, Reper 5, Звезда, Monk, Paralel, групна,

– дисциплине „Подводни хокеј” (мушкарци и жене): Екипно (10+2),

– дисциплине „Подводни рагби” (мушкарци и жене): Екипно (8 и грача),

– дисциплине „Роњење на дах – Apnea” (мушкарци и жене): Статичка апнеа, Динамичка апнеа са перајама, Динамичка апнеа без пераја, Speed Endurance Apnea,

– дисциплине „Подводни риболов”,

– дисциплине „Aquathing”,

– дисциплине „Sport Diving − тимски спорт”,

– дисциплине „Target Shooting”,

– дисциплине „Visual – подводна фото графија”;

(35) Поло;

(36) Powerlifting, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Чучањ” (мушкарци): до 59 kg, од 59,01 до 66 kg, од 66,01 до 74 kg, од 74,01 до 83 kg, од 83,01 до 93 kg, од 93,01 до 105 kg, од 105,01 до 120 kg, од 120,01 kg и преко,

– дисциплине „Bench press” (мушкарци): до 59 kg, од 59,01 до 66 kg, од 66,01 до 74 kg, од 74,01 до 83 kg, од 83,01 до 93 kg, од 93,01 до 105 kg, од 105,01до 120 kg, од 120,01 kg и преко,

– дисциплине „Мртво дизање” (мушкарци), до 59 kg, од 59,01 до 66 kg, од 66,01 до 74 kg, од 74,01 до 83 kg, од 83,01 до 93 kg, од 93,01 до 105 kg, од 105,01 до 120 kg, преко 120,01 kg,

– дисциплине „Чучањ” (жене): до 47 kg, од 47,01 до 52 kg, од 52,01 до 57 kg, од 57,01 до 63 kg, од 63,01 до 72 kg, од 72,01 до 84 kg, од 84,01 kg и преко,

– дисциплине „Bench press” (жене): до 47 kg, од 47,01 до 52 kg, од 52,01 до 57 kg, од 57,01 до 63 kg, од 63,01 до 72 kg, од 72,01 до 84 kg, од 84,01 kg и преко,

– дисциплине „Мртво дизање” (жене), до 47 kg, од 47,01 до 52 kg, од 52,01 до 57 kg, од 57,01 до 63 kg, од 63,01 до 72 kg, од 72,01 до 84 kg, од 84,01 kg и преко;

(37) Практично стрељаштво;

(38) Racquetball;

(39) Roller спорт;

(40) Савате, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Combat savate” (мушкарци): до 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85 kg, преко 85 kg,

– дисциплине „Assaut savate” (мушкарци): до 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85 kg, преко 85 kg,

– дисциплине „Canne de combat” (мушкарци): до 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85 kg, преко 85 kg,

– дисциплине „Combat savate” (жене): до 56, 60, 65, 70, 75 kg, преко 75 kg,

– дисциплине „Assaut savate” (жене): до 56, 60, 65, 70, 75 kg, преко 75 kg,

– дисциплине „Canne de combat” (жене): до 56, 60, 65, 70, 75 kg, преко 75 kg;

(41) Самбо, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Самбо мушкарци”: до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 kg, преко 100 kg,

– дисциплина „Самбо жене”: до 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 kg, преко 80 kg,

– дисциплине „Kombat самбо – мушкарци”: до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 kg, преко 100 kg;

(42) Sepaktakraw;

(43) Сквош;

(44) Ски алпинизам;

(45) Скијање на води, које обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине које вуче чамац (мушкарци и жене – појединачно и екипно): Turnament − турнирско скијање/слалом, Скокови, Фигуре, Комбинација; Barefoot – Скијање на табанима/слалом, Скокови, Фигуре, Комбинација; Boat wakeboarding − Вајкбординг иза чамца; Racing − трке чамца које вуку скијаша,

– дисциплине које се одвијају на жичари (мушкарци и жене – појединачно и екипно): Cable wakebord − Вејкборд на жичари; Cable water ski − Турнирско скијање;

(46) Sleddog;

(47) Снукер;

(48) (брисана је - види члан 1. Правилника - 95/2016-43)

(49) Soft тенис;

(50) Спортски плес, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Dance Sport−латиноамерички плесови” (појединачно, паровно): Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso Doble, Jive,

– дисциплине „Dance Sport − стандардни плесови” (појединачно, паровно): Енлески валцер, Танго, Бечки валцер, Slow foxtrot, Quickstep,

– дисциплине „Formations”: латиноамерички и стандардни плесови,

– дисциплине „Team Matches”: латиноамерички и стандардни плесови,

– дисциплине „Showdance”: латиноамерички и стандардни плесови,

– дисциплине „Artistic Dance Sport”: Synchro DanceSport, Choreography Dance Sport, Showdance Dance Sport,

– дисциплине „Caribbean Dance Sport”: Salsa the on one, Merengue, Bachata, Salasa on two,

– дисциплине „Folkloric Dance Sport”: Bally dance, Flamenco,

– дисциплине „Performing, Stage и Theathre Dances”: Ballet, Jazz dance, Modern and Contemporary dance, Tap dance, Show dance,

– дисциплине „Smooth Dance” (почетници): Waltz; Tango, Foxtrot, Viennese waltz (bronze, silver, gold),

– дисциплине „Urban Dance Sport”: Break Dance, Disco Dance, Disco Dance Freestyle, Electric Boogie, Showdance − Hip Hop, Hip Hop Battle, Street dance show, Techno;

(51) Спортски риболов, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (појединачно, екипно): Coarse fishing/пловак; Feeder/фидер; Carp/шарански риболов; Trouth with natural baits/риболов пастрмке на природни мамац; Carnivorous artifical bait boat angling/риболов грабљивица – брод; Cornivorousw artifical bait shore angling/риболов грабљивица – обала; Black bass, Fly fishing/мушичарење;

(52) (брисана је - види члан 1. Правилника - 95/2016-43)

(53) Сумо;

(54) (брисана је - види члан 1. Правилника - 95/2016-43)

(55) Tug–of–War (надвлачење конопца), који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине жене: Перо лака не прелази 500 kg. жене испод 23 године; Лака не прелази 500 kg; Полу тешка не прелази 520 kg; Тешка не прелази 540 kg; Тешка не прелази 560 kg,

– дисциплине мушкарци: Лака не прелази 560 kg; Лака не прелази 580 kg; Лака–полутешка не прелази 600 kg, до 23. године; Лака–полутешка не прелази 600 kg.; Средње тешка не прелази 640 kg; Крузер не прелази 680 kg; Тешка не прелази 700 kg; Тешка не прелази 720 kg; К е ч − нема о граничења тежине,

– дисциплине „Комбинације” (мушкарци и мешовито): 4x4/ne prelazi 600 kg;

(56) Џу џицу, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Борбе екипно и појединачно”: мушкарци до 56, 62, 69, 77, 85, 94 kg, преко 94 kg, екипно 3+1; жене: до 48, 55, 62, 70 kg, преко 70 kg, екипно 3+1,

– дисциплине „Duo sistem”: мушкарци до 56, 62, 69, 77, 85, 94 kg, преко 94 kg, екипно 3+1; жене: до 48, 55, 62, 70 kg, преко 70 kg,

– дисциплине „Miks” (мушкарци и жене): мушкарци до 56, 62, 69, 77, 85, 94 kg, преко 94 kg, екипно 3+1; жене: до 48, 55, 62, 70 kg, преко 70 kg;

(57) Шах, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Стандардни шах” (мушкарци и жене),

– дисциплине „Убрзани шах” (мушкарци и жене – по и грачу 60 минута),

– дисциплине „Брзопотезни шах” (мушкарци и жене – по и грачу 15 минута);

(58) Fistball;

(59) Florball;

(60) Flying Disk;

(61) Casting;

(62) Cheer (Чирлидинг);

5) Неолимпијски спорт (остали):

(1) Ashihara Kaikan, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: Кате појединачно, Синхроне кате – тимски, Борбе појединачно;

(2) Галопски спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: равне галопске коњичке трке; коњичке трке преко шибља;

(3) Екстремни спортови, који обухвата следеће спортске дисциплине:

− дисциплине: Base скокови, Bungee скокови, Пустоловне трке, Тrekking, Остала екстремна спортска активност;

(4) Електронски спорт (E–Sports), који обухвата следеће спортске дисциплине:

− дисциплине (мушкарци и жене): StarCraft II, Dota 2, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Smite, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Counter Strike 1.6, World of Wacraft, Diablo, World of Tanks, Pro Evolution Soccer, FIFA, NBA2K, Tekken, Street Fighter, Call of Duty, Battlefield, Arma, A.V.A, Heartstone;

(5) Касачки спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: касачке коњичке трке под седлом, касачке коњичке трке у сулкама /једнопрег, двопрег/;

(6) ММА борилачки спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

− дисциплине (мушкарци и жене): Борба на ногама, Клинч, Борба у партеру;

(7) Кјокушинкаи, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Мушкарци борбе”: до 70, 80, 90 kg, преко 94 kg, апсолутна категорија,

– дисциплине „Жене борбе”: до 55, 65 kg, преко 65 kg, апсолутна категорија,

– дисциплине „Форме/кате” (жене и мушкарци);

(8) Пеинтбол, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Механичка пушка” (мушкарци и жене): 3 такмичара, 5 такмичара,

– дисциплине „Електронска пушка” (мушкарци и жене): 3 такмичара, 5 такмичара;

(9) Преферанс;

(10) Рагби 13, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Рагби 13” (мушкарци и жене),

– дисциплине „Тач рагби 13”/мешовита екипа,

– дисциплина „Рагби 9” (мушкарци);

(11) Рафтинг, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: Спринт, Паралелни спринт, Слалом, Спуст;

(12) Скај бол;

(13) Спид бадминтон;

(14) Спортска спелеологија, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Сува спелеологија/достигнута хоризонтална дужина, Достигнута вертикална дубина, Дужина боравка у објекту, Комбинована сува спелеологија; Спелеороњење/достигнута дужина сифона, Достигнута дубина сифона, Број узастопно пређених сифона, Комбиновано спелеороњење; Комбинована спелеологија;

(15) Strongman, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: Loading Race, McGlashen Stones/Atlas Stones, Vehicle Pull, Overhead Press, Fingal Fingers, Power Stairs, Squat, Dead Lift, Keg Toss, Car Carry, Hercules Hold, Carry and Drag, Farmer’s Walk, Super Yoke, Husafell Stone, Duck Walk, Log Throw/Caber Toss, Pole Pushing, Crucifix, Giant Dumbbell Press, Basque Circle/Stone Circle/Conan’s Wheel, Norse Hammers, Circus Barbell;

(16) Фитнес, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине „Fitnes” (жене): до 163 цм, преко 163 цм,

– дисциплине „Bikini fitnes” (жене): do 160, 163, 166, 169, 172 цм, преко 172 цм,

– дисциплине „Fizik fitnes” (мушкарци): до 170, 174, 178 цм, преко 178 цм, open,

– дисциплине „Atletik fitnes” (мушкарци и жене): open,

– дисциплине „Fit model” (мушкарци и жене): open;

(17) Џет ски, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине (мушкарци и жене): Pro–Am klase, Ekspert klase, Amater klase, Новајлија klase.

У спортском гранама за које у ставу 1. овог члана нису одређене спортске дисциплине, спортска грана је уједно и једина спортска дисциплина за мушкарце и жене, осим ако је спортским правилима надлежног међународног спортског савеза утврђено другчије.

Свака од спортских грана наведених у ставу 1. овог члана обухвата и дисциплину рекреативног бављења спортским активностима које припадају грани спорта.

Спортске дисциплине у оквиру спортских грана наведене у ставу 1. овог члана обухватају само сениорску узрасну категорију.

Спортске дисциплине које припадају параолимпијским гранама спорта додатно се разврставају према врсти и степену инвалидитета спортиста (тзв. класификација), у складу са спортским правилима Међународног параолимпијског комитета.

*Службени гласник РС, број 95/2016

**Службени гласник РС, број 59/2017

***Службени гласник РС, број 84/2017

****Службени гласник РС, број 44/2018

Члан 3.

Спортске области и спортске дисциплине у оквиру области спорта у Републици Србији јесу:

(1) Јога, која обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине мушкарци и жене (стилови – академска јога, савремена јога, традиционална јога): Hahta јога, Art јога, Radža јога, Kundalini јога, Svara јога, Nada јога, Džnana јога;

(2) Спортска рекреација (спорт за све, рекреативни спорт, масовни спорт),

– дисциплине (мушкарци и жене): Аеробик, Пилатес, Пешачење, Рекреативни фитнес и друго физичко вежбање кроз рекреативне спортске активности у појединим гранама спорта;

(3) Сеоски спорт;

(4) Соколски спорт;

(5) Спорт у војсци;

(6) Спорт у дијаспори;

(7) Спорт у полицији;

(8) Спорт старијих особа;

(9) Спорт у фирмама;

(10) Традиционални спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине:

– дисциплине: Банатске шоре, Личке спортске игре, Свебор;

(11) Универзитетски спорт;

(12) Физичко васпитање деце предшколског узраста;

(13) Школски спорт.

Члан 3а

Бејзбол као олимпијска грана спорта обухвата следеће спорске дисциплине:

− дисциплина (мушкарци): Бејзбол;

Софтбол као олимпијска грана спорта обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина (жене екипно): Fast pitch;

– неолимпијска дисциплина (мушкарци и жене екипно): Slow pitch;

– неолимпијска дисциплина (мушкарци екипно): Fast pitch.

Спортско пењање као олимпијска грана спорта обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Boulder/болдер, Lead/тежинско, Speed/брзинско, Комбинација;

– неолимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Drytooling.

Карате као олимпијска грана спорта обухвата следеће спортске дисциплине:

– олимпијска дисциплина „Борбе – Кумите појединачно” (мушкарци и жене у свим категоријама, у складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза);

– олимпијска дисциплина „Кате појединачно” (мушкарци и жене);

– неолимпијска дисциплина „Борбе – Кумите екипно” (мушкарци и жене, у свим категоријама, у складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза);

– неолимпијска дисциплина „Кате екипно” (мушкарци и жене).

Брисан је ранији став 5. (види члан 2. Правилника - 84/2017-54)

У олимпијској грани спорта сурфинг и параолимпијским гранама спорта бадминтон и теквондо статус олимпијских, односно параолимпијских спортских дисциплина имају оне спортске дисциплине које су на програму летњих олимпијских, односно параолимпијских игара у складу са одлуком Међународног олимпијског комитета, односно Међународног параолимпијског комитета.

*Службени гласник РС, број 95/2016

**Службени гласник РС, број 84/2017

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о спортским гранама у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 23/12 и 118/13).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-20/2016-03

У Београду, 30. мajа 2016. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.