Zakon

На основу члана 22. став 1. Закона о просветној инспекцији („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи

"Службени гласник РС", број 52 од 6. јула 2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се потребан број просветних инспектора у општинској, односно градској управи.

Преглед потребног броја просветних инспектора из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов састави део.

Члан 2.

Општинска, односно градска управа ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог правилника усагласити број просветних инспектора са бројем утврђеним овим правилником.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Решење о утврђивању броја просветних инспектора („Службени гласник РС”, број 95/09).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-502/2018-12

У Београду, 2. јула 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Преглед
потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи

1. У општинама Борског управног округа укупно шест:

 

1) Бор

два

2) Кладово

један

3) Мајданпек

један

4) Неготин

два

2. У општинама, односно граду Браничевског управног округа укупно осам:

 

1) Велико Градиште и Голубац

један

2) Кучево

један

3) Петровац на Млави

један

4) Жагубица

један

5) град Пожаревац

два

6) Жабари

један

7) Мало Црниће

један

3. У граду Београду

26

4. У општинама, односно граду Зајечарског управног округа укупно четири:

 

1) град Зајечар

два

2) Бољевац и Сокобања

један

3) Књажевац

један

5. У општинама, односно граду Западнобачког управног округа укупно шест:

 

1) град Сомбор

три

2) Апатин

један

3) Кула

један

4) Оџаци

један

6. У општинама, односно граду Златиборског управног округа укупно 11:

 

1) Пожега

један

2) Ариље

један

3) Косјерић

један

4) Прибој

један

5) Нова Варош

један

6) Пријепоље

један

7) Сјеница

један

8) град Ужице

два

9) Чајетина

један

10) Бајина Башта

један

7. У општинама, односно граду Јабланичког управног округа укупно шест:

 

1) Власотинце и Црна Трава

један

2) Бојник и Лебане

један

3) град Лесковац

три

4) Медвеђа

један

8. У општинама, односно граду Јужнобанатског управног округа укупно десет:

 

1) град Панчево

три

2) Ковин

један

3) Вршац

два

4) Пландиште и Алибунар

два

5) Бела Црква

један

6) Ковачица и Опово

један

9. У општинама, односно граду Јужнобачког управног округа укупно 15:

 

1) Бачка Паланка

један

2) Бач

један

3) град Нови Сад

шест

4) Сремски Карловци и Беочин

један

5) Бечеј

један

6) Врбас

један

7) Жабаљ и Темерин

два

8) Тител

један

9) Бачки Петровац и Србобран

један

10. У општинама, односно граду Колубарског управног округа укупно шест:

 

1) Лајковац

један

2) Љиг

један

3) Мионица

један

4) град Ваљево

два

5) Осечина и Уб

један

11. У општинама, односно граду Мачванског управног округа укупно девет:

 

1) град Шабац

два

2) Богатић

један

3) Владимирци и Коцељева

један

4) град Лозница

два

5) Љубовија

један

6) Мали Зворник

један

7) Крупањ

један

12. У општинама, односно граду Моравичког управног округа укупно пет:

 

1) град Чачак

два

2) Лучани

један

3) Горњи Милановац

један

4) Ивањица

један

13. У општинама, односно граду Нишавског управног округа укупно девет:

 

1) Алексинац и Ражањ

два

2) Дољевац и Мерошина

један

3) град Ниш

пет

4) Гаџин Хан и Сврљиг

један

14. У општинама Пиротског управног округа укупно четири:

 

1) Пирот

један

2) Димитровград

један

3) Бабушница

један

4) Бела Паланка

један

15. У општинама, односно граду Подунавског управног округа укупно пет:

 

1) град Смедерево

два

2) Смедеревска Паланка

два

3) Велика Плана

један

16. У општинама, односно граду Поморавског управног округа укупно осам:

 

1) град Јагодина

три

2) Параћин

два

3) Свилајнац и Деспотовац

један

4) Ћуприја

један

5) Рековац

један

17. У општинама, односно граду Пчињског управног округа укупно осам:

 

1) Сурдулица

један

2) Владичин Хан и Босилеград

један

3) град Врање

два

4) Трговиште

један

5) Прешево

један

6) Бујановац

два

18. У општинама, односно граду Расинског управног округа укупно пет:

 

1) град Крушевац

два

2) Трстеник

један

3) Варварин и Ћићевац

један

4) Брус и Александровац

један

19. У општинама, односно граду Рашког управног округа укупно осам:

 

1) град Краљево

три

2) Врњачка Бања

један

3) Рашка

један

4) град Нови Пазар

два

5) Тутин

један

20. У општинама Севернобанатског управног округа укупно седам:

 

1) Кикинда

два

2) Нови Кнежевац

један

3) Кањижа

један

4) Сента

један

5) Ада

један

6) Чока

један

21. У општинама, односно граду Севернобачког управног округа укупно пет:

 

1) град Суботица

три

2) Бачка Топола  

један

3) Мали Иђош

један

22. У општинама, односно граду Средњебанатског управног округа укупно седам:

 

1) град Зрењанин

четири

2) Житиште и Нова Црња

један

3) Сечањ

један

4) Нови Бечеј

један

23. У општинама, односно граду Сремског управног округа укупно осам:

 

1) град Сремска Митровица и општина Пећинци

три

2) Шид

један

3) Стара Пазова

један

4) Рума

један

5) Инђија и Ириг

два

24. У општинама Топличког управног округа укупно три:

 

1) Прокупље

један

2) Житорађа и Блаце

један

3) Куршумлија

један

25. У општинама, односно граду Шумадијског управног округа укупно 11:

 

1) Аранђеловац

два

2) Топола

један

3) Баточина и Лапово

један

4) Рача

један

5) град Крагујевац

пет

6) Кнић

један

26. У општинама Косовско-поморавског управног округа укупно два:

 

1) Косовска Каменица

један

2) Гњилане

један

27. У општинама Косовско-митровачког управног округа укупно два:

 

1) Косовска Митровица

један

2) Лепосавић

један

28. У општинама, односно граду Косовског управног округа укупно два:

 

1) град Приштина

један

2) Штрпце

један