Zakon

 

 

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 7. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),

Министар финансија и привреде доноси

 

СПИСАК

међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

1. Међународне организације и међународне финансијске институције чији се поступци јавних набавки могу примењивати на јавне набавке које се спроводе из средстава страних кредита (зајмова), јесу:

1) Групација Светска банка (Међународна банка за обнову и развој и Међународно удружење за развој);

2) Европска банка за обнову и развој (EBRD);

3) Европска инвестициона банка (EIB);

4) Банка за развој Савета Европе (CEB);

5) развојне банке, односно друге финансијске институције земаља донатора када је билатерална финансијска сарадња заснована на принципима Развојног комитета OECD.

2. Овим списком замењује се Списак међународних организација чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 50/09).

3. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 337-00-00131/2013

У Београду, 8. aприла 2013. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.