Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 14. став 1. тачка 9. и члана 45. тачка 2. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 и 40/15 – одлука УС), а у вези с чланом 38. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту

"Службени гласник РС", бр. 3 од 12. јануара 2018, 65 од 13. септембра 2019, 107 од 12. новембра 2021, 111 од 7. октобра 2022.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлука о изменама и допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту ("Службени гласник РС", број 111/2022) 1. новембра 2022. године, осим одредаба тачке 1. став 1, тачке 2. став 1. и тачке 3. став 1. ове одлуке (односе се на хрватску куну (HRK))– које ступају на снагу 1. јануара 2023. године (види тачку 4. Одлуке - 111/2022-53) (текст Одлуке пре унетих измена и допуна из броја 111/2022 можете погледати са десне стране, у делу "Верзије пречишћеног текста").

 

1. Овом одлуком прописују се врсте девиза и ефективног страног новца које банке, Народна банка Србије, јавни поштански оператор – резидент који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (у даљем тексту: јавни поштански оператор), као и резиденти – правна лица и предузетници који имају овлашћење за обављање мењачких послова (у даљем тексту: овлашћени мењачи), могу куповати и продавати на девизном тржишту.

2. Банке на девизном тржишту могу куповати и продавати следеће врсте девиза и ефективног страног новца:

1) аустралијски долар (AUD),

2) канадски долар (CAD),

3) кинески јуан женминби (CNY),

4) брисана је (види тачку 1. Одлуке - 111/2022-53)

5) чешку круну (CZK),

6) данску круну (DKK),

7) мађарску форинту (HUF),

8) јапански јен (JPY),

9) кувајтски динар (KWD),

10) норвешку круну (NOK),

11) руску рубљу (RUB),

12) шведску круну (SEK),

13) швајцарски франак (CHF),

14) фунту стерлинга (GBP),

15) амерички долар (USD),

16) румунски леј (RON),

17) турску лиру (TRY),

18) бугарски лев (BGN),

19) конвертибилну марку (BAM),

20) евро (EUR),

21) пољски злот (PLN),

22) белоруску рубљу (BYN);

23) индијску рупију (INR),

24) УАЕ дирхам (AED),

25) македонски денар (MKD).

*Службени гласник РС, број 65/2019

**Службени гласник РС, број 107/2021

***Службени гласник РС, број 111/2022

3. Народна банка Србије на девизном тржишту може куповати и продавати следеће врсте девиза:

1) аустралијски долар (AUD),

2) канадски долар (CAD),

3) кинески јуан женминби (CNY),

4) брисана је (види тачку 2. Одлуке - 111/2022-53)

5) чешку круну (CZK),

6) данску круну (DKK),

7) мађарску форинту (HUF),

8) јапански јен (JPY),

9) кувајтски динар (KWD),

10) норвешку круну (NOK),

11) руску рубљу (RUB),

12) шведску круну (SEK),

13) швајцарски франак (CHF),

14) фунту стерлинга (GBP),

15) амерички долар (USD),

16) румунски леј (RON),

17) турску лиру (TRY),

18) бугарски лев (BGN),

19) конвертибилну марку (BAM),

20) евро (EUR),

21) пољски злот (PLN),

22) белоруску рубљу (BYN);

23) индијску рупију (INR),

24) УАЕ дирхам (AED),

25) македонски денар (MKD).

Народна банка Србије на девизном тржишту може куповати и продавати следеће врсте ефективног страног новца:

1) евро (EUR),

2) амерички долар (USD),

3) швајцарски франак (CHF).

*Службени гласник РС, број 65/2019

**Службени гласник РС, број 107/2021

**Службени гласник РС, број 111/2022

4. Овлашћени мењач, као и јавни поштански оператор, који има закључен уговор о обављању мењачких послова с банком, односно с више банака, у складу с тим уговором и прописом којим се уређују услови и начин обављања мењачких послова, при обављању мењачких послова може куповати и продавати следеће врсте ефективног страног новца:

1) аустралијски долар (AUD),

2) канадски долар (CAD),

3) кинески јуан женминби (CNY),

4) брисана је (види тачку 3. Одлуке - 111/2022-53)

5) чешку круну (CZK),

6) данску круну (DKK),

7) мађарску форинту (HUF),

8) јапански јен (JPY),

9) кувајтски динар (KWD),

10) норвешку круну (NOK),

11) руску рубљу (RUB),

12) шведску круну (SEK),

13) швајцарски франак (CHF),

14) фунту стерлинга (GBP),

15) амерички долар (USD),

16) румунски леј (RON),

17) турску лиру (TRY),

18) бугарски лев (BGN),

19) конвертибилну марку (BAM),

20) евро (EUR),

21) пољски злот (PLN),

22) белоруску рубљу (BYN);

23) индијску рупију (INR),

24) УАЕ дирхам (AED),

25) македонски денар (MKD).

*Службени гласник РС, број 65/2019

**Службени гласник РС, број 107/2021

***Службени гласник РС, број 111/2022

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Службени гласник РС”, бр. 98/12, 143/14, 51/15 и 101/17).

6. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. фебруара 2018. године.

ИО НБС број 12

У Београду, 11. јануара 2018. године

Председавајућа

Извршног одбора Народне банке Србије

гувернер

Народне банке Србије,

др Јоргованка Табаковић, с. р.

ОДРЕДБЕ КOЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ОДЛУКЕ

Одлука о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту: „Службени гласник РС", број 65/2019-55

4. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 30. септембра 2019. године.

Одлука о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту: „Службени гласник РС", број 107/2021-57

4. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. децембра 2021. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту: „Службени гласник РС", број 111/2022-53

4. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. новембра 2022. године, осим одредаба тачке 1. став 1, тачке 2. став 1. и тачке 3. став 1. ове одлуке – које ступају на снагу 1. јануара 2023. године.