Zakon

На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/18) и члана 15. став 1. и члана 75. став 2. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 ‒ одлука УС и 44/18),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19

"Службени гласник РС", број 42 од 25. марта 2020.

1. Не могу се наплаћивати накнаде и други трошкови за услуге које се пружају у платном промету при уплати, односно преносу новчаних средстава у динарима и девизама на наменске рачуне Републике Србије и Народне банке Србије који су отворени ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19.

2. Банке, институције електронског новца, платне институције и јавни поштански оператор не могу од корисника платних услуга наплатити накнаду за пружање платне услуге којом се извршава платна трансакција из тачке 1. ове одлуке, без обзира на то да ли се та трансакција извршава као појединачна платна трансакција на основу оквирног уговора о пружању платних услуга или као једнократна платна трансакција.

3. Народна банка Србије не наплаћује накнаде утврђене у тарифним бр. 2. и 7. Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге („Службени гласник РС”, бр. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16, 85/16, 24/17, 3/18, 76/18, 86/18, 96/18, 40/19, 88/19 и 13/20) за оне услуге које пружа при извршавању платних трансакција из тачке 1. ове одлуке.

4. Народна банка Србије објавиће на својој интернет презентацији бројеве наменских рачуна Републике Србије из тачке 1. ове одлуке на основу података о овим рачунима које јој доставе Влада Републике Србије и/или надлежно министарство.

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

ИО НБС број 73

У Београду, 25. марта 2020. године

Председавајућа

Извршног одбора Народне банке Србије

гувернер

Народне банке Србије,

др Јоргованка Табаковић, с.р.