Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 75. став 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10 и 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12 и 101/13),

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 2. децембра 2013. године, утврдило је број заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији, на основу чега доноси

 

ОДЛУКУ

о броју заменика јавних тужилаца

"Службени гласник РС", бр. 106 од 5. децембра 2013, 94 од 17. новембра 2015, 114 од 31. децембра 2015, 80 од 30. септембра 2016, 39 од 25. маја 2018, 68 од 7. септембра 2018, 36 од 24. маја 2019, 32 од 2. априла 2021, 123 од 15. децембра 2021.

Члан 1.

Овом одлуком одређује се број заменика јавних тужилаца у Републичком јавном тужилаштву, апелационим јавним тужилаштвима, вишим јавним тужилаштвима, основним јавним тужилаштвима, Тужилаштву за организовани криминал и Тужилаштву за ратне злочине.

Члан 2.

Републичко јавно тужилаштво, поред Републичког јавног тужиоца, има 15 заменика Републичког јавног тужиоца.

Члан 3.

Апелациона јавна тужилаштва, поред јавног тужиоца, имају следећи број заменика апелационог јавног тужилаштва:

Назив јавног тужилаштва

Број заменика

1. Апелационо јавно тужилаштво у Београду

25

2. Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу

10

3. Апелационо јавно тужилаштво у Нишу

9

4. Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду

12

*Службени гласник РС, број 80/2016

Члан 4.

Виша јавна тужилаштва, поред јавног тужиоца, имају следећи број заменика вишег јавног тужилаштва:

1. Више јавно тужилаштво у Београду

65

2. Више јавно тужилаштво у Ваљеву

5

3. Више јавно тужилаштво у Врању

6

4. Више јавно тужилаштво у Зајечару

4

5. Више јавно тужилаштво у Зрењанину

5

6. Више јавно тужилаштво у Јагодини

6

7. Више јавно тужилаштво у Крагујевцу

8

8. Више јавно тужилаштво у Краљеву

11

9. Више јавно тужилаштво у Крушевцу

5

10. Више јавно тужилаштво у Лесковцу

4

11. Више јавно тужилаштво у Неготину

3

12. Више јавно тужилаштво у Нишу

21

13. Више јавно тужилаштво у Новом Пазару

5

14. Више јавно тужилаштво у Новом Саду

24

15. Више јавно тужилаштво у Панчеву

6

16. Више јавно тужилаштво у Пироту

4

17. Више јавно тужилаштво у Пожаревцу

6

18. Више јавно тужилаштво у Прокупљу

4

19. Више јавно тужилаштво у Смедереву

6

20. Више јавно тужилаштво у Сомбору

3

21. Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици

5

22. Више јавно тужилаштво у Суботици

4

23. Више јавно тужилаштво у Ужицу

4

24. Више јавно тужилаштво у Чачку

4

25. Више јавно тужилаштво у Шапцу

8

*Службени гласник РС, број 114/2015

**Службени гласник РС, број 80/2016

***Службени гласник РС, број 68/2018

****Службени гласник РС, број 36/2019

*****Службени гласник РС, број 123/2021

Члан 5.

Основна јавна тужилаштва, поред јавног тужиоца, имају следећи број заменика основног јавног тужилаштва:

1. Основно јавно тужилаштво у Алексинцу

4

2. Основно јавно тужилаштво у Аранђеловцу

4

3. Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци

2

4. Прво основно јавно тужилаштво у Београду

54

5. Друго основно јавно тужилаштво у Београду

32

6. Треће основно јавно тужилаштво у Београду

31

7. Основно јавно тужилаштво у Бечеју

3

8. Основно јавно тужилаштво у Бору

3

9. Основно јавно тужилаштво у Брусу

2

10. Основно јавно тужилаштво у Ваљеву

11

11. Основно јавно тужилаштво у Великој Плани

5

12. Основно јавно тужилаштво у Великом Градишту

1

13. Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану

3

14. Основно јавно тужилаштво у Врању

11

15. Основно јавно тужилаштво у Врбасу

5

16. Основно јавно тужилаштво у Вршцу

6

17. Основно јавно тужилаштво у Горњем Милановцу

2

18. Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу

3

19. Основно јавно тужилаштво у Зајечару

8

20. Основно јавно тужилаштво у Зрењанину

6

21. Основно јавно тужилаштво у Јагодини

7

22. Основно јавно тужилаштво у Кикинди

4

23. Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу

17

24. Основно јавно тужилаштво у Краљеву

11

25. Основно јавно тужилаштво у Крушевцу

9

26. Основно јавно тужилаштво у Куршумлији

1

27. Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу

5

28. Основно јавно тужилаштво у Лебану

2

29. Основно јавно тужилаштво у Лесковцу

9

30. Основно јавно тужилаштво у Лозници

7

31. Основно јавно тужилаштво у Мионици

2

32. Основно јавно тужилаштво у Младеновцу

6

33. Основно јавно тужилаштво у Неготину

5

34. Основно јавно тужилаштво у Нишу

23

35. Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару

8

36. Основно јавно тужилаштво у Новом Саду

36

37. Основно јавно тужилаштво у Обреновцу

5

38. Основно јавно тужилаштво у Панчеву

9

39. Основно јавно тужилаштво у Параћину

6

40. Основно јавно тужилаштво у Петровцу на Млави

1

41. Основно јавно тужилаштво у Пироту

6

42. Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу

8

43. Основно јавно тужилаштво у Пожеги

4

44. Основно јавно тужилаштво у Пријепољу

4

45. Основно јавно тужилаштво у Прокупљу

5

46. Основно јавно тужилаштво у Рашки

2

47. Основно јавно тужилаштво у Руми

4

48. Основно јавно тужилаштво у Сенти

3

49. Основно јавно тужилаштво у Смедереву

10

50. Основно јавно тужилаштво у Сомбору

8

51. Основно јавно тужилаштво у Сремској Митровици

8

52. Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови

6

53. Основно јавно тужилаштво у Суботици

9

54. Основно јавно тужилаштво у Трстенику

2

55. Основно јавно тужилаштво у Убу

3

56. Основно јавно тужилаштво у Ужицу

6

57. Основно јавно тужилаштво у Чачку

11

58. Основно јавно тужилаштво у Шапцу

12

*Службени гласник РС, број 94/2015

**Службени гласник РС, број 114/2015

***Службени гласник РС, број 80/2016

****Службени гласник РС, број 39/2018

*****Службени гласник РС, број 68/2018

*6Службени гласник РС, број 123/2021

Члан 6.

Тужилаштво за организовани криминал, поред Тужиоца за организовани криминал има 25 заменика Тужиоца за организовани криминал.

Члан 7.

Тужилаштво за ратне злочине, поред Тужиоца за ратне злочине има 12 заменика Тужиоца за ратне злочине.

*Службени гласник РС, број 32/2021

Члан 8.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременом броју заменика („Службени гласник РС”, број 20/13), осим одредбе члана 4. у делу виша јавна тужилаштва тачка 7. и члану 5. у делу основна јавна тужилаштва тачка 11.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2014. године.

 

А број 543/13

У Београду, 2. децембра 2013. године

Председник Државног већа тужилаца,

Загорка Доловац, с.р.