Zakon

На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије,

председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе доносе

ОДЛУКУ

о проглашењу ванредног стања

"Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.

1. Проглашава се ванредно стање на територији Републике Србије.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 2-1186/2020

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

820-447/20

Председник Народне скупштине,

Маја Гојковић, с.р.

85-00-2/2020-01

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.