Zakon

– Полазећи од Устава Републике Србије по којем су људски живот и достојанство неприкосновени,

– Свесна чињенице да је након завршетка Другог светског рата појединим одлукама државних органа заснованим на принципу колективне одговорности према одређеном броју грађана Републике Србије учињена неправда,

– Уважавајући интерес грађана Републике Србије да се утврди пуна историјска и кривичноправна истина о догађајима током и након завршетка Другог светског рата, да злочини не остану некажњени и да се неправда никада више не понови, и подржавајући рад и ценећи резултате Међуакадемијске комисије Српске академије наука и уметности и Мађарске академије наука о утврђивању цивилних жртава у Војводини током и после Другог светског рата (1941–1948. године), са жељом да се затвори трагично поглавље заједничке прошлости Срба и Мађара,

– Уверена да је унапређивање духа толеранције и међусобног поштовања у најбољем интересу свих грађана Републике Србије,

На основу члана 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Шестог ванредног заседања у 2013. години, одржаној 21. јуна 2013. године, донела је

 

ДЕКЛАРАЦИЈУ

Народне скупштине Републике Србије о осуди аката против цивилног мађарског становништва у Војводини почињених 1944–1945. године

"Службени гласник РС", број 54 од 21. јуна 2013.

 

1. Народна скупштина Републике Србије најоштрије осуђује акте против цивилног мађарског становништва у Војводини почињене 1944–1945. године којима су одређена лица, из националних разлога, лишена живота, слободе или других права, без судске или административне одлуке.

2. Народна скупштина Републике Србије најоштрије осуђује одлуке Комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини којима су проглашени ратним злочинцима по основу националне припадности становници општине Чуруг, среза жабаљског у Војводини, 22. јануара 1945. године, и по основу националне припадности становници општине Мошорин, среза тителског у Војводини, 26. марта 1945. године, не доводећи у питање индивидуално утврђену одговорност оних лица чија кривица је доказана.

Народна скупштина Републике Србије најоштрије осуђује и акте државних органа по основу националне припадности према становницима општине Жабаљ, донете аналогном применом одлуке од 22. јануара 1945. године, која се односи на становнике општине Чуруг.

3. Народна скупштина Републике Србије изражава своје уверење да је ослобађање од колективне одговорности која је након Другог светског рата наметнута појединим националним заједницама у Војводини одлукама тадашњих државних органа у интересу развоја духа толеранције и међусобног уважавања националних заједница и свих грађана који живе у Републици Србији.

4. Народна скупштина Републике Србије осуђује и страдања свих осталих невиних жртава, током и након Другог светског рата, на подручју Војводине.

5. Народна скупштина Републике Србије залаже се за пуну рехабилитацију свих невино оптужених и невино страдалих, не доводећи у питање индивидуално утврђену одговорност оних лица чија кривица је доказана или се докаже пред независним судовима и у законито спроведеном поступку.

6. Народна скупштина Републике Србије изражава пуну спремност Републике Србије да настави процес развоја демократије и поштовања људских и мањинских права и грађанских слобода, и позива све државне органе и грађане да дају пуни допринос стварању и јачању услова за заједнички живот заснован на равноправности грађана и пуном поштовању људских и мањинских права и слобода.

7. Ову декларацију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

РС број 28

У Београду, 21. јуна 2013. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

мр Небојша Стефановић, с.р.