Zakon

 

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Другој посебној седници одржаној 26. априла 2013. године, донела је

 

ОДЛУКУ

о прихватању Извештаја о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора

"Службени гласник РС", број 38 од 26. априла 2013.

 

I

Прихвата се Извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора, који је поднела Влада.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 21

У Београду, 26. априла 2013. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

мр Небојша Стефановић, с.р.