Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

ЗАКОН

о државним и другим празницима у Републици Србији

Службени гласник РС, бр. 43 од 17. јула 2001, 101 од 6. новембра 2007, 92 од 7. децембра 2011.

   

Члан 1.

Државни празник Републике Србије јесте Сретење – Дан државности Србије, спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски устанак и дан када је у Крагујевцу 1835. године издан и заклетвом потврђен први Устав Књажевства Сербије.

Сретење – Дан државности Србије празнује се 15. и 16. фебруара.

*Службени гласник РС, број 92/2011

Члан 1а.

Државни празници Републике Србије јесу и Нова година, Празник рада, Дан победе и Дан примирја у Првом светском рату.

Нова година празнује се 1. и 2. јануара, Празник рада – 1. и 2. маја, Дан победе 9. маја а Дан примирја у Првом светском рату 11. новембра.

*Службени гласник РС, број 101/2007

**Службени гласник РС, број 92/2011 

Члан 2.

У Републици Србији празнују се верски празници:

1) први дан Божића (7. јануар);

2) Васкршњи празници почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса.

Члан 3.

У дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, осим на Дан победе који се празнује радно.

Државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга дужни су да, у складу са законом и прописима донесеним на основу закона, обезбеде непрекидно обављање делатности, односно услуга и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији ако би због прекида обављања делатности, односно услуга настале штетне последице за грађане и државу.

Привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад, могу да раде и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

*Службени гласник РС, број 101/2007

Члан 3а.

Ако један од датума када се празнују државни празници Републике Србије падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана.

*Службени гласник РС, број 101/2007

Члан 4.

Запослени имају право да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса, према њиховом календару;

3) припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама;

4) припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура.

Члан 5.

У Републици Србији се празнује и обележава радно Свети Сава – Дан духовности, Видовдан – спомен на Косовску битку, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – спомен на 21. октобар 1941. године и крваву јесен 1941. године када су немачке окупационе снаге извршиле масовни ратни злочин над цивилима у Крагујевцу и широм Србије.

Свети Сава празнује се 27. јануара, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату – 22. априла, Видовдан 28. јуна, Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – 21. октобра.

*Службени гласник РС, број 92/2011

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник СРС", бр. 23/77 и 13/90 и „Службени гласник РС", бр. 78/91 и 55/96),

2) члан 60. Закона о радним односима („Службени гласник РС", бр. 55/96 и 28/2001).

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије". 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

Закона о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији: "Службени гласник РС", број 101/2007-5

Члан 4.

Престаје да важи Закон о државним празницима Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ”, бр. 29/97 и 63/02).

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.