Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 25. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 81/92),

Влада Републике Србије, на седници одржаној 13. јануара 1993. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

О МРЕЖИ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

„Службени гласник РС”, бр. 7 од 25. јануара 1993, 19 од 9. марта 1993, 6 од 12. фебруара 1999, 50 од 23. августа 2002, 97 од 11. новембра 2005, 90 од 30. новембра 2011.

 

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се мрежа установа студентског стандарда.

 

Члан 2.*

Мрежу установа студентског стандарда из члана 1. ове одлуке чине:*

 

I. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТРИ*

 

I-1) Студентски центар „Београд”, са јединицама:*

1. Студентски град са одељењима:*

(1) Студентски дом I,*

(2) Студентски дом II,*

(3) Студентски дом III,*

(4) Студентски дом IV,*

(5) Студентски ресторан „Студентски град”,*

(6) Грађевинско-занатска оператива,*

(7) Котларница са перионицом,*

(8) Транспортно одељење,*

2) Студентски дом „Жарко Мариновић”,*

3) Студентски дом „Иво Лола Рибар”,*

4) Студентски дом „Карабурма”,*

5) Студентски дом „Патрис Лумумба”,*

6) Студентски дом „Слободан Пенезић”,*

7) Студентски дом „Рифат Бурџевић”,*

8) Студентски дом „Вера Благојевић”,*

9) Студентски дом „4. април”,*

10) Студентски дом „Мика Митровић”,*

11) Студентски дом „Кошутњак”,*

12) Студентски дом у Шапцу,*

13) Студентски ресторан „Земун”,*

14) Студентски ресторан „Три лађара”,*

15) Студентски ресторан „Агроном”,*

16) Студентски ресторан „Обилићев венац”,*

Брисана је тачка 17) (види члан 1. Одлуке – 97/2005-5)

17***) Студентски ресторан „Иво Лола Рибар”,*

18***) Студентски ресторан „Карабурма”,*

19***) Студентски ресторан „Патрис Лумумба”,*

20***) Студентски ресторан „Рифат Бурџевић”,*

21***) Студентски ресторан „Машинац”,*

22***) Студентски ресторан „Технолог”,*

23***) Студентски ресторан „Ђушина”,*

24***) Студентски ресторан „Вождовац”,*

25***) Студентски ресторан „Мика Митровић”,*

26***) Студентски ресторан „Кошутњак”,*

27***) Студентски ресторан „Медицинар”,*

28***) Студентски ресторан „Гаудеамус”,*

29***) Студентски ресторан „Ветеринар”,*

30***) Студентски ресторан „Шумар”,*

31***) Студентски ресторан „Саобраћајни”,*

32***) Студентски ресторан „Фармацеут”,*

33***) Студентски ресторан „ФДУ”,*

I-2) Студентски центар Крагујевац, са јединицама:*

1) Студентски дом, Павиљон I,*

2) Студентски дом, Павиљон II,*

3) Студентски дом, Павиљон III,*

Брисана је подтачка 4) (види члан 1. Одлуке – 50/2002-6)

4**) Студентски ресторан I,*

5**) Студентски ресторан II,*

6**) Студентски ресторан III,*

I-3) Студентски центар Ниш, са јединицама:*

1) Студентски дом, Павиљон I и II,*

2) Студентски дом, Павиљон III,*

3) Студентски дом, Павиљон IV,*

4) Студентски дом, Павиљон V,*

5) Линијски ресторан I,*

6) Линијски ресторан II,*

7) Линијски ресторан III,*

8) Централна кухиња,*

9) Ресторан „Индекс”,*

10) Пицерија „10”,*

11) Ресторан „Студент”;*

I-4) Студентски центар Приштина, са јединицама:*

1) Студентски дом I,*

2) Студентски дом II,*

3) Студентски дом III,*

4) Студентски дом IV,*

5) Студентски дом V,*

6) Студентски дом у Пећи,*

7) Студентски дом „Тодор Милићевић”, К. Митровица,*

8) Објекти I, II и III,*

9) Хала спортова,*

10) Ресторан I,*

11) Ресторан II;*

I-5) Студентски центар Нови Сад, са јединицама:*

1) Студентски дом „Слободан Бојић”,*

2) Студентски дом „Вељко Влаховић”,*

3) Студентски дом „Фееш Клара”,*

4) Студентски дом „23. октобар”,*

5) Студентски дом „Сајмиште”,*

6) Студентски дом „Нови дом А”,*

7) Студентски дом „Нови дом Б”,*

8) Студентски дом у Зрењанину,*

9) Студентски ресторан I,*

10) Студентски ресторан II,*

11) Студентски ресторан III,*

12) Студентски ресторан IV;*

I-6) Студентски центар Суботица, са јединицама:*

1) Студентски дом „Иво Лола Рибар”,*

2) Студентски дом „Боса Милићевић”,*

3) Студентски ресторан I,*

4) Студентски ресторан II;*

I-7) Студентски центар Ужице, са јединицама:*

1) Студентски дом „Турица”,*

2) Студентски ресторан „Студент”;*

I-8) Студентски центар Чачак:*

1) Студетнски дом;*

2) Брисана је (види члан 1. Одлуке - 90/2011-6)

I-9) Студентски центар Бор, са јединицама:*

1) Студентски дом,*

2) Студентски ресторан.*

 

*Службени гласник РС, број 19/1993

**Службени гласник РС, број 50/2002

***Службени гласник РС, број 97/2005

 

 

II. СТУДЕНТСКА ОПОРАВИЛИШТА*

 

1) Студентско опоравилиште, са јединицама:*

(1) „Радојка Лакић” на Авали,*

(2) „Ратко Митровић” на Златибору,*

(3) Радна јединица „Палић” на Палићу.**

 

*Службени гласник РС, број 19/1993

**Службени гласник РС, број 6/1999

 

III. СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ*

 

1) Студентски културни центар Београд,*

(1) Културни центар, радна јединица на Новом Београду**

2) Студентски културни центар Крагујевац,*

3) Студентски културни центар Ниш,*

4) Студентски културни центар Приштина,*

5) Студентски културни центар Нови Сад,*

6) Дом културе „Студентски град”, Београд.*

 

*Службени гласник РС”, број 19/1993

**Службени гласник РС, број 97/2005

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”.

 

 

05 број 06-53/103

У Београду, 13. јануара 1993. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

 др Зоран Аранђеловић, с.р.