Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 43. став 1. тачка 2) Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа

„Службени гласник РС”, бр. 27 од 12. априла 2019, 29 од 19. априла 2019, 132 од 30. децембра 2021, 141 од 23. децембра 2022.

1. Овом одлуком прописују се сезонске стопе царине на увоз одређених пољопривредних производа, уз временско ограничење њихове примене.

2. На увоз пољопривредних производа наплаћиваће се, поред стопа царине прописаних Законом о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон), сезонска стопа царине, и то за:

Тарифна
ознака

Наименовање

Период

Осим за увоз из ЕУ

За увоз из ЕУ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0603

Сечено цвеће и цветни пупољци врста подесних за букете или за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или другачије припремљени:

 

 

 

 

- Свеже:

 

 

 

0603 11 00 00

- - Руже

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 12 00 00

- - Каранфили

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 13 00 00

- - Орхидеје

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 14 00 00

- - Хризантеме

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 15 00 00

- - Љиљани (Lilium spp.)

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 19

- - Остало:

 

 

 

0603 19 10 00

- - - гладиоле

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 19 20 00

- - - рунункули (rununculi)

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 19 70 00

- - - остало

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0603 90 00 00

- Остало

од 15. маја до 4. октобра

20%

0%

0702 00 00 00

Парадајз, свежи или расхлађени

од 15. маја до 15. септембра

20%

20%

0703

Црни лук, шалот, бели лук, празилук и остали лукови, свежи или расхлађени:

 

 

 

0703 10

- Црни лук и шалот:

 

 

 

 

- - црни лук:

 

 

 

0703 10 19 00

- - - остали

од 15. јуна до 15. септембра

20%

0%

0703 10 90 00

- - шалот

од 31. маја до 1. септембра

20%

0%

0704

Купус, карфиол, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свежи или расхлађени:

 

 

 

0704 90

- Остало:

 

 

 

0704 90 10 00

- - купус, бели и црвени

од 1. октобра до 15. децембра

20%

0%

0704 90 90 00

- - остало

од 1. октобра до 15. децембра

20%

0%

0705

Салата (Lactuca sativa) и цикорија (Cichorium spp.), свежи или расхлађени:

 

 

 

 

- Салата:

 

 

 

0705 11 00 00

- - Салата главичаста

од 1. маја до 1. августа

20%

0%

0705 19 00 00

- - Остала

од 1. маја до 1. новембра

20%

0%

0706

Шаргарепа, репа угарњача (бела репа), цвекла, целер корењаш, ротквице и слично јестиво коренасто поврће, свеже или расхлађено:

 

 

 

0706 10 00 00

- Шаргарепа и репа угарњача (бела репа)

од 1. маја до 1. новембра

20%

0%

0706 90

- Остало:

 

 

 

0706 90 10 00

- - целер (корењаш или немачки целер)

од 1. маја до 1. новембра

20%

0%

0706 90 30 00

- - рен (Cochlearia armoracia)

од 1. маја до 1. новембра

20%

0%

0706 90 90 00

- - остало

од 1. маја до 1. новембра

20%

0%

0707 00

Краставци и корнишони, свежи или расхлађени:

 

 

 

0707 00 05 00

- краставци

од 30. јуна до 1. новембра

20%

0%

0707 00 90 00

- корнишони

од 30. јуна до 1. новембра

20%

0%

0709

Остало поврће, свеже или расхлађено:

 

 

 

0709 60

- Паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta:

 

 

 

0709 60 10 00

- - слатка паприка

од 1. јуна до 3. новембра

20%

20%

 

- - остала:

 

 

 

0709 60 91 00

- - - из рода Capsicum, за производњу капсицина или боја на бази капискум олео-смола

од 15. јуна до 15. септембра

20%

0%

0709 60 95 00

- - - за индустријску производњу етеричних уља или резиноида

од 15. јуна до 15. септембра

20%

0%

0709 60 99 00

- - - остала

од 15. јуна до 15. септембра

20%

0%

0803

– Банане, укључујући брашнасте банане („plantains”), свеже или суве:

 

 

 

0803 10

- Брашнасте банане („plantains”):

 

 

 

0803 10 10 00

- - свеже

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0803 10 90 00

- - суве

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0803 90

- Остале:

0803 90 10 00

- - свеже

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0803 90 90 00

- - суве

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805

Агруми, свежи или суви:

 

 

 

0805 10

- Поморанџе:

 

 

 

- - слатке поморанџе, свеже:

0805 10 22 00

- - - навел поморанџе

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 10 24 00

- - - беле поморанџе

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 10 28 00

- - - остале

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 10 80 00

- - остале

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

- Мандарине (укључујући тангерске и сатсума), клементине, викинг и слични хибриди агрума:

0805 21

- - Мандарине (укључујући тангерске и сатсума):

0805 21 10 00

- - - сатсума

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 21 90 00

- - - остале

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 22 00 00

- - Клементине

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 29

- - Остале:

0805 29 00 10

- - - монреалке и вилкинг

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 29 00 90

- - - остале

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 40 00 00

– Грејпфрут и помело

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0805 90 00 00

- Остали

од 1. јула до 30. новембра

20%

0%

0806

Грожђе, свеже или суво:

 

 

 

0806 10

- Свеже:

 

 

 

0806 10 10 00

- - стоно грожђе

од 15. јула до 1. новембра

20%

20%

0806 10 90 00

- - остало

од 15. јула до 1. новембра

20%

20%

0807

Диње, лубенице и папаје, свеже:

 

 

 

 

- Диње и лубенице:

 

 

 

0807 11 00 00

- - Лубенице

од 15. јула до 1. октобра

20%

0%

0808

Јабуке, крушке и дуње, свеже:

 

 

 

0808 10

- Јабуке:

 

 

 

0808 10 10 00

- - јабуке за вино од јабуке (cider), неупаковане (in bulk), од 16. септембра до 15. децембра

од 1. августа до 30. новембра

20%

20%

0808 10 80 00

- - остале

од 1. августа до 30. новембра

20%

20%

0808 30

- Крушке:

 

 

 

0808 30 10 00

- - крушке за вино од крушке (perry), неупаковане (in bulk), од 1. августа до 31. децембра

од 1. августа до 30. новембра

20%

0%

0808 30 90 00

- - остале

од 1. августа до 30. новембра

20%

0%

0808 40 00 00

- Дуње

од 1. септембра до 30. новембра

20%

0%

0809

Кајсије, трешње и вишње, брескве (укључујући нектарине), шљиве и дивље шљиве, свеже:

 

 

 

0809 10 00 00

- Кајсије

од 1. јула до 15. августа

20%

0%

- Трешње и вишње:

 

 

 

0809 21 00 00

- - Вишње (Prunus cerasus)

од 20. маја до 30. јуна

20%

20%

0809 29 00 00

- - Остало

од 20. маја до 30. јуна

20%

0%

0809 30

- Брескве, укључујући нектарине:

 

 

 

0809 30 20 00

- - пљоснате брескве (Prunus persica var. platycarpa) и пљоснате нектарине (Prunus persica var. platerina)

од 1 . јула до 30. септембра

20%

0%

 

- - остале:

 

 

 

0809 30 30 00

- - - нектарине

од 1 . јула до 30. септембра

20%

0%

0809 30 80 00

- - остале

од 1. јула до 30. септембра

20%

0%

0809 40

- Шљиве и дивље шљиве:

 

 

 

0809 40 05 00

- - шљиве

од 1. августа до 30. новембра

20%

20%

0809 40 90 00

- - дивље шљиве

од 1. августа до 30. новембра

20%

0%

0810

Остало воће, свеже:

    

   

   

0810 10 00 00

- Јагоде

од 15. маја до 30. јуна

20%

20%

*Службени гласник РС, број 132/2021

**Службени гласник РС, број 141/2022

3. Привредна друштва и предузетници при увозу пољопривредних производа из тачке 1. ове одлуке пореклом из земаља чланица Европске уније надлежној царинарници подносе доказ о преференцијалном пореклу робе.

4. Сезонска стопа царине при увозу одређених пољопривредних производа пореклом из земаља са којима Република Србија има закључене споразуме о слободној трговини наплаћиваће се у складу са одредбама тих споразума.

5. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС”, бр. 27/10, 97/11, 105/15 и 105/16).

*Службени гласник РС, број 29/2019

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 17. јуна 2019. године.

05 број 483-3610/2019

У Београду, 11. априла 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа: "Службени гласник РС", број 132/2021-86

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Одлука о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа: "Службени гласник РС", број 141/2021-175

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. године.