Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 23. Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС”, број 36/09),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола

"Службени гласник РС", број 49 од 1. априла 2020.

1. Налаже се свим органима, организацијама као и другим правним лицима која истичу заставу да за време трајања ванредног стања и епидемије проглашених услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 државну заставу Републике Србије спусте на половину копља односно јарбола.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2990/2020

У Београду, 1. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.