НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

 

PDF-ови гласила у којима су објављени основни текст прописа и текст измена и допуна налазе се у рубрици са десне стране "Основни текст и хронологија измена".

HTML облик текста основног текста прописа и текста измена и допуна прописа можете погледати у продужетку:

- Закључак 05 број 110-7203/2013 (Службени гласник РС, број 79/2013)

- Закључак 05 број 110-5960/2016 (Службени гласник РС, број 61/2016)