На основу члана 72. став 2. Закона о заштити културних добара („Службени гласник СР Србије", број 28/77), Извршно веће Скупштине Социјалистичке Републике Србије, на предлог Републичког савета за заштиту културних добара, доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

„Службени гласник СРС”, број 54 од 29. XII 1979.

Члан 1.

Утврђује се да су културна добра од изузетног значаја старе и ретке књиге наведене у Листи старе и ретке књиге – редни број 1. до 486.

Листа старе и ретке књиге из става 1. овог члана је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије”.

 

 

05 број 633-4603

У Београду, 27. новембра 1979. године

Извршно веће Скупштине СР Србије

Председник,

Иван Стамболић, с.р.

 

 

 

ЛИСТА

СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Ред. бр.

Назив

Време настанка

Место чувања и ознака под којом се чува

1

2

3

4

1.

Изборно јеванђеље и апостол (одломак)

сред. ХIII в.

НБС Рс 1

2.

Паримејник (одломак)

сред. ХIII в.

НБС Рс 2

3.

Калуђерска исповест

друга четврт. ХIV в.

НБС Рс 3

4.

Зборник беседа Теодора Студита, (одломак)

друга пол. ХIII в.

НБС Рс 4

5.

Минеј за септембар–октобар

сред. ХIV в.

НБС Рс 5

6.

Октоих параклитик (одломак)

друга пол. ХIII в.

НБС Рс 5а

7.

Откоих петогласник (одломак)

поч. ХV в.

НБС Рс 6

8.

Ђуришко четворојеванђеље

40-те год. ХV в.

НБС Рс 7

9.

Поуке иноцима

крај ХIV в.

НБС Рс 8

10.

Монашка правила Василија Великог

крај ХIV в.

НБС Рс 9

11.

Номоканон епитимијин

прва четврт. ХVII в.

НБС Рс 10

12.

Зборник беседа

поч. ХV в.

НБС Рс 11

13.

Триод цветни

прва трећина ХVI в.

НБС Рс 12

14.

Молитвеник (одломак)

крај ХV – поч. ХVI в.

НБС Рс 13

15.

Слово Исака Сирина (одломак)

трећа четврт. ХIV в.

НБС Рс 14

16.

Октоих првогласник (одломак)

крај ХV в.

НБС Рс 15

17.

Четворојеванђеље (одломак)

друга пол. ХVI в.

НБС Рс 16

18.

Зборник српских животописа Таха Марка

70-те год. ХIV в.

НБС Рс 17

19.

Минеј празнични за фебруар–август

друга четврт. ХV в.

НБС Рс 18

20.

Минеј служабни за септембар (одл.)

поч. ХVI в.

НБС Рс 19

21.

Октоих првогласник

крај ХV в.

НБС Рс 20

22.

Октоих параклитих

80-те г. ХIV в.

НБС Рс 21

23.

Изборно јеванђеље и апостол

трећа четврт. ХV в.

НБС Рс 22

24.

Живот Александра Великог

прва трећ. ХV в.

НБС Рс 23

80-те г. ХV в.

НБС Рс 24

25.

Требник (одломак)

40-те г. ХV в. и пасхалне

26.

Изборно јеванђеље и апостол (одломци)

таблице из 1427. г.

НБС Рс 25

27.

Зборник беседа и поука светих отаца

70-те г. ХIV в.

НБС Рс 26

28.

Апостол изабрани (I – део)

70-те г. ХV

(II – део)

ХVII в.

НБС Рс 27

29.

Четворојеванђеље

трећа четврт. ХVII в.

НБС Рс 28

30.

Четворојеванђеље

70-те г. ХVI в.

НБС Рс 29

31.

Псалтир с последовањем из Куждина

1573 г.

(и) Акатистник с октоихом

20-те г. ХVII в.

НБС Рс 30

32.

Апостол из Сланкамена

1514. г.

НБС Рс 31

33.

Житије св. Саве од Теодосија

прва четврт. ХVI в.

НБС Рс 32

34.

Четворојеванђеље

60-те г. ХVI в.

НБС Рс 33

35.

Устав за држање псалтира

друга четвт. ХVI в.

НБС Рс 34

36.

Калуђарска исповест и српски родослов

последња дец. ХV в.

НБС Рс 35

37.

Зборник призренски

трећа четвт. ХVI в.

НБСРс 36

38.

Псалтир с последовњем

трећа четвт. ХVI в.

НБС Рс 37

39.

Зборник апокрифних и других састава

80-те г. ХVI в.

НБС Рс 38

40.

Канон Богородици и мученицима

прва четврт. ХVIII в.

НБС Рс 39

41.

Зборник

трећа четв. ХVI в.

НБС Рс 40

42.

Требник

прва четврт. ХVI в.

НБС Рс 41

43.

Зборник

прва трећ. ХVI в.

НБС Рс 42

44.

Синтагма Матије Властара презвитера Јована

1540. г.

НБС Рс 43

45.

Триод цветни

прва четврт. ХVI в.

НБС Рс 44

46.

Зборник Житија и слова

друга четврт. ХVI в.

НБС Рс 45

47.

Псалтир с последовањем

око 1651. г.

НБС Рс 46

48.

Зборник апокрифа и других састава

друга четв. ХVII в.

НБС Рс 47

49.

Београдска крмчија

трећа четв. ХV в.

НБС Рс 48

50.

Чин освећења мира

1742. г.

НБС Рс 49

51.

Чин освећења мира

друга четв. ХVIII в.

НБС Рс 50

52.

Требник

посл. дец. ХVII в.

НБС Рс 51

53.

Требник

1666. г.?

НБС Рс 52

54.

Зборник апокрифа и других састава

послед.четврт. ХVI в.

НБС Рс 53

55.

Житије св. Саве од Теодосија

сред. ХVII в.

НБС Рс 54

56.

Поречко четворојеванђеље

сред. ХVI в.

НБС Рс 55

57.

Часослов (одломци)

друга четв. ХVII в.

НБС Рс 56

58.

Амартоло Сотириа

1687. г.

НБС Рс 57

59.

Октоих првогласник

друга чет. ХV в.

– са умецима

ХVII в.

НБС Рс 58

60.

Панагирик грешног Дмитра

1614–1647. г.

НБС Рс 59

61.

Тефтер

1727–1740. г.

НБС Рс 60

62.

Тефтер

1728–1737. г.

НБС Рс 61

63.

Архијерејски чиновник

40-те г. ХVIII в.

НБС Рс 64

64.

Архијерејски чиновник

трећа четв. ХVIII в.

НБС Рс 66

65.

Архијерејски чиновник

крај ХVIII в.

НБС Рс 67

66.

Зборник апокрифа

1785. г.

НБС Рс 68

67.

Зборник житија -

1739. г.

НБС Рс 70

68.

Откривење Јована Богослова

1752. г.

НБС Рс 71

69.

„Зашчишчение вере противу Лутеран...”

1749. г.

НБС Рс 72

70.

Житије свете Олге (фалсификат)

поч. ХIХ в.

НБС Рс 73

71.

Житије Василија Новог

1804. г.

НБС Рс 74

72.

Требник (одломак)

ХVIII в.

НБС Рс 75

73.

Часослов

крај ХVIII в.

НБС Рс 76

74.

Житије светих

трећа четв. ХVIII в.

НБС Рс 77

75.

Лекаруша

ХVIII в.

НБС Рс 79

76.

Лествица Јована Схоластика

друга пол. ХVII в.

НБС Рс 80

77.

Зборник

сред. ХVIII в.

НБС Рс 82

78.

Молитва св. Врача

крај ХVIII в.

НБС Рс 83

79.

Лекаруша

1859. г.

НБС Рс 84

80.

Чин изгоњења ђавола

1845. г.

НБС Рс 86

81.

Молитва светог Василија Великог

1848. г.

НБС Рс 87

82.

Молебан за избављење од нечистих...

прва четв. ХIХ в.

НБС Рс 88

83.

Указаније неких вештех полезних

40-те г. ХIХ в.

НБС Рс 89

84.

Зборник из Сланаца

1824. г.

НБС Рс 91

85.

Беседа Козме Презвитера против богумилске јереси

ХIХ в.

НБС Рс 92

86.

Лествица Јована Схоластика

60-те г. ХIV в.

НБС Рс 93

87.

Пролог за март–јун

трећа четвр. ХIV в.

НБС Рс 94

88.

Беседе св. Симеона Новог Богослова

1813. г.

НБС Рс 96

89.

Четворојеванђеље

сред. ХVI в.

НБС Рс 95

90.

Тумачење псалтира

1821. г.

НБС Рс 98

91.

Архијерејски чиновник

ХIХ в.

НБС Рс 100

92.

Зборник

1773. и 1776. в.

НБС Рс 101

93.

Четворојеванђеље манастира Слепче

1548. г.

НБС Рс 102

94.

Требник (одломак)

крај ХIII в.

НБС Рс 103

95.

Београдски македонски Октоих (одломак)

ХIII в.

НБС Рс 104

96.

Требник

80-те г. ХVII в.

НБС Рс 105

97.

Требник

1817. г.

НБС Рс 106

98.

Зборник

1741. г.

НБС Рс 107

99.

Зборник апокрифа

1832. г.

НБС Рс 113

100.

Зборник апокрифа

ХIХ в.

НБС Рс 118

101.

Закони царски (са Душановим законик.)

1764.

НБС Рс 152

102.

Минеј празнични

прва трећ. ХV в.

НБС Рс 221

103.

Зборник

1779.

НБС Рс 259

104.

Житије Прохора Пчињског са другим саставима

1827–1828. г.

НБС Рс 263

105.

Зборник

1828. г.

НБС Рс 278

106.

Псалтикија-неумски рукопис

прва пол. ХIХ в.

НБС Рс 286

107.

Требник (одломак)

прва пол. ХVI в.

НБС Рс 288

108.

Апостол (одломак)

поч. ХVI в.

НБС Рс 289

109.

Канони Богородици (одломци)

трећа четв. ХVI в.

НБС Рс 290

110.

Минеј за октобар (одломак)

сред. ХVI в.

НБС Рс 291

111.

Триод цветни

трећа четв. ХVI в.

НБС Рс 292

112.

Псалтир с последовањем

1645 г. и 80-те г. ХVII

НБС Рс 326

113.

Четворојеванђеље

20-те г. ХVI в.

НБС Рс 338

114.

Триод цветни

80-те г. ХVI в.

НБС Рс 338

115.

Псалтир с последовањем

поч. ХVII в.

НБС Рс 352

крај ХV, прва пол.

116.

Архијерејски чиновник

ХVI и сред. ХVI в.

НБС Рс 374

117.

Молбаник

1800. г.

НБС Рс 394

118.

Зборник духовних списа св. отаца

трећа четв. ХVI в.

НБС Рс 395

119.

Четворојеванђеље

крај ХVI в.

НБС Рс 401

120.

Лествица Јована Схоластика

70-те г. ХIV в.

НБС Рс 416

121.

Четворојеванђеље

прва четв. ХIV в.

НБС Рс 423

122.

Зборник

1781. г.

НБС РС 425

123.

Слово Јефрема Сирина (одломак)

сред. ХIV в.

НБС Рс 426

124.

Молбаник

80-те г. ХVIII в.

НБС Рс 428

125.

Псалтир с последовањем

крај ХVII – поч. ХVIII в.

НБС Рс 429

126.

Зборник

око 1767. г. и ХIХ в.

НБС Рс 433

127.

Зборник молитава и апокрифних списа

крај ХVII в.

НБС Рс 454

128.

Четворојеванђеље

прва четв. ХVI в.

НБС Рс 463

129.

Минеј за октобар (одломак)

трећа четв. ХIV в.

НБС Рс 486

130.

Псалтир (одломак)

поч. ХIV в.

НБС Рс 487

131.

Изборно јеванђеље и апостол

друга чет. ХV в.

НБС Рс 496

132.

Четворојеванђеље

трећа чет. ХVI в.

НБС Рс 500

133.

Псалтир с последовањем (одломци)

пол. ХV, крај ХVI и 1649. г.

НБС Рс 515

134.

Псалтир с последовањем

посл. чет. ХVI в.

НБС Рс 519

135.

Четворојеванђеље (одломак)

сред. ХIV в.

НБС Рс 531

136.

Минеј (одломак)

трећа четв. ХV в.

НБС Рс 532

137.

Псалтир с последовањем (одломак)

крај ХVI в.

НБС Рс 533

138.

Пролог за јун (одломак)

крај ХVI в.

НБС Рс 535

139.

Минеј за септембар (одломак)

прва пол. ХVI в.

НБС Рс 536

140.

Триод посни (одломак)

сред. ХVI в.

НБС Рс 537

141.

Требник (одломак)

1453. г.

НБС Рс 538

142.

Триод цветни

крај ХV в.

НБС Рс 554

143.

Четворојеванђеље

крај ХV в.

НБС Рс 555

144.

Правила монашка

1761. г.

НБС Рс 576

145.

Псалтир (одломак)

крај ХIII – поч. ХIV в.

НБС Рс 589

146.

Минеј за јануар (одломак)

друга пол. ХV в.

НБС Рс 595

147.

Минеј (служабни) за децембар

прва пол. ХVIII в.

НБС Рс 596

148.

Житије Теодора Студита

пол. ХVII в.

НБС Рс 597

149.

Руска повеља

1745. г.

НБС Рс 607

150.

Антологион

1705 – 1706. г.

НБС Рс 625

151.

Триод цветни (одломак)

друга пол. ХIV в.

НБС Рс 632

152.

Фрагмент четворојеванђеља

друга пол. ХIV в.

НБС Рс 633

153.

Четворојеванђеље(одломак)

друга пол. ХIV в.

НБС Рс 634

154.

Молба св. Врача за болеснике

друга пол. ХVIII в.

НБС Рс 635

155.

Апокрифни молитвеник

трећа четв. ХVIII в.

НБС Рс 636

156.

Неумски рукопис

крај ХVIII в.

НБС Рс 637

прва тр. ХVI в. и

157.

Довољско четворојеванђеље

тр. четв. ХVI в.

НБС Рс 638

158.

Коришки пролог (стихови) септ.-фебруар

1573. г.

НБС Рс 639

159.

Архијерејски чиновник

око 1688. г.

НБС Рс 640

160.

Четворојеванђеље

сред. ХVI в.

НБС Рс 642

161.

Четворојеванђеље и пракс апостол

око 1300 г.

НБС Рс 643

162.

Триод посни

друга пол. ХIV в.

НБС Рс 644

163.

Триод посни

1328. г.

НБС Рс 645

164.

Минеј за септембар-октобар

крај ХIV в.

НБС Рс 646

165.

Братков минеј

40-те г. ХIII и прва пол.ХIV в

НБС Рс 647

166.

Четворојеванђеље

око 1350. г.

НБС Рс 648

167.

Типик Јерусалимски

1416. г.

НБС Рс 649

168.

Зборник

крај ХVI поч. ХVII в.

НБС Рс 650

169.

Зборник попа Драгоља

ХIII в.

НБС Рс 651

170.

Паримејник

сред. ХIII в.

НБС Рс 652

171.

Повеља Стефана Владу

1487. г.

НБС Рс 653

172.

Требник

сред. ХVII в.

НБС Рс 654

173.

Требник

ХVII в.

НБС Рс 655

174.

Цветни триод

крај ХV в.

НБС Рс 656

175.

Апостол (одломак)

сред. ХIII в.

НБС Рс 657

176.

Триод посни (одломак)

сред. ХV в.

НБС Рс 658

177.

Часослов (одломак)

прва пол. ХVI в.

НБС Рс 659

178.

Октоих (одломак)

прва пол. ХVII в.

НБС Рс 660

179.

Записи из рукописа (фрагменти)

ХVIII и ХIХ в.

НБС Рс 661

180.

Октоих петогласник (одломак)

друга четв. ХVI в.

НБС Рс 662

181.

Четворојеванђеље

друга четв. ХVI в.

НБС Рс 663

182.

Ивићево четворојеванђеље

1570. г.

НБС Рс 664

183.

Четворојеванђеље

прва пол. ХIV в.

НБС Рс 665

184.

Четворојеванђеље (одломак)

сред. ХIV в.

НБС Рс 666

185.

Минеј за децембар (одломак)

крај ХV поч. ХVI в.

НБС Рс 667

186.

Четворојеванђеље (одломак)

сред. ХVI в.

НБС Рс 668

187.

Повеља Мојсеја Путника, епископа темишв.

1779. г.

НБС Рс 669

188.

Пословна књига Сигмунда Исергера...

1485–1486. г.

НБС Рс 670

189.

Октоих осмогласник

прва чет. ХVI в.

НБС Рс 671

190.

Псалтир

поч. ХVIII в.

НБС Рс 672

191.

Зборник апокрифних састава

поч. ХVII в.

НБС Рс 673

192.

Патерик

6. дец. ХIV в.

НБС Рс 674

193.

Зборник (трепетник, луновник, грмовник)

сред. ХVIII в.

НБС Рс 675

194.

Требник (одломак)

крај ХVII в.

НБС Рс 676

195.

Красноречие словенское (Гаврило Хранисављевић)

1814. г.

НБС Рс 678

196.

Историја Благочестиа... преподаваема Аврамом от Бранковић (Аврам Бранковић)

1814. г.

НБС Рс 679

197.

Благословија ... написанија Јсааком Лудаичем... (Аврам Бранковић, Гаврило Хранисављевић)

1812–1814. г.

НБС Рс 680

198.

Истинное христианское наставление...

1767. г.

НБС Рс 681

199.

Каноник

посл. четв. ХVI в.

НБС Рс 682

200.

Житие Алексие чл(о)в(е)ка б(о)жија (и)Песнсвјатој великом. Варвари

поч. ХIХ в.

НБС Рс 683

201.

Зборник (от мирном и сретн. житиу...)

поч. ХIХ в.

НБС Рс 684

202.

Октоих

прва пол. ХIV в.

НБС Рс 685

203.

Каноник

прва пол. ХVII в.

НБС Рс 686

204.

Требник

1800. г.

НБС Рс 687

205.

Призренски рукопис Душановог законика

почетак ХVI в.

НБС Рс 688

206.

Панагирик црнца Венијамина из Пљеваља

1595. г.

УБ Рс 1

207.

Потпуни октоих свих осам гласова

друга четвр. ХV в. и додаци из ХVIII в.

УБ Рс 2

208.

Триод посни

сред. ХV века

УБ Рс 3

209.

Триод цветни

крај ХIV, почет. ХV в.

УБ Рс 4

210.

Богородичник јеромонаха Антонија

1654. г.

УБ Рс 5

211.

Четворојеванђеље

60-те год. ХIV в. и додат. из 3/4 ХVII в.

УБ Рс 6

212.

Минеј за новембар

послед. четвр. ХVI в.

УБ Рс 7

213.

Минеј за октобар

послед. деценија ХVI в.

УБ Рс 8

214.

Минеј за март-април

сред. ХIV века

УБ Рс 9

215.

Минеј за март-април игумана Макарија из Топлице – храма св. Николе

1536. год.

УБ Рс 10

216.

Минеј за август

крај ХVI, поч. ХVII в.

УБ РС 11

217.

Минеј за април игумана Павла

1541. год.

УБ Рс 12

218.

Минеј за новембар

послед. деценија ХIV в.

УБ Рс 13

219.

Минеј за новембар

2/4 ХV века

УБ Рс 14

220.

Минеј за јануар

крај ХVI, поч. ХVII в.

УБ Рс 15

221.

Пролог за септембар-децембар

60-70-их год. ХIV в.

УБ Рс 16

222.

Пролог за јануар-април

60-70-их год. ХIV в.

УБ Рс 17

223.

Четворојеванђеље

средина ХVI в.

УБ Рс 18

224.

Четворојеванђеље

2/4 ХVI в.

УБ Рс 19

225.

Четворојеванђеље

2/4 ХV века

УБ Рс 20

226.

Четворојеванђеље јеромонаха Пахомија од Црне Горе од Реке

1685. год.

УБ Рс 21

227.

Потпуни октоих првогласник

3/4 ХV века

УБ Рс 22

228.

Потпуни октоих првогласник

1/3 ХV века

УБ Рс 23/I

229.

Потпуни октоих петоглсник

сред. ХV века

УБ Рс 23/II

230.

Триод посни

2/4 ХV века

УБ Рс 24

231.

Архијерејски служабник

крај ХVII, почет. ХVIII века 2/4 ХVI века

УБ Рс 25

232.

Каноник

2/4 ХVI века

УБ Рс 26

233.

Чудеса Богородична јер. Гаврила из манастира Трескавца

1720. год.

УР Рс 27

234.

Зборник епископских правила Василија Великог и других правила сабора

сред. ХVII века

УБ Рс 29

235.

Молитвеник

крај ХVIII в.

УБ Рс 30

236.

Псалтир с последовањем из Хопова

1652. г.

УБ Рс 31

237.

Молитвеник

друга полов. ХVII в.

УБ Рс 32

238.

Служабник са додацима

3/4 ХVI века

УБ Рс 33

239.

Псалтир

60-те год. ХIV в.

УБ Рс 34

240.

Псалтир

крај ХIII века

УБ Рс 36

241.

Барањски рукопис Душановог законика

друга деценија ХVI в.

УБ Рс 39

242.

Зборник слова Јована Златоустог и „Књига Јовова”

око сред. ХVI в.

УБ Рс 41

243.

Косовски бој

1/4 ХVIII в.

УБ Рс 42

244.

Зборник епископских правила Василија Великог и других правила сабора

3/4 ХVII в.

УБ Рс 43

245.

Диоптра

2/4 ХV в.

УБ Рс 44

246.

Синаксар посног и цветног триода

2/4 ХVII в.

УБ Рс 45

247.

Поменик неког манастира са Косова

послед. четврт. ХVI в.

УБ Рс 46

248.

Служабник

3/4 ХV века

УБ Рс 47

249.

Србљак

почетак ХVIII в.

УБ Рс 48

250.

Требник манастира Раче

1649. год.

УБ Рс 49

251.

Параклис Богородице са додацима

друга полов. ХVII и ХVIII века

УБ Рс 63

252.

Изборна читања из јеванђеља, апостола и старог завета за празничне дане

крај ХVI века

УБ Рс 64

253.

Псалтир с последовањем

прва четврт. ХVI века

УБ Рс 65

254.

Четворојеванђеље

2/4 или сред. ХVI века

Фрагмент УБ 1

255.

Минеј за август

око 1500. год.

Фрагмент УБ 2

256.

Четворојеванђеље

70-тих год. ХVI в.

Фрагмент УБ3

257.

Минеј за јануар-фебруар

крај ХV, почет. ХVI в.

Фрагмент УБ4

258.

Четворојеванђеље

око 1550. год.

Ћор. УБ 1

259.

Четворојеванђеље попа Петра из Железнице

3/4 ХV века

Ћор. УБ 2

260.

Четворојеванђеље

3/4 ХVI века

Ћор. УБ 3

261.

Изборно јеванђеље

1480-1490. год. и око 1520.год.

Ћор. УБ 4

262.

Апостол

око 1500 год.

Ћор. УБ 5

263.

Апостол

почетак ХVI века

Ћор. УБ 6

264.

Служабник

средина ХIV века

Ћор. УБ 7

265.

Служабник

3/4 ХVI века

Ћор. УБ 8

266.

Псалтир с последовањем

друга дец. ХVI в.

Ћор. УБ 9

267.

Псалтир с последовањем

1/4 ХVI века

Ћор. УБ 10

268.

Псалтир с последовањем

друга деценија ХVI в.

Ћор. УБ 11

269.

Минеј за фебруар

50-60-их год. ХVI в.

Ћор. УБ 12

270.

Празнични минеј за фебруар-август

1429. год.

Ћор. УБ 13

271.

Минеј за јул

2/4 ХIV века

Ћор. УБ 15

272.

Минеј за јул-август

послед. четвр. ХVI в.

Ћор. УБ 16

273.

Минеј за август

2/4 ХIV и додат. из ХVII века

Ћор. УБ 17

274.

Минеј за октобар

прва трећ. ХV века

Ћор. УБ 18

275.

Богородичник и Теодосијева похвала Симеону и Сави

50–60-их год. ХIV в.

Ћор. УБ 19

276.

Потпуни октоих петогласник

1434. год.

Ћор. УБ 20

277.

Триод посни

2/4 ХVI века

Ћор. УБ 21

278.

Триод цветни

1/4 ХV века

Ћор. УБ 22

279.

Триод цветни

3/4 ХV и дод. из ХVII и ХVIII века

Ћор. УБ 23

280.

Зборник (Патерик)

60-70-их год. ХIV в.

Ћор. УБ 24

281.

Лествица Јована Лествичника

70-их год. ХIV в.

Ћор. УБ 25

282.

Зборник слова и поука

1380–1395. год.

Ћор. УБ 27

283.

Синтагма Матије Властара са антилатинским списима Г. Паламе и др.

последња деценија ХIV в.

Ћор. УБ 28

284.

Зборник слова светих отаца

крај ХIV в.

Ћор. УБ 29

285.

Зборник житија и слова

крај ХIV века

Ћор. УБ 30

286.

„Поведаније о древних и повјестех” са Стефанитом и Ихнилатом

прва четврт. ХVI в.

Ћор. УБ 31

287.

Минеј за децембар

средина ХVI в.

Фрагмент УБЋор. 2

288.

Изборно јеванђеље и апостол

средина ХIII в.

Фрагмент УБЋор. 2

289.

Триод посни

2/4 ХVII в.

Фрагмент УБЋор. 3

290.

Четворојеванђеље

2/4 ХVII века

Фрагмент УБЋор. 4

291.

Четворојеванђеље

крај ХVI века

Фрагмент УБ Ћор. 5

292.

Доментијаново Житије Светога Саве

2/4 ХIV века

ФрагментУБЋор. 6

293.

Минеј за март

крај ХVI века

Фрагмент УБЋор. 7

294.

Чин освећења нове часне трпезе

крај ХV , почет. ХVI в.

Фрагмент УБЋор. 8

295.

Апостол

средина или трећа четврт. ХIV в.

Фрагмент УБЋор. 9

296.

Требник

средина ХVII в.

Фрагмент УБ Ћор. 10

297.

Четворојеванђеље

средина ХIV в.

САНУ 1

298.

Избор јеванђеље и апостол

70-тих год. ХIV в.

САНУ 2

299.

Одломци из четворојеванђеља

око прве полов. ХIV в.

САНУ 3

300.

Четворојеванђеље

средина ХVI в.

САНУ 4

301.

Четворојеванђеље

средина ХVI в.

САНУ 5

302.

Четворојеванђеље

средина ХVI и додат. из друге четв. ХVII века

САНУ 6

303.

Четворојеванђеље

прва трећина ХVI в.

САНУ 7

304.

Минеј служабни за август

1609. год.

САНУ 8

305.

Минеј за октобар

прва четв. ХVII в.

САНУ 9

306.

Минеј за децембар

трећа четв. ХV в.

САНУ 10

307.

Минеј за фебруар

крај ХIV в. са додат. из ХVI в.

САНУ 11

308.

Минеј служабни за април

прва четвр. ХVII в.

САНУ 12

309.

Минеј за јул

1608. г.

САНУ 13

310.

Минеј служабни за јул

последња четв. ХVI в.

САНУ 14

311.

Триод цветни с празничним минејом

сред. ХV в.

САНУ 15

312.

Архијерејски чиновник

око 1692. год.

САНУ 16

313.

Стихологиј

1736. год.

САНУ 17

314.

Беседе св. отаца

ХIV в.

САНУ 19

315.

Златоустове беседе

1635. год.

САНУ 20

316.

Зборник

60. 70. год. ХIV в.

САНУ 21

317.

Слова и житија

1756. год.

САНУ 22

318.

Гатар

ХVIII в.

САНУ 23

319.

Зборник

крај ХV в.

САНУ 24

320.

Зборник

ХVI, ХVII и ХVIII в.

САНУ 25

321.

Зборник

ХVI и ХVII в.

САНУ 26

322.

Сан пресвете Богородице и други састави

ХVIII в.

САНУ 27

323.

Номоканон епитимијни

око 1630, 31. г.

САНУ 28

324.

Номоканон епитимијни

друга пол. ХVI в.

САНУ 29

325.

Житије Цара Лазара

ХVIII в.

САНУ 30

326.

Опис Јерусалима

1763. год.

САНУ 31

327.

Поменик водичнички са одломком панегирика

ХVI в.

САНУ 32

328.

Хронограф А. Вукмановића

ХVII в.

САНУ 33

329.

Троношки родослов

ХVIII в.

САНУ 34

330.

Зборник

ХVII в.

САНУ 46

331.

Номоканон ептимијни

ХVII в.

САНУ 47

332.

Календар и молебни канон и акатист богородични

ХVIII в.

САНУ 48

333.

Молитвеник

ХVII в.

САНУ 49

334.

Александрида

ХVIII в.

САНУ 50

335.

Зборник монаха Вартоломеја

ХVII в.

САНУ 51

336.

Чин братотворенију, одломак из требника

сред. ХVII в.

САНУ 52

337.

Лесновски пролог

1330.

САНУ 53

338.

Четворојеванђеље

крај ХIII и поч. ХIV века

САНУ 54

339.

Апостол

1360-70. год.

САНУ 55

340.

Зборник

ХV в. и дод. ХVI в.

САНУ 56

341.

Псалтир с последовањем

ХVI и ХVII в.

САНУ 57

342.

Минеј за септембар, октобар, новембар

крај ХIII поч. ХIV в.

САНУ 58

343.

Ломнички типик

1578. год.

САНУ 59

344.

Књига св. Јеферема или Паренезис

1337. год.

САНУ 60

345.

Поменик пећки

ХVII в.

САНУ 61

346.

Беседе Јована Златоустог и др.

1370/85 год.

САНУ 62

347.

Сврљишки одломци јеванђеља

1279. год.

САНУ 63

348.

Црквене песме у осам гласова

1674. год.

САНУ 64

349.

Четворојеванђеље

крај ХV в.

САНУ 65

350.

Богородичник

ХVII в.

САНУ 66

351.

Акатист и параклис

крај ХV и поч. ХVI в.

САНУ 67

352.

Минеј празнични за фебруар-август

ХV в.

САНУ 68

353.

Куманичко четворојеванђеље

ХVI в.

САНУ 69

354.

Службаник – одломак

ХV в.

САНУ 70

355.

Служба Јоанићију девичком с пролошким житијем

ХVIII в.

САНУ 71

356.

Служба Јевстатију и Никодиму архиепископима српским

1805. г.

САНУ 86

357.

Триод цветни

ХV век

САНУ 107

358.

Фрагмент из непознатог рукописа

око 70-тих год. ХVII в.

САНУ 115

359.

Извод из регистра умрлих манастира Савине

ХVIII–ХIХ век

САНУ 118

360.

Служабник

ХVI в.

САНУ 122

361.

Коришки поменик

ХVI век

САНУ 123

362.

Часови и богородичник

око 1725. год.

САНУ 132

363.

Пресађеница Гаврила Стефановића Венцловића

око 1736. год.

САНУ 133

364.

Молитве, акатисти и др.

1739. год.

САНУ 134

365.

Зборник

1734. год.

САНУ 135

366.

Слова Григорија Богослова и Јована златоустог

1745. год.

САНУ 137

367.

Великопосник беседе и житија

1740. год.

САНУ 136

368.

Каноник

1739. год.

САНУ 138

369.

Јеванђеоска поученија

1745. год.

САНУ 139

370.

Зборник

1730-40. год.

САНУ 140

371.

Буквар и стари завет

1717. год.

САНУ 141

372.

Саборник Кипријана Рачанина

ХVII век

САНУ 142

373.

Требник

око 1740.

САНУ 143

374.

Четворојеванђеље

ХVI в.

САНУ 144

375.

Псалтир

1643. год.

САНУ 145

376.

Патерик

ХVII век

САНУ 146

377.

Зборник

ХVII век

САНУ 147

378.

Минеј за септембар

1704. год.

САНУ 148

379.

Четворојеванђеље

крај ХVII, поч. ХVIII века

САНУ 149

380.

Октоих васкрсни

30-те год. ХVII в.

САНУ 151

381.

Апокалипса св. Јована Богослова

ХVIII век

САНУ 152

382.

Акатист жовоносном гробу и тропари и молитве после читања катизми

80-тих год. ХVII в.

САНУ 153

383.

Номоканон

ХVI в.

САНУ 154

384.

Псалтир с последовањем

ХVII век

САНУ 155

385.

Празнични минеј с прологом

ХVI век

САНУ 260

386.

Молитвеник

ХVIII век

САНУ 262

387.

Псалтир

ХVI, ХVII век

САНУ 263

388.

Чудеса пресвете Богородице

1714. год.

САНУ 264

389.

Зборник

крај ХVII в.

САНУ 265

390.

Чудеса пресвете Богородице

1730.

САНУ 266

391.

Мач духовни Лазара Барановића

1736. год.

САНУ 267

392.

Мач духовни

око 1733. год.

САНУ 268

393.

Поученије

1746. год.

САНУ 269

394.

Житија, слова и поуке

око 1740. год.

САНУ 270

395.

Поученија и слова

1732. год.

САНУ 271

396.

Пентикости триода Гаврила Стефановића

1743. год.

САНУ 272

397.

Зборник служабни

друга полов. ХVI в.

САНУ 273

398.

Часловац

1/4 ХVI века

САНУ 274

399.

Халмашко четворојеванђеље

сред. ХV века

САНУ 275

400.

Четворојеванђеље

ХV век

САНУ 276

401.

Четворојеванђеље

1/4 ХIV века

САНУ 277

402.

Четворојеванђеље

ХVI век

САНУ 278

403.

Четворојеванђеље

ХV век

САНУ 279

404.

Апостол старца Виктора

ХVI век

САНУ 280

405.

Апостол

2/4 ХV века

САНУ 281

406.

Минеј за фебруар са пролошким житијима и споменима светим

пра пол. ХVI в.

САНУ 282

407.

Минеј служабни за септембар

80-те год. ХV века

САНУ 283

408.

Минеј служабни за децембар

3/4 ХV века

САНУ 284

409.

Минеј за септембар

1648. год.

САНУ 285

410.

Минеј служабни за октобар

ХV век

САНУ 286

411.

Минеј служабни за новембар са прологом

ХV век

САНУ 287

412.

Минеј служабни за јул

1547. год.

САНУ 288

413.

Минеј служабни за мај

сред. ХV в.

САНУ 289

414.

Минеј служабни за јун

ХV и ХVI век

САНУ 290

415.

Посни троид са синаксаром и требником

1531. год.

САНУ 291

416.

Октоих параклитик свих 8 гласова

ХVI век

САНУ292

417.

Типик

ХVI век

САНУ293

418.

Јерусалимски типик

1/3 ХIV века

САНУ 294

419.

Амартолон Сотириа и чудеса пресвете Богородице

1697. год.

САНУ 295

420.

Сарајевски архијератикон

1712. год.

САНУ 296

421.

Требник

30-их год. ХVIII в.

САНУ 297

422.

Родослов

ХVIII век

САНУ 298

423.

Родослов

ХVIII век

САНУ 299

424.

Зборник

крај ХVII, поч. ХVIII века

САНУ 323

425.

Хомилијар, одломак

крај ХIII века

САНУ 327

426.

Дневник патријарха Арсенија Црнојевића

око 1683. год.

САНУ 328

427.

Минеј за јануар (фрагмент)

1567. год.

САНУ 332

428.

Минеј за мај

1600. год.

САНУ339

429.

Мостарски одломци четворојеванђеља

око 60-тих год. ХIII в.

САНУ 343

430.

Триод посни

послед. четврт. ХIV в. и додат. из ХV века

САНУ 345

431.

Часловац са синаксаром и требником

почетком ХVI в.

САНУ 348

432.

Посни триод из манастира св. Јована село Слепче близу Битоља

3/4 ХV в.

САНУ 349

433.

Четворојеванђеље

ХV, ХVI, ХVII в.

САНУ 350

434.

Апостол

ХV век

САНУ 351

435.

Живот Александра Великог

1530-40. год.

САНУ 352

436.

Псалтир

прва четв. ХVI в.

САНУ 353

437.

Служабник јеромонака Михаила

1675. год.

САНУ 354

438.

Октоих

друга пол. ХIV в.

САНУ 355

439.

Служабник грешног Јована

око 1668. год.

САНУ 356

440.

Минеј за октобар

1615. год.

САНУ 358

441.

Друга хрисовуља краља Стефана Уроша III манастиру Дечанима

1330/31. год.

САНУ 360

442.

Празнични минеј

сред. ХIII века

САНУ 361

443.

Пчињска крмчија

70-те год. ХIV в.

САНУ 362

444.

Скраћени летовник

крај ХV, почет. ХVI в.

САНУ 363

445.

Номоканон

почет. ХVII в.

САНУ 364

446.

Молитва с катавасијом и каноник са синаксаром

1612. год.

САНУ 365

447.

Октоих првогласник

око 1435-40. г.

САНУ 366

448.

Рукописни додатак у штампаном јеванђељу

1763. год.

САНУ 379

449.

Пролог стиховни за зимску половину године

3/4 ХVI в.

САНУ 381

450.

Богородичник (фрагмент)

ХVII век

САНУ 382

451.

Апостолска деанија

ХVI век

САНУ 383

452.

Октоих (одломак)

крај ХV, почет. ХVI в.

САНУ 384

453.

Минеј за месец јун–јул

90-тих год. ХVI в.

САНУ 385

454.

Требник

90-тих год. ХV в.

САНУ 386

455.

Зборник

90-тих год. ХVII в.

САНУ 387

456.

Зборник

1646. год.

САНУ 388

457.

Псалтир

ХVII в.

САНУ 389

458.

Зборник

ХVII век

САНУ 391

459.

Црквене молитве и псалми

ХV и ХVI век

САНУ 392

460.

Минеј (фрагмент)

почет. ХVI в.

САНУ 402

461.

Вечити календар (фрагмент)

ХVI век

САНУ 405

462.

Дела апостола (фрагмент)

највероват. ХIII в.

САНУ 406

463.

Псалтир

ХVI век

САНУ 417

464.

Четворојеванђеље

30-тих год. ХIV в.

САНУ 419

465.

Зборник црквених песама из манастира Дечана

2/5 ХVII века

САНУ 421

466.

Зборник гатања и врачања

ХVII век

САНУ 422

467.

Јеловички зборник

крај ХVI, почет. ХVII века

САНУ 423

468.

Номоканон

ХVII век

САНУ 424

469.

Зборник

ХVI век

САНУ 428

470.

Дела апостола (одломак)

крај ХIII, почет. ХIV в.

САНУ 432

471.

Псалтир

почет. ХVI в.

САНУ 445

472.

Горички зборник

1442. год.

САНУ 446

473.

Законик Деспота Стефана Лазаревића (препис)

око 1580. год.

САНУ465

474.

Бој на Косову

1746. год.

САНУ 337

475.

Зборник

крај ХVI века

САНУ 390

476.

Повеља угровлашког војводе Александра

1575 год.

САНУ 1351

477.

Повеља краља Стефана Дечанског за манастир Богородицу Љевишку

(недатиран)

САНУ 1397

478.

Стихови Силуана

крај ХIV поч. ХV в.

МПУ-610

479.

Поменик

ХV в.

МПУ-1838

480.

Збирка песама посвећених Богородици

ХVII в.

МПУ-1258

481.

Молитвеник

ХVII в.

МПУ-1723

482.

Минијатура св. Луке

ХVI в.

МПУ-1350

483.

Грбовник илирске породице Охмучевић

поч. ХVII в.

МПУ-4241

484.

Мирослављево јеванђеље

око 1180. г.

НМ-Б-1/1536

485.

Четворојеванђеље

ХVI в.

НМ-Б-5415

486.

Молитвеник

ХVIII в.

ЕМ-Б-II-209

НАПОМЕНА:

Значење употребљених скраћеница за место чувања:

1. НБС – Народна библиотека Србије, Београд

2. УБ – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” – Београд

3. САНУ – Срспка академија наука и уметности, Београд

4. МПУ – Музеј примењене уметности, Београд

5. НМБ –Народни музеј, Београд

6. ЕМ-Б – Етнографски музеј, Београд